:

Vilka medlemsavgifter är avdragsgilla?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka medlemsavgifter är avdragsgilla?
 2. Är det moms på medlemsavgift?
 3. Är medlemsavgifter skattepliktiga?
 4. Vad är en medlemsavgift?
 5. Är medlemskap i Företagarna avdragsgillt?
 6. Är administrationsavgift avdragsgill?
 7. Är Samfällighetsavgift avdragsgill?
 8. Är serviceavgifter momspliktiga?
 9. Varför ska man betala medlemsavgift?
 10. Vilka kostnader kan man ta på företaget?
 11. När är en Föreningsavgift avdragsgill?
 12. Hur bokför man administrationsavgift?
 13. Vad ingår i administrativa kostnader?
 14. Hur bokföra samfällighet?
 15. Är en samfällighet en förening?
 16. Hur bokförs medlemsavgifter per faktura?
 17. Vad är en medlemsavgift och en serviceavgift?
 18. Hur bokförs serviceavgifter på konto 6982?
 19. Vad är föreningsavgifter?
 20. Hur bokförs medlemsavgifter per faktura?
 21. Vad är en medlemsavgift och en serviceavgift?
 22. Hur bokförs serviceavgifter på konto 6982?
 23. Vad är föreningsavgifter?

Vilka medlemsavgifter är avdragsgilla?

Huvudregeln för fysiska personer är att avdrag inte medges för medlemsavgifter i föreningar och andra sammanslutningar (9 kap. 2 § andra stycket IL). Förbudet gäller inte bara avgifter till ideella organisationer utan också till fackliga organisationer, intresseorganisationer och vetenskapliga sammanslutningar av olika slag.

Avdrag medges inte heller för avgift till arbetslöshetskassa (a-kassa). Däremot kan sådan avgift ge rätt till skattereduktion.

Avdragsrätten för medlemsavgifter är enligt praxis ytterst restriktiv. Avdrag har vägrats även om det har varit nödvändigt att vara medlem i en viss sammanslutning för att ha rätt till eller för att på ett riktigt sätt kunna utöva ett visst yrke eller ha en viss befattning. Avdrag medges inte för medlemsavgift till Sveriges advokatsamfund, FAR, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet med flera.

Är det moms på medlemsavgift?

När du får en faktura på en medlemsavgift behöver du titta noga på fakturan för att se om den innehåller mer än bara medlemsavgiften. Vissa föreningar och branschorganisationer lägger nämligen även till en serviceavgift. Medlemsavgiften är en ej avdragsgill kostnad och momsfri medan serviceavgiften är en avdragsgill kostnad och momsbelagd.

I exemplet nedan har företaget fått en faktura där totalkostnaden av föreningsavgiften är 375 kr. Medlemsavgiften är 125 kr vilket är momsfritt och serviceavgiften är 250 inklusive moms. 

Är medlemsavgifter skattepliktiga?

Huvudregeln för fysiska personer är att avdrag inte medges för medlemsavgifter i föreningar och andra sammanslutningar (9 kap. 2 § andra stycket IL). Förbudet gäller inte bara avgifter till ideella organisationer utan också till fackliga organisationer, intresseorganisationer och vetenskapliga sammanslutningar av olika slag.

Avdrag medges inte heller för avgift till arbetslöshetskassa (a-kassa). Däremot kan sådan avgift ge rätt till skattereduktion.

Avdragsrätten för medlemsavgifter är enligt praxis ytterst restriktiv. Avdrag har vägrats även om det har varit nödvändigt att vara medlem i en viss sammanslutning för att ha rätt till eller för att på ett riktigt sätt kunna utöva ett visst yrke eller ha en viss befattning. Avdrag medges inte för medlemsavgift till Sveriges advokatsamfund, FAR, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet med flera.

Vad är en medlemsavgift?

Alla som är medlemmar i Kommunal betalar medlemsavgift efter inkomst. Medlemsavgifterna används till den fackliga verksamheten.

Det här används medlemsavgiften till (procentsatserna är avrundade):

Är medlemskap i Företagarna avdragsgillt?

Har du aktiebolag? Då kan du dra av för fikat på jobbet. Däremot blir det nobben för dig som driver enskild firma utan anställda.

Utgifter för enklare förtäring i form av till exempel kaffe, te, juicer och kakor räknas som en avdragsgill och skattefri personalvårdsförmån, under förutsättning att alla anställda erbjuds den förmånen.

Är administrationsavgift avdragsgill?

För företagare innebär en avdragsgill kostnad att den får dras av från företagets beskattningsbara resultat. I praktiken innebär det att när en sådan kostnad bokförs minskar vinsten i företaget, vilket i sin tur leder till att skatten blir lägre.

För att få dra av kostnaden, måste den vara nödvändig för verksamheten. Därför är en tjänstebil avdragsgill, men inte kostnaden för att skaffa ett A- eller B-körkort. Att skaffa ett körkort ses som en privat levnadskostnad, även om det är nödvändigt att köra bil för att kunna driva företaget.

Är Samfällighetsavgift avdragsgill?

Är det en anställd eller ägare till bolaget som hyr lägenheten? Om ja, så måste kanske samfällighetsavgiften läggas som en förmån beroende på hur hyran är beräknad. I det fallet så läggs förmånen på lönen var månad på samma sätt som en bilförmån.

Är det en extern som hyr lägenheten så bör man ju ha räknat med kringkostnaderna när hyran sätts och därmed så blir ju samfällighetsavgiften en del av bolagets kostnader kopplade till hyresintäkten.

Är serviceavgifter momspliktiga?

är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

Varför ska man betala medlemsavgift?

Huvudregeln för fysiska personer är att avdrag inte medges för medlemsavgifter i föreningar och andra sammanslutningar (9 kap. 2 § andra stycket IL). Förbudet gäller inte bara avgifter till ideella organisationer utan också till fackliga organisationer, intresseorganisationer och vetenskapliga sammanslutningar av olika slag.

Avdrag medges inte heller för avgift till arbetslöshetskassa (a-kassa). Däremot kan sådan avgift ge rätt till skattereduktion.

Avdragsrätten för medlemsavgifter är enligt praxis ytterst restriktiv. Avdrag har vägrats även om det har varit nödvändigt att vara medlem i en viss sammanslutning för att ha rätt till eller för att på ett riktigt sätt kunna utöva ett visst yrke eller ha en viss befattning. Avdrag medges inte för medlemsavgift till Sveriges advokatsamfund, FAR, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet med flera.

Vilka kostnader kan man ta på företaget?

Har du koll på avdragen? Företagarnas guide lotsar dig rätt bland 10 populära avdrag.

→ Denna guide är gammal.  Läs istället Allt om avdrag för företagare här!

När är en Föreningsavgift avdragsgill?

Då något är avdragsgillt betyder det att transaktionen får tas upp som en kostnad  i din bokföring. Och då de bokförda kostnaderna ökar, minskar vinsten, och således även den skatt man i slutet måste betala. Så desto mer av kostnaderna man kan sätta in i sin bokföring, desto bättre.

Vilka avdrag och skattefriheter som är aktuella för ditt företag beror delvis på er verksamhet. Exempel på vanliga inköp och kostnader är hyra för lokal och kontor, dator, bil, mobiltelefon, arbetskläder och andra verktyg och redskap som du behöver för att utföra ditt arbete, oavsett om det är en skruvmejsel eller en Apple Watch. Även traktamente för övernattning faller in under avdragsgilla kostnader.

Enligt den generella ränteavdragsregeln från 2018 kan du göra ett avdrag motsvarande 30 procent av EBITDA (företagets resultat före räntor, skatt, avskrivningar och amorteringar). En förenklingsregel kan dock ersätta huvudregeln vilket då innebär att företaget får dra av ett negativt räntenetto uppgående till fem miljoner kronor.

Hur bokför man administrationsavgift?

Om du missar att betala en faktura från en leverantör innan förfallodatumet har passerat, är det riskabelt att du får en påminnelsefaktura. Dessa fakturor innehåller ofta en förbestämd påminnelseavgift som du behöver betala tillsammans med den övriga skulden till leverantören. Bokföringen av påminnelseavgifter från leverantörer brukar ske på konto [6990], "Övriga externa kostnader".

Vad ingår i administrativa kostnader?

Administrativa kostnader är avgifter som behövs för en organisations väsentliga funktion. Dessa kostnader är viktiga för att ett företag ska lyckas, eftersom de uppstår för att öka företagets effektivitet.

Korporationer som har en centraliserad administration tenderar att ha högre administrativa kostnader. Decentralisering och delegering av vissa funktioner till dotterbolag kan avsevärt minska de administrativa kostnaderna för tillsynen.

Administrationskostnader är vanligtvis fasta i naturen, som påverkar affärsverksamheten. Dessa utgifter skulle existera oberoende av försäljningsnivån. Därför är de ofta svåra att minska eftersom de är fasta kostnader.

Hur bokföra samfällighet?

De flesta samfällighetsförvaltande juridiska personer, t.ex. häradsallmänningar, sockenallmänningar och gemensamhetsskogar, är alltid bokföringsskyldiga enligt huvudregeln i 2 kap. 1 § BFL.

Det finns dock några juridiska personer som inte är bokföringsskyldiga enligt huvudregeln:

 • samfällighetsföreningar bildade enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
 • viltvårdsområdesföreningar bildade enligt 1 § lagen (2000:592) om vilt­vårdsområden
 • fiskevårdsområdesföreningar bildade enligt 1 § lagen (1981:533) om fiskevårdsområden.

Är en samfällighet en förening?

 • Av en särskilt bildad samfällighetsförening (föreningsförvaltning), eller
 • Direkt av delägarna (delägarförvaltning)

Några andra typer av förvaltningsformer är inte tillåtna. Det går alltså inte att låta ett aktiebolag

Hur bokförs medlemsavgifter per faktura?

bokför medlemsavgifter per fakturadatumet på leverantörsfakturan eller när utbetalning sker beroende på vilket som inträffar tidigast. En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Vad är en medlemsavgift och en serviceavgift?

Använd bokföringsmallen "Medlemsavgifter". I exemplet har vi en medlemsavgift på 800 kr och en serviceavgift på 320 kr. Skriv in detta i respektive fält samt totalsumman inkl moms.

Hur bokförs serviceavgifter på konto 6982?

Detta bokförs på konto 6982 - Föreningsavgift, ej avdragsgill. Serviceavgifter är däremot en avdragsgill kostnad vilket innebär att den är momsbelagd. Kostnaden för serviceavgifter bokförs på konto 6981 - Föreningsavgift, avdragsgill momsbelagd. Använd bokföringsmallen "Medlemsavgifter".

Vad är föreningsavgifter?

Bokföra föreningsavgifter. Avgifter till föreningar är uppdelade på Medlemsavgifter respektive Serviceavgifter. Medlemsavgifter är ej avdragsgilla kostnader. Detta bokförs på konto 6982 - Föreningsavgift, ej avdragsgill.

Hur bokförs medlemsavgifter per faktura?

 • bokför medlemsavgifter per fakturadatumet på leverantörsfakturan eller när utbetalning sker beroende på vilket som inträffar tidigast. En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Vad är en medlemsavgift och en serviceavgift?

 • Använd bokföringsmallen "Medlemsavgifter". I exemplet har vi en medlemsavgift på 800 kr och en serviceavgift på 320 kr. Skriv in detta i respektive fält samt totalsumman inkl moms.

Hur bokförs serviceavgifter på konto 6982?

 • Detta bokförs på konto 6982 - Föreningsavgift, ej avdragsgill. Serviceavgifter är däremot en avdragsgill kostnad vilket innebär att den är momsbelagd. Kostnaden för serviceavgifter bokförs på konto 6981 - Föreningsavgift, avdragsgill momsbelagd. Använd bokföringsmallen "Medlemsavgifter".

Vad är föreningsavgifter?

 • Bokföra föreningsavgifter. Avgifter till föreningar är uppdelade på Medlemsavgifter respektive Serviceavgifter. Medlemsavgifter är ej avdragsgilla kostnader. Detta bokförs på konto 6982 - Föreningsavgift, ej avdragsgill.