:

Vad krävs för att få bostadsbidrag?

Innehållsförteckning:

 1. Vad krävs för att få bostadsbidrag?
 2. Vad är bostadsbidrag och vem kan få det?
 3. Hur hög hyra får man ha för att få bostadsbidrag?
 4. Var går gränsen för bostadsbidrag?
 5. Vad är det för skillnad på bostadsbidrag och bostadstillägg?
 6. Har man rätt till bostadsbidrag om man har sparade pengar?
 7. Vad kan man få för bidrag som ensamstående?
 8. När får man inte bostadstillägg?
 9. Kan Försäkringskassan se mitt konto?
 10. Hur mycket ska en pensionär ha kvar efter hyra?
 11. Får man ha pengar på banken när man söker bostadsbidrag?
 12. Kan man leva på bidrag?
 13. Kan man få bostadsbidrag som vuxen?
 14. Hur vet jag om jag har rätt till bostadstillägg?

Vad krävs för att få bostadsbidrag?

Alla har inte rätt till bostadsbidrag i Sverige. Det finns olika livssituationer som gör att du har rätt att ansöka om bostadsbidrag. Välj den livssituation som passar dig nedan och se om du har rätt till bostadsbidrag i Sverige.

Du måste vara bosatt och folkbokförd i Sverige för att få bostadsbidrag eller bostadstillägg. Reglerna för hur mycket du kan få ser lite olika ut för de olika förmånerna och kan bland annat bero på dina inkomster, hur många barn som bor hemma, vad ditt boende kostar och hur stor din bostad är.

Bostadsbidrag är ett skattefritt bidrag från det offentliga. Det är ett bidrag som du kan få för att kunna betala hyran eller månadsavgiften. Bostadsbidraget ska inte kunna täcka hela beloppet, utan ska fungera som ett komplement till din månadshyra eller månadsavgift.

Vad är bostadsbidrag och vem kan få det?

För att kunna söka bostadsbidrag finns det några krav du måste uppfylla.

Barnfamilj – Har du barn under 18 år som bor hemma kan du ha rätt till bidraget. I vissa fall kan du få bidrag även om barnen som bor hemma är över 18 år, om de exempelvis har studiestöd eller förlängt barnbidrag.

Ungdom – Är du mellan 18-29 år och har låg inkomst i relation till din boendekostnad kan du ha rätt att få bostadsbidrag. Är ni två som bor tillsammans behöver ni båda vara under 29 år.

Hur hög hyra får man ha för att få bostadsbidrag?

Om du är ensamstående kan du ha rätt till bostadsbidrag om

 • din sammanlagda årsinkomst före skatt är högst 86 720 kronor
 • du betalar mer än 1 800 kronor i månaden för din bostad.

Om du ansöker om bostadsbidrag tillsammans med en make eller sambo får ni tillsammans tjäna högst 103 720 kronor om året för att kunna ha rätt till bidrag.

Var går gränsen för bostadsbidrag?

I det nya regeringsprogrammet föreslås ändringar i det allmänna bostadsbidraget. Ändringarna träder inte i kraft genast, utan riksdagen måste först behandla dem. Vi informerar närmare om ändringarna när innehållet och tidtabellen för dem har preciserats.

Läs mer om hur vi förbereder oss på att verkställa ändringarna i regeringsprogrammet. 

Vad är det för skillnad på bostadsbidrag och bostadstillägg?

Hur din bostadskostnad beräknas och vilka schabloner som gäller regleras i våra föreskrifter 2022:6 och 2019:1.

För att vi ska kunna beräkna vad du ska få i bostadstillägg utgår vi från din bostadskostnad och din årsinkomst.

Har man rätt till bostadsbidrag om man har sparade pengar?

Har du fått ett beslut om ändrat bostadstillägg i februari kan det bero på att du har tjänstepension från SPV, KPA, AMF, Alecta eller Skandikon. I slutet av januari varje år hämtar Pensionsmyndigheten information om hur mycket du kommer få i tjänstepension i år från dessa bolag. 

Om din tjänstepension har ändrats påverkar det ditt bostadstillägg. Observera att tjänstepensionsbeloppen som står i beslutet är före skatteavdrag.

Vad kan man få för bidrag som ensamstående?

Att vara ensamstående förälder och bära alla levnadsomkostnader själv kan vara utmanande. Särskilt i det ekonomiska läge som råder nu, med lågkonjunktur och stigande priser på det mesta. Här har Zensum samlat en del värdefulla tips på hur du som ensamstående mamma eller pappa kan få pengarna att räcka längre. ‍

Att vara ensamstående förälder innebär för de flesta att man har betydligt mindre marginaler i sin hushållsekonomi. Jämfört med föräldrar som lever i ett parförhållande, har den som är ensamstående bara en inkomst att förlita sig på. Särskilt tufft är det för många mammor – dels då kvinnor generellt tjänar mindre än män, dels för att kvinnor ofta tar ett större omsorgsansvar för sina barn än vad män gör. Många kvinnor tar också ut mer föräldraledighet än vad män gör, vilket även det får både kort- och långsiktiga konsekvenser för ekonomin.‍

När får man inte bostadstillägg?

För att kunna få bostadsbidrag som pensionär måste du bo i Sverige och ta ut hela din allmänna pension samt din premiepension. Du behöver hyra eller äga din bostad och vara över en viss ålder. Här kan du läsa mer om pensionsålder och riktålder.

Du kan även ansöka om bostadstillägg för pensionär om du har utländsk pension som motsvarar svensk pension.  

Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på flera olika faktorer. Din bostadskostnad, hur mycket du har i inkomst och om du är ensamstående eller har en partner är alla saker som påverkar.

Är du ensamstående kan du som mest få 7 290 kronor per månad för 2023. Är du gift eller sambo kan du som mest få 3 645 kronor eftersom du delar på dina boendekostnader med någon. Bostadstillägget för pensionärer är skattefritt.  

Kan Försäkringskassan se mitt konto?

 • Kontonummer, mejladress och telefonnummer kan du ändra i ”Min Profil” på Mina sidor eller Försäkringskassans app. Du kan också prenumerera på aviseringar, så att du enklare kan följa ditt ärende.
 • Uppgifter om till exempel arbetsgivare, lön eller ditt barns förskola kan du ändra när du ansöker.
 • I vissa fall kan du ändra dina uppgifter digitalt genom våra e-tjänster (Mina sidor) eller via blankett, beroende på vilken ersättning som du får.
 • Är du osäker på vad som påverkar den ersättning du får från oss? Ring kundcenter så hjälper vi dig.

Hur mycket ska en pensionär ha kvar efter hyra?

De flesta av oss får mindre pengar att röra oss med när vi blir pensionärer. En ganska normal pension ligger idag på omkring 20.000 kronor, före skatt. Men frågan är hur mycket pengar en pensionär behöver. 

Vi har tittat på tre olika budgetar som passar för tre olika pensionärsplånböcker; bas-, medel- och plusplånboken. Du ser dem här nedanför. Beräkningarna utgår i från att du är ensamstående. Om du har gemensam ekonomi med någon blir vissa saker billigare. Men tänk på att i princip alla förhållanden slutar med att en blir ensam kvar – så ensambudgeten kan vara en bra tankeställare. Siffrorna gäller för 2023. 

Får man ha pengar på banken när man söker bostadsbidrag?

Övrigt/annat

Jag bor i hyresrätt med en hyra på ca 6000:-, kan inte söka bostadsbidrag då jag idag har ca 700000:- på bankkonto. Min pension är låg ca 10000:- så jag måste ta ut ca 3000:- per månad för att betala räkningar o mat mm till hushållet. Har tre barn som jag tänker överföra pengar till. Kan jag sätta över pengar till barnen så att jag kan söka bostadsbidrag? 

Kan man leva på bidrag?

För att kunna ge en tydlig bild av problemet har rapportförfattarna jämfört inkomsterna för hushåll där de vuxna arbetar heltid och har en lön på 22 900 kronor i månaden – vilket motsvarar ingångslönen för en undersköterska – med hushåll där en eller båda vuxna försörjs av sociala ersättningar och bidrag.

– Resultatet är intressant. Hushåll som lever på a-kassa eller etableringsersättning tjänar ekonomiskt på att den ene – eller båda – börjar arbeta. Även hushåll som lever med ekonomiskt bistånd tjänar på att någon börjar jobba – om de saknar barn. Men med barn i hushållet försvinner snabbt de ekonomiska vinsterna med att börja jobba, säger Patrick Joyce och fortsätter:

– Ett hushåll med två vuxna och ett barn som lever på ekonomiskt bistånd höjer bara sin disponibla inkomst med 200 kronor i månaden om en av dem börjar arbeta heltid. Med två eller fler barn i hushållet ökar inte den disponibla inkomsten alls.

Kan man få bostadsbidrag som vuxen?

För boendeutgifterna har fastställts en övre gräns, som anger det högsta belopp utifrån vilket bostadsbidrag kan beviljas. Dessa belopp kallas maximala boendeutgifter. De maximala boendeutgifterna påverkas av

 • antalet vuxna och barn i hushållet
 • i vilken kommun bostaden finns.

Du kan få bostadsbidrag för högst de maximala boendeutgifterna, även om dina faktiska boendeutgifter skulle vara större än de maximala boendeutgifterna.

Hur vet jag om jag har rätt till bostadstillägg?

Fyll i dina uppgifter om din ekonomi och din bostad och få svar direkt om du kan ha rätt till bostadstillägg. Du behöver inte logga in och dina uppgifter sparas inte.