:

Hur länge bör man spara bokföring?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge bör man spara bokföring?
 2. Vilket års bokföring kan man slänga 2023?
 3. Hur länge måste man spara bokföring som privatperson?
 4. Hur länge spara bokföring Skatteverket?
 5. Vad gör man med gammal bokföring?
 6. Var kan man slänga gamla räkningar?
 7. Kan man slänga gamla räkningar?
 8. Vad gör man med gamla räkningar?
 9. Måste man låsa bokföringen?
 10. Vad händer om bokföring försvinner?
 11. Hur länge ska man spara fakturor som företag?
 12. Hur länge spara husförsäljning?
 13. Kan man slänga gamla deklarationer?
 14. Måste man spara bokföring i pappersform?
 15. Kan man sköta bokföringen själv?

Hur länge bör man spara bokföring?

Räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det innebär för ett företag med räkenskapsår 1/7-30/6 att räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år och 6 månader. Bestämmelser om hur lång tid bokföringen måste sparas finns i 7 kap. bokföringslagen.

Mer information om vad räkenskapsinformation är och hur den ska sparas finns i kapitel 7 och 8 i BFN:s vägledning Bokföring.

Vilket års bokföring kan man slänga 2023?

En handling är räkenskapsinformation om dess innehåll är av bety­d­else för att man ska kunna förstå bokföringssystemets uppläggning eller kunna följa en affärshändelse och förstå dess innebörd. Som räkenskapsinformation räknas:

Följesedlar är också räkenskapsinformation såvida inte de uppgifter som finns på följesedeln även finns på fakturan. Tidsbeställnings­listor och liknande är räkenskapsinformation endast om de noteringar som finns där är det enda underlaget för redovisning av inkomsterna. 

Hur länge måste man spara bokföring som privatperson?

Samma arkiveringsregler gäller oavsett om man överför ursprungshandlingen från papper till digital form, eller tvärtom. Om företaget till exempel har tagit emot en faktura via e-post och väljer att skriva ut den för att ha bokföringen i pappersform, ska den digitala ursprungshandlingen (filen som togs emot via e-post) sparas digitalt i minst tre år. Och omvänt, om en pappersfaktura skannas och sparas digitalt, gäller samma sak.

Vilket kvitto ska sparas om man får både e-kvitto och kvitto på papper?

Många gånger får vi kvitton och fakturor både digitalt och på papper, till exempel om vi handlar i en butik som skickar ett e-kvitto och vi samtidigt får ett kvitto på papper. Vilket kvitto ska sparas då? Om man får båda kvittona i nära anslutning till varandra kan man välja vilket kvitto man vill spara. Det underlättar såklart om man väljer samma format i alla liknande situationer och bör isåfall framgå av arkivplanen.

Hur länge spara bokföring Skatteverket?

Tänk på att det är du som ansvarar för bokföringen! Även om du anlitar någon för att sköta din bokföring är det du som ansvarar för att bokföringen blir riktig. Detta ansvar kan du aldrig lämna ifrån dig. Så ställ krav på din bokförare att han eller hon förklarar om du inte förstår.

Några tips innan du lägger upp din bokföring!

 • Planera din bokföring. Tänk igenom innan hur den ska vara upplagd, så att den passar dina syften bäst.
 • Ta råd. Fråga vänner och bekanta som driver rörelse hur de gör med sina papper och sin bokföring.
 • Enkelhet. Gör din bokföring så enkel som möjligt när du startar upp, särskilt om du är lite osäker på dina kunskaper i bokföring.
 • Om du lämnar bort din bokföring. Sätt in underlagen varje dag i en pärm, där du har en flik för varje dag. Då är det lättare för den som sköter bokföringen att bokföra alla transaktioner på rätt dag.

För din egen skull är det viktigt att du har ordning på dina papper. Varje minut som behöver tas i anspråk för dig eller en redovisningskonsult kostar pengar. Sköter du din bokföring kan du spara pengar och undvika onödigt tidsspill.

Vad gör man med gammal bokföring?

Det händer i alla fall litegrann på arkiveringsfronten. Från den 1 januari 2011 ändrades bokföringslagen så att arkiveringstiden för bokföringsmaterial sänktes från tio till sju år. När sju år har gått från bokslutsdatum kan alltså det årets bokföringsunderlag kastas. Detta gäller räkenskapsinformationen, i korthet alla bokföringsunderlag, avtal, protokoll och allt annat material som är underlag för bokföringen eller behövs för att följa och förstå bokföringen.

Är det bara att rensa då? Nja, dels kan andra regler kräva att du behåller underlagen längre än sju år. Dels är det ibland en bra idé att spara vissa underlag. Exempel kan vara köpebrev för fastigheter, värdepapper och andra större tillgångar.

Var kan man slänga gamla räkningar?

Tog tag i att rensa ur ett köksskåp där en hel hylla är fylld med sparade gamla betalda räkningar, tråkiga/ev känsliga papper från ett tidigare liv, deklarationer osv. Sånt där man fick på papper förut och som man "skulle" spara - så då gjorde jag det. Dessa är från 2010 fram till nu (i teorin, jag får ju inga pappersräkningar längre liksom och inga jobbiga grejer från inkassoföretag och kronofogden: lyckades på ngt galet sätt att inte gå i personlig konkurs trots att exmaken gjorde sitt bästa genom att helt enkelt skita i att betala sin halva av gemensamma - och hans "egna"- skulder). Just nu sitter jag och river dem i strimlor/bitar och funderar på om det sen är ok att slänga det i vanliga soporna? (Har nog tyvärr ingen möjlighet att elda upp dem...). Har även listat ut att jag inte behöver bekymra mig om att spara den gamla bokföringen längre - men den står i källaren så den får bli ett annat projekt.

Kan man slänga gamla räkningar?

 Det mesta i räkningsväg kan man slänga, i alla fall om man använder sig av internetbankens tjänster. I de flesta internetbanker kan man se vad man har betalt ett eller två år tillbaka i tiden.

 - Men behöver man ett utdrag på äldre betalning får man ofta betala extra för det – mellan 50 och 150 kronor i de flesta fall. Kolla med din bank, säger Hallin.

Vad gör man med gamla räkningar?

Bokföringslagen säger att kvitton, räkningar och andra typer av verifikationer måste arkiveras i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. 

Nyligen inledde regeringen en utredning för att se om lagen om arkivering av papperskvitton borde skrotas. Vi är många som håller tummarna – och det ser lovandet ut!

Som privatperson behöver du bara spara betalda fakturor så länge reklamationsrätt och garanti finns kvar – om du vill förstås. Hur länge företag måste spara kvitton definieras däremot tydligt i lagen.

Kort sagt, ja. Du måste spara kvitton. Bokföring är strikt reglerat, och en av de tydligaste reglerna gäller lagring av verifikationer.

Men om du fotat kvittot och lagrar det digitalt, vad gäller då? Måste man spara fysiska kvitton också?

Det är tillåtet att överföra verifikationer som kvitton eller fakturor från pappersform till digital form, t ex via fotografering eller skanning, men du måste fortfarande behålla originalkvittot i tre år. Det mesta tyder på att vi inom en snar framtid lär få den här delen av bokföringslagen uppdaterad. Att fota och spara kvitton digitalt kommer förmodligen att bli standard. Men tills dess är det tre år som gäller.

Måste man låsa bokföringen?

Det är Bokföringsnämnden som sätter riktlinjer för när du ska låsa din bokföring. Anledningen till att du ska låsa bokföringen är för att fastställda rapporter inte ska kunna ändras i efterhand.

Olika regler gäller beroende på storleken på ditt företag. Du kan läsa mer om riktlinjerna och hur du hanterar dem i Bolagsverkets vägledning. Baserat på dina inställningar skickar Visma eEkonomi Smart en påminnelse om när det är dags att låsa bokföringen.

Vad händer om bokföring försvinner?

Bokföringslagen ställer krav på att kvitton och andra former av dokument med räkenskapsinformation arkiveras. Likaså måste du kunna styrka kostnader när Skatteverket gör en granskning. Det händer dock att kvitton försvinner, inte minst när anställda gör reseräkningar.

Om du vill undvika försvunna kvitton kan du testa Skovik: Gå till Skovik och slipp bortappade kvitton »

Hur länge ska man spara fakturor som företag?

Bokföring innebär att man klassificerar, sparar och kortar ner de finansiella transaktionerna som sker i ett företag för att på så sätt få förståelse för ekonomin i det företaget. När man har bra koll på sin bokföring vet man vilka pengar man har att röra sig med och kan på så sätt göra bra och viktiga investeringar.

Enligt den svenska bokföringslagen så ska den sparas i minst sju år. Det här gäller inte bara bokföringen utan också dokumentation, kvitton, deklaration, årsredovisning och annat underlag. Om du sparar bokföringen och underlaget digitalt behöver du dock inte spara de fysiska underlaget lika länge.

Hur länge spara husförsäljning?

Denna kalkylator hjälper dig att räkna ut om du uppfyller reglerna för att göra uppskov eller inte.

Om du uppfyller reglerna för slutligt eller preliminärt uppskov kan du använda kalkylatorn nedan för att räkna ut hur stort uppskov du kan göra.

Denna kalkylator räknar ut hur stort uppskov du kan göra och hur mycket du måste betala i skatt om du inte kan skjuta upp hela vinsten.

OBS, tänk på att din vinst + eventuellt gammalt uppskov måste uppgå till minst 50 000 kr för att du skall få göra uppskov.

Tänk även på att taket för uppskov är 3 miljoner kr per bostad. Om du äger din nya bostad ihop med någon annan måste du alltså ta hänsyn till att ni totalt kan göra uppskov på max 3 miljoner kr per person.

💡 OBS!Tänk på att skilja på uttrycken ”vinsten” och ”skatten” när du läser denna artikel. När man räknar och deklarerar uppskov är det vinsten man räknar på. Skatten på den vinsten är 22%. Om du vill betala av ditt uppskov i framtiden är det alltså bara skatten (22% av uppskovsbeloppet) som skall betalas.

✔️ Ett uppskov kan man skjuta framför sig så länge man vill och så länge man man inte säljer sin bostad och flyttar till en hyresbostad. Man kan skjuta vinstskatten framåt i tiden ända fram tills man dör, då får dödsboet betala av skatteskulden.

✔️ Man kan göra uppskov hur många gånger man vill så länge man uppfyller kraven. Du kan alltså flytta hur många gånger du vill och ändå skjuta med dig ditt uppskov.

Kan man slänga gamla deklarationer?

Allt som du använder som underlag när du deklarerar måste du spara i sex år.

Hur länge behöver vi egentligen spara kvitton och fakturor? Och varför är det så viktigt att spara vissa papper? Här får du svaren.

Måste man spara bokföring i pappersform?

Räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det innebär för ett företag med räkenskapsår 1/7-30/6 att räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år och 6 månader. Bestämmelser om hur lång tid bokföringen måste sparas finns i 7 kap. bokföringslagen.

Mer information om vad räkenskapsinformation är och hur den ska sparas finns i kapitel 7 och 8 i BFN:s vägledning Bokföring.

Kan man sköta bokföringen själv?

Att företagets bokföring är korrekt utförd har en avgörande betydelse för verksamhetens utveckling och tillväxt. Ordning i ekonomin visar nämligen hur framgångsrikt ditt företag är. Med hjälp av siffrorna kan du snabbt upptäcka negativa trender och sätta in de nödvändiga åtgärderna i tid, innan de blir ett stort problem.

Alla som driver näringsverksamhet måste enligt Bokföringslagen (1999:1078) upprätta en bokföring, oberoende av verksamhetens omfattning eller företagsform. En del aktiebolag måste även ha en revisor enligt lagen.

Om du inte har koll på de lagar och regler som gäller företagets bokföring är risken stor att du faktiskt begår ett bokföringsbrott. Samtidigt kan du få en falsk bild av företagets ekonomi, vilket kan leda till betalningssvårigheter och i värsta fall konkurs. Om du inte har tid eller möjlighet att lära dig alla bokföringsregler kan det därför vara en god idé att anlita en redovisningsbyrå.