:

Vad ingår i faktureringsuppgifter?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ingår i faktureringsuppgifter?
 2. Vad ska en faktura innehålla Skatteverket?
 3. Hur ser en faktura?
 4. Vad säger lagen om faktura?
 5. Får man dra av moms utan kvitto?
 6. Måste personnummer finnas på faktura?
 7. Måste man ha referens på faktura?
 8. Hur skriver man en egen faktura?
 9. Hur ser en e-faktura ut?
 10. Hur skriver man en faktura utan moms?
 11. Är faktura och kvitto samma sak?
 12. Hur ser ett godkänt kvitto ut?
 13. Måste man ha OCR-nummer?
 14. Kan man göra egna fakturor?

Vad ingår i faktureringsuppgifter?

Vad är ett fakturaunderlag?

Ett fakturaunderlag är den dokumentation som används för att skapa en faktura. Fakturaunderlaget anger information om de varor/tjänster som levererats samt priser, moms och eventuella rabatter. Fakturaunderlaget säkerställer att fakturan är korrekt och att betalningen kan hanteras på ett smidigt sätt.

Vad ska en faktura innehålla Skatteverket?

Det finns krav både i bokföringslagen och mervärdesskattelagen på vilka uppgifter en faktura måste innehålla. Om uppgifterna inte är fullständiga eller felaktiga kan detta innebära att en köpare vägras avdrag för ingående moms. Skatteverket har nu förtydligat vad som gäller i olika avseenden.

En fullständig faktura ska bland annat innehålla uppgifter om säljarens och köparens namn och adress. En förenklad faktura får normalt användas om totalbeloppet inkl. mervärdesskatt är högst 4 000 kr. Köparens namn och adress behöver inte framgå i en förenklad faktura.

Hur ser en faktura?

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp som görs med tillämpning av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS och LUK ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Detta innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-faktura.

SKR omfattas av detta regelverk och därför måste du som leverantör till oss använda dig av e-fakturering. Observera att en PDF-faktura inte är ett godkänt format för e-faktura.

Vad säger lagen om faktura?

Hej Maria,

Vilka upphandlingslagar omfattas av lagen om e-faktura?Lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling (lagen om e-faktura) omfattar som huvudregel alla fakturor som en leverantör utfärdar till en upphandlande organisation eller enhet till följd av en offentlig upphandling.

Får man dra av moms utan kvitto?

Momslagen reglerar fakturans innehåll för att momslyft ska medges när det gäller handel mellan företag. Detta gäller såklart även när du handlar på nätet.

Fakturan måste exempelvis innehålla både köparens och säljarens namn och adress, momssats, datum mm. Du bör därför vara väldigt tydlig med att ange att det är företaget som gör inköpet och inte du som privatperson. Reglerna för faktura till privatpersoner är nämligen inte alls lika omfattande.

Måste personnummer finnas på faktura?

Mervärdesskattelagen anger vilka uppgifter som ska framgå av en handling för att den ska kunna betecknas som en faktura.

I normalfallet ska en s.k. fullständig faktura utfärdas. I vissa fall får i stället en förenklad faktura utfärdas. En sådan faktura behöver inte innehålla lika många uppgifter som en fullständig faktura.

Måste man ha referens på faktura?

Vill ni att era inkommande leverantörsfakturor skall hamna direkt hos rätt mottagare i flödet eller sakgranskas och attesteras enligt uppsatt regelverk i era fakturamallar?

För att detta skall kunna ske måste ni ha referensvärde på fakturan

Hur skriver man en egen faktura?

Ladda ner en gratis fakturamall från vår samarbetspartner Visma Spcs. Den här fakturamallen passar både dig som skickar fakturor från ett aktiebolag och dig som fakturerar genom en enskild firma.

Ladda ner gratis fakturamall

Hur ser en e-faktura ut?

En e-faktura är en faktura i digital form. Företag som fakturerar med e-faktura har mycket att vinna. Förutom att du får in dina pengar snabbare vilket bidrar till en starkare likviditet, är det snabbt och enkelt och minimerar fel då många av uppgifterna är förifyllda.

Hur skriver man en faktura utan moms?

På sidan om fakturering beskrivs de svenska reglerna. Utgångspunkten är att reglerna gäller för svenska beskattningsbara personers försäljningar. I vissa situationer kan det bli aktuellt för svenska beskattningsbara personer att använda utländska faktureringsregler och i vissa situationer kan det bli aktuellt för utländska företag att använda svenska faktureringsregler.

Oavsett vilket belopp du säljer för måste du utfärda en faktura när du säljer varor eller tjänster till beskattningsbara personer och juridiska personer som inte är beskattningsbara personer. Faktureringsskyldigheten gäller även för betalningar i förskott och a conto.

Även om du inte är skyldig att fakturera enligt momslagen måste du alltid ha ett underlag för din bokföring. Det innebär att du ska ha en verifikation för varje affärshändelse.

Är faktura och kvitto samma sak?

 • när verifikationen har upprättats
 • när affärshändelsen har ägt rum
 • vad affärshändelsen avser
 • vilket belopp det gäller
 • vilka köpare och säljare som är inblandade
 • vilka dokument som har legat till grund för affärshändelsen och var originalhandlingarna förvaras (om den inte finns bland verifikationerna)
 • verifikationsnummer eller något annat identifikationstecken samt andra uppgifter som är nödvändiga för att man ska kunna sammankoppla verifikationen med den bokförda händelsen.

Hur ser ett godkänt kvitto ut?

Trött på att skriva kvitto för hand vid försäljning? Använd vår enkla kontantkvittomall, som innehåller rätt information för att Skatteverket ska godkänna kvittot. Ladda ner vår kostnadsfria kvittomall för att skapa och överlämna dina egna kvitton. Perfekt för torghandlaren eller hobbyverksamheten!

Observera att alla belopp du för in i mallen automatiskt räknas på 25 procents moms. För att ändra momsunderlaget skriver du in beloppet bredvid den momssats som gäller, längre ner till vänster i mallen. Då räknas momsunderlaget om automatiskt.

Måste man ha OCR-nummer?

De OCR-referensnummer ditt företag använder för att till exempel trycka på fakturor och inbetalningsavier, måste fungera i internetbankerna. Denna test motsvarar de kontroller av OCR-referensnummer som utförts i internetbankerna

Vilken kontroll som ditt företag har styrs i avtal med företagets bank. Om du är osäker på vilken kontroll som gäller kan ditt företags bank hjälpa dig. 

Kan man göra egna fakturor?

Zervant erbjuder ett gratis faktureringsprogram för egenföretagare och småföretag. Här kan du ladda ner en kostnadsfri fakturamall tillgänglig i Word, Excel och PDF som är enkel att fylla i.

Zervant erbjuder ett gratis faktureringsprogram för egenföretagare och småföretag. Här kan du ladda ner en kostnadsfri fakturamall tillgänglig i Word, Excel och PDF som är enkel att fylla i.