:

Hur mycket kostar det att mäta ut Tomtgränser?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket kostar det att mäta ut Tomtgränser?
 2. Hur mycket kostar en lantmäteriförrättning?
 3. Är Lantmäterikostnader avdragsgill?
 4. Vad kostar det att dela av en tomt?
 5. Vem betalar en förrättning?
 6. Hur mycket ska man betala i lagfart?
 7. När gäller 4 5 meter från tomtgräns?
 8. Måste man ha kvitton för avdrag?
 9. Hur stor måste en avstyckad tomt vara?
 10. Vem betalar avstyckning av tomt?
 11. Hur mycket kostar det att slå ihop två tomter?
 12. Kan man slippa betala lagfart?
 13. Varför kostar lagfart så mycket?

Hur mycket kostar det att mäta ut Tomtgränser?

För arbete som utförts före 1 juni 2023 används den taxa som gällde vid tidpunkten då arbetet utfördes.

Hur mycket kostar en lantmäteriförrättning?

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Om du vill bilda eller ändra fastigheter inom Huddinge kommun ska du vända dig till lantmäterimyndigheten. Det kan till exempel handla om att stycka av en tomt, få fastställt var fastighetsgränsen går eller bilda en gemensamhetsanläggning.

Om du vill söka lagfart, skriva in avtalsrättigheter eller har annat så kallat inskrivningsärende ska du istället vända dig till Fastighetsinskrivningen vid det statliga Lantmäteriet.

När du ansökt om en lantmäteriförrättning utreder vi om det går att genomföra det du ansökt om. Om allt är i sin ordning påbörjar vi handläggningen. 

Så här ser processen ut, från ansökan till beslut:

 • Ansökan inkommer till lantmäterimyndigheten. Efter en översiktlig genomgång sätts ärendet i kö.
 • Är Lantmäterikostnader avdragsgill?

  En lantmäteriförrättning innebär en hel del arbete för att vi ska kunna trygga ägandet och säkra vem som äger vad, både idag och i framtiden.

  Det skapar värde för dig som till exempel vill bygga ett hus, sälja av en bit mark, få visshet om var gränsen går eller använda din fastighet som säkerhet för att låna pengar.

  I ett vanligt ärende blir kostnaden ofta 50 000 till 100 000 kronor, ibland betydligt mer. I kostnaden ingår ett grundbelopp för alla ansökningar som lämnas in, och i vissa fall ett tilläggsbelopp, samt en kostnad per timme:

  • Grundbeloppet är 6 500 kronor. Men det kostar mer om det är sex eller fler fastigheter inblandade – då lägger vi på ett tilläggsbelopp. Grund- och tilläggsbeloppet blir tillsammans mellan 6 500 och 18 500 kronor.
  • En kostnad per timme för allt vårt arbete med din ansökan. Kostnaden är 800–1 600 kronor i timmen.

  Alla förrättningstjänster är momsfria. Våra kostnader styrs av instruktionen för Lantmäteriet och av förordningen om avgifter vid lantmäteriförrättningar. Läs mer om hur vi tar betalt i Lantmäteriets föreskrift LMFS 2022:5 (pdf, nytt fönster)

  Vad kostar det att dela av en tomt?

  En lantmäteriförrättning innebär en hel del arbete för att vi ska kunna trygga ägandet och säkra vem som äger vad, både idag och i framtiden.

  Det skapar värde för dig som till exempel vill bygga ett hus, sälja av en bit mark, få visshet om var gränsen går eller använda din fastighet som säkerhet för att låna pengar.

  I ett vanligt ärende blir kostnaden ofta 50 000 till 100 000 kronor, ibland betydligt mer. I kostnaden ingår ett grundbelopp för alla ansökningar som lämnas in, och i vissa fall ett tilläggsbelopp, samt en kostnad per timme:

  • Grundbeloppet är 6 500 kronor. Men det kostar mer om det är sex eller fler fastigheter inblandade – då lägger vi på ett tilläggsbelopp. Grund- och tilläggsbeloppet blir tillsammans mellan 6 500 och 18 500 kronor.
  • En kostnad per timme för allt vårt arbete med din ansökan. Kostnaden är 800–1 600 kronor i timmen.

  Alla förrättningstjänster är momsfria. Våra kostnader styrs av instruktionen för Lantmäteriet och av förordningen om avgifter vid lantmäteriförrättningar. Läs mer om hur vi tar betalt i Lantmäteriets föreskrift LMFS 2022:5 (pdf, nytt fönster)

  Vem betalar en förrättning?

 • Samla eventuella tillhörande bilagor såsom avtal och kartritningar, och spara dem i pdf- eller jpg-format. För avtalet kan du använda en färdig avtalsmall (suomi.fi).
 • Ansök om förrättning i e-tjänsten:

  - personkunder - organisationskunder

  Välj först fastighet och förrättning, fyll sedan i ansökan och lägg till eventuella bilagor i ansökan.

  De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i tjänsten för organisationen.

 • Om du vill få lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv, ta i bruk Suomi.fi-meddelanden.
 • Oftast betalas kostnaderna för en vägförrättning av sökanden eller väglaget.

  Hur mycket ska man betala i lagfart?

  När du lånar pengar för att köpa hus behöver du lämna säkerhet för lånet till banken. Genom att ge pantbrev till din bank pantsätter du ditt hus.

  När gäller 4 5 meter från tomtgräns?

  • Bestämmelser om placering
  • Reglera inte placering av tomt
  • Placering kan regleras på andra sätt
  • Idag regleras placering med planbestämmelse
  • Gör inte befintliga byggnadsverk planstridiga
  • Tillämpning av planbestämmelser om placering
  • Bestämmelsen måste följa föreskriften
  • Formulering av placeringsbestämmelser
  • Redovisning av regleringar i detaljplan
  • Relaterad information

  Kommunen kan i en detaljplan bestämma placering av byggnadsverk och tomter. Med planbestämmelser om placering kan kommunen på kvartersmark reglera byggnadsverks placering, antingen som läge på tomten eller i förhållande till grannfastigheter, gata eller omgivning.

  Måste man ha kvitton för avdrag?

  Om du har sålt en privatbostad med vinst betalar du 22 procent i skatt på vinsten. Den goda nyheten är att du får göra avdrag på vissa kostnader som du kan bevisa att du har haft för att förbättra värdet på fastigheten.

  Om du säljer en bostad med vinst, det vill säga att försäljningskostnaden är högre än vad du köpte bostaden för, ska du betala reavinstskatt. Beloppet du ska betala i skatt är 22% av vinsten.

  Hur stor måste en avstyckad tomt vara?

  De flesta fastigheter i Sverige är belånade med så kallad inteckning  som säkerhet. Det är möjligt att ansöka om att inteckningar som funnits på den ursprungliga fastigheten inte ska omfatta den nya fastigheten.

  Det vill säga, man begär en så kallad inteckningsfri avstyckning. Det är särskilt aktuellt om fastigheterna inte ska ägas av samma person.  Framförs ingen sådan begäran till Lantmäteriet fortsätter de befintliga inteckningarna att gälla båda fastigheterna. 

  Vem betalar avstyckning av tomt?

  Tomter som går att stycka innebär möjlighet till ytterligare förtjänst. Men att stycka av tomt och sälja kan vara komplicerat, reglerna och lagarna svårtolkade – momenten och frågorna många… går tomten att stycka? Hur får man stycka? Och vad blir bäst?

  Hur mycket kostar det att slå ihop två tomter?

  I alla ärenden prövar vi lämpligheten för de berörda fastigheterna. Åtgärden ska överensstämma med planer och bestämmelser som gäller för fastigheten.

  Kan man slippa betala lagfart?

  När du köper ett hus ansöker du om att bli registrerad som fastighetens ägare hos Lantmäteriet. Lagfarten är själva beviset på att du äger din fastighet. Kostnaden för en lagfart kallas för stämpelskatt. Den ligger på 1,5 % av köpeskillingen eller taxeringsvärdet, beroende på vilket som är högst. Du betalar också en avgift för ansökan på 825 kronor. Banken brukar hjälpa till med ansökan om lagfart.

  När du tar ett lån hos banken för ditt hus kan du behöva använda fastigheten som pant, som säkerhet för lånet. Banken sköter i de flesta fall ansökan om inteckning. Pantbrevet är själva beviset på att inteckning beviljats. Ett bevis på att banken äger en del av din bostad, den del som är belånad. De gör att om du missköter betalningen av dina lån kan banken kräva att du säljer bostaden för att de ska få tillbaka det utlånade beloppet. Om säljaren redan har lån på huset kan det finnas pantbrev som du kan ta över. Då är det mellanskillnaden mellan befintliga pantbrev och ditt bolån som behöver intecknas. Det är alltså ekonomiskt fördelaktigt om det redan finns pantbrev på huset. Nya pantbrev kostar två procent i stämpelskatt av pantbrevets belopp samt en avgift på 375 kronor. Banken kan ofta hjälpa till med uttag av nya pantbrev.

  Varför kostar lagfart så mycket?

  När du köper ett hus ansöker du om att bli registrerad som fastighetens ägare hos Lantmäteriet. Lagfarten är själva beviset på att du äger din fastighet. Kostnaden för en lagfart kallas för stämpelskatt. Den ligger på 1,5 % av köpeskillingen eller taxeringsvärdet, beroende på vilket som är högst. Du betalar också en avgift för ansökan på 825 kronor. Banken brukar hjälpa till med ansökan om lagfart.

  När du tar ett lån hos banken för ditt hus kan du behöva använda fastigheten som pant, som säkerhet för lånet. Banken sköter i de flesta fall ansökan om inteckning. Pantbrevet är själva beviset på att inteckning beviljats. Ett bevis på att banken äger en del av din bostad, den del som är belånad. De gör att om du missköter betalningen av dina lån kan banken kräva att du säljer bostaden för att de ska få tillbaka det utlånade beloppet. Om säljaren redan har lån på huset kan det finnas pantbrev som du kan ta över. Då är det mellanskillnaden mellan befintliga pantbrev och ditt bolån som behöver intecknas. Det är alltså ekonomiskt fördelaktigt om det redan finns pantbrev på huset. Nya pantbrev kostar två procent i stämpelskatt av pantbrevets belopp samt en avgift på 375 kronor. Banken kan ofta hjälpa till med uttag av nya pantbrev.