:

Är det förmånligt med Drivmedelsförmån?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är En förmånsbil?
  2. Vad är fördelarna med förmånsbil?
  3. Vad är drivmedelsförmån för en anställd?

Vad är En förmånsbil?

En förmånsbil är en bil som tillhandahålls av arbetsgivaren och som den anställde får använda både i jobbet och privat. Många blandar ihop det med tjänstebilar, men den stora skillnaden är att en tjänstebil i princip aldrig får användas privat, inte ens för att köra till och från jobbet.

Vad är fördelarna med förmånsbil?

Vad är fördelarna med förmånsbil? Förmånsbilen gör att den anställde får möjlighet att använda en ofta helt ny bil både i jobbet och privat till en fast månadskostnad. Ofta står arbetsgivaren för saker som service och besiktning vilket innebär att den anställde slipper oförutsedda extrakostnader.

Vad är drivmedelsförmån för en anställd?

En anställd betalar 1 200 kronor till sin arbetsgivare, vilket motsvarar drivmedlets marknadsvärde för hens privata körning. Drivmedelsförmånen är beräknad till 1 440 kronor (1 200 x 1,2). Den anställda ska därför beskattas för drivmedelsförmån på 240 kronor (1 4).