:

Vad får man byta efternamn till?

Innehållsförteckning:

 1. Vad får man byta efternamn till?
 2. Kan man ta sin mormors efternamn?
 3. Får man ta ett gammalt släktnamn?
 4. Vad behöver man tänka på när man byter efternamn?
 5. Vilka släktnamn får man ta?
 6. Måste man skaffa nytt pass om man byter efternamn?
 7. Får man ta sin morfars efternamn?
 8. Hur kan jag bevisa att jag bytt efternamn?
 9. Kan man ta ett adligt efternamn?
 10. Måste man byta bankkort vid namnbyte?
 11. Måste man byta körkort vid namnbyte?
 12. Hur mycket kostar det att byta efternamn?
 13. Får jag ta ett utdött Adelsnamn?
 14. Hur byter man namn på BankID?
 15. Vad ändras automatiskt vid namnbyte?
 16. Hur kan du byta efternamn?
 17. Hur mycket kostar en ansökan om att byta efternamn?
 18. Hur kan du ändra ditt efternamn på Skatteverket?
 19. Hur kan du ändra mellannamn för ditt barn?
 20. Hur kan du byta efternamn?
 21. Hur mycket kostar en ansökan om att byta efternamn?
 22. Hur kan du ändra ditt efternamn på Skatteverket?
 23. Kan man byta barnets efternamn?

Vad får man byta efternamn till?

Med den nya namnlagen ska det överlag bli enklare och billigare att byta namn. Fram tills idag har den som har velat byta efternamn varit tvungen att fråga alla som redan bär på namnet om det är okej att ta det.

Det vanligaste efternamnet i dag är Andersson (238 843 personer), tätt följt av Johansson (238 259 personer).

Att vara en ”Svensson” är inte alls lika vanligt. Namnet hamnar först på 9:e plats på 100 i topp-listan och placerar sig därmed efter såväl Karlsson, Nilsson och Eriksson som Larsson, Olsson och Persson.

LÄS MER: SCB:s lista över de 100 populäraste efternamnen

Kan man ta sin mormors efternamn?

Är det någon som gjort det? Inte via vigsel då. Jag vill göra det och håller på läsa in mig på kriterierna. Men ni som har erfarenhet får gärna berätta hur det gått till för er del. I mitt fall är det nog ett "gammalt släktnamn": För att få byta till ett gammalt släktnamn ska det ha burits i rakt nedstigande led i din släkt under minst två generationer. Dessutom får det inte vara längre sedan någon bar det än fyra generationer tillbaka, räknat från och med dina föräldrar.

Men alltså.. Rakt nedstigande led. Det är min mormors flicknamn, men mormor är i sin tur adopterad. Bioföräldrar okända. Så det är alltså inte vårt namn by blood. Ser lagen annorlunda på släktskapet då? Min mamma har inte detta namn utan sin fars. Däremot är jag rätt säker på att generationen innan mina släktingar hade samma namn.

Får man ta ett gammalt släktnamn?

Namnlagen ger alltså ett utökat skydd för unika släktnamn. Det betyder att alla namn som bärs av färre än 2000 personer är skyddade (det rymmer med råge även den talrikaste ätt på Riddarhuset). Man får dock ta upp ett äldre släktnamn om det har burits av någon i rakt uppstigande led inom fyra generationer. Det betyder att du kan ta upp din mormors mormors adliga namn om du vill.

Men den här texten handlar inte om vad du får göra utan hur jag tänker mig att vi överlag bör resonera kring vårt historiska arv.

Vad behöver man tänka på när man byter efternamn?

Via ansökningsblanketter hos Skatteverket byter du efternamn. Beroende på om du vill byta eller ändra ett dubbelt efternamn, byte till ett annat efternamn eller om du vill ändra ett efternamn som du redan har finns det olika blanketter att använda sig av. Beroende på detta blir också handläggningstider för namnbyte olika. Vill du byta förnamn eller efternamn utan avgift är handläggningstiden ungefär en månad och vid byte av efternamn med avgift är tiden mellan en till två månader. För nybildade efternamn är handläggningstiden längst och tar ungefär två till tre månader.

Vilka släktnamn får man ta?

Ett personnamn fungerar i teorin som en etikett på en person, för att man ska kunna urskilja personen och identifiera hen i relation till andra personer. Men namnet blir också en del av ens person och är ofta viktigt för vår identitet. De allra flesta är nöjda med det namn som de som barn tilldelas av sina föräldrar, och skulle aldrig kunna tänka sig att byta bort vare sig förnamn eller efternamn, medan andra tycker att det namn de bär inte passar dem. En del får smeknamn som de tar i mer eller mindre officiellt bruk, medan andra väljer att byta namn helt och hållet.

Som nybliven förälder står man inför en svår men rolig uppgift, nämligen att hitta ett namn som ens barn gillar och identifierar sig med. Det namn som barnet sedan får är ett namn som avspeglar föräldrarnas smak, ibland kanske något påverkat av omgivande närståendes goda råd. Vissa föräldrar vill att deras barn ska få ett traditionellt namn, som kanske finns i släkten, andra att det ska vara modernt. En del föräldrar vill också att namnet ska vara gångbart internationellt. Andra vill kanske att barnet ska få ett unikt namn som det är ensamt om i förskolegruppen. Namn följer trender och mode. Vissa namn har varit vanliga under olika perioder, och 2000-talet präglas till viss del av en strävan att namnen ska vara unika (något du kan läsa mer om i artikeln Inte bara Alice och William i Namnbloggen).

Måste man skaffa nytt pass om man byter efternamn?

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Att åka in med det passet som fortfarande är giltigt är inte att rekommendera då det rent juridiskt står fel förnamn och därmed inte giltig som ID-handling.

Får man ta sin morfars efternamn?

Ja, efter skils­mäs­sa kan man välja att byta till­ba­ka till sitt ti­di­ga­re namn. Namn­by­tet sker dock inte direkt i sam­band med skils­mäs­san.

Det namn du haft som gift be­hål­ler du au­to­ma­tiskt. Om du vill byta namn ska en sär­skild an­sö­kan skic­kas in till Skat­te­ver­ket.

Läs mer om skils­mäs­so­an­sö­kan och snabb skils­mäs­sa

Nej, det är inte möj­ligt att tvinga den andra att byta ef­ter­namn efter en skils­mäs­sa. Du kan alltså välja att be­hål­la det ef­ter­namn du tog när du gifte dig trots att din före detta mot­sät­ter sig.

Ditt ef­ter­namn är ditt eget. Du kan be­hål­la det också om du väljer att gifta om dig och din nya make kan också ta namnet.

Hur kan jag bevisa att jag bytt efternamn?

Du kan ansöka om att byta till ett nybildat efternamn, alltså ett efternamn som inte redan används.

Fem kriterier för att byta till ett nybildat efternamn:

Kan man ta ett adligt efternamn?

Nu har det tagit två till tre månader för Justitieministeriets namnnämnd att behandla ett ärende. Efter att de nya reglerna trätt i kraft väntas behandlingstiden förkortas med en tredjedel.

Nästa år kommer det att vara fritt fram att ta i bruk ett släktnamn som går fyra generationer bakåt. Bruket av äldre släktnamn än det kommer ändå fortfarande att behandlas av nämnden.

Det kommer också att bli lättare och snabbare att återgå till sitt ursprungliga efternamn, till exempel efter en skilsmässa.

Måste man byta bankkort vid namnbyte?

Uppdatera följande ärenden enligt din nya livssituation:

Beställ nya betal- och kreditkort, om du har bytt namn. Ett kort med ditt gamla namn godkänns nödvändigtvis inte.

Måste man byta körkort vid namnbyte?

Du som har ett giltigt svenskt körkort kan se information om ditt körkort såsom behörigheter, giltighetsdatum och eventuella villkor på Mina sidor.

Se vilka fordon du får köra med respektive behörighet och vilken ålder som krävs för att få ta behörigheten.

Läs mer om vilka fordon du får köra.

Körkortsbehörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE gäller i fem år och måste förnyas innan giltighetstiden har gått ut. Du måste då visa att du uppfyller de medicinska kraven.

Läs mer om förlängning av högre behörighet.

Hur mycket kostar det att byta efternamn?

En person kan enligt Skatteverket begära byte av namn och efternamn genom ett formulär. Vissa förfrågningar har en avgift, medan andra är gratis.

Här hittar du relevant information om hur du byter namn på skattekontoret och vad du ska tänka på när du gör det.

Det finns olika formulär du behöver ladda ner beroende på vilken ändring du vill göra. Du kan till exempel lägga till eller ta bort namn, ändra stavningen av ditt förnamn eller ordningen mellan dina namn, ändra ditt efternamn till gift eller ändra till ett dubbelt efternamn.

Om du är över 18 år kan du ändra ditt namn eller förnamn utan formulär genom att logga in.

Får jag ta ett utdött Adelsnamn?

Riddarhuset i Stockholm.

Fråga Min pappas familj har sina rötter i Norrköping. Vårt släktnamn är Appelgren och jag har hittat en släkting, Petter Appelgren, som var trädgårdsmästare vid Karlstorp utanför Norrköping. Han avled 1807, men jag har ingen notering vad gäller hans födelse.

Hur byter man namn på BankID?

Vi använder cookies från andra företag för att visa dig annonser utanför våra produkter och tillhandahålla funktioner som kartor, betalningstjänster och videor.

Vi använder cookies från andra företag i våra produkter:

 • För att visa dig annonser för våra produkter och funktioner i appar och på webbplatser från andra företag.
 • För att tillhandahålla funktioner i våra produkter, till exempel kartor, betalningstjänster och videor.
 • För analyser.

Vad ändras automatiskt vid namnbyte?

Efter ansökan om namnbyte, 250kr, tog det ca 6 veckor innan Skatteverket meddelande beslut. I beslutet får du ett intyg små visar både nya och gamla namnet som du kan använda för att göra namnändring där det inte sker automatiskt.

Trafikverket skickar automatiskt hem en handling om förnyelse av körkort när Skatteverket tagit beslut. När du fått den i brevlådan och betalat in 280kr i avgift kan du boka tid för nytt körkort. 125kr för foto hos dem.

Hur kan du byta efternamn?

Du kan ändra efternamn på flera sätt, till exempel kan du byta till ett dubbelt efternamn eller till ett efternamn som redan bärs av minst 2 000 personer. Du kan byta efternamn flera gånger.

Hur mycket kostar en ansökan om att byta efternamn?

En ansökan om att byta till ett efternamn som du tidigare har haft kostar 1 800 kronor. Vanligtvis har Skatteverket dina tidigare namn registrerade. Om namnet däremot inte finns registrerat hos Skatteverket måste du visa att du har burit namnet tidigare.

Hur kan du ändra ditt efternamn på Skatteverket?

Du kan ändra efternamn på flera sätt, till exempel byta till ett dubbelt efternamn eller till ett efternamn som redan bärs av minst 2 000 personer. På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) ... Du betalar in avgiften för ett namnbyte till bankgiro .

Hur kan du ändra mellannamn för ditt barn?

Från den kan du inte längre ansöka om ett mellannamn. Däremot kan du ändra ett mellannamn som du redan har. Det är avgiftsfritt att ändra mellannamn. Ändra mellannamn; Ansök på blanketten. Ladda ner blanketten SKV 7502 för att ansöka om att byta efternamn eller ändra mellannamn för dig eller ditt barn.

Hur kan du byta efternamn?

 • Du kan ändra efternamn på flera sätt, till exempel kan du byta till ett dubbelt efternamn eller till ett efternamn som redan bärs av minst 2 000 personer. Du kan byta efternamn flera gånger.

Hur mycket kostar en ansökan om att byta efternamn?

 • En ansökan om att byta till ett efternamn som du tidigare har haft kostar 1 800 kronor. Vanligtvis har Skatteverket dina tidigare namn registrerade. Om namnet däremot inte finns registrerat hos Skatteverket måste du visa att du har burit namnet tidigare.

Hur kan du ändra ditt efternamn på Skatteverket?

 • Du kan ändra efternamn på flera sätt, till exempel byta till ett dubbelt efternamn eller till ett efternamn som redan bärs av minst 2 000 personer. På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) ... Du betalar in avgiften för ett namnbyte till bankgiro .

Kan man byta barnets efternamn?

 • Byta barnets efternamn. Om föräldrarna är överens om att barnet ska byta efternamn kan ansökan göras direkt hos Skatteverket. I vissa fall krävs det att en domstol prövar om namnbytet är det bästa för barnet.