:

Hur mycket ska jag betala i tull?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket ska jag betala i tull?
 2. Hur stor är Importmomsen?
 3. Hur mycket får man importera till Sverige?
 4. Hur mycket kostar tull från USA till Sverige?
 5. Vem betalar tull vid import?
 6. Hur mycket är tull från China?
 7. Får man tillbaka moms vid import?
 8. Vem ska betalar tull vid import?
 9. Hur mycket kostar det att importera från Tyskland?
 10. Vad gäller vid import från USA?
 11. Vad behöver vi tänka på vid import?
 12. Vad kostar tull från Kina till Sverige?
 13. Hur mycket kostar tull från Kina till Sverige?

Hur mycket ska jag betala i tull?

We use cookies from other companies in order to show you ads off our Products, and provide features such as maps, payment services and video.

We use cookies from other companies in order to show you ads off our Products, and provide features such as maps, payment services and video.

Hur stor är Importmomsen?

Den som är skattskyldig för import av en vara har rätt att göra avdrag för ingående skatt på importen, om den görs för en verksamhet som medför skattskyldighet (8 kap. 3 § ML).

Motsvarande gäller för den som har rätt till återbetalning av mervärdesskatt enligt 10 kap. ML. Samma begränsningar i avdragsrätten gäller för återbetalning av ingående skatt på import som för mervärdesskatt på inköp inom landet, se Rätt till återbetalning.

För mervärdesskattebelopp som påförts av Tullverket vid import i fall då Skatteverket är rätt beskattningsmyndighet finns inte rätt till avdrag eller återbetalning från Skatteverket. Denna situation kan uppkomma om en utländsk juridisk person är registrerad till mervärdesskatt i Sverige men inte har kompletterat EORI-databasen med det svenska registreringsnumret.

Hur mycket får man importera till Sverige?

Om du reser till Sverige från ett annat EU-land eller från ett land utanför EU skiljer sig reglerna åt, men det finns tre saker som alltid gäller:

 • Du har fyllt 20 år.
 • Du transporterar eller bär alkoholen själv.
 • Alkoholen är för ditt eller din familjs personliga bruk.

Hur mycket kostar tull från USA till Sverige?

Varför ansvarar min speditör för att ta ut moms?

Tullverket har ett uppdrag att ta in korrekt uppbörd och säkerställa konkurrensneutralitet. Det är därför viktigt att de som fraktar paketen tar ut moms för försändelser som skickas till Sverige från ett land utanför EU.

Vem betalar tull vid import?

Med import menas att en vara förs in till Sverige från en plats utanför EU (2 kap. 1 a § ML). Varan ska rent fysiskt transporteras till Sverige från ett land utanför EU. Varan kan vid transitering transporteras genom ett annat EU-land. Bestämmelsen i 2 kap. 1 a § ML motsvaras närmast av artikel 30 i mervärdesskattedirektivet.

Alla varor som förs in till Sverige från ett land utanför EU ska tullklareras. Med tullklarering avses de åtgärder som Tullverket vidtar i fråga om en vara som anmäls till godkänd tullbehandling. Ett av de vanligaste tullförfarandena är övergång till fri omsättning. Övergång till fri omsättning innebär bl.a. att importören betalar tillämplig tull och därefter kan fritt förfoga över de importerade varorna. Genom övergången till fri omsättning förändras varornas status till att behandlas som unionsvaror.

Mervärdesskatt ska betalas vid sådan import av varor till Sverige som är skattepliktig (1 kap. 1 § första stycket 3 ML). Om omsättningen av en vara är undantagen från skatteplikt enligt någon bestämmelse i 3 kap. ML är även import av den varan undantagen från skatteplikt (3 kap. 1 § andra stycket ML). En import kan också vara undantagen från skatteplikt enligt 9 c kap. ML.

En grundläggande förutsättning för att Skatteverket ska kunna vara beskattningsmyndighet vid import är att det finns en deklarant, vilket det gör vid laglig införsel (se artikel 77 i tullkodex, jämför prop. 2013/14:16 s. 69).

Skatteverket är beskattningsmyndighet för mervärdesskatt vid import om deklaranten är registrerad till mervärdesskatt i Sverige vid tidpunkten för beslut om fastställande av tull (tulltaxeringsbeslutet) och agerar i egenskap av beskattningsbar person. Detsamma gäller om deklaranten är en juridisk person som är registrerad till mervärdeskatt i Sverige vid tidpunkten för tulltaxeringsbeslutet men inte agerar i egenskap av beskattningsbar person. Om deklaranten är ett ombud är Skatteverket beskattningsmyndighet om den person för vars räkning ombudet handlar, uppfyller ovan nämnda förutsättningar (2 kap. 2 § tullagen).

Det är Tullverket som ansvarar för att fastställa tullvärdet som ligger till grund för beskattningsunderlaget och det är även Tullverket som fattar tulltaxeringsbeslut för import.

Hur mycket är tull från China?

Men naturens hälsoeffekter behöver inte stanna i skogen. I moderna kontorslandskap blir det allt vanligare att inreda enligt teorin om biofil design. Biofili betyder ”kärlek till naturen” och genom noga utvalda inredningsdetaljer kan många av de läkande effekterna vi får ute på tur även gynna oss på arbetsplatsen.

”Skog och natur är visuellt och mentalt tillfredsställande för oss människor. Att designa arbetsplatser med det här i åtanke har nu blivit allt vanligare”, berättar Anna Billeskalns.

Vill du veta mer om hur IKEA:s företagsinredare kan hjälpa er? Kontakta dem här!

Får man tillbaka moms vid import?

Vid inköp av varor från momsregistrerade och icke momsregistrerade personer i länder utanför EU (import) betalas normalt ingen moms till leverantören, varorna skall förtullas hos Tullverket i Sverige.

En varuinköp från en utländsk leverantör räknas som import om varorna levereras från ett land utanför EU. En redovisningsenhet som importerar varor måste själv eller via ett fraktföretag (ombud) lämna en importdeklaration och betala avgifter för tull, eventuellt moms och eventuellt andra skatter till det svenska tullverket. Ett momsregistrerat företag som importerar varor till näringsverksamheten skall redovisa importmoms till Skatteverket. En icke momsregistrerad person eller en momsregistrerad person som importerar för privat bruk skall betala och redovisa importmoms till tullverket.

Vem ska betalar tull vid import?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Hur mycket kostar det att importera från Tyskland?

Vi skriver maj 2018 detta år och månad då det är 15 år sedan vi importerade den första bilen till en kund. Det var en BMW 325 coupé svart. Som skrivits tidigare så har vi bistått över 1200 kunder med kunskap och lång erfarenhet så här långt om hur man bäst förverkligar sin dröm om ett inköp genom att importera sin nästa bil från Tyskland. Många av våra kunder kontaktar oss direkt för att, spara tid, säkra att priset blir bra och att bilen är i det skick som utlovad. Vi har presenterat ett par bra tyska sidor för bilar här om du själv vill titta på utbudet.

Vårruschen hos oss på Importbil har inneburit en stor förfrågan och import av sportbilar/cabbar och även husbilar. Det är ett stort antal sportbilar/cabbar som under de tre senaste månaderna fått svenska ägare. Läs Alfa Romeo Spider, BMW M3 cab, Audi TT cab, Jaquar F-Type cab, Jaquar F-Type coupé, Porsche Panamera Turbo, Porsche Boxster m.fl..  Ett flertal husbilar har också fått svenska ägare genom vår försorg, t.ex VW California Beach som inte finns i Sverige. I skrivande stund hämtar vi cirka 15 bilar i månaden och vi är beredda för att tillfredsställa kunders önskemål om sommar och semesterbilen 2018.

Förutom att jobba med enskilda kunder under åren så har vi deltagit i Motormässan i Malmö ett flertal ggr, deltar vi Skanör Falsterbo Grand Turismo Show varje år en söndag i augusti. Dessutom har varit sponsor vid en golftävling på Skyrups GK i golfveckan där under de senaste fem åren.

Vad gäller vid import från USA?

Dina två alternativ vid frakt från USA är sjöfrakt och flygfrakt, och valet mellan de två beror främst på hur snabbt du behöver få hem dina varor och givetvis vilket pris du är villig att betala. Därefter kommer valet av den mest ekonomiska transportlösningen i stor utsträckning att bero på var i landet din leverantör befinner sig, samt dina varors volym och vikt.

Eftersom USA är så gott som en hel kontinent, kommer transittiden också att variera beroende på var i landet varorna avgår från. Sjöfrakt från östkusten kommer troligen att ta cirka 3-4 veckor, medan du kan förvänta dig en transittid på 4-6 veckor från västkusten.

För flygfrakt kan du räkna med 2-3 dagar för de dyraste tjänsterna och 10-12 dagar för de mer ekonomiska alternativen.

Dessutom har flygfrakt två underkategorier; Standardflygfrakt, vilket innebär att dina varor går ombord på ett vanligt passagerarplan. Det andra alternativet:  kurirförsändelser, är dedikerade lastflygplan som specialiserar sig på mindre pakettransporter. Dessa tjänster är alltid dörr-till-dörr och drivs av budfirmor som UPS, TNT och FedEx.

Vad behöver vi tänka på vid import?

Tullverket samarbetar med flera myndigheter i sitt arbete med gränskontroll. Om Tullverket vid en importkontroll misstänker att varor inte uppfyller de krav som gäller kontaktas relevant myndighet. Konsumentverket kontaktas när de stoppade varorna är leksaker, personlig skyddsutrustning för privat bruk eller enklare konsumentvaror, till exempel möbler och barnvagnar. Syftet med gränskontrollen är, förutom säkerhet och regeluppfyllelse, att bidra till rättvis konkurrens. Gränskontrollen ger även ett bra underlag när Konsumentverket planerar kommande varukontroller och vilka företag som ska granskas. 

Vad kostar tull från Kina till Sverige?

Postnord kommer från och med i dag, den första mars, att ta ut en administrationsavgift samt moms på alla paket som kommer från utländska nätbutiker som Wish, Alibaba och Aliexpress. Detta enligt nya direktiv från Tullverket, efter att det beslutats att det blir Postnord som får ansvaret att kräva ut moms på Kina-paketen.

För varor som kommer från Kina (och andra länder utanför EU) med ett värde under 1 500 kronor blir administrationsavgiften 75 kronor, utöver den moms som också ska betalas för varan. Vid ett värde över 1 500 kronor blir administrationsavgiften 125 kronor.

Hur mycket kostar tull från Kina till Sverige?

Hem och familj

Att handla på nätet innebär att du får tillgång till varor från hela världen, dessutom till ett pris som kan vara lägre än i butikerna. Men vad kostar det – egentligen ¬– efter moms, tull och andra avgifter?