:

När betalas vinstandelsstiftelse ut?

Innehållsförteckning:

 1. När betalas vinstandelsstiftelse ut?
 2. Hur mycket skatt är det på vinstandelar?
 3. Vad är en vinstandelsstiftelse?
 4. Måste man betala skatt på vinstpengar?
 5. Måste man skatta på vinst pengar?
 6. Hur hittar man stiftelser?
 7. Vad gör en stiftelse?
 8. Vilka vinster är skattefria?
 9. Hur kommer man undan vinstskatt?
 10. Hur undviker man vinstskatt?
 11. Är stiftelse skattefritt?
 12. Får en stiftelse gå med vinst?
 13. Kan en stiftelse vara vinstdrivande?
 14. Kan man slippa betala vinstskatt?
 15. Kan man slippa vinstskatt?

När betalas vinstandelsstiftelse ut?

För en obegränsat skattskyldig person är utbetalning från en svensk vinstandelsstiftelse, som är hänförlig till ett pågående alternativt tidigare anställningsförhållande, skattepliktig inkomst av tjänst (10 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL).

En begränsat skattskyldig person som under eller efter avslutad anställning får utbetalning från en vinstandelsstiftelse, där inkomsten förvärvats genom verksamhet i Sverige, är skattskyldig här i landet för denna ersättning (5 § första stycket 2 lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK).

Enligt gällande rättspraxis beskattas en anställd först när medel betalas ut från en vinstandelsstiftelse.

Hur mycket skatt är det på vinstandelar?

Kapitalinkomster är inkomster från tillgångar, t.ex. hyresinkomster, överlåtelsevinster, dividender, vissa ränteinkomster, livsförsäkringar samt vinstandelar. Kapitalinkomst kan även fås från skogsbruket. Kapitalinkomst kan också utgöras av kapitalinkomstandelen av företagsinkomst som ska fördelas och av sammanslutningsdelägarens inkomstandel. Som kapitalinkomst beskattas alltså inkomsten från tillgångar.Läs mera om avdrag från kapitalinkomster

Sidan har senast uppdaterats 12.6.2017

Vad är en vinstandelsstiftelse?

Avsättningar som en arbetsgivare gör till en vinstandelsstiftelse eller liknande stiftelse (25 kap. 21-23 §§ SFB) beskattas inte vid avsättningen utan först när den anställda kan disponera medlen, vid utbetalningen från stiftelsen. Den är inte heller pensionsgrundande.

Måste man betala skatt på vinstpengar?

Vinstskatt kan både syfta på en vinstskatt som tas ut vid en tävlingsvinst eller en skatt på vinsten man gör vid en bostadsförsäljning (reavinst). Med tävlingsvinst menas ett pris du vunnit i någon sorts tävling som till exempel en idrottstävling eller en frågesport på TV. Tävlingsvinster är en typ av inkomst och beskattas på samma sätt. Undantag gäller dock för lotterier inom EES som inte behöver beskattas.

I din årliga deklaration ska eventuella tävlingsvinster deklareras som gjorts föregående år. En vinstskatt på en tävling beskattas som inkomst av tjänst. Exempelvis om du är med i en tävling och vinner en kontant summa på 40 000 kr i år så är det i nästa års deklaration tävlingsvinsten ska deklareras. 

Måste man skatta på vinst pengar?

ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Driver du ett företag av säsongskaraktär betalar du F-skatt bara under de månader som du har en inkomst. I tjänsten kan du också registrera företaget för moms och som arbetsgivare.

Om du ska sälja varor eller tjänster i ditt företag behöver du anmäla dig för momsregistrering. Det gör du på samma sida som du ansöker om att bli godkänd för F-skatt.

Hur hittar man stiftelser?

Starta stiftelse är ett initiativ att lära ut mer om stiftelser och det svenska stiftelseväsendet till den svenska allmänheten. För många så är en stiftelse något ganska okänt, p.g.a. denna okunskap så finns många fördomar om stiftelser och deras företrädare. Vad vi här vill belysa är de många fördelarna som en stiftelse och stiftelseägda företag för med sig, både för enskilda individer och för samhället i stort. Härigenom så vill vi öka samhällets samverkan med stiftelser på såväl individnivå som på nationell nivå.

Vad gör en stiftelse?

Det finns cirka 2 800 registrerade stiftelser i Finland, varav 800 är så kallade kapitalstiftelser som delar ut bidrag och understöd till allmännyttiga ändamål såsom vetenskap, konst och kultur. De övriga stiftelserna är verksamhetsstiftelser, med syftet att driva en specifik verksamhet såsom äldreboende eller daghem. Här fokuserar vi på kapitalstiftelser, till vilka Stiftelsen för Åbo Akademi också hör. Så vad är en stiftelse, egentligen?

En stiftelse förvaltar en förmögenhet för ett ändamål som stiftelsegrundaren har bestämt.

Vilka vinster är skattefria?

Den 1:a januari 2019 fick Sverige en helt ny spellag för allra första gången i historian. Sen dess har jakten på skattefria casinon fortsatt att växa här hemma eftersom det även är möjligt och lagligt att spela på de icke skattefria casinon.

Tycker du att de casino föreatg som är verksama i Sverige bör betala skatt för sin verksamhet här hemma i Sverige och tycker du att vinster ska vara skattefria?

Då ska du precis som vi stötta och välja att spela på casinosidor som har får en giltig spellicens från Spelinspektionen.

  • Reklamlänk |
  • Villkor gäller |
  • 18+ år | Spela ansvarsfull| Regler & villkor gäller | stodlinjen.se | spelpaus.se | | Spela ansvarsfullt | Stödlinjen.se
  • Reklamlänk |
  • Villkor gäller |
  • Reklamlänk | 18+ | Välkomsterbjudanden gäller nya kunder | Spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | spelpaus.se | | Spela ansvarsfullt | Stödlinjen.se
  • Reklamlänk |
  • Villkor gäller |
  • Reklamlänk | 18+ | Välkomsterbjudanden gäller nya kunder | Spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | spelpaus.se | | Spela ansvarsfullt | Stödlinjen.se
 • Hur kommer man undan vinstskatt?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Oavsett om en bostadsrätt överlåts genom arv eller gåva undgår man inte skatten på något sätt. Enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen innebär en sådan överlåtelse att mottagaren av arvet/gåvan träder in i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Detta innebär att den nya ägaren av bostadsrätten inte behöver skatta när arvet/gåvan mottages, men när bostadsrätten vid ett senare tillfälle avyttras ska den nya ägaren skatta på samma sätt som den tidigare ägaren. Din son ska alltså skatta för den vinst som görs på lägenheten oavsett om han får den genom arv eller gåva. Enligt 46 kap. 18 § inkomstskattelagen beskattas 22/30 av vinsten. På detta ska sedan 30 % betalas i skatt (65 kap. 7 § inkomstskattelagen). Något som kan vara värt att tillägga är att gåvor som sker i nära anslutning till arvlåtarens död kan betraktas vara ett testamente vilket innebär att andra arvingar till arvlåtaren kan ha möjlighet att göra anspråk på delar av bostadsrätten (7 kap. 4 § ärvdabalken).

  Hur undviker man vinstskatt?

  Tips 1 – Betala mindre skatt - undvik onödigt höga skatteuttag

  De flesta företagare brukar försöka undvika att deklarera en inkomst av tjänst som överskrider gränsen då man börjar betala statlig skatt. På inkomst över den gränsen blir det en av världens högsta marginalskatter, som då ligger på minst 63-68 procent på varje löneökning inklusive sociala avgifter, vilket ingen gärna vill betala.

  När tjänsteinkomsten nått gränsen för statlig skatt är det mycket rimligare beskattning för den som väljer att försöka göra ytterligare uttag från företaget genom utdelning från ett fåmansaktiebolag eller som inkomst av räntefördelning från firma/HB.

  Arbetsgivare får ge skattefria julgåvor till sina anställda, och under 2022 är denna gåva begränsad till 500 kr inklusive moms. Gåvan kan bestå av vad som helst, men det får inte vara en gåva i rena pengar eller något som är utbytbart mot pengar. Som anställd räknas också en ensam fåmansföretagare i ett aktiebolag, men däremot inte en enskild näringsidkare eller ägare av ett handelsbolag. Anställda i den enskilda firman och handelsbolaget kan dock få julgåvan.

  Skattefria julgåvor kan även ges till uppdragstagare, exempelvis styrelseledamöter och suppleanter i ett aktiebolags styrelse.

  (Obs: Den skattefria extragåvan, coronagåvan, på 2 000 kr per anställd/uppdragstagare under 2021 gäller inte längre.)

  Skattereduktioner är något som vi haft i svensk skattelagstiftning i över 30 år. Till en början fanns bara en enda, nämligen den som ger en minskning av skatten på grund av exempelvis höga räntekostnader, kapitalförluster och liknande.

  Skattereduktionens fördel för lagstiftaren är att den är skattemässigt neutral marginalskattemässigt. Den ger alltså inte en höginkomsttagare relativt sett en mindre skatt än vad en låginkomsttagare får som har haft en förlust vid försäljning av aktier eller räntekostnader på ett boende.

  Skattereduktion för ROT- och RUT-arbete och mikroproduktion av förnybar el ska man begära i inkomstdeklarationen. Övriga skattereduktioner medges automatiskt av Skatteverket i samband med beslut om slutlig skatt.

  Du som fåmansföretagare som äger aktier i företaget vid årets ingång, exempelvis 1 januari 2022, har rätt till att beräkna gränsbeloppet, den lågbeskattade utdelningen, för det året. Det är alltid årets ingång som är avstämningstidpunkten. Det räcker med att aktiebolaget är stiftat.

  För dig som har planer på att starta ett nytt aktiebolag ska således göra det före årsskiftet. För då får du ett extra år med lågbeskattad utdelning än om du väntar till efter årsskiftet. Eftersom förenklingsregeln (en schablonregel) finns, ger det ett gränsbelopp, en möjlig utdelning, på 195 2500 kr år 2023, om du startar bolaget före 2022 års utgång. I handen betyder det ett nettobelopp på drygt 156 000 kr.

  Eftersom ett gränsbelopp kan sparas till ett kommande år, så är detta ett lönsamt råd.

  Är stiftelse skattefritt?

  Betingelsen for fritak fra skatteplikt er at organisasjonen ”ikke har erverv til formål”. Vurderingen av om institusjonen eller organisasjonen ikke har erverv til formål, avgjøres etter en konkret helhetsvurdering av bl.a. virksomhetens art, det vedtektsbestemte formål, vedtektenes bestemmelser om disponering av overskudd og anvendelse av overskudd ved oppløsning, organisasjonens oppbygging og den virksomhet som faktisk drives.

  Sentralt i vurderingen er om organisasjonen tar sikte på å oppnå økonomiske fordeler for seg selv eller andre. Hvis organisasjonen har datterselskaper, skal også datterselskapenes aktivitet tas med ved vurderingen. Har organisasjonen flere formål, er det hovedformålet som er avgjørende.

  En ellers skattefri organisasjon er  skattepliktig for sin økonomiske virksomhet som ikke realiserer/virkeliggjør institusjonens ikke-ervervsmessige formål. Se mer om dette under avsnittet ”Økonomisk virksomhet”.

  Får en stiftelse gå med vinst?

  En stiftelse som uppfyller villkoren för att vara allmännyttig behöver inte betala skatt för följande inkomster:

  • räntor
  • utdelning
  • vinst vid försäljning av fastigheter eller värdepapper

  Stiftelsen får inte göra avdrag för utgifter som är kopplade till de skattefria inkomsterna. Det gäller till exempel ränteutgifter, kapitalförluster eller kostnader för kapitalförvaltning.

  Om stiftelsen uppfyller villkoren för att vara en allmännyttig stiftelse kan vissa fastighetsinkomster blir skattefria. Det gäller om fastigheten ägs av stiftelsen och används mer än 50 procent i en allmännyttig verksamhet. Det kan till exempel vara uthyrning under marknadspris till ett allmännyttigt syfte eller när stiftelsen använder fastigheten i sin egen allmännyttiga verksamhet. Det är bara fastighetsinkomsterna från en allmännyttig verksamhet som är skattefria. Alla andra är skattepliktiga. Inkomster från en lantbruksenhet kan inte bli skattefria.

  Kan en stiftelse vara vinstdrivande?

  Gränsen mellan föreningar och stiftelser kan i vissa fall vara oklar. Efter stiftelselagens tillkomst är de tillfällen då denna frågeställning uppkommer dock mer sällsynta än tidigare.

  Typiskt för en förening är att det finns medlemmar och att det finns möjlighet att fritt – efter beslut inom föreningen – ändra stadgarna i sin helhet. T.ex. att ändra föreningens ändamål eller att upplösa föreningen. Antalet medlemmar i en förening kan variera. Läs mer om de civilrättsliga bestämmelserna för ideella föreningar.

  En stiftelse däremot är en självägande egendomsmassa. Det finns inga medlemmar i en stiftelse. Beslut om att ändra t.ex. en stiftelses ändamål eller att upplösa stiftelsen kräver tillstånd från Kammarkollegiet eller länsstyrelsen som tillsynsmyndighet.

  Kan man slippa betala vinstskatt?

  Vinsten eller förlusten vid bostadsförsäljningen räknas samman med kapitalinkomster och kapitalutgifter i din deklaration.

  Lägg ihop dina kapitalinkomster med dina kapitalvinster och dra bort dina kapitalutgifter och dina kapitalförluster. Då får du antingen ett överskott eller ett underskott av kapital.

  Kan man slippa vinstskatt?

  Vinsten eller förlusten vid bostadsförsäljningen räknas samman med kapitalinkomster och kapitalutgifter i din deklaration.

  Lägg ihop dina kapitalinkomster med dina kapitalvinster och dra bort dina kapitalutgifter och dina kapitalförluster. Då får du antingen ett överskott eller ett underskott av kapital.