:

Kan man ändra SNI-koder?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man ändra SNI-koder?
  2. Vad kostar det att ändra SNI kod?
  3. Kan man lägga till SNI koden i efterhand?
  4. Hur lång tid tar det att ändra SNI kod?
  5. Vad händer om jag har fel SNI-kod?
  6. Kan man ha två SNI-koder?
  7. Vad händer om jag har fel SNI kod?
  8. Hur viktig är SNI-kod?
  9. Vem bestämmer SNI-kod?

Kan man ändra SNI-koder?

En SNI-kod består av fem siffror och beskriver den verksamhet du ska bedriva. Det är Statistikmyndigheten (SCB), som använder uppgifterna till ekonomisk statistik och till SCB:s företagsregister där alla Sveriges företag ska finnas med. Registret är offentligt och därifrån kan uppgifter utlämnas och spridas vidare.

Vad kostar det att ändra SNI kod?

En SNI-kod består av fem siffror och beskriver den verksamhet du ska bedriva. Det är Statistikmyndigheten (SCB), som använder uppgifterna till ekonomisk statistik och till SCB:s företagsregister där alla Sveriges företag ska finnas med. Registret är offentligt och därifrån kan uppgifter utlämnas och spridas vidare.

Kan man lägga till SNI koden i efterhand?

En SNI-kod består av fem siffror och beskriver den verksamhet du ska bedriva. Det är Statistikmyndigheten (SCB), som använder uppgifterna till ekonomisk statistik och till SCB:s företagsregister där alla Sveriges företag ska finnas med. Registret är offentligt och därifrån kan uppgifter utlämnas och spridas vidare.

Hur lång tid tar det att ändra SNI kod?

En SNI-kod består av fem siffror och beskriver den verksamhet du ska bedriva. Det är Statistikmyndigheten (SCB), som använder uppgifterna till ekonomisk statistik och till SCB:s företagsregister där alla Sveriges företag ska finnas med. Registret är offentligt och därifrån kan uppgifter utlämnas och spridas vidare.

Vad händer om jag har fel SNI-kod?

Här kan du som är enskild näringsidkare eller behörig företrädare för en juridisk person (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening eller bostadsrättsförening) göra följande

Kan man ha två SNI-koder?

Startsida Sökning efter SNI

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU:s standard, NACE. SNI är primärt en aktivitetsindelning. Produktionsenheter, som företag och arbetsställen, klassificeras efter den aktivitet som bedrivs. Ett företag eller arbetsställe kan ha flera aktiviteter (SNI-koder).

Vad händer om jag har fel SNI kod?

En SNI-kod består av fem siffror och beskriver den verksamhet du ska bedriva. Det är Statistikmyndigheten (SCB), som använder uppgifterna till ekonomisk statistik och till SCB:s företagsregister där alla Sveriges företag ska finnas med. Registret är offentligt och därifrån kan uppgifter utlämnas och spridas vidare.

Hur viktig är SNI-kod?

SNI KOD

SNI är en standard för svensk näringsgrensindelning. SNI 2007 är den standard som gällerfrån 2008, för att hänföra bland annat företags verksamhet till en eller flera näringsgrenar.En SNI-kod beskriver den verksamhet du ska bedriva. Du anger SNI-koder när du registrerarditt företag på verksamt.se. Det ska vara en femsiffrig kod. Det är viktigt att SNI-koderna ärrätt då de till exempel används för nästan all ekonomisk statistik. Med rätt SNI-kod kan duäven få information som riktar sig till företag i din bransch.SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU:s standard, NACE Rev.2.

Vem bestämmer SNI-kod?

SNI står för Svensk Näringsgrensindelning (översättning till engelska: Swedish Standard Industrial Classification) och är en standard som gäller för att tydliggöraett företags verksamhet genom att koppla den till en eller flera näringsgrenar.

En SNI-kod är en femsiffrig kod som beskriver den verksamhet företaget ska bedriva. SNI-koden anges i samband med att man registrerar ett företag och används för nästan all ekonomisk statistik. Den används också för att skicka riktad information till en mängd företag inom samma bransch.

Du hittar din SNI-kod via Statistiska Centralbyråns söktjänst på http://www.sni2007.scb.se/. Där kan du göra en fritextsökning på vilken verksamhet du ska bedriva och få upp passande förslag på branscher och tillhörande SNI-koder.