:

Måste man skatta om man vinner en bil?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man skatta om man vinner en bil?
 2. Vad händer med skatten när man säljer bilen?
 3. Hur många procent är vinstskatten på?
 4. Hur mycket kan man sälja skattefritt?
 5. Hur undviker man vinstskatt?
 6. Hur mycket skattar man om man vinner 1 miljon?
 7. Får jag tillbaka skatten på bilen om jag säljer den?
 8. Vad ska man tänka på när man säljer bil privat?
 9. Hur mycket skatt på 1 miljon vinst?
 10. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?
 11. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 12. Kan man komma undan vinstskatt?
 13. Måste man alltid betala vinstskatt?
 14. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?
 15. Kan man ge bort pengar utan att skatta?

Måste man skatta om man vinner en bil?

Lotterier omfattas av lotterilagen (23.11.2001/1047) och lotteriskattelagen (26.6.1992/552). Lotterilagen innehåller bestämmelser om lotterier som förutsätter ett penningvederlag för deltagande. Lotteriskattelagen innehåller bestämmelser om lotteriskatt som betalas på lotterier enligt lotterilagen och så kallade andra lotterier enligt lotteriskattelagen. Lotteriskatt betalas inte med anledning av lotterier som inte omfattas av lotterilagen och lotteriskattelagen, utan vinster och priser av sådana lotterier är i regel skattepliktig förvärvsinkomst för mottagaren.

Den som anordnar ett lotteri är skyldig att betala lotteriskatt till staten på lotterier som anordnats enligt lotteriskattelagen i Finland. Om det finns flera anordnare, ansvarar var och en för hela skattebeloppet.

I 85 § i inkomstskattelagen (30.12.1992/1535) finns det bestämmelser om lotterivinsters skattefrihet i inkomstbeskattningen av vinstmottagaren. Enligt bestämmelsen är vinster från lotterier som avses i 2 § i lotteriskattelagen eller från lotterier som i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet anordnats i enlighet med dess lagstiftning inte skattepliktig inkomst för mottagaren. Vinster som kan anses som skälig ersättning för en prestation eller som kan betraktas som lön enligt lagen om förskottsuppbörd utgör dock skattepliktig inkomst för mottagaren.

Lotterilagen innehåller bestämmelser om anordnande av lotterier. Enligt 2 § i lotterilagen avses med lotteri en sådan verksamhet, där deltagandet sker mot vederlag och deltagarna har möjlighet att få en vinst med penningvärde som helt eller delvis beror på slumpen.

De lotterier som omfattas av lotterilagen utgörs av penning- och varulotterier, gissningstävlingar, bingo-, tippnings-, vadhållnings- och totospel, ställande av penningautomater och varuvinstautomater till allmänhetens förfogande, anordnande av kasinospel, spelkasinoverksamhet samt ställande av spelautomater och spelanordningar till allmänhetens förfogande.

Vad händer med skatten när man säljer bilen?

På vardagar svarar Vi Bilägare på läsarfrågor om bilar och trafik.

FRÅGA: Jag sålde den 9 november min bil till en vän utan tanke på vem som skulle skatta för bilen nästa år. Den 12 november får jag ett inbetalningskort på 2 145 kronor i ”koldioxidskatt” för december 2012–november 2013. Jag kommer inte att köra bilen en mil under den aktuella tidsperioden och ej heller äga densamma, men får enligt Transportstyrelsen ändå betala för tolv månader.

Hur många procent är vinstskatten på?

Reavinst eller realisationsvinst är det äldre uttrycket för kapitalvinst, det vill säga den vinst du gör när du säljer en bostad för mer än du köpte den för. Och för kapitalvinsten betalar du (rea)vinstskatt . Om du istället sålde din bostad för mindre än du köpte den för har du däremot gjort en reaförlust, och det kan du läsa mer om längre ner. Oavsett om du gjort en vinst eller förlust måste du ta upp försäljningen i din inkomstdeklaration.

När du har deklarerat din kapitalvinst måste du betala vinstskatt på den. Här råder ofta förvirring kring om det är 22 % eller 30 % skatt som gäller. Så låt oss räta ut alla frågetecken – vinstskatten på privatbostäder är 22 %. Du kan läsa mer detaljerat om den längre ner under Om du har sålt med vinst.

Hur mycket kan man sälja skattefritt?

Om du vid enstaka tillfällen enbart säljer dina egna saker som du har haft för personligt bruk ska du skatta för vinsten från försäljningen som inkomst av kapital. Du har rätt att dra av inköpspriset från försäljningssumman för de saker du säljer. Om du inte känner till inköpspriset kan du i stället göra ett schablonavdrag med 25 procent av försäljningssumman.

Får du därefter en vinst har du dessutom rätt att göra ett grundavdrag på 50 000 kronor per år. Eftersom du får dra av 25 procent av försäljningssumman, kan du sälja personlig egendom för 66 666 kronor skattefritt varje år. Skulle du få en förlust när du drar bort inköpspriset från försäljningssumman är förlusten däremot inte avdragsgill när du säljer personliga tillgångar.

Hur undviker man vinstskatt?

Om du säljer en bostad med vinst måste du betala skatt på hela vinsten. Om du köper en ny bostad har du dock möjlighet att skjuta upp beskattningen. Men hur funkar det egentligen och vad är bra att tänka på?

När du säljer en bostad måste du deklarera försäljningen senast året efter du och köparen kom överens och skrev under ett bindande avtal. Säljer du bostaden med vinst ska du betala så kallad reavinstskatt. Något förenklat kan man säga att reavinstskatten är 22 % på vinsten.

Vill du inte betala skatten på en gång och om du köper en ny bostad går det att skjuta upp beskattningen av hela eller delar av vinsten. Det kallas för att göra uppskov.

Hur mycket skattar man om man vinner 1 miljon?

19 december, 2016

Enligt svensk lag behöver du inte betala skatt för en gåva. Detta gäller oavsett hur mycket gåvan är värd. Däremot kan gränsen mellan vad som är en gåva och vad som anses vara skattepliktig ”tjänsteinkomst” ibland vara hårfin. Det har en man i Karlstad fått erfara efter att ha tagit emot fem miljoner kronor från sin bror som han nu tvingas skatta för.

Får jag tillbaka skatten på bilen om jag säljer den?

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Vad ska man tänka på när man säljer bil privat?

Att ha registreringsbevis, servicebok och besiktningsprotokoll i ordning för köpare att titta på är centralt för dig som säljare och nuvarande ägare. 

Att kunna visa upp att service, lagningar och besiktningar alltid skötts som det ska kommer kunna ge dig ett bättre pris för din bil, och det inger förtroende hos dig som säljare.

Kan du dessutom visa upp kvitton eller fakturor från eventuella lagningar sätter det dig i ett ännu bättre läge. Har du bättre dokumentation kan du rättfärdiga ett högre pris på bilen – och vice versa. Se också till att du har alla reservnycklar, låsmuttrar och alla övriga tillbehör och utrustning till bilen samlade.

För att göra din bil redo för försäljning måste du göra den skinande ren. Vi pratar inte om en standard-tvätt på bensinmacken utan en riktig, genomgående tvättning och städning. 

Töm bilen på skräp och dammsug den noga, samt våttorka ratt och instrumentbräda. 

Utvändigt ska du avfetta och tvätta – vill du maximera utseendet kan du också vaxa och polera lacken. Ett städat motorutrymme är också något som kan ge pluspoäng. Har du inte tid – eller är extra mån om bilens utseende – kan du lämna in den på rekond. Men var beredd på att det kostar en slant.

Hur mycket skatt på 1 miljon vinst?

Vinsten eller förlusten vid bostadsförsäljningen räknas samman med kapitalinkomster och kapitalutgifter i din deklaration.

Lägg ihop dina kapitalinkomster med dina kapitalvinster och dra bort dina kapitalutgifter och dina kapitalförluster. Då får du antingen ett överskott eller ett underskott av kapital.

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

Det finns massor av saker att tjäna pengar på för den som vill och är lite driftig. Många ställer sig frågan "hur man snabbt och enkelt kan tjäna extra pengar", men jag kommer inte att lägga så stort fokus på snabba pengar då den typen av inkomst sällan finns om det ska anses vara seriöst.

En bättre väg är då att satsa på att få en inkomst som återkommer, alltså en passiv inkomst, vilket innebär att pengarna kommer in regelbundet, även när du själv inte aktivt arbetar, t ex när du sover, reser, ja vad du än gör.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

 • Logga in i vår app och klicka på Swishloggan på översiktsfliken. I nätbankenÖppnas i nytt fönster klickar du på Betalningar – Hantera Swish.
 • Anslut ditt mobilnummer till ditt kontonummer. Du behöver en smartphone och Mobilt BankID.
 • Att swisha är precis lika säkert som att använda nät- eller mobilbanken. Här är några anledningar till att du kan känna dig trygg.

  Kan man komma undan vinstskatt?

  I de flesta fall när du gör en ekonomisk vinst behöver du betala skatt på vinsten och det fungerar likadant när du säljer en bostad med vinst. När du säljer din bostad för mer än vad du köpte den för kallas det för kapitalvinst (eller reavinst eller realisationsvinst) och skatten på kapitalvinsten för privatbostäder är 22%. 

  För att räkna ut hur mycket du ska betala i vinstskatt behöver du först räkna ut exakt hur stor vinst du gjort. Du har även rätt att göra en del avdrag, som kan innebära att du i slutänden gjort en förlust, trots att du sålt bostaden för ett högre pris än vad du köpte den för. 

  Hur du räknar ut exakt hur stor vinst eller förlust du gjort beror på vilken bostadstyp du sålt, det fungerar på lite olika sätt beroende på om du sålt en bostadsrätt eller hus/villa/tomt/ägarlägenhet.

  Måste man alltid betala vinstskatt?

  Du som skänker minst 2 000 kronor under ett år till en eller flera ideella organisationer kan få avdrag på skatten. Det här gäller för skattereduktionen:

  Klicka här för att läsa mer om skattereduktion för gåvor hos Skatteverket  

  Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

  Du som skänker minst 2 000 kronor under ett år till en eller flera ideella organisationer kan få avdrag på skatten. Det här gäller för skattereduktionen:

  Klicka här för att läsa mer om skattereduktion för gåvor hos Skatteverket  

  Kan man ge bort pengar utan att skatta?

  Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

  Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen (IL).