:

Vilka tre typer av företag finns det?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka tre typer av företag finns det?
 2. Vilka är de fyra vanligaste företagsformerna?
 3. Vad är en företagsform?
 4. Vilken form av företag är bäst?
 5. Vad ska jag kalla mitt företag?
 6. Hur beskriver man ett företag?
 7. Vad är inte en företagsform?
 8. Är en enskild firma ett företag?
 9. Hur namnger man sitt företag?
 10. Vad får ett företag inte heta?
 11. Vad är en verksamhetsform?
 12. Hur många företagsformer finns det?
 13. Vad är skillnaden på AB och enskild firma?
 14. Vilka är nackdelar med enskild firma?
 15. Vad kan ens företag heta?

Vilka tre typer av företag finns det?

Aktiebolag (AB) utmärks av att ägarna saknar personligt ansvar för företagets förbindelser, att antalet delägare är obegränsat samt att det krävs ett aktiekapital. AB ska företrädas av en styrelse som utses av bolagsstämma och är bokföringsskyldigt.

Vilka är de fyra vanligaste företagsformerna?

Enskild näringsverksamhet (eller enskild firma) passar ofta bra om du ska starta eget ensam. Det finns inget krav på att du satsar något kapital, vilket kan göra företagsstarten lite enklare. Men samtidigt finns det inte någon tydlig gräns mellan dig personligen och ditt företag när det gäller ekonomin. Här har många företagare gjort misstag och blivit personligen ansvariga för företagets skulder.

Enskild firma kan ibland anses som mindre seriöst än exempelvis aktiebolag, och när nu aktiekapitalet i aktiebolag kan vara så lågt som 25 000 kronor är det många som väljer aktiebolag istället (framförallt för att inte bli personligt betalningsansvariga).

Vad är en företagsform?

Även om det finns för- och nackdelar med alla företagsformer är varje affärsidé unik. Det kan därför vara bra att bolla dina tankar om att starta eget med en ekonomisk rådgivare. När vi på Aspia får de här frågorna är vi noga med att höra oss för om avsikten med företaget och vilka framtidsplaner som finns. Något vi ofta börjar med att fråga är om företaget är tänkt som sidoverksamhet eller ens huvudsakliga arbete. I det förstnämnda fallet kan enskild firma vara att föredra, då du inte behöver ligga ute med samma kostnader.

Här nedan går vi igenom för- och nackdelar med samtliga bolagsformer.

Ett aktiebolag kan startas av en eller flera personer. För att starta ett aktiebolag måste du gå in med ett aktiekapital på minst 25 000 kronor. Halva aktiekapitalet får användas för att köpa tillgångar som kommer att finnas kvar i företaget.  

Bolaget är i juridisk mening en egen person som kan äga tillgångar och ådra sig skulder, ingå avtal och liknande. Det innebär att de som företräder bolaget som huvudregel inte har något ansvar skulder eller andra förpliktelser, med undantag för vissa överträdelser.

Bolaget styrs av en styrelse och kan också ha en verkställande direktör.

Vilken form av företag är bäst?

Svar:

Egentligen behöver du inte ens registrera företag för att bedriva näringsverksamhet men det finns många fördelar med det. Om du registrerar ett företag ger det större trovärdighet inför dina kunder men också för leverantörerna. En del av dina leverantörer kan till och med kräva att du har ett registrerat företag för att du ska få göra affärer med dem. Med ett registrerat företag kan du också öppna bank- och plusgirokonto i företagets namn och du kan skydda namnet på olika sätt.

Vad ska jag kalla mitt företag?

Här hittar du information som kan hjälpa dig när du ska fundera ut ett namn till ditt företag och formulera en verksamhetsbeskrivning.

Skyddet för ditt företagsnamn gäller inom den bransch du är verksam. Verksamheten behöver därför vara tydligt beskriven. Det räcker till exempel inte att skriva att du bara ska bedriva handel eller konsultverksamhet, utan du behöver förtydliga vad du ska handla med eller vad för slags konsultverksamhet du ska bedriva.

Hur beskriver man ett företag?

Vill du starta eget men vet inte vad du ska sälja? Hitta en idé som passar dig och din marknad och testa den mot potentiella kunder.

Enkelt uttryckt är det helt enkelt en beskrivning på hur företaget ska gå runt. Från vem ska företaget få in pengar och på vilket sätt ska det ske? Hur kommer man på en affärsidé? Många vill gärna komma på en helt unik affärsidé. Hittar man en sådan som visar sig fungera är det förstås en lyckoträff.

Vad är inte en företagsform?

Grunden är att aktieägaren inte har något personligt ansvar för företagets skulder. Bolaget företräds av sin styrelse, som utses av aktieägarna vid bolagsstämma. Bolaget kan också företrädas av eventuell verkställande direktör, som utses av styrelsen.

Om mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat gäller särskilda regler där bolaget riskerar att bli likviderat. För att skydda bolagets långivare bör det egna kapitalet (tillgångarna minus skulderna) vara minst lika stort som aktiekapitalet.

Vi har lagerbolag med 25 000 kr i aktiekapital. Beställ online för snabb hantering, eller kontakta oss för mer information.

I en enskild firma är företagets organisationsnummer samma som ägarens personnummer. Ägaren kallas för egen företagare och är personligt ansvarig för alla företagets skulder.

Är en enskild firma ett företag?

...är att en enskild firma är kopplad till dig som person och registreras på ditt personnummer, medan ett aktiebolag är en egen juridisk person med ett unikt organisationsnummer.

 • Enskild firma, som också kallas enskild näringsverksamhet, kan passa en mindre verksamhet som du ska driva ensam.
 • En enskild firma registreras på dig som individ och du är personligt ansvarig för företagets skulder och avtal. Din privatekonomi och företagets ekonomi är därmed helt sammankopplade.
 • Med en enskild firma tar du inte ut någon lön från företaget. Istället är det företagets vinst som du tar ut och betalar skatt på.

Hur namnger man sitt företag?

När du precis har startat företag är det viktigt med ett bra företagsnamn, eftersom det är det första intrycket som kunder får av ditt företag. Att välja företagsnamn kan vara svårt, i den här artikeln ger vi dig tips på vad du kan tänka på när du väljer företagsnamn.

Det kan vara svårt att sätta fingret på vad som kännetecknar ett bra företagsnamn. Många av de största företagen i världen har företagsnamn som inte säger så mycket om deras verksamhet, till exempel, Apple, McDonald’s och Amazon.

Vad får ett företag inte heta?

Här hittar du information som kan hjälpa dig när du ska fundera ut ett namn till ditt företag och formulera en verksamhetsbeskrivning.

Skyddet för ditt företagsnamn gäller inom den bransch du är verksam. Verksamheten behöver därför vara tydligt beskriven. Det räcker till exempel inte att skriva att du bara ska bedriva handel eller konsultverksamhet, utan du behöver förtydliga vad du ska handla med eller vad för slags konsultverksamhet du ska bedriva.

Vad är en verksamhetsform?

Företagsverksamhet kan bedrivas i flera olika former. De vanligaste verksamhetsformerna är ett person- eller aktiebolag samt verksamhet som enskild rörelseidkare eller yrkesutövare. Det kan bli nödvändigt att ändra ett företags verksamhetsform under dess verksamhetsperiod. Orsaken till detta kan till exempel vara att affärsverksamheten utvidgas eller att nya ägare kommer in i bilden. En ändring av verksamhetsformen påverkar i regel  beskattningen. Under vissa förutsättningar möjliggör skattelagstiftningen dock en ändring av verksamhetsformen utan skattepåföljder.

I denna anvisning behandlas en ändring av verksamhetsformen till aktiebolag med tanke på inkomstbeskattningen och överlåtelsebeskattningen. En ändring av företagsformen omfattar förutom frågor som gäller dessa skatteslag även frågor som gäller momsbeskattningen, och dessa ska beaktas vid ändringen. I anvisningen behandlas dessutom inverkan av verksamhetsformen på skatteansvaret.

Det finns inga särskilda bolagsrättsliga bestämmelser om en ändring av verksamhetsformen från rörelseidkande och yrkesutövande eller jord- och skogsbruksidkande till aktiebolag. På en ändring av dessa typer av verksamhetsform till aktiebolag tillämpas således bestämmelserna om bildande av aktiebolag i 2 kap. i aktiebolagslagen (ABL 624/2006). Från och med 1.7.2019 kan ett privat aktiebolag bildas utan aktiekapital.

Föreskrifter om ändring av ett personbolag (öppet bolag eller kommanditbolag) till aktiebolag finns i 8 kap. 3–5 § i lagen om öppna bolag och kommanditbolag (ÖKBL 389/1988 ). Föreskrifter om ändring av ett andelslag till aktiebolag finns i 22 kap. i lagen om andelslag (LAL 421/2013).

Det finns inga särskilda bestämmelser om ändring av ett dödsbo till ett aktiebolag. På en ändring av ett dödsbo till aktiebolag tillämpas således bestämmelserna om bildande av aktiebolag i 2 kap. i aktiebolagslagen.

Hur många företagsformer finns det?

Aktiebolag (AB) är från början en bolagsform från England. I den formen saknar alla ägare personligt ansvar för företagets förbindelser, antalet delägare får vara obegränsat och det krävs att man har ett insatskapital som även kallas aktiekapital. En aktieägare riskerar bara det kapital som betalats in och är skyddad i övrigt om bolaget skulle gå i konkurs eller liknande. VD och styrelseledamöter har dock ett ansvar för bolagets verksamhet. De har både civilrättsligt och straffrättsligt ansvar mot bolaget, mot aktieägare och mot andra tredjemän.

Enskild firma är en svensk företagsform där organisationsnumret är detsamma som ägarens personnummer. Ägaren kallas egenföretagare och har själv allt ansvar för företagets eventuella skulder. Den ekonomi som ägaren har själv är alltså väldigt nära kopplat till företagets ekonomi. Innan man startar verksamheten måste man ansöka om både F-skatt och momsregistrering hos Skatteverket. Man måste däremot inte alltid registrera företaget hos Bolagsverket. Det gör man i så fall för att få namnskydd i länet eller för vissa typer av verksamheter.

Vad är skillnaden på AB och enskild firma?

Hur ser verksamheten ut och vilka inkomster har du i övrigt som privatperson? Det är faktorer som påverkar valet av företagsform när du vill starta eget.

Som egen företagare har företagsformen en stor påverkan på hur ekonomin ska struktureras – både för bolaget och privat. Därför är det bra att känna till vad som gäller och hur verksamheten i bolaget ska bedrivas innan du gör ditt val.

Vilka är nackdelar med enskild firma?

Grunden är att aktieägaren inte har något personligt ansvar för företagets skulder. Bolaget företräds av sin styrelse, som utses av aktieägarna vid bolagsstämma. Bolaget kan också företrädas av eventuell verkställande direktör, som utses av styrelsen.

Om mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat gäller särskilda regler där bolaget riskerar att bli likviderat. För att skydda bolagets långivare bör det egna kapitalet (tillgångarna minus skulderna) vara minst lika stort som aktiekapitalet.

Vi har lagerbolag med 25 000 kr i aktiekapital. Beställ online för snabb hantering, eller kontakta oss för mer information.

I en enskild firma är företagets organisationsnummer samma som ägarens personnummer. Ägaren kallas för egen företagare och är personligt ansvarig för alla företagets skulder.

Vad kan ens företag heta?

Här hittar du information som kan hjälpa dig när du ska fundera ut ett namn till ditt företag och formulera en verksamhetsbeskrivning.

Skyddet för ditt företagsnamn gäller inom den bransch du är verksam. Verksamheten behöver därför vara tydligt beskriven. Det räcker till exempel inte att skriva att du bara ska bedriva handel eller konsultverksamhet, utan du behöver förtydliga vad du ska handla med eller vad för slags konsultverksamhet du ska bedriva.