:

Vad krävs för att starta en organisation?

Innehållsförteckning:

 1. Vad krävs för att starta en organisation?
 2. Vad kostar det att starta en förening?
 3. Hur registrerar man en organisation?
 4. Hur mycket pengar får en ideell förening ha?
 5. Vad kostar det att få ett organisationsnummer?
 6. Kan man ta ut lön ideell förening?
 7. Kan vem som helst starta en förening?
 8. Kan en ideell förening betala ut lön?
 9. Får man lön i en ideell förening?
 10. Får en ideell förening gå med vinst?
 11. Vad kostar det för en förening att ha Swish?
 12. Hur får ideella föreningar pengar?
 13. Får en förening vara vinstdrivande?
 14. Vilka inkomster är skattefria ideell förening?
 15. Hur mycket får en förening tjäna utan att betala skatt?

Vad krävs för att starta en organisation?

Nu släpper Volontärbyrån ett nytt material med tips, råd och steg för steg hur du gör för att starta din egen förening.

Känner du också att samhällsklimat, krig, pandemi och miljöförstöring gör att det är svårt att känna hopp inför framtiden? Det kan kännas övermäktigt och du kanske tänker: vad kan lilla jag liksom göra i allt det här? Det finns något du kan göra, om du har lite tid över. Du kan inte göra allt men som volontär kan du göra nåt! Du kan antingen starta din egen förening, eller bli volontär i en existerande organisation.  

Vad kostar det att starta en förening?

Kolla in vårt avsnitt om att bilda förening – steg för steg. Det är en checklista som hjälper dig i starten – från spånmöte till registrering. En sammanfattning av listan, justerad för just en ideell förening, finner du nedan.

Föreningsformen innebär att föreningen ska ha ett ideellt syfte och att föreningen inte ska finnas till för att främja medlemmarnas ekonomiska intresse.

Exempel på ideella föreningar är kulturföreningar, fackföreningar och idrottsklubbar. Ett ideellt syfte kan vara att verka för medlemmarnas rättigheter (till exempel fackförening) eller för allmännyttiga ändamål (exempelvis motverka fattigdom).

En ideell förening är öppen för nya medlemmar som delar föreningens intressen. Vanligtvis tas en medlemsavgift ut.

Hur registrerar man en organisation?

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-02-18

När ni startar en ideell förening behöver ni inte registrera den. Men om ni vill att föreningen ska ha ett organisationsnummer ska ni anmäla den till Skatteverket.

Hur mycket pengar får en ideell förening ha?

Moms och skatter Moms är ett annat ord för Mervärdesskatt. Moms är en skatt som näringsidkare tillför kostnaden för en vara eller tjänst. I Sverige är momsen 25 procent av priset på de allra flesta varor. Det vill säga att en näringsidkare lägger på 25 procent av kostnaden av en vara eller tjänst, på priset. De 25 procent av varan eller tjänsten går sedan till staten.

Föreningar med ideell verksamhet har inkomster som inte är skattepliktiga. Sådana inkomster är medlemsavgifter, bidrag och gåvor som avser den ideella verksamheten. Allmännyttiga ideella föreningar beskattas bara för fastighets- och rörelseinkomster. Förutom den ideella verksamheten är även kapitalinkomster som räntor, utdelningar och kapitalvinster skattefria.

Vad kostar det att få ett organisationsnummer?

En förening är en grupp på minst tre medlemmar som ägnar sig åt en specifik avgränsad verksamhet. Man brukar skilja på ideella föreningar och ekonomiska föreningar. 

Kan man ta ut lön ideell förening?

Ideella föreningar ska redovisa lön, ersättningar och skatteavdrag per person varje månad i arbetsgivardeklarationen. För ideella föreningar gäller samma regler som för andra arbetsgivare. Det kan däremot finnas undantag för idrottsföreningar. Skatteverket tillhandahåller webbseminarium kring dessa saker med inriktning mot föreningar och är gratis att delta på. Du kan hitta alla webinarier här: https://skatteverket.se/foretag/drivaforetag/webbseminarier.4.18e1b10334ebe8bc80001513.html

En idrottsförening som bara betalar ut idrottsersättningar under ett halvt prisbasbelopp, eller lön till andra anställda under 1 000 kronor, ska inte vara registrerad som arbetsgivare. Då ska ni istället redovisa ersättningen på kontrolluppgift KU10. Tänk på att om föreningen har gjort skatteavdrag måste ni registrera er som arbetsgivare och redovisa ersättningen på individnivå.

Kan vem som helst starta en förening?

Varför finns ni till? Vad vill ni göra och varför ska ni göra det? Tänk igenom vad ni ska syssla med, till vilka ni vänder er och hur ni ska nå era mål. När ni har svaret på det så kan ni gå vidare med er uppstart av föreningen.

Svaren på frågorna kan också leda till att det redan finns en förening i närheten av er som gör exakt det som ni har tänkt er. Kanske kan ni få ingå i den föreningen, så slipper ni skapa en helt ny.

För att få det hela att gå ihop så är det bra att ha en ekonomisk planering. Den ska såklart gå hand i hand med er verksamhetsplanering. Frågor vid ekonomisk planering kan vara:

 • Vad vill vi göra?
 • Vilka behov finns det?
 • Vad kostar det?
 • Var får vi pengar ifrån (intäkter)?

Svaren på frågorna leder fram till en budget. Den hjälper er att planera för hur kommande intäkter och kostnader kan användas på ett optimalt sätt. Man kan säga att budgeten hjälper till att styra verksamheten.

Kan en ideell förening betala ut lön?

Fremia.se sparar information på din enhet via kakor för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad information. Du väljer vilka typer av kakor som du accepterar, utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Får man lön i en ideell förening?

Giva Sverige genomför vartannat år en löneanalys för att öka kunskapen om lönenivåer för roller i insamlande organisationer. Löneanalysen ger en faktabaserad bild av löneläget inom organisationer som arbetar med insamling av gåvor.

Att följa utvecklingen av löner bidrar till transparens för lönenivåer, arbetstid och eventuella förmåner inom ideella organisationer med insamlingsverksamhet. 2021 års löneanalys visar att:

Får en ideell förening gå med vinst?

Ett syfte som är till nytta för allmänheten kan till exempel vara idrott, kultur, politik eller religion. Det kallas för ett allmännyttigt ändamål. Föreningar vars syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen har inte ett allmännyttigt ändamål.

Vad kostar det för en förening att ha Swish?

Runt två kronor per överföring och flera hundralappar i årsavgifter. Så mycket kostar det för föreningar att använda betaltjänsten Swish.– Jag kan naturligtvis tycka att det är principiellt orättvist att föreningar avgiftsbelastas på samma sätt som kommersiella aktörer, säger Niklas Bodell, kommunikationschef på Svenska Fotbollförbundet.

Men det är inte gratis för föreningar att använda sig av tjänsten. Föreningar får betala lika mycket som företag och avgifterna skiljer sig mycket åt bland bankerna.

Standard är att det kostar runt två kronor per transaktion som föreningen tar emot och flera hundralappar i årsavgift.

Att ideella föreningar får betala lika mycket som företag är det många föreningar som är upprörda över.

Hur får ideella föreningar pengar?

Att bedriva ideell verksamhet kostar pengar. En ideell förening har inkomster och utgifter som på olika sätt är kopplade till föreningens verksamhet. Det kostar att hyra lokal, köpa material till verksamheten, marknadsföra föreningens verksamhet osv.

Årsmötet ska i budgeten besluta hur föreningens ska använda sina pengar och sedan är det upp till styrelsen att förvalta dessa beslut. Det är kassören som har det övergripande ansvaret för att se till att styrelsen sköter föreningens ekonomi och spenderar föreningens pengar på saker som är i medlemmarnas intresse. Revisorerna ska kontrollera att styrelsen sköter sitt uppdrag i enlighet med medlemmarnas beslut och intressen. Läs mer om detta under Förtroendevalda.

Får en förening vara vinstdrivande?

En förening som inte har F-skatt kan ändå utföra enstaka uppdrag under året. För att föreningens uppdragsgivare inte ska behöva dra skatt med 30 procent på utbetalningen ska du skicka med ett A-skatteintyg tillsammans med fakturan.

Intyget beställer du genom att skicka ett mejl till oss.

Vilka inkomster är skattefria ideell förening?

Moms och skatter Moms är ett annat ord för Mervärdesskatt. Moms är en skatt som näringsidkare tillför kostnaden för en vara eller tjänst. I Sverige är momsen 25 procent av priset på de allra flesta varor. Det vill säga att en näringsidkare lägger på 25 procent av kostnaden av en vara eller tjänst, på priset. De 25 procent av varan eller tjänsten går sedan till staten.

Föreningar med ideell verksamhet har inkomster som inte är skattepliktiga. Sådana inkomster är medlemsavgifter, bidrag och gåvor som avser den ideella verksamheten. Allmännyttiga ideella föreningar beskattas bara för fastighets- och rörelseinkomster. Förutom den ideella verksamheten är även kapitalinkomster som räntor, utdelningar och kapitalvinster skattefria.

Hur mycket får en förening tjäna utan att betala skatt?

Har föreningen anställda ska de betala arbetsgivaravgifter och göra avdrag för preliminär skatt för de anställda. Detta gäller även när föreningen betalar medlemmar för arbete som de utfört, t.ex. arvode till styrelseledamöter. Skatteverket har tagit fram en broschyr om arbetsgivarens skyldighet att betala arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt samt skyldighet att göra skatteavdrag. Denna broschyr finns på Skatteverkets hemsida.

Den som anställer eller anlitar en person som har A-skattesedel (löntagare) är i regel skyldig att göra avdrag för preliminär skatt och betala arbetsgivaravgifter på ersättningen för arbetet. Skyldighet att göra skatteavdrag gäller oavsett om den som anlitas är en juridisk- eller fysisk person. Skyldigheten att betala arbetsgivaravgift gäller endast för fysiska personer.