:

Kan man ta en resa på företaget?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man ta en resa på företaget?
 2. Vad innebär det att dra av på företaget?
 3. Får man tanka på företaget?
 4. Hur mycket får man dra av i resekostnader?
 5. Får man göra avdrag för resor till jobbet?
 6. Hur mycket fika får man köpa på företaget?
 7. Hur mycket kostar friskvård för företaget?
 8. Får man köra hem med firmabil?
 9. Får företag bjuda på sprit?
 10. Får aktiebolag låna ut pengar till anställd?

Kan man ta en resa på företaget?

Eftersom kostnaden per körd mil anses vara högre än 25 kronor kan det vara värt att fakturera kunden för bilkostnaderna i ett specifikt uppdrag. Att köra en ny bil kan kosta uppemot 80 kronor per mil när man även räknar in kostnader för skatt, försäkring, reparationer och värdeminskning. Av dessa 80 kronor kan du fortfarande ta ut 25 kronor från ditt företag som en skattefri milersättning om du kör med egen privat bil. Nettot, det vill säga övriga 55 kronor, räknas som en intäkt i företaget. 

Vad innebär det att dra av på företaget?

Begreppet avdragsgill används oftast när man pratar om avdragsgill kostnad, och betyder en kostnad som kan dras av från årets resultat i syfte att få skattemässiga fördelar. Avdragsgill innebär alltså att man, genom att göra avdrag, minskar företagets vinst. Detta leder till att även skatten blir lägre. 

Dock finns det regler för vad ett företag kan räkna som avdragsgill kostnad.

Grundregeln är alltid att ett företag endast får avdrag för kostnader som läggs ner för att företaget ska få inkomster. Den avdragsgilla utgiften ska alltså ha en direkt relation till verksamheten i företaget och vara förenlig med företagets verksamhet. Vad som anses vara avdragsgillt i verksamheten och hur stora belopp det rör sig om, avgörs alltid av Skatteverket. Det kan vara utgifter för till exempel dubbel bosättning, representation, julgåvor, tjänsteresor eller friskvård. 

Får man tanka på företaget?

Om arbetsgivaren låter dig använda en tjänstebil privat kallas det förmånsbil.  Att du själv får använda bilen privat räknas som en förmån och du som förare betalar inkomstskatt för förmånen. Håll reda på hur mycket du kör i tjänsten och privat. Tänk på att reglera i avtal vad som ska gälla om du får använda tjänstebilen även för privat bruk.

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för din arbetsmiljö när du använder bilen i tjänsten.

Hur mycket får man dra av i resekostnader?

Reseavdraget är en skattereduktion för resor till, från och i jobbet.

Det finns liknande avdrag i andra länder men med lite olika utformningar.

Det svenska reseavdraget gäller resor till och från arbetet samt för tjänsteresor. Det kan dock bara göras om den totala kostnaden för resorna överstiger 11 000 kronor per år.

Hur mycket du kan dra av för dina resor till, och i jobbet, beror på vilket transportslag du använder. För bilresor gäller ett annat belopp än för t ex cykel (se de exakta beloppen).

 • Dina totala reseutgifter måste också vara högre än 11 000 kr under året. Dessutom är det endast delen som överstiger 11 000 som slutligen dras av.
 • För att du ska ha rätt till avdraget ska sträckan du reser vara minst fem kilometer.

Ett annat krav, som många missar, är att du ska spara in minst två timmar per dag för resan till och från jobbet. Detta är om du tar bilen jämfört med kollektiva resealternativ som buss och pendeltåg.

Får man göra avdrag för resor till jobbet?

 • Beräkna kostnaderna enligt det billigaste tillgängliga biljettpriset även om du skulle ha köpt en annan slags biljett eller gjort resorna till exempel med egen bil.
 • Om du har flera alternativ att resa kollektivt, kan exempelvis lika gärna använda tåg eller buss, beräknas avdraget enligt det billigaste alternativet.
 • Det billigaste biljettalternativet är i allmänhet månadsbiljett (med eventuell anslutningsbiljett), 44 resors biljett eller regionbiljett.
 • Om du har arbetat hela året är antalet arbetsmånader i allmänhet 11 eftersom avdrag inte kan göras för semestermånaden.
 • Kom ihåg att också beakta till exempel distansarbete, alterneringsledighet, arbetskommenderingar eller andra situationer som avbryter perioden av resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Deklarera resekostnaderna enligt de faktiska resorna.

Exempel: Antti bor i Juva och åker med egen bil till arbetsplatsen i centrum av Varkaus. Den dagliga tur- och returresan mellan hemmet och arbetsplatsen är 100 km. Resekostnader beräknade enligt egen bil skulle uppgå till 6 600 euro per år, men Antti kan inte dra av ett så stort belopp i sin beskattning. Orsaken till det är att Antti skulle ha möjlighet att åka kollektivt mellan Juva och Varkaus.

Du kan dra av resekostnader beräknade enligt användningen av egen bil endast med någon av följande motiveringar:

 • Det finns inga kollektivtrafikförbindelser över huvudtaget.
 • Promenadavståndet i en riktning är sammanlagt minst 3 kilometer. Exempelvis om promenadavståndet hemifrån till hållplatsen är 2 kilometer och avståndet från den hållplats du stiger av till arbetsplatsen också är 2 kilometer är promenadavståndet i en riktning sammanlagt 4 kilometer.
 • Väntetiden (alltså inte resetiden) under en tur-returresa är sammanlagt minst 2 timmar.
 • Din resa börjar eller avslutas mellan kl. 00.00 - 05.00.

Observera att följande grunder inte duger som motivering för avdrag enligt kostnaderna för användningen av egen bil i beskattningen:

Hur mycket fika får man köpa på företaget?

Har du aktiebolag? Då kan du dra av för fikat på jobbet. Däremot blir det nobben för dig som driver enskild firma utan anställda.

Utgifter för enklare förtäring i form av till exempel kaffe, te, juicer och kakor räknas som en avdragsgill och skattefri personalvårdsförmån, under förutsättning att alla anställda erbjuds den förmånen.

Hur mycket kostar friskvård för företaget?

Upplagd Januari, 15, 2020

Många företag erbjuder idag sina anställda friskvårdsbidrag och mer än var tredje svensk har nu möjlighet att nyttja friskvårdsbidraget från sin arbetsgivare. De senaste åren har listan på godkända aktiviteter blivit längre och längre då aktivteter som golf, agility, massage och paintball numera också omfattas. Oavsett om du är företagare eller anställd kan det vara bra att känna till hur friskvårdsbidraget fungerar och vilka regler som gäller.

Får man köra hem med firmabil?

Någon som har mer koll på detta med Firmabil?På mitt förra jobb fick vi tillåtelse att ta med firmabilen hem pga långa resor till och från arbetet. Fick även hämta bilen på firman under helgen ifall vi skulle behöva den på Måndagen.Av ren olyckshändelse krockade vi med bilen under en helg. Resultarade i sparken från jobbet samt självrisk på 9.000 och misstänkt för olovlig körning.

Men nu är frågan. Nu ser man annat folk köra omkring med sina firmabilar under helgerna"alltså mitt förra jobbs bilar" Finns de på något sätt man kan gå tillväga för att sätta dit dom ?Skatteverket?  Vill göra allt för att sätta dit dom..All hjälp behövs

Får företag bjuda på sprit?

Huvudregeln är att gåvor till anställda är skattepliktiga. Undantaget är vissa julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor. En sådan gåva är skattefri så länge gåvans värde, det vill säga marknadsvärdet för den anställde, inklusive moms, inte överstiger vissa beloppsgränser. Vilka beloppsgränser som gäller beror på vilken typ av gåva det är. Om värdet överstiger dessa beloppsgränser är gåvan skattepliktig från första kronan. Arbetsgivaren måste ge gåvan till alla anställda eller till en större grupp av anställda för att reglerna om skattefrihet ska gälla. I detta sammanhang jämställs styrelseledamöter och uppdragstagare med anställda. Detta dokument behandlar bara julgåvor. Vill ni veta mer om jubileumsgåvor och minnesgåvor hör av er till mig.

Julgåvor till anställda är skattefria för de anställda om värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms. I gåvans värde räknas inte arbetsgivarens kostnader för administration och transporter av gåvorna in. Gränsen 450 kr är viktig, Om gåvan så bara kostar 451 kr – ska hela gåvans värde tas upp som lön till den anställde. Företaget får då inte lyfta moms på kostnaden men den blir avdragsgill som lön och arbetsgivaravgifter ska betalas.

Får aktiebolag låna ut pengar till anställd?

Tillåtet lån: Att en delägare lånar ut pengar till bolaget innebär i regel inga problem, så länge bolaget har ett reellt behov av lånet. Det är tillåtet att ställa ut ett lån till sitt bolag, bolaget betalar då ränta till delägaren som lånat ut pengarna. Delägaren kan alltså ta betalt i form av ränta från sitt eget bolag. Räntan blir en slags kompensation för den risk delägaren tar när hen lånar ut sina pengar till bolaget. 

Räntan: Räntan måste vara marknadsmässig. Det är därmed inte möjligt att låna ut pengar och kringgå olika skatteregler genom att sätta en väldigt hög ränta som bolaget betalar tillbaka till delägaren. Tar man ut en ränta som är högre än vad som är marknadsmässigt kommer Skatteverket att kräva beskattning av den del som inte är marknadsmässig, som regel bör den delen ses som inkomst av tjänst. Det finns inget givet svar på vad som är en marknadsmässig nivå på räntan, här får en mer ingående analys göras om det blir aktuellt, men en ofta nämnd tumregel är statslåneräntan plus 1-3 procentenheter.