:

Får man dra av moms på bensin?

Innehållsförteckning:

 1. Får man dra av moms på bensin?
 2. Är moms på drivmedel avdragsgill?
 3. Hur mycket kostar diesel utan moms?
 4. Vem införde moms på bensin?
 5. Kan man dra av moms på diesel?
 6. Får man dra moms på diesel?
 7. Hur mycket är skatt och moms på en liter diesel?
 8. Hur mycket moms är det på diesel?
 9. Varför är diesel så dyrt i Sverige?
 10. Hur mycket skatt får staten in på bensin?
 11. Vad kostar en liter bensin utan skatt?
 12. När är det 6% moms?
 13. Vad kostar bensin utan moms?
 14. Vilket land har dyrast diesel i världen?
 15. Hur mycket moms på bensin?

Får man dra av moms på bensin?

Ett företag som är infört i momsregistret får dra av momsen på en vara eller tjänst, om det anskaffat varan eller tjänsten av en annan momsskyldig för rörelseverksamhet som berättigar till avdrag.

Det hänför sig dock begränsningar till avdraget för moms på anskaffningspriset på och driftskostnader för fordon. Till exempel det ändamål ett företag använder fordonet till och om fordonet är en person- eller paketbil, påverkar avdragsrätten för företaget.

Utgångspunkten är att den moms som ingår i anskaffningspriset på följande fordon och fartyg inte får dras av:

 • personbilar
 • motorcyklar
 • husvagnar
 • sådana vattenfartyg vars konstruktion i huvudsak är avsedd för nöjes- eller sportbruk
 • luftfartyg vars största tillåtna startvikt är högst 1 550 kg.

Momsen får inte heller dras av för varor eller tjänster som hänför sig till dessa fordon eller fartyg, såsom bränsle, laddningsel, servicearbeten, reservdelar eller utrustning.

Är moms på drivmedel avdragsgill?

Momsen har en egen definition av begreppet personbil. Vägtrafikförfattningarna ligger till grund för hur begreppet personbil ska tolkas i momshänseende. Därutöver säger momslagen bland annat följande:

”Med personbil förstås även lastbil med skåpkarosseri och buss, om fordonets totalvikt är högst 3 500 kilogram. Detta gäller dock inte om lastbilens förarhytt utgör en separat karosserienhet.”

Anledningen till att det är viktigt att skilja personbilar från andra fordon är den avdragsbegränsning för ingående moms som finns för personbilar.

Hur mycket kostar diesel utan moms?

Bensinen kostar nu 22,48 kronor litern efter en höjning med 75 öre. Men vart går egentligen pengarna för en liter bensin? Vad många inte vet är att skatten på bensin är 46 procent högre än på diesel. 

Bensinpriset har åkt jojo den senaste tiden med både stora sänkningar och höjningar. Trots att världsmarknadspriset på råolja gått ner till drygt 100 dollar per fat kostar bensinen fortfarande 22,48 kronor per liter efter höjningen med 75 öre. Bensinen brukar alltid vara dyrare på sommaren när många kör bil under ”driving season”. De flesta privatbilar i Sverige körs på bensin, så det höga priset slår mest mot vanliga bilister. LÄS MER: Chockhöjd skatt på bensin igen – då görs höjningen

Vem införde moms på bensin?

Momsen (mervärdesskatten) är en konsumtionsskatt som tillämpas på nästan alla varor och tjänster som köps och säljs för användning eller konsumtion i EU (I det här fallet de 27 EU-länderna).

EU har en rad grundregler för moms men hur de tillämpas kan variera från land till land. I de flesta fall måste du betala moms på alla varor och tjänster i alla steg av försörjningskedjan ända till försäljningen till slutkunden. Det kan också omfatta alla led i produktionskedjan – från början till slutet, t.ex. inköp av komponenter, transport, montering, underhåll, förpackning, försäkring och försändelse till slutkunden.

Kan man dra av moms på diesel?

Jag kör bil till mitt arbete. Vilket avdrag kan jag få?

Om du reser till och från ditt arbete med bil kan du få avdrag om:

Får man dra moms på diesel?

är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

Hur mycket är skatt och moms på en liter diesel?

Idag fredagen den 11:e mars när detta skrivs ligger bensinpriset på 21,39 kronor litern. Utav detta är 52%, eller 11,10 kronor, av priset skatter. Närmare bestämt bensinskatter.

Idag fredagen den 11:e mars när detta skrivs ligger dieselpriset på 24,72 kronor litern. Utav detta är 39%, eller 9,75 kronor, av priset skatter. Mer specifikt dieselskatter.

Hur mycket moms är det på diesel?

För diesel som yrkesmässigt har använts i arbetsmaskiner, skepp och i vissa båtar inom jordbruk, skogsbruk och vattenbruk kan du nu få tillbaka 2 262 kronor på koldioxidskatten. Tidigare var det beloppet 1 930 kronor per kubikmeter. För samma tidsperiod kan du även få återbetalning med 2 478 kronor per kubikmeter för energiskatten. Tidigare fanns ingen möjlighet till den sänkningen.

Samma möjlighet gäller för dig som istället gör avdrag i punktskattedeklarationen.

Varför är diesel så dyrt i Sverige?

Ryssland säljer mycket olja till olika länder i världen och är en stor spelare på världens energimarknad. De är en av världens största oljeproducerande länder och ännu större vad gäller gasutvinning. Det är många länder i Europa som är beroende av ryska olje- och gasleveranser.

När Ryssland invaderade Ukraina ledde detta till en oro på marknaden samtidigt som flera länder beslutade sig för att sluta köpa olja från Ryssland.

En stor höjning genomfördes också vid årsskiftet i och med den så kallade reduktionsplikten. Denna reduktionsplikt innebär att det krävs en ännu större andel biodrivmedel i både diesel och bensin.

Biodrivmedel är dyrare än fossila bränslen och ännu dyrare har det blivit i samband med kriget. Det beror på att många av de råvaror som behövs för biodrivmedel, kommer just från Ukraina och Ryssland.

Samtidigt som reduktionsplikten skedde den årliga uppräkningen av koldioxid- och energiskatterna. Beskattningen på drivmedel är idag hög där 60 procent av bensinpriset är skatt och för diesel är det 40 procent.

Hur mycket skatt får staten in på bensin?

Vägtransporterna i Sverige betalar årligen ca 97 miljarder kronor i olika statliga skatter och avgifter enligt beräkningar av VTI, baserat på underlag från Trafikanalys (2018). Statliga inkomster för vägtransporter överstiger utgifterna med ca 65 miljarder kronor.

Antalet eldrivna vägfordon, främst personbilar, växer. Dessutom blir fordonen energieffektivare och drivs med biodrivmedel i allt högre utsträckning. Samtidigt står vi för ett teknikskifte när det gäller digitalisering, uppkoppling och automatisering. Gränserna mellan transportslagen suddas ut. Drivmedels- och teknikutvecklingen leder till frågan om hur vi ska beskatta våra fordon i framtiden. I förlängningen behöver diskussion även inkludera hela transportsektorn.

Vad kostar en liter bensin utan skatt?

Idag fredagen den 11:e mars när detta skrivs ligger bensinpriset på 21,39 kronor litern. Utav detta är 52%, eller 11,10 kronor, av priset skatter. Närmare bestämt bensinskatter.

Idag fredagen den 11:e mars när detta skrivs ligger dieselpriset på 24,72 kronor litern. Utav detta är 39%, eller 9,75 kronor, av priset skatter. Mer specifikt dieselskatter.

När är det 6% moms?

Vilka skattesatser för moms finns det?

Den generella skattesatsen är 25 %. Men för vissa varor och tjänster är skattesatsen 12 % eller 6 %.  Läs mer om vilka varor och tjänster som omfattas av vilken skattesats nedan.

Vad kostar bensin utan moms?

Det nuvarande bensinpriset ligger på över 17 kronor litern. Ungefär 60 procent av denna summa består av bensinskatt. Så här mycket skulle bensinen kosta om vi slopade skatten helt.

Bensinpriset fortsätter att stiga och bara under den senaste veckan har priset närmat sig 17-kronorsvallen – och under fredagen passerades den gränsen. 

Vilket land har dyrast diesel i världen?

Dieselpris per liter: 27,853 SEK Kostnad att tanka en Volvo V60: 1 978 SEK

Att man förknippar Hongkong med höghus och höga priser är inget nytt. De höga priserna sträcker sig även till dieselpumpen och det är det sista stället man vill tanka om man är dieselfetischist. Om Hongkong-borna får välja själv kör de Toyota och inte i något elektriskt utförande.

Hur mycket moms på bensin?

Idag fredagen den 11:e mars när detta skrivs ligger bensinpriset på 21,39 kronor litern. Utav detta är 52%, eller 11,10 kronor, av priset skatter. Närmare bestämt bensinskatter.

Idag fredagen den 11:e mars när detta skrivs ligger dieselpriset på 24,72 kronor litern. Utav detta är 39%, eller 9,75 kronor, av priset skatter. Mer specifikt dieselskatter.