:

Vad är det för skatt på slutlön när en anställd slutar?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är det för skatt på slutlön när en anställd slutar?
 2. Hur mycket är engångsskatt?
 3. Vad får man i slutlön efter uppsägning?
 4. Hur mycket skatt på utbetalda semesterdagar?
 5. När ska slutgiltig skatt betalas?
 6. Får man tillbaka skatt på engångsbelopp?
 7. Måste jag betala skatt om jag blir utköpt?
 8. Vad händer om jag inte får min slutlön?
 9. Måste man jobba efter uppsägning?
 10. Vad händer med semesterdagar när man slutar?
 11. Får man betalt för semesterdagar när man slutar?
 12. Har inte fått besked om slutlig skatt?
 13. Var kan jag se mitt slutskattebesked?
 14. Hur vet man om man får tillbaka eller ska betala skatt?
 15. Hur mycket får man om man blir utköpt?

Vad är det för skatt på slutlön när en anställd slutar?

När anställningen upphör ska en slutlön betalas ut till den anställde. Här har vi försökt samla de vanligaste frågorna.

Slutlön ska i normala fall göras senast en månad efter anställningens sista dag.

Hur mycket är engångsskatt?

Om den lön du betalar ut är tidsbestämd, alltså lön som betalas ut regelbundet, ska skatten dras av enligt allmän tabell. Skatteavdrag på engångsbeloppet ska göras enligt engångstabellen. Om engångsbeloppet betalas ut samtidigt med den tidsbestämda lönen, ska skatten på engångsbeloppet dras av enligt engångstabellen, och skatten på lönen ska dras enligt den allmänna skattetabellen.

Vad får man i slutlön efter uppsägning?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar när din slutlön ska betalas ut om du blev uppsagd 2023/02/04 och din sista arbetsdag var 2023/03/04.

Hur mycket skatt på utbetalda semesterdagar?

Om du betalar ersättning till en arbetstagare och det inte är en regelbunden betalning och inte heller en ersättning som avser en särskild tidsperiod räknas det som en engångsutbetalning. Till sådana utbetalningar räknas retroaktiv lön, semesterersättning, vissa ackordsersättningar, retroaktiv livränta, avgångsvederlag, tantiem samt vissa provisioner och arvoden.

Med årslön menas den anställdes beräknade totala bruttoinkomst inklusive engångsbeloppet. Förmåner och sjukpenning ska också räknas med.

När ska slutgiltig skatt betalas?

I den här artikeln går vi bland annat igenom vem som ska lämna inkomstdeklaration och sammanfattar de viktigaste tidpunkterna för årets deklarationsarbete. Vi fokuserar på vad som gäller för deklarationen för fysiska personer och dödsbon.

Det börjar närma sig deklarationstider för fysiska personer. Det första datumet att hålla reda på är den 5 mars, senast då bör man skaffa en digital brevlåda för att få deklarationen digitalt. Då kommer deklarationen redan i början av mars och den 14 mars kan man deklarera Inkomstdeklaration 1. De som inte har digital brevlåda får deklarationen med posten mellan 15 mars och 15 april. Senaste dagen att deklarera är den 2 maj.

Får man tillbaka skatt på engångsbelopp?

FRÅGOR OCH SVAR Förbundsjurist Henrik Cronier svarar på frågor om vad som gäller i Finansförbundets avtal.

Hallå experten! Hur funkar det egentligen med skatten när man får löneförhöjningen retroaktivt? All den där skatten som dras, får man tillbaka den på skatteåterbäringen eller förlorar jag pengar på att löneprocessen drar ut på tiden?

Måste jag betala skatt om jag blir utköpt?

Du ska ta upp ditt uppskovsbelopp till beskattning när du säljer ersättningsbostaden. Det gör du genom att lägga till uppskovsbeloppet i beräkningen av vinst eller förlust när du deklarerar försäljningen.

 • Om den sålda bostaden är ett småhus återför du beloppet i bilaga K5 ( -avsnitt B punkt 8 om du deklarerar på en pappersbilaga).
 • Om den sålda bostaden är en bostadsrätt återför du beloppet i bilaga K6 ( -avsnitt B punkt 11 om du deklarerar på en pappersbilaga).

Köper du därefter en ny bostad kan du få uppskov på nytt under förutsättning att kraven för uppskov är uppfyllda.

Vad händer om jag inte får min slutlön?

De semesterdagar du ska ha ersättning för när du slutar är

 • de semesterdagar som du sparat från tidigare .  Sparade dagar från tidigare år och som du inte tagit ut innevarande semesterår finns ofta redovisat på din lönespecifikation.
 • de semesterdagar som du inte tagit ut innevarande semesterår
 • de som du tjänat in för det kommande semesteråret.  Hur många semesterdagar du har tjänat in för det kommande semesteråret räknas fram utifrån hur stor del av semesteråret (1 april – 31 mars) du har varit anställd. Du kan använda vår räknesnurra för att räkna ut semesterdagar för kommande semesterår.

Måste man jobba efter uppsägning?

Har du en tillsvidareanställning och vill säga upp dig själv så har du alltid minst en månads uppsägningstid. Hur lång din uppsägningstid är kan regleras av ditt kollektivavtal där det ofta är olika lång uppsägningstid beroende på anställningstid. Det är vanligt att anställningstid upp till ett år har en månads uppsägningstid, 2 till 4 år 2 månader och därefter 3 månader. I många fall har man 3 månaders uppsägningstid direkt efter ett års anställning. Om du däremot blir uppsagd av din arbetsgivare så kan andra uppsägningstider gälla, oftast längre. 

 Vid uppsägning från arbetsgivarens sida så kan man antingen bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. Arbetsbrist innebär att uppsägningen inte beror på den enskilde anställdes arbetsinsats, utan snarare beror på ekonomiska orsaker eller omorganisation eller liknande. Då träder LAS i kraft. LAS står för lagen om anställningsskydd och går i stort ut på att den som sist anställdes är den som först blir uppsagd. Det kallas också för turordning. I vissa fall kan facket och arbetsgivaren komma överens om att frångå LAS av vissa anledningar. Det kan till exempel gälla vid omorganisationer där man kan undvika att bli uppsagd trots för kort anställningstid om man har rätt kompetens eller kvalifikationer. 

 Om man blir uppsagd så har man i de flesta fall något som kallas företrädesrätt. Det betyder att om arbetsgivaren ska anställa på nytt inom nio månader efter att en anställd blivit uppsagd så har denne företräde till tjänsten om denne har rätt kompetens. Den anställde måste också ha arbetat hos arbetsgivaren mer än ett år under de senaste tre åren. Blir du uppsagd av personliga skäl gäller endast uppsägningstiden, inte LAS. Om du själv säger upp dig så är du skyldig att arbeta under din uppsägningstid. Din arbetsgivare är också skyldig att betala dig lön. Det gäller även om arbetsgivaren av någon anledning inte vill att du arbetar under pågående uppsägningstid. 

En visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning där datumen för anställningen framgår av anställningsavtalet. Om du har en visstidsanställning, vad man ofta kallar vikariat, så finns egentligen ingen uppsägningstid. Man är anställd den tid som är bestämt och som står i anställningsavtalet. Den anställda och arbetsgivaren kan dock komma överens om att avbryta anställningen i förtid. Det finns vissa undantag från detta, till exempel i vissa avtal där man kan ha en månads uppsägning om anställningen ska pågå längre än tre månader. 

Vad händer med semesterdagar när man slutar?

Om du har fått din semester beviljad och säger upp dig eller blir uppsagd, har du alltid rätt att ta ut semester under din uppsägningstid. Om semestern inte har blivit beviljad vid uppsägningen får du normalt inte ta ut semester under uppsägningstiden – om inte din arbetsgivare godkänner det. 

Enligt semesterlagen har du rätt till minst fyra sammanhängande veckors semester mellan juni och augusti. Det gör att om din uppsägningstid omfattar den perioden kan du ändå ha rätt att vara ledig. Det är däremot viktigt att du har en dialog med både din nuvarande och framtida arbetsgivare om hur ni löser sommarledigheten. 

Får man betalt för semesterdagar när man slutar?

 • Rätt till semesterledighet i 25 dagar, med eller utan semesterlön.
 • Rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni–augusti (huvudsemester).
 • Utbetalning av semesterlön görs i samband med semestern.
 • Rätt att spara minst fem betalda semesterdagar.
 • Semesterlönen består av intjänad ersättning som medarbetaren får under sin semesterledighet.
 • Semestertillägg är en extra ersättning som läggs till semesterlönen och som består av en viss procent av lönen.
 • Semesterersättning är intjänad men inte uttagen ersättning som betalas ut när en medarbetare slutar sin anställning.
 • Semestern tas ut under semesteråret, 1 april till 31 mars, och tjänas in under föregående tolv månader om inget annat avtalats.
 • Förskottssemester är betald semester som tas ut innan den tjänats in.

Vill du rådgöra med ett proffs? Våra rådgivare har egen chefserfarenhet och de pratar gärna om semester och andra frågeställningar som du har i din roll som chef, egenföretagare eller anställd. Kontakta oss via kontaktformuläret.

Inte medlem ännu? Läs om allt som ingår i medlemskapet. Välkommen med din medlemsansökan.

Har inte fått besked om slutlig skatt?

Skatteåterbäring är de pengar du får tillbaka av staten om du har betalat in för mycket skatt under året. Om du har betalat mer skatt än vad du är skyldig att betala, får du helt enkelt tillbaka den överskjutande summan som skatteåterbäring.

Var kan jag se mitt slutskattebesked?

Du som redovisar näringsverksamhet i deklarationen får ditt slutskattebesked senast den 15 december. Detsamma gäller delägare eller företagsledare i fåmansföretag.

Avstämning av skattekontot kommer att göras i samband med att granskningen är klar och du får ditt slutskattebesked. På slutskattebeskedet redovisas ditt beslut om årlig beskattning och din slutliga skatt.

Hur vet man om man får tillbaka eller ska betala skatt?

Skatteåterbäring är de pengar du får tillbaka av staten om du har betalat in för mycket skatt under året. Om du har betalat mer skatt än vad du är skyldig att betala, får du helt enkelt tillbaka den överskjutande summan som skatteåterbäring.

Hur mycket får man om man blir utköpt?

Många konflikter med chefen sliter, kan ett alternativ vara att bli utköpt? Ledarnas chefsrådgivare och förhandlare Per Karseland svarar.

Per Karseland, chefsrådgivare och förhandlare.