:

Vad är ett Oskiftat dödsbo?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett Oskiftat dödsbo?
 2. Hur länge kan man ha ett Oskiftat dödsbo?
 3. Hur vet man om ett dödsbo är avslutat?
 4. Hur länge ska ett dödsbo betala löpande räkningar?
 5. Vad betyder oskiftat bo?
 6. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 7. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 8. Vad händer om man inte avslutar ett dödsbo?
 9. Vem får betala dödsboets räkningar?
 10. Kan man sitta kvar i orubbat bo med särkullbarn?
 11. Vem är ansvarig för ett dödsbo?
 12. Är man skyldig att städa ett dödsbo?
 13. Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?
 14. Vad får man inte göra innan bouppteckning?
 15. Får man köra en bil som tillhör ett dödsbo?

Vad är ett Oskiftat dödsbo?

Juridik vid dödsfall

Min pappa dog nyligen och jag ska fixa hans bouppteckning. Men jag har upptäckt att min farmors dödsbo (dog 2005) inte är arvskiftat vidare. Och inte heller bouppteckning för min farbror (dog 2016) är inlämnad. Jag och min syster är enda levande arvingar till detta. Vad börjar vi med för att stänga allt detta? Kan vi t ex välja att göra arvskifte direkt från farmor till oss, för att avsluta farmors dödsbo först?  

Hur länge kan man ha ett Oskiftat dödsbo?

Dödsbon är juridiska personer. Från och med året efter det år då dödsfallet inträffade är ett oskiftat dödsbo ett självständigt skattesubjekt. Dödsboet jämställs inte längre med den avlidne.

En efterlevande make är i många fall ensam dödsbodelägare. Om bouppteckningen blivit registrerad före utgången av dödsåret kommer taxering av dödsboet för senare år normalt inte i fråga.

Om dödsboets enda inkomst består av ränta eller utdelning som utbetalaren ska göra skatteavdrag på, är dödsboet inte skyldigt att lämna någon deklaration.

Hur vet man om ett dödsbo är avslutat?

De efterlevande som tar hand om dödsboet kallas dödsbodelägare. Dödsbodelägarna sköter dödsboet gemensamt. Det betyder att de behöver vara överens om vad som ska göras, till exempel betala räkningar, avsluta autogiron, avsluta ett konto eller sälja värdepapper.

Det kan vara praktiskt att en av dödsbodelägarna representerar dödsboet, till exempel vid kontakter med banken, men då måste han eller hon ha fått en fullmakt från alla övriga dödsbodelägare. Exempel på fullmakter finns hos Efterlevandeguiden. Flera banker har också fullmaktsmallar.

Hur länge ska ett dödsbo betala löpande räkningar?

Vi använder kakor (cookies) som på olika sätt gör det lättare att använda våra sidor och för att vi ska förstå hur webbplatsen används.

Vad betyder oskiftat bo?

Dödsbon är juridiska personer. Från och med året efter det år då dödsfallet inträffade är ett oskiftat dödsbo ett självständigt skattesubjekt. Dödsboet jämställs inte längre med den avlidne.

En efterlevande make är i många fall ensam dödsbodelägare. Om bouppteckningen blivit registrerad före utgången av dödsåret kommer taxering av dödsboet för senare år normalt inte i fråga.

Om dödsboets enda inkomst består av ränta eller utdelning som utbetalaren ska göra skatteavdrag på, är dödsboet inte skyldigt att lämna någon deklaration.

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

Juridik vid dödsfall

Får man tömma lägenhet innan bouppteckning om man frågat dödsbodelägarna,?

Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

Från det att ett dödsfall inträffat brukar det ta åtminstone 3 månader att göra en bouppteckning – men ofta tar det längre tid än så. 

Senast 3 månader efter dödsdagen ska bouppteckningsförrättningen hållas. Detta är ett möte där alla som ärver den avlidne har rätt att närvara tillsammans med två förrättningsmän. Inom en månad efter förrättningen ska bouppteckningen lämnas in till Skatteverket. Alltså ska den lämnas in senast 4 månader efter dödsdagen. 

Det är vanligt att det tar längre tid än så innan bouppteckningen kan skickas in, och i dessa fall måste anstånd begäras från Skatteverket. Att samla in alla uppgifter är ofta den mest tidskrävande delen av bouppteckningen eftersom banker, myndigheter och försäkringsbolag har olika långa hanteringstider för att skicka ut all information.  

Vad händer om man inte avslutar ett dödsbo?

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

När jag svarar på denna fråga kommer jag utgå mycket från juridisk litteratur då lagen inte ger fullständigt svar på din fråga.

Vem får betala dödsboets räkningar?

Juridik vid dödsfall

Hejsan! Min svärfar lämnade oss igår och jag och min sambo har haft han om hans ekonomi sista månaderna. Vi bor i samma fastighet och har hjälpt han att betala räkningar och dylikt. Har pratat med en advokatfirma som ska hjälpa oss med bouppteckning men vi skulle få landa lite i allt detta innan vi bokade en tid. Jag undrar nu hur det skulle fungera ifall det ex kommer en räkning som är till min svärfar och han har gått bort. Har vi tillåtelse att betala det med hans pengar? Vad får och får vi inte göra? Då det är tre bröder inblandade så vill vi inte göra något fel.  

Kan man sitta kvar i orubbat bo med särkullbarn?

Idag ärver gifta alltid före gemensamma barn. Det innebär att barnen måste vänta på sitt arv tills även den andra föräldern har gått bort. Den efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt vilket innebär att maken får använda arvet men kan inte testamentera bort det.

Vem är ansvarig för ett dödsbo?

De efterlevande som tar hand om dödsboet kallas dödsbodelägare. Dödsbodelägarna sköter dödsboet gemensamt. Det betyder att de behöver vara överens om vad som ska göras, till exempel betala räkningar, avsluta autogiron, avsluta ett konto eller sälja värdepapper.

Det kan vara praktiskt att en av dödsbodelägarna representerar dödsboet, till exempel vid kontakter med banken, men då måste han eller hon ha fått en fullmakt från alla övriga dödsbodelägare. Exempel på fullmakter finns hos Efterlevandeguiden. Flera banker har också fullmaktsmallar.

Är man skyldig att städa ett dödsbo?

När man är dödsbodelägare till en anhörig som nyss har gått bort och är ansvarig för tömning och städning av dödsboet, behöver man ibland ha hjälp utifrån. Det kan kännas övermäktigt att ta tag i en sådan betungande uppgift när man sörjer den avlidne som mest. Det kan kännas otroligt skönt att kunna lämna över ansvaret till en städfirma eller en begravningsbyrå som utför städning av dödsbo så man slipper tänka på detta mitt i all sorg. 

Att tömma och städa bostaden brukar vara en av de saker man måste ta tag i nästan omgående efter ett dödsfall. Oftast behöver bostaden återlämnas till hyresvärden så snart som möjligt, då andra står i kö för att få bostaden. Ägde den avlidne bostaden behöver den läggas ut för försäljning. Oavsett så behöver bostaden först städas. Kostnaden för städning och tömning av ett dödsbo ska i första hand betalas med dödsboets tillgångar.

Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

När någon avlider ska dennes tillgångar och skulder sammanställas i en bouppteckning. Man kan säga att bouppteckningen är en sammanfattning av hur den avlidnes ekonomi såg ut – med både tillgångar och skulder. I bouppteckningen ska det även tydligt framgå vem som ska ärva eventuella tillgångar från den avlidne. 

Både den avlidnes tillgångar och skulder ska finnas med i bouppteckningen. Det kan vara mer än vad man tänker på vid en första anblick. Om du vill läsa mer detaljerat om vad bouppteckningen i sin helhet ska innehålla kan du klicka här.

Vad får man inte göra innan bouppteckning?

Enkelt för­kla­rat kan man säga att lösöre är fy­sis­ka ägo­de­lar som går att flytta. Man kan tänka att lösöre inte sitter fast i huset eller marken. Ex­em­pel på lösöre är:

 • Möbler, pors­lin och heme­lekt­ro­nik
 • Kläder, böcker och andra per­son­li­ga ägo­de­lar
 • Ma­ski­ner och verk­tyg
 • Skul­debrev, sedlar och mynt
 • Bil, cykel och andra fordon

💡 Saker som inte räknas som lösöre: är pengar på ett bank­kon­to, aktier och rät­tig­he­ter. Inte heller det som är fast egen­dom så som hus eller tomt. 

Lösöre är inte rik­tigt samma sak som lös egen­dom. 

I lös egen­dom ingår lösöre men även sådant som inte är fy­sis­ka saker, till ex­em­pel pengar, vär­de­pap­per, hy­res­rätt, rät­tig­he­ter och fod­ring­ar. Där­e­mot ingår inte fast egen­dom.

Fast egen­dom kan ses som mot­sat­sen till lös egen­dom. 

Får man köra en bil som tillhör ett dödsbo?

I Sverige regleras fördelningen av egendom, inklusive en bil, vid ett dödsfall enligt ärvdabalken i den svenska lagstiftningen. Nedan ger vi dig en översikt över arvsordningen i Sverige:

 • Make/maka eller registrerad partner: Om den avlidne hade en make/maka eller registrerad partner vid sin död ärver den efterlevande partnern bilen om den avlidne inte har skrivit ett testamente som fördelar egendomen på annat sätt.
 • Barn och eventuella barnbarn: Om den avlidne inte hade en make/maka eller registrerad partner vid sin död, går arvet i första hand till barnen. Om barnet har avlidit ärver barnbarnet sin förälders del.