:

Hur bokför man verifikationer?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man skriva ut alla verifikationer?
 2. Vad ska en verifikation innehålla enligt bokföringslagen?
 3. Hur sorteras verifikationer?
 4. Hur gör man verifikationer?
 5. Hur gör man en verifikation?
 6. Hur bokför man om man saknar kvitto?
 7. Kan man bokföra utan kvitto?
 8. Hur skriver man en verifikation?
 9. Vad menas med en verifikation?

Måste man skriva ut alla verifikationer?

Affärshändelser är allt som påverkar ekonomin i verksamheten – en förändring av en tillgång eller skuld eller en åtgärd som orsakar en kostnad eller ger en intäkt. Du gör t ex en utbetalning från bankkontot, betalar hyran för den lokal där verksamheten bedrivs, betalar lön, köper material eller säljer en vara. Samtliga affärshändelser ska dokumenteras. De uppgifter som visar sådana händelser i din rörelse kallas verifikationer. Det måste finnas en verifikation för varje affärshändelse. De utgör underlag för bokföringen.

Vad ska en verifikation innehålla enligt bokföringslagen?

SFS nr: 1999:1078 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1 Utfärdad: 1999-12-02 Ändrad: t.o.m. SFS 2020:669 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna lag finns bestämmelser om bokföringsskyldighet för vissa fysiska och juridiska personer. Lagen innehåller bestämmelser om    - kretsen av bokföringsskyldiga (2 kap.),    - räkenskapsår (3 kap.),    - bokföringsskyldighetens innebörd (4 kap.),    - löpande bokföring och verifikationer (5 kap.),    - hur den löpande bokföringen avslutas (6 kap.),    - arkivering av räkenskapsinformation m.m. (7 kap.),    - utvecklandet av god redovisningssed (8 kap.), samt    - överklagande (9 kap.).

Hur sorteras verifikationer?

Tänk på att det är du som ansvarar för bokföringen! Även om du anlitar någon för att sköta din bokföring är det du som ansvarar för att bokföringen blir riktig. Detta ansvar kan du aldrig lämna ifrån dig. Så ställ krav på din bokförare att han eller hon förklarar om du inte förstår.

Några tips innan du lägger upp din bokföring!

 • Planera din bokföring. Tänk igenom innan hur den ska vara upplagd, så att den passar dina syften bäst.
 • Ta råd. Fråga vänner och bekanta som driver rörelse hur de gör med sina papper och sin bokföring.
 • Enkelhet. Gör din bokföring så enkel som möjligt när du startar upp, särskilt om du är lite osäker på dina kunskaper i bokföring.
 • Om du lämnar bort din bokföring. Sätt in underlagen varje dag i en pärm, där du har en flik för varje dag. Då är det lättare för den som sköter bokföringen att bokföra alla transaktioner på rätt dag.

För din egen skull är det viktigt att du har ordning på dina papper. Varje minut som behöver tas i anspråk för dig eller en redovisningskonsult kostar pengar. Sköter du din bokföring kan du spara pengar och undvika onödigt tidsspill.

Hur gör man verifikationer?

Tänk på att det är du som ansvarar för bokföringen! Även om du anlitar någon för att sköta din bokföring är det du som ansvarar för att bokföringen blir riktig. Detta ansvar kan du aldrig lämna ifrån dig. Så ställ krav på din bokförare att han eller hon förklarar om du inte förstår.

Några tips innan du lägger upp din bokföring!

 • Planera din bokföring. Tänk igenom innan hur den ska vara upplagd, så att den passar dina syften bäst.
 • Ta råd. Fråga vänner och bekanta som driver rörelse hur de gör med sina papper och sin bokföring.
 • Enkelhet. Gör din bokföring så enkel som möjligt när du startar upp, särskilt om du är lite osäker på dina kunskaper i bokföring.
 • Om du lämnar bort din bokföring. Sätt in underlagen varje dag i en pärm, där du har en flik för varje dag. Då är det lättare för den som sköter bokföringen att bokföra alla transaktioner på rätt dag.

För din egen skull är det viktigt att du har ordning på dina papper. Varje minut som behöver tas i anspråk för dig eller en redovisningskonsult kostar pengar. Sköter du din bokföring kan du spara pengar och undvika onödigt tidsspill.

Hur gör man en verifikation?

 • när verifikationen har upprättats
 • när affärshändelsen har ägt rum
 • vad affärshändelsen avser
 • vilket belopp det gäller
 • vilka köpare och säljare som är inblandade
 • vilka dokument som har legat till grund för affärshändelsen och var originalhandlingarna förvaras (om den inte finns bland verifikationerna)
 • verifikationsnummer eller något annat identifikationstecken samt andra uppgifter som är nödvändiga för att man ska kunna sammankoppla verifikationen med den bokförda händelsen.

Hur bokför man om man saknar kvitto?

Hej Eva, varje affärshändelse ska dokumenteras genom en verifikation. En verifikation kan vara ett kvitto, en faktura, ett kontoutdrag eller annat underlag som innehåller information om affärshändelsen.

Verifikationen ska minst innehålla följande uppgifter: - köpare - säljare - datum när verifikationen sammanställdes - datum när affärshändelsen inträffade - vad affärshändelsen avser - beloppet med moms specificerad

Kan man bokföra utan kvitto?

Detta avsnitt gäller för dig som är användare och inloggad i privat läge.

Bokföringslagen säger att kvitton och andra dokument med räkenskapsinformation måste arkiveras. Du måste också kunna styrka kostnader ifall Skatteverket genomför en granskning. Kvitton försvinner ibland, och det kan leda till problem för en anställd som behöver ett kvitto för sin reseräkning.

Hur skriver man en verifikation?

Bokföring innebär kort och gott registrering av affärshändelser. För dessa affärshändelser ska det sedan finnas underlag, vilket är verifikationer. En verifikation kan till exempel vara en faktura, ett kvitto, kontoutdrag eller någon annan form av dokument som bevisar att affärshändelsen ägt rum. När man gör en justering i bokföringen som till exempel en rättelse av en specifik post framkallar även detta en verifikation. I övrigt måste verifikationer enligt lag sparas i minst 7 år. Vill du läsa mer om hur det fungerar med digitala kvitton och fakturor kan du läsa vår artikel här: Digitala kvitton och fakturor - hur fungerar det egentligen?

Redovisning av verifikationer i ditt företag? Ageras hittar en redovisningskonsult som passar dina behov

Vad menas med en verifikation?

En verifikation ska dokumentera en affärshändelse eller en vidtagen justering i bokföringen och får inte samtidigt utgöra grundbok eller huvudbok. Det innebär att det inte räcker med att spara fakturor i en pärm för att bokföringsplikten ska ha fullgjorts, oavsett vilka anteckningar som görs på fakturorna.[2]

Om företaget inte tagit emot någon uppgift om affärshändelsen ska företaget självt sammanställa en verifikation, en så kallad bokföringsorder.

En verifikation ska enligt bokföringslagen innefatta uppgift om när den har sammanställts, när affärshändelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör. I förekommande fall ska verifikationen även innefatta upplysning om handlingar eller andra uppgifter som har legat till grund för affärshändelsen samt var dessa finns tillgängliga.[3]