:

Hur kan jag byta mitt namn?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kan jag byta mitt namn?
 2. Hur mycket kostar det att byta namn?
 3. Vad får man inte byta namn till?
 4. Vilka namn får man byta till?
 5. Hur snabbt kan man byta namn?
 6. Måste man byta bankkort vid namnbyte?
 7. Hur kan jag bevisa att jag bytt efternamn?
 8. Kan man ta ett adligt namn?
 9. Måste man skaffa nytt pass om man byter efternamn?
 10. Hur byter man namn på BankID?
 11. Vad ändras automatiskt vid namnbyte?
 12. Kan man heta pung?

Hur kan jag byta mitt namn?

Pass och ID-kort utfärdas i det namn som finns i den svenska folkbokföringen. För att byta namn i ditt pass/ID-kort krävs därför en namnändring i folkbokföringen.

Om du vill byta förnamn hittar du information på Skatteverkets webbplats här.

Hur mycket kostar det att byta namn?

Ja, efter skils­mäs­sa kan man välja att byta till­ba­ka till sitt ti­di­ga­re namn. Namn­by­tet sker dock inte direkt i sam­band med skils­mäs­san.

Det namn du haft som gift be­hål­ler du au­to­ma­tiskt. Om du vill byta namn ska en sär­skild an­sö­kan skic­kas in till Skat­te­ver­ket.

Läs mer om skils­mäs­so­an­sö­kan och snabb skils­mäs­sa

Nej, det är inte möj­ligt att tvinga den andra att byta ef­ter­namn efter en skils­mäs­sa. Du kan alltså välja att be­hål­la det ef­ter­namn du tog när du gifte dig trots att din före detta mot­sät­ter sig.

Ditt ef­ter­namn är ditt eget. Du kan be­hål­la det också om du väljer att gifta om dig och din nya make kan också ta namnet.

Vad får man inte byta namn till?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns flera olika sätt att ändra sitt efternamn på, men man måste ansöka om namnbyte samt få det beviljat av Skatteverket.

Vilka namn får man byta till?

Övrigt/annat

Jag har ansökt om att få ändra namn till min mormors morfars mors efternamn men fått avslag med motiveringen att det är ett namn 5 generationer tillbaka och inte 4 generationer som lagen föreskriver. Men så som det formuleras på Skatteverkets hemsida ska generationerna vara "räknat från dina föräldrar". Gör man det så blir avståndet från min mor och bakåt 4 generationer, då är lagkravet uppfyllt i mitt fall... Hade varit mycket tacksam för er hjälp att klarlägga vilken räknevariant som gäller i detta fall.

Hur snabbt kan man byta namn?

Ja, efter skils­mäs­sa kan man välja att byta till­ba­ka till sitt ti­di­ga­re namn. Namn­by­tet sker dock inte direkt i sam­band med skils­mäs­san.

Det namn du haft som gift be­hål­ler du au­to­ma­tiskt. Om du vill byta namn ska en sär­skild an­sö­kan skic­kas in till Skat­te­ver­ket.

Läs mer om skils­mäs­so­an­sö­kan och snabb skils­mäs­sa

Nej, det är inte möj­ligt att tvinga den andra att byta ef­ter­namn efter en skils­mäs­sa. Du kan alltså välja att be­hål­la det ef­ter­namn du tog när du gifte dig trots att din före detta mot­sät­ter sig.

Ditt ef­ter­namn är ditt eget. Du kan be­hål­la det också om du väljer att gifta om dig och din nya make kan också ta namnet.

Måste man byta bankkort vid namnbyte?

Vi använder cookies för att göra din upplevelse här på webbplatsen smidig och säker. En del cookies används för att tjänster ska fungera eller kunna förbättras, andra för att skräddarsy din upplevelse.

Hur kan jag bevisa att jag bytt efternamn?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag tolkar frågan som om att du vill byta efternamn till fyra generationer bakåt och vad som krävs för att bevisa detta. Vid besvarande av frågan kommer jag utgå från lagen om personnamn (personnamnslagen).

Kan man ta ett adligt namn?

Nu har det tagit två till tre månader för Justitieministeriets namnnämnd att behandla ett ärende. Efter att de nya reglerna trätt i kraft väntas behandlingstiden förkortas med en tredjedel.

Nästa år kommer det att vara fritt fram att ta i bruk ett släktnamn som går fyra generationer bakåt. Bruket av äldre släktnamn än det kommer ändå fortfarande att behandlas av nämnden.

Det kommer också att bli lättare och snabbare att återgå till sitt ursprungliga efternamn, till exempel efter en skilsmässa.

Måste man skaffa nytt pass om man byter efternamn?

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Att åka in med det passet som fortfarande är giltigt är inte att rekommendera då det rent juridiskt står fel förnamn och därmed inte giltig som ID-handling.

Hur byter man namn på BankID?

 • Förnamn, två månader
 • Efternamn utan avgift, tre till fyra månader
 • Efternamn med avgift, tre till fyra månader
 • Nybildade efternamn, tre till fyra månader

För närvarande är handläggningstiderna olika beroende av vilken typ av namnändring du vill göra, och kan även vara kortare. Ska du ut och resa snart rekommenderar vi därför att boka resan i det namn som står i ditt pass och göra ett nytt pass efter resan när namnändringen är klar. Du kan också vänta med att skicka in namnansökan till efter resan.

Eftersom handläggningstiderna är ganska långa rekommenderar vi att du gör så här:

Vad ändras automatiskt vid namnbyte?

Efter ansökan om namnbyte, 250kr, tog det ca 6 veckor innan Skatteverket meddelande beslut. I beslutet får du ett intyg små visar både nya och gamla namnet som du kan använda för att göra namnändring där det inte sker automatiskt.

Trafikverket skickar automatiskt hem en handling om förnyelse av körkort när Skatteverket tagit beslut. När du fått den i brevlådan och betalat in 280kr i avgift kan du boka tid för nytt körkort. 125kr för foto hos dem.

Kan man heta pung?

SCB, en förvaltningsmyndighet gällande statistik för beslutsfattande, debatt och forskning, erbjuder en rätt så intressant tjänst, nämligen namnsökning. Jag använder tjänsten ganska ofta då man kan hitta en hel del lustiga namn, och jag tänkte dela med mig av några i det här blogginlägget. Ponera att en del av namnen har utländsk härkomst medan andra är av idiotisk härkomst.

PUNG