:

Hur mycket kostar det att byta namn?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket kostar det att byta namn?
 2. Kan man ta bort sitt förnamn?
 3. Hur lång tid tar det att byta förnamn?
 4. Får man byta till vilket namn man vill?
 5. Hur lång tid tar det innan namnbyte går igenom?
 6. Vad är skillnaden på förnamn och tilltalsnamn?
 7. Vad får man inte byta namn till?
 8. Vad händer när man byter namn?
 9. Vilka släktnamn får man ta?
 10. Måste man byta bankkort vid namnbyte?
 11. Vilka ska man meddela vid namnbyte?
 12. Vad händer när man byter förnamn?
 13. Får man heta prins i förnamn?
 14. Vad är det värsta namnet?
 15. Kan man heta Gud?

Hur mycket kostar det att byta namn?

If you have a Facebook account, you can manage how different data is used to personalise ads with these tools.

Ad settings

Kan man ta bort sitt förnamn?

Var och en måste ha minst ett och högst fyra förnamn. Som ett namn räknas namn som har förenats med varandra med bindestreck.  

Om du har ändrat ditt förnamn genom beslut av en utländsk myndighet behöver du inte ansöka om namnändring hos oss. Istället kan du be oss spara ditt nya namn utan kostnad. 

Så här anmäler du ett namn som ändrats utomlands

Hur lång tid tar det att byta förnamn?

En person kan enligt Skatteverket begära byte av namn och efternamn genom ett formulär. Vissa förfrågningar har en avgift, medan andra är gratis.

Här hittar du relevant information om hur du byter namn på skattekontoret och vad du ska tänka på när du gör det.

Det finns olika formulär du behöver ladda ner beroende på vilken ändring du vill göra. Du kan till exempel lägga till eller ta bort namn, ändra stavningen av ditt förnamn eller ordningen mellan dina namn, ändra ditt efternamn till gift eller ändra till ett dubbelt efternamn.

Om du är över 18 år kan du ändra ditt namn eller förnamn utan formulär genom att logga in.

Får man byta till vilket namn man vill?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns flera olika sätt att ändra sitt efternamn på, men man måste ansöka om namnbyte samt få det beviljat av Skatteverket.

Hur lång tid tar det innan namnbyte går igenom?

I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta för att byta namn på ditt företag.

Innan du gör någonting annat måste du bestämma dig för vad det nya namnet ska vara för ditt bolag. Det kanske låter som den lättaste biten men så är inte riktigt fallet. Att välja ett nytt namn till ditt företag kräver sin research då du måste se till att det följer alla regler som finns och att namnet självklart även gynnar ditt företag och den verksamhet du bedriver.

Vad är skillnaden på förnamn och tilltalsnamn?

Både mellannamnet och efternamnet räknas som dina officiella namn. Det innebär att båda namnen kommer att synas hos myndigheter och andra organisationer som hämtar information från folkbokföringen. Det gäller oavsett om du har ett mellannamn och ett efternamn eller ett dubbelt efternamn.

Vad får man inte byta namn till?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns flera olika sätt att ändra sitt efternamn på, men man måste ansöka om namnbyte samt få det beviljat av Skatteverket.

Vad händer när man byter namn?

Föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn måste vara överens för att barnets efternamn ska kunna bytas. Om föräldrarna har gemensam vårdnad men inte är överens om namnbyte kan varken Skatteverket eller domstolen besluta att namnet ska ändras.

Vilka släktnamn får man ta?

Övrigt/annat

Jag har ansökt om att få ändra namn till min mormors morfars mors efternamn men fått avslag med motiveringen att det är ett namn 5 generationer tillbaka och inte 4 generationer som lagen föreskriver. Men så som det formuleras på Skatteverkets hemsida ska generationerna vara "räknat från dina föräldrar". Gör man det så blir avståndet från min mor och bakåt 4 generationer, då är lagkravet uppfyllt i mitt fall... Hade varit mycket tacksam för er hjälp att klarlägga vilken räknevariant som gäller i detta fall.

Måste man byta bankkort vid namnbyte?

Vi använder cookies för att göra din upplevelse här på webbplatsen smidig och säker. En del cookies används för att tjänster ska fungera eller kunna förbättras, andra för att skräddarsy din upplevelse.

Vilka ska man meddela vid namnbyte?

Min son som jag har ensam vårdnad om, född 2005, har sedan 2014 varit boende hos mig. Han fyller i år 14 år och vill av egen vilja byta efternamn till mitt. Han bär idag sin moders efternamn. Vi har varit skilda sedan 2013.

Min son är alltså stadigvarande boende med mig, min fru och våra 3 barn, hans bröder och alla heter vi x, men inte han då. Han känner att han är mogen nog att få bestämma sitt efternamn och han vill vara en del av vår familj, som han uttrycker det, och heta samma som oss andra. Hans mor träffar han, i bästa fall, vid något/ett enstaka tillfälle per år och knappt det. Men hon vägrar gå med på hans namnbyte, för att hon anser att han ska ha samma namn som hon och bröder som bor hos henne, men de bröderna träffar han lika sällan som modern. Det hör till saken att mamman tog hans 3 bröder och flyttade 100 mil bort från honom.

Vad händer när man byter förnamn?

Det kostar 250 kronor att ansöka om att ändra ditt förnamn. Vi handlägger din ansökan när vi har fått in betalningen. Betalningen är däremot inte en garanti för att du kommer att få namnet.

Får man heta prins i förnamn?

Föräldrarna till den lilla gossen som de döpt till "Prins" har fått kämpa för att få igenom valet av namn och till slut fick de det glada beskedet från den högsta instansen i Sverige, sonen får heta Prins. 

Skatteverket ansåg att namnet inte var förenligt med svenskt namnskick och kammarrätten har ansåg att titeln "Prins" var förknippad med manliga icke-regerande medlemmar av kungahuset och att namnet därför skulle vara vilseledande.

Vad är det värsta namnet?

Ett företagskort är ett smidigt sätt för dig som företagare att hålla isär privata utgifter och utgifter för företaget. Men ibland smälter världarna såklart samman – och privata inköp kan råka göras på företagskortet.

Vissa saker kan såklart också användas både privat och för företaget. Då får du enligt Skatteverket dra av den delen du använder i företaget. Det är du själv som gör bedömningen över fördelningen – har du köpt en dator som du använder lika mycket privat som i jobbet kan du dra av 50 procent av kostnaden. Skatteverket bedömer sedan om bedömningen är rimlig.

Kan man heta Gud?

I Grekland är det än idag tradition att döpa sina barn efter far- och morföräldrarna, även om antika namn från mytologin har blivit allt mer populära. I dagens Grekland finns det många Afrodite och Sokrates.

Längre ner på denna sida hittar du en förteckning över cirka 450 namn på olika gudar, gudinnor och gestalter från den grekiska mytologin.