:

Hur tar jag bort mig själv från Ratsit?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man ta bort sitt namn från Ratsit?
 2. Var kan jag se mina personuppgifter?
 3. Vill inte att min adress ska synas på nätet?
 4. Kan jag se vem som sökt på mig på Ratsit?
 5. Kan man ta bort sitt personnummer från nätet?
 6. Hur pålitlig är Ratsit?
 7. Vill inte synas på Mrkoll?
 8. Kan man se vilka som har bott på en adress?
 9. Får Skatteverket lämna ut mitt personnummer?
 10. Hur tar jag bort mig själv från internet?
 11. Är det anonymt att söka på Ratsit?
 12. Kan man ta bort sina personuppgifter på nätet?
 13. Varför ska man inte lämna ut sitt personnummer?
 14. Hur vet jag om någon använder mitt personnummer?

Kan man ta bort sitt namn från Ratsit?

Du kan ta bort dina uppgifter på Eniro genom att kontakta kundservice via mail till [email protected] alternativt via brev till:

Använd länken under, sök upp dina uppgifter och välj sedan “ta bort”. Du behöver Bank-ID-inloggning.

Var kan jag se mina personuppgifter?

En sekretessmarkering gör det svårare för andra att ta del av dina personuppgifter i folkbokföringsregistret. Sekretessmarkering innebär att Skatteverket för in en markering vid dina personuppgifter i folkbokföringsregistret. Den anger att ingen får lämna ut uppgifterna utan tillstånd och säkerhetskontroll. Sekretessmarkeringen förs över till andra myndigheters register.

Vill inte att min adress ska synas på nätet?

Du kan ta bort dina uppgifter på Eniro genom att kontakta kundservice via mail till [email protected] alternativt via brev till:

Använd länken under, sök upp dina uppgifter och välj sedan “ta bort”. Du behöver Bank-ID-inloggning.

Kan jag se vem som sökt på mig på Ratsit?

Årligen görs över 100 miljoner sökningar på Ratsit. Här presenterar vi listor på de mest eftersökta personerna i Sverige och på kommunnivå. Listor på kommunnivå finns för Förra månaden samt Förra kvartalet medan Sverigenivån finns för alla fyra perioder.

Så fort någon är i ropet så ökar sökningarna på denna personen. Det kan vara att de är kändisar, är med i media, har råkat ut för något, eller av annan anledning är intressanta att söka på. 

 • Mest eftersökta förra kvartalet
 • Mest eftersökta förra månaden
 • Mest eftersökta förra veckan
 • Mest eftersökta förra året
 • Mest eftersökta igår

Kan man ta bort sitt personnummer från nätet?

Det går att dölja din adress på Ratsit. Fyll i formuläret, då skickas en länk till en blankett som ska skrivas ut och skickas in tillsammans med kopia på legitimation, pass eller körkort.

Det går att dölja sin adress på MrKoll enkelt genom att logga in med BankID, se denna länk.

Hur pålitlig är Ratsit?

När George Orwell beskrev storebrorssamhället 1948 var det statens övervakningsapparat som var källan till oro. Idag står de stora teknikbolagen i fokus. I den här utställningen följer vi utvecklingen av den personliga integriteten i en digital värld och tar dig med på en historisk exposé genom kryptokrig och avslöjanden om massövervakning fram till 2019 års skandalomsusade it-läckor.

Bodströmsamhället är ett nyord skapat av piratpartisten Oscar Swartz år 2005, och åsyftade hur den dåvarande justitieministern Thomas Bodström, (S), gett polisen ökade befogenheter att avlyssna och bevaka privatpersoner. Detta i samband med debatten om EU:s datalagringsdirektiv.Bodström själv startar 2009 en blogg med just namnet Bodströmsamhället.

Internet hade kunnat vara krypterat redan från början. Men amerikanska säkerhetstjänsten NSA tyckte inte att det var en särskilt bra idé.

Får man verkligen skriva på nätet att någon är en sovjetisk agent? Anklagelsen blir grunden för en ny svensk lag om hur vi för oss på internet.

Vill inte synas på Mrkoll?

Med hjälp av Mobilt BankID kan du själv dölja ett eller flera telefonnummer samt tillfälligt dölja din utdelningsadress. Du behöver ha tillgång till Mobilt BankID för att hantera dessa uppgifter.

Tänk på att det kan dröja upp till 7 dagar innan dina ändringar får synbar effekt överallt på webbplatsen.

Kan man se vilka som har bott på en adress?

Uppgifterna kommer huvudsakligen från dig när Skatteverket registrerat din ansökan eller anmälan och uppdaterat databasen med den nya uppgiften. Det gäller när du vill:

 • ansöka om namn för ett nyfött barn
 • ansöka om att byta namn
 • anmäla flytt inom Sverige
 • anmäla särskild postadress
 • anmäla flytt till Sverige
 • anmäla flytt till utlandet
 • ansöka om hindersprövning

Från andra myndigheter kommer domar eller beslut som ska registreras i folkbokföringen.

Får Skatteverket lämna ut mitt personnummer?

Att lämna ut personuppgifter och andra uppgifter kan bli aktuellt i olika situationer, t.ex. för att

 • kommunicera uppgifter med en part i ett ärende
 • ge en part insyn i ett ärende
 • lämna ut uppgifter med anledning av en begäran om att ta del av en allmän handling
 • lämna information till en annan myndighet
 • lämna ut uppgifter för outsourcing av behandling av uppgifterna.

Att lämna ut personuppgifter och andra uppgifter som behandlas elektroniskt innebär i sig ytterligare en behandling av uppgifterna. Skatteverket får bara lämna ut personuppgifter elektroniskt om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Det finns rättsligt stöd för den behandling som utlämnandet innebär.
 • Utlämnandet hindras inte av sekretess eller användarbegränsning.
 • Utlämnandet kan ske på ett säkert sätt.

Hur tar jag bort mig själv från internet?

De flesta av oss har varit trogna användare av internet i många år och det är inte enkelt att ta bort personuppgifter som hamnat där ute. Faktum är att på många sociala medier så ger du bort dina rättigheter till informationen så snart som du har delat den. Innehållet kan fortfarande tillhöra dig, men det är svårt att på något sätt begränsa vilka som har tillgång till materialet och vad det sedan används till.

Idag finns ett begrepp som kallas för “data scraping” vilket innebär att olika företag och plattformar som du använder dig av samlar in information om dig och lagrar denna i stora databaser som de sedan säljer vidare till organisationer och företag. Detta är en hel bransch och något som sker bakom kulisserna utan att vi riktigt ser eller tänker på det.

En annan svårighet är att spåra all data som är associerad med dig. Du kan till exempel ta bort alla dina nuvarande sociala mediekonton, men du måste också hantera spåret av alla dina gamla profiler, användarnamn och e-postmeddelanden som du lämnat efter dig under alla dina år online.

Att ta bort dig själv från internet är en lång resa med många stopp längs vägen. Det första stället du behöver besöka är dina sociala medier. Företagen bakom dessa plattformar hamrar dina data, och dina sociala medie-profiler är i regel det första som kommer upp i Google-sökningar. Detta är alltså det första steget för att ta bort personuppgifter du inte vill ska vara synliga på internet. (Här hittar du information om du önskar ta bort Facebook, radera Tinder-konto, radera Spotify konto eller ta bort instagramkonto).

Är det anonymt att söka på Ratsit?

Du kan ta bort dina uppgifter på Eniro genom att kontakta kundservice via mail till [email protected] alternativt via brev till:

Använd länken under, sök upp dina uppgifter och välj sedan “ta bort”. Du behöver Bank-ID-inloggning.

Kan man ta bort sina personuppgifter på nätet?

När du söker på ditt namn i en sökmotor på internet som Google eller Bing kan sökträffarna innehålla information om dig som du inte vill ska synas.

Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller en rätt att bli glömd. Det innebär bland annat att du kan vända dig till en sökmotor och begära att den ska ta bort en sökträff som visas vid sökning på ditt namn. För att du ska få en sådan begäran beviljad krävs att vissa kriterier är uppfyllda. Själva uppgifterna på webbplatsen som sökträffen länkar till påverkas inte, för att få dessa raderade måste du vända dig till webbplatsen.

En sökmotor ska bevilja din begäran om din rätt till privatliv och skydd av personuppgifter väger tyngre än allmänhetens rätt till information. En sökträff som leder till känsliga personuppgifter eller uppgift om brott ska som huvudregel tas bort om det inte är du själv som har offentliggjort uppgifterna eller om det är strikt nödvändigt att sökträffen visas för att skydda internetanvändarnas informationsfrihet. Bedömningen ska göras utifrån Europeiska dataskyddsstyrelsens kriterier.

Varför ska man inte lämna ut sitt personnummer?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Företag som det du nämner har ett utgivningsbevis. Hemsidor som har utgivningsbevis har ett grundlagsskydd som gör att de får publicera personuppgifter så länge de inte begår ett yttrandefrihetsbrott. För att ett yttrandefrihetsbrott ska vara aktuellt krävs att det är särskilt angivet i grundlagen att det är förbjudet. Exempel på yttrandefrihetsbrott är t.ex. spioneri, hets mot folkgrupp och förtal (jfr 5 kap. 1 § YGL med hänvisning till Tryckfrihetsförordningen). Det går dessutom att få ut någons personnummer, inklusive de sista siffrorna, med stöd av offentlighetsprincipen. Till exempel genom att ringa till Skatteverket.

Hur vet jag om någon använder mitt personnummer?

En ID-kapning är när en person utger sig för att vara dig och exempelvis köper varor, tar lån, signar upp sig för månadstjänster eller tar saker på faktura/kredit i ditt namn. 

Det är enkelt att komma över någons identitet och därefter är det minst lika enkelt att inleda ett bedrägeri mot personen. Många ID-kapare arbetar strukturerat och det finns en mängd olika tillvägagångssätt, men ofta går det att se ett mönster där ID-kapningen går igenom ett antal faser.