:

Kan man bokföra själv?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man bokföra själv?
 2. Hur skall man bokföra?
 3. Måste man bokföra allt?
 4. Måste man bokföra varje dag?
 5. Måste man bokföra själv?
 6. Måste man bokföra varje månad?
 7. Måste man bokföra samma dag?
 8. Varför får man inte bokföra i Excel?
 9. Är det svårt att bokföra enskild firma?
 10. Vad händer om jag inte hinner bokföra?
 11. Vad kostar en bokförare i timmen?
 12. Kan man bokföra bakåt i tiden?

Kan man bokföra själv?

 • Har du precis startat ett aktiebolag, eller kanske köpt ett lagerbolag?
 • Känner du dig lite osäker på grundläggande bokföring men funderar på att sköta det själv? Du kanske vill spara pengar, eller så är du nyfiken och vill lära dig.

Vi vill i denna artikel ge några konkreta råd som kan vara bra för dig som svarat ja på någon av frågorna ovan.

Vänta inte, utan ta tag i det direkt! För de flesta är det inte så svårt. Det värsta som kan hända är att du upptäcker att bokföring inte är något för dig, och i så fall är vårt råd att leta upp någon som kan hjälpa dig från början.

Det kommer troligtvis att både att bli krångligare och dyrare om du väntar.

En bra start är att göra den bokföring som för de flesta aktiebolag är den allra första. Bokföra själv - Uppstart av aktiebolag

Hur skall man bokföra?

Att bokföra i Bokio är automatiserat och enkelt med hjälp av färdiga bokföringsmallar. Det går såklart också att göra sin bokföring helt manuellt i Bokio.

Bokio tolkar uppladdade underlag och föreslår bokföringsmallar som underlaget ska bokföras med. Du söker enkelt på det du vill bokföra eller väljer en passande mall under kategorier. Har du exempelvis köpt en dator så söker du på "dator" och en mall kommer automatiskt upp för att bokföra just inköp av dator.

Knappen Ladda upp hittar du alltid högst uppe i vänstermenyn. Genom att klicka på pilen bredvid får du upp flera alternativ. Välj Ladda upp underlag om du vill ladda upp kvittot, fakturan eller annat underlag som du vill bokföra. Bokio stödjer uppladdning av både PDF- och bildfiler. Du kan också välja att ladda upp ett eller flera underlag samtidigt. 

Du kan också mejla in ditt underlag via Kvittoinkorgen eller använda Bokios mobilapp. Det går även att bokföra utan kvitto om du skulle vilja lägga till underlaget vid senare tillfälle.

När du laddar upp ett underlag kan du välja att bokföra direkt, alternativt vänta till senare tillfälle. Allt uppladdat material som ännu inte blivit bokfört hittar du på sidan Att göra under Uppladdat i vänstermenyn.

Oavsett om du väljer att bokföra med eller utan underlag får du nu fyra alternativ:

Måste man bokföra allt?

Svar:Alla affärshändelser som påverkar företagets ekonomiska ställning ska bokföras. Det kan handla om kvitton på inköp och försäljningar, fakturor för inköp och försäljningar, insättningar på bankkonton och uttag från bankkonton, betalningar till Skatteverket och utbetalningar från Skatteverket, etc. Offerter, följesedlar, orderbekräftelser och de flesta avtal ska inte bokföras såvida de inte direkt påverkar företagets ekonomiska ställning.

Svar: Räkenskapsinformation ska sparas i sju år – och i den form den hade när den kom till företaget. Får företaget in material på papper ska det också arkiveras på papper och har det kommit in elektroniskt ska det arkiveras elektroniskt. Det går inte att skanna in pappersfakturor och sedan slänga fakturorna när allt är inskannat. Man får inte heller skriva ut elektroniska fakturor och sedan bara arkivera dem på papper, de måste även arkiveras digitalt. Väljer du att skanna in en pappersfaktura säger dock bokföringslagen att du bara behöver arkivera pappersfakturan (originalet) i tre år och den inskannade kopian i sju år.

Måste man bokföra varje dag?

För att få ett ordnat system i bokföringen, används olika konton. Samma slags affärshändelser ska samlas på ett ställe – ett konto. Varje konto har ett nummer och ett namn, t ex ”6100 Kontormaterial och trycksaker”. Kvittot på inköp av papper avser kontorsmaterial och ska bokföras på detta konto.

Kontonas namn och nummer sammanställs till en kontoplan som passar din verksamhet. Det finns inga bestämmelser om vilken kontoplan du ska använda. Var och en kan alltså konstruera sin egen kontoplan, om man så vill.

När du konterar, skriver du kontonumret och belopp på verifikationen. Man brukar bara skriva kontonumret – inte namnet på kontot. En konteringsstämpel är praktisk att använda. Den kan köpas i pappershandeln.

Det finns en kontoplan som är allmänt använd – Bas-kontoplanen.

Den har en siffermässig koppling till uppställningsformerna för årsbokslutet respektive årsredovisningens balans- och resultaträkningar. Till Bas-kontoplanen finns även konteringsinstruktioner.

Om du använder Bas-kontoplanen, blir det lättare för dig att lämna uppgifter och statistik av olika slag och att fylla i räkenskapsschemat till verksamhetens deklaration.

Måste man bokföra själv?

Att företagets bokföring är korrekt utförd har en avgörande betydelse för verksamhetens utveckling och tillväxt. Ordning i ekonomin visar nämligen hur framgångsrikt ditt företag är. Med hjälp av siffrorna kan du snabbt upptäcka negativa trender och sätta in de nödvändiga åtgärderna i tid, innan de blir ett stort problem.

Alla som driver näringsverksamhet måste enligt Bokföringslagen (1999:1078) upprätta en bokföring, oberoende av verksamhetens omfattning eller företagsform. En del aktiebolag måste även ha en revisor enligt lagen.

Om du inte har koll på de lagar och regler som gäller företagets bokföring är risken stor att du faktiskt begår ett bokföringsbrott. Samtidigt kan du få en falsk bild av företagets ekonomi, vilket kan leda till betalningssvårigheter och i värsta fall konkurs. Om du inte har tid eller möjlighet att lära dig alla bokföringsregler kan det därför vara en god idé att anlita en redovisningsbyrå.

Måste man bokföra varje månad?

fungerar och hur du får koll på ditt företags ekonomi (2:18 min).

Bokföring är det praktiska arbetet med att löpande registrera olika händelser, till exempel inköp och försäljning, på olika konton. Det är ett system för att ordna och behandla ekonomiska händelser (affärshändelser) i ett företag.

Innan du bokför ordnar du dina underlag till affärshändelserna som kvitton, fakturor och andra underlag så att du kan registrera och redovisa affärshändelserna.

Måste man bokföra samma dag?

Vid tillämpning av kontantmetoden bokförs kund- och leverantörsfakturor i samband med att betalningen av dessa äger rum. Det innebär att intäkter, kostnader och moms bokförs på samma datum och verifikat som själva betalningen. Kontantmetoden anses ofta vara en enklare metod än faktureringsmetoden då du inte behöver boka någon kundfordran eller leverantörsskuld, vilket du gör med den sistnämnda metoden.

Varför får man inte bokföra i Excel?

fungerar och hur du får koll på ditt företags ekonomi (2:18 min).

Bokföring är det praktiska arbetet med att löpande registrera olika händelser, till exempel inköp och försäljning, på olika konton. Det är ett system för att ordna och behandla ekonomiska händelser (affärshändelser) i ett företag.

Innan du bokför ordnar du dina underlag till affärshändelserna som kvitton, fakturor och andra underlag så att du kan registrera och redovisa affärshändelserna.

Är det svårt att bokföra enskild firma?

Det spelar ingen roll om ditt företag har flera tusen transaktioner per år eller en enda. Oavsett hur många transaktioner bolaget har så måste man ha en bokföring. Det är något som gäller för alla som är registrerade för F- eller FA-skatt i Sverige. Det första steget för att göra bokföringen så enkel som möjligt är att faktiskt veta vad bokföringen ska innehålla och hur den ska byggas upp. 

Bokföringen är det som hanterar och antecknar alla affärshändelser. Det betyder att man sammanställer, ordnar och rapporterar transaktioner som skett i företaget. Alla transaktioner man redovisar i bokföringen måste man ha verifikationer för. Det kan till exempel vara fakturor eller kvitton. Man måste kort och gott kunna styrka alla de poster man för in i bokföringen.

Vad händer om jag inte hinner bokföra?

Bokföringsskyldigheten regleras i bokföringslagen och årsredovisningslagen. Den innebär att du som är skyldig att upprätta bokföring måste:

 • bokföra alla affärshändelser i tid
 • se till så att alla bokföringsposter kan verifieras med till exempel kvitton eller fakturor
 • spara bokföringen i sju år efter räkenskapsårets slut
 • avsluta bokföringen med årsbokslut eller årsredovisning. (I de flesta fall.)

På Bokföringsnämndens hemsida finns mer information om hur du ska sköta din bokföring.

Vad kostar en bokförare i timmen?

Prislistan gäller från 1 januari 2023 och tillsvidare.

Samtliga priser är angivna exkl. moms. Faktureras i efterhand med 20 dagars kredit efter godkänd kreditprövning.

Kan man bokföra bakåt i tiden?

Tänk på att det är du som ansvarar för bokföringen! Även om du anlitar någon för att sköta din bokföring är det du som ansvarar för att bokföringen blir riktig. Detta ansvar kan du aldrig lämna ifrån dig. Så ställ krav på din bokförare att han eller hon förklarar om du inte förstår.

Några tips innan du lägger upp din bokföring!

 • Planera din bokföring. Tänk igenom innan hur den ska vara upplagd, så att den passar dina syften bäst.
 • Ta råd. Fråga vänner och bekanta som driver rörelse hur de gör med sina papper och sin bokföring.
 • Enkelhet. Gör din bokföring så enkel som möjligt när du startar upp, särskilt om du är lite osäker på dina kunskaper i bokföring.
 • Om du lämnar bort din bokföring. Sätt in underlagen varje dag i en pärm, där du har en flik för varje dag. Då är det lättare för den som sköter bokföringen att bokföra alla transaktioner på rätt dag.

För din egen skull är det viktigt att du har ordning på dina papper. Varje minut som behöver tas i anspråk för dig eller en redovisningskonsult kostar pengar. Sköter du din bokföring kan du spara pengar och undvika onödigt tidsspill.