:

Vad krävs för att få flytta till Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Vad krävs för att få flytta till Sverige?
 2. Hur länge får man bo i Norge som svensk?
 3. Kan man få uppehållstillstånd i Norge?
 4. Kan man som svensk flytta till Norge?
 5. Hur länge ska man bo i Sverige för att få medborgarskap?
 6. Kan man bo i Sverige utan att vara folkbokförd?
 7. Vilket land är lättast att få uppehållstillstånd?
 8. Hur mycket kostar det att bli svensk medborgare?
 9. Hur länge kan man vara i Sverige utan medborgarskap?
 10. Kan man vara skriven i två länder samtidigt?
 11. Kan man förlora sitt svenska personnummer?
 12. Är det fastighetsskatt i Norge?
 13. Har Norge förmögenhetsskatt?

Vad krävs för att få flytta till Sverige?

 • jobba
 • studera
 • söka jobb
 • bo där som pensionär
 • bo med min familj
 • göra något annat

Du har rätt att bo i vilket EU-land som helst där du är anställd, driver eget företag eller är utsänd av din arbetsgivare.

Om du blir arbetslös medan du bor i ett annat land får du bo kvar om du

 • är tillfälligt oförmögen att arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall
 • är inskriven som ofrivilligt arbetslös (om du har varit anställd i mindre än ett år före arbetslösheten behåller du samma rättigheter som landets invånare i minst sex månader)
 • går en yrkesutbildning (om du inte är ofrivilligt arbetslös måste utbildningen ha anknytning till ditt tidigare jobb).

I vissa EU-länder måste du anmäla din närvaro inom en rimlig tid efter ankomsten. Om du inte gör det riskerar du böter eller någon annan form av straff.

Efter tre månader som arbetstagare i landet bör du registrera dig hos de lokala myndigheterna (ofta kommunen eller polisen). När du registrerar dig får du ett intyg som bekräftar din uppehållsrätt i landet.

Om du har bott lagligt i ett annat EU-land i fem år har du automatiskt permanent uppehållsrätt i landet. Det betyder att du kan stanna i landet så länge du vill.

Du får dock göra vissa avbrott under femårsperioden:

 • Tillfälliga avbrott på mindre än sex månader per år.
 • Längre avbrott för obligatorisk militärtjänstgöring.
 • En sammanhängande frånvaro på ett år av angelägna skäl, t.ex. graviditet och förlossning, allvarlig sjukdom, arbete, yrkesutbildning eller utstationering till ett annat land.

Hur länge får man bo i Norge som svensk?

Här kan du läsa om när du har rätt eller skyldighet att folkbokföra dig i Norge (med undantag för Svalbard) och hur du gör det.

Nordiska medborgare kan uppehålla sig i Norge i upp till sex månader utan att folkbokföra sig. Som nordisk medborgare behöver man varken arbets- eller uppehållstillstånd för att bo och/eller arbeta i Norge.

Kan man få uppehållstillstånd i Norge?

Detta glest befolkade norra skandinaviskt landet är hem till flera stolta och självständiga människor. Hälften av invånarna bor i området kring Oslofjorden i sydöst, men kusterna på Sør- och Vestlandet är också mer tätbefolkade. Norge har cirka 5,1 miljoner invånare, varav cirka en miljon bor i och omkring huvudstaden Oslo. Befolkningen har traditionellt varit relativt enhetlig med små minoriteter av samer och finnar. På senare år har invandringen ökat. 

Dess blomstrande ekonomi är fast förankrad i sina olje- och gasindustrin, fiske och traditionell industri. 

Kan man som svensk flytta till Norge?

Här kan du läsa om när du har rätt eller skyldighet att folkbokföra dig i Norge (med undantag för Svalbard) och hur du gör det.

Nordiska medborgare kan uppehålla sig i Norge i upp till sex månader utan att folkbokföra sig. Som nordisk medborgare behöver man varken arbets- eller uppehållstillstånd för att bo och/eller arbeta i Norge.

Hur länge ska man bo i Sverige för att få medborgarskap?

Alla svenska medborgare har rätt till konsulär hjälp utomlands, även du som har dubbelt medborgarskap. Dock kan ett annat medborgarskapsland begränsa vad svenska myndigheter får göra i det landet för att hjälpa till konsulärt. Det kan i vissa fall leda till att det kan vara svårt att få hjälp av svenska myndigheter om du hamnar i en nödsituation i ditt andra medborgarskapsland.

Många länder har obligatorisk militärtjänst. Om du är medborgare i ett land med obligatorisk militärtjänst kan du vara tvungen att göra militärtjänst i det landet, även om du är bosatt i Sverige. Du kan alltså bli inkallad, till exempel i samband med ett besök i ditt andra medborgarskapsland.

Har du dubbelt medborgarskap bör du tar reda på vad som gäller i ditt andra medborgarskapsland, innan du reser dit.

Kan man bo i Sverige utan att vara folkbokförd?

Om du flyttar till Sverige tillsammans med barn som är under 16 år tar vi kontakt med dig när du har blivit folkbokförd i Sverige. Det gör vi för att utreda om du och dina barn ska vara försäkrade här och därmed har rätt till barnbidrag.

Om du flyttar till Sverige utan barn kan du lämna uppgifter till oss om du till exempel vill ha ett EU‑kort eller ansöka om en ersättning. 

Om du flyttar till Sverige utan att bli folkbokförd, ska du lämna uppgifter till oss. Om du då vid ett senare tillfälle ansöker om ersättning eller får barn använder vi uppgifterna för att utreda om du ska vara försäkrad i Sverige.

Vilket land är lättast att få uppehållstillstånd?

 • jobba
 • studera
 • söka jobb
 • bo där som pensionär
 • bo med min familj
 • göra något annat

Du har rätt att bo i vilket EU-land som helst där du är anställd, driver eget företag eller är utsänd av din arbetsgivare.

Om du blir arbetslös medan du bor i ett annat land får du bo kvar om du

 • är tillfälligt oförmögen att arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall
 • är inskriven som ofrivilligt arbetslös (om du har varit anställd i mindre än ett år före arbetslösheten behåller du samma rättigheter som landets invånare i minst sex månader)
 • går en yrkesutbildning (om du inte är ofrivilligt arbetslös måste utbildningen ha anknytning till ditt tidigare jobb).

I vissa EU-länder måste du anmäla din närvaro inom en rimlig tid efter ankomsten. Om du inte gör det riskerar du böter eller någon annan form av straff.

Efter tre månader som arbetstagare i landet bör du registrera dig hos de lokala myndigheterna (ofta kommunen eller polisen). När du registrerar dig får du ett intyg som bekräftar din uppehållsrätt i landet.

Om du har bott lagligt i ett annat EU-land i fem år har du automatiskt permanent uppehållsrätt i landet. Det betyder att du kan stanna i landet så länge du vill.

Du får dock göra vissa avbrott under femårsperioden:

 • Tillfälliga avbrott på mindre än sex månader per år.
 • Längre avbrott för obligatorisk militärtjänstgöring.
 • En sammanhängande frånvaro på ett år av angelägna skäl, t.ex. graviditet och förlossning, allvarlig sjukdom, arbete, yrkesutbildning eller utstationering till ett annat land.

Hur mycket kostar det att bli svensk medborgare?

Som fackförbund ger SULF medlemmar stöd och råd i frågor som rör medlemmars lön- och anställningsförhållanden.

När det gäller migrationsrättsliga frågor hänvisar SULF dig till Migrationsverket. Det är de som fattar alla beslut om uppehållstillstånd och medborgarskap och har bäst kunskap och information när det gällande rättsläget. Som statlig myndighet har Migrationsverket en skyldighet att svara på dina frågor och ge dig vägledning i ditt ärende.

Hur länge kan man vara i Sverige utan medborgarskap?

Alla svenska medborgare har rätt till konsulär hjälp utomlands, även du som har dubbelt medborgarskap. Dock kan ett annat medborgarskapsland begränsa vad svenska myndigheter får göra i det landet för att hjälpa till konsulärt. Det kan i vissa fall leda till att det kan vara svårt att få hjälp av svenska myndigheter om du hamnar i en nödsituation i ditt andra medborgarskapsland.

Många länder har obligatorisk militärtjänst. Om du är medborgare i ett land med obligatorisk militärtjänst kan du vara tvungen att göra militärtjänst i det landet, även om du är bosatt i Sverige. Du kan alltså bli inkallad, till exempel i samband med ett besök i ditt andra medborgarskapsland.

Har du dubbelt medborgarskap bör du tar reda på vad som gäller i ditt andra medborgarskapsland, innan du reser dit.

Kan man vara skriven i två länder samtidigt?

Det beror i första hand på hur mycket tid du tillbringar i Sverige respektive utlandet.

Om du har enkel bosättning i Sverige, dvs. om du tillbringar mindre än 52 dagar per år i utlandet (mindre än en sjundedel av tiden) ska du även i fortsättningen vara folkbokförd i Sverige. Om förhållandet är det omvända, dvs. att du har enkel bosättning i utlandet, ska du anmäla flyttning till utlandet.

Kan man förlora sitt svenska personnummer?

Vad händer med mitt medborgarskap och personnummer om jag flyttar utomlands?

Ditt svenska medborgarskap påverkas inte av att du flyttar utomlands och registreras som utflyttad från Sverige. Du behåller även ditt svenska personnummer.

Är det fastighetsskatt i Norge?

Bor du i ett annat nordiskt land och äger fast egendom i Norge, är du begränsat skattepliktig i Norge för förmögenhet och inkomst som kommer från den fasta egendomen i Norge.

Förmögenhet i, och inkomst från, fast egendom fastställs på samma sätt som när ägaren är skattemässigt bosatt i Norge. Personer som är bosatta i utlandet beskattas i klass 0 och får inte personavdrag.

Bor du i utlandet och har fast egendom i Norge, får du en norsk deklaration. Har du skattepliktig uthyrningsinkomst behöver du skicka in deklarationen med upplysningar om den skattepliktiga inkomsten. Deklarationen ska lämnas in senast den 30 april året efter inkomståret. Om du inte fått någon deklaration skickad till dig behöver du kontakta Skatteetaten.

Skattemyndigheterna fastställer ett förmögenhetsvärde på fast egendom. Det är detta värde som är skattepliktig förmögenhet.

Förmögenhetsvärdet av bostad i Norge fastställs på olika sätt beroende på om bostaden är din primära eller sekundära bostad eller om den är en fritidsbostad.

Är den fasta egendomen din primära bostad är förmögenhetsvärdet 25 procent av ett beräknat marknadsvärde. Detta värde får du fram genom att fylla i upplysningar om bostaden i deklarationen eller i beräkningsprogrammet (boligkalkulatoren) på skatteetaten.no.

Har Norge förmögenhetsskatt?

Men han hade likväl kunnat fly till Sverige. Rugseth blickar med avund på Sverige och pratar om att de svenska skattereglerna för verksamhetsägare är bland de bästa i världen. Hade Rugseth och hans miljardärkompisar istället flyttat till Sverige hade de fått fortsätta att betala förmögenhetsskatt i Norge i tre år eftersom Sverige inte har någon förmögenhetsskatt. 

Det är anledningen till att de flyttar till Schweiz. Där finns det en förmögenhetsskatt, men den är väldigt låg. Till skillnad från förmögenhetsskatten i Norge som höjdes från hela 0,85 procent till runt 1 procent.

Under 80-talet började Sverige förändra skattesystemet och till sist slopades förmögenhetsskatten 2007 av regeringen Reinfeldt.– Vi (Sverige) är det land i västvärlden som har sänkt skatten mest på tillgångar. Vi har tagit bort fastighetsskatt, förmögenhetsskatt, arvsskatt och gåvoskatt, säger ekonomijournalisten Andreas Cervenka i programmet.