:

Vad tjänar en svensk soldat i Afghanistan?

Innehållsförteckning:

 1. Vad tjänar en svensk soldat i Afghanistan?
 2. Hur mycket tjänar en Nato soldat?
 3. Vad krävs för att få göra utlandstjänst?
 4. Hur mycket tjänar man om man jobbar som militär?
 5. Hur mycket tjänar en soldat i krig?
 6. Hur mycket tjänar en militär i Sverige?
 7. Hur mycket tjänar en SOG?
 8. Hur många svenskar har varit i utlandstjänst?
 9. I vilka länder har Sverige soldater?
 10. Vilket yrke tjänar man mest pengar på?
 11. Hur mycket har en rysk soldat i lön?
 12. Får man betalt för att göra lumpen?
 13. Vem har högst lön i Sverige?
 14. Vad tjänar man i SOG?
 15. Hur många svenska soldater har dött i utlandstjänst?

Vad tjänar en svensk soldat i Afghanistan?

Sedan det svenska försvaret i praktiken förvandlades till en yrkesarmé har försvarsmakten haft stora problem att rekrytera soldater. Är någon förvånad?

Alldeles bortsett från möjligen att få en eller annan vital del skjuten eller bortsprängd, är den ekonomiska ersättningen inte den bästa.

Hur mycket tjänar en Nato soldat?

I dag är lägstalönen för en nyutexaminerad specialistofficer respektive officer 27 000 kr. Medianlönen för en 35-årig officer/specialistofficer inom Försvarsmakten är 34 900 kr och för en 45-åring 43 300 kr (i underlaget ingår allt från den färskaste specialistofficer till generalerna).

Vad krävs för att få göra utlandstjänst?

Villkoren vid internationell militär insats kan delas upp i två delar: dels under utbildningen i Sverige, dels vid själva tjänstgöringen utomlands.

Under utbildningstiden i Sverige har alla ordinarie I-lön eller en högre tidsbegränsad lön.

Hur mycket tjänar man om man jobbar som militär?

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln militär ingår i gruppen Soldater m.fl. där ytterligare 7 yrkestitlar ingår.

Medverkar i militära operationer och övningar nationellt och internationellt med främst väpnad strid som huvuduppgift.

Hur mycket tjänar en soldat i krig?

Fackförbundet Seko organiserar framför allt civilanställda inom Försvarsmakten. De arbetar med allt från att underhålla och reparera stridsvagnar och flygplan till att ta hand om hästarna som används vid högvakt.

Det finns många olika yrkesgrupper inom försvaret. Här är löneläget för några av dem:

Chaufförer: Jobbar med transporter inom försvaret. Lägstalönen för försvarets chaufförer är 26 000 kronor i månaden och medellönen är 28 500 kronor i månaden.

Driftingenjörer: IT-tekniker som jobbar med drift och underhåll av försvarets IT-system. Lägstalönen är 28 000 kronor i månaden. Medellönen är 32 500 kronor i månaden för försvarets driftingenjörer.

Hur mycket tjänar en militär i Sverige?

Som officer ska du kunna samarbeta, fatta beslut, kunna motivera andra samt vara en problemlösare. Du ska också ha god kondition för att orka med det fysiskt krävande yrket. De flesta officerare är placerade i Försvarsmaktens insatsorganisation där de har arbetsledande roller i olika militära enheter inom armén, flygvapnet eller marinen. Du kan också arbeta som specialistofficer, dvs som expert inom ett specifikt område.

För att bli behörig till officersutbildningarna måste du ha genomgått grundutbildning med värnplikt och vara svensk medborgare. Officersprogrammet är en treårig utbildning som ger akademiska poäng och leder till en officersexamen. Den genomförs i Försvarshögskolans regi. Du kan även studera till Specialistofficer under 1,5 år på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet. 

Du som redan har en akademisk grundexamen om 180 hp kan också söka anställning som yrkesofficer vid ett förband och då genomföra en särskild officersutbildning som anställd. Utbildningens längd bestäms utifrån individens individuella kompensbehov men omfattar drygt ett och halvt år.

Försvarsmakten tillämpar individuell lönesättning och lönen anpassas efter förbandens lokala lönestruktur. I dag är lägstalönen för en nyutexaminerad specialistofficer respektive officer 27 000 kr.

Medianlönen för en 35-årig officer/specialistofficer inom Försvarsmakten är 34 900 kr och för en 45-åring 43 300 kr (i underlaget ingår allt från den färskaste specialistofficer till generalerna).

Hur mycket tjänar en SOG?

Både jägarsoldat och flygbasjägare kräver minst en sexa vid muskeltestet och minst en sjua i styrketestet. Ska du bli jägargruppbefäl krävs även höga resultat i befälslämplighet och plikttjänstförmåga, vilket bedöms av psykolog. I övriga jägarbefattningar, kustjägare och fallskärmsjägare, utbildas inga värnpliktiga.

Hur många svenskar har varit i utlandstjänst?

Utlandsstyrkan uppgick i december 2011 till 694 soldater.[2] De största insatserna fanns då i Afghanistan, (ISAF) och Kosovo (KFOR). Även i andra områden, såsom Georgien, Nepal och Kongo-Kinshasa fanns svensk personal, dock oftast endast officerare som tjänstgör som observatörer. Uppgifterna bestod bland annat i att övervaka att fredsavtal efterlevs, minröjning och hjälparbete. Sammanlagt har cirka 100 000 tjänstgöringar utförts av svensk personal, av dessa har 81 personer avlidit, varav 16 till följd av stridshandlingar.[3][4]

Svenska utlandsstyrkan bildades i samband med var medlingen i Palestinakonflikten. Det var FN:s första fredsbevarande operation och Sverige skickade direkt militära observatörer och i maj 2009 fanns svensk personal fortfarande kvar.[5] Till en början deltog utlandsstyrkan uteslutande i operationer som leddes av FN. Först 1995 ändrades detta då utlandsstyrkan deltog i en multinationell styrka i Bosnien ledd av Nato.[6]

Det största svenska bidraget vid ett och samma tillfälle var våren 1964. Då deltog Sverige till FN:s fredsfrämjande insatser med tre förband av bataljons storlek samtidigt på tre platser i världen - Cypern i Europa, i Gazaremsan i mellanöstern och i Kongo-Kinshasa i Afrika.[7] På Cypern bestod styrkan av 955 man och i Kongo bidrog förutom bataljonen även med ett flygförband med nio stycken SAAB J 29 "Flygande tunnan".[8]

Det minsta svenska bidraget till FN sedan statistik började föras var månadsskiftet oktober-november 2008. Då bidrog Sverige med 53 poliser, 23 militära observatörer och sex soldater, sammanlagt 82 personer. Det placerar Sverige på plats 69 bland de 117 länder som bidrar till FN:s fredsfrämjande.[9]

I vilka länder har Sverige soldater?

Varaktighet: september 1993 - december 2005?? I Bosnien har utlandsstyrkan bidragit med personal till flera olika insatser. Först under FN:s ledning och senare under ledning av NATO och slutligen genom EU.[2]

Första bataljonen KS 01 tjänstgjorde i KFOR, Kosovo under sista året på 1900-talet, delvis 1999. Förbandet hade högkvarter i byn Ajvalia, men hade även enheter i bland annat Gracanica.

Vilket yrke tjänar man mest pengar på?

Yrkeskod Yrke Månadslön 1611 Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1 150 100 1112 General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. 102 400 3311 Mäklare inom finans 99 200 1120 Verkställande direktörer m.fl. 90 100 2211 Specialistläkare 86 400 1211 Ekonomi- och finanschefer, nivå 1 86 100 1612 Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 2 85 800 1331 Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 1 83 800 1361 Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 1 81 000 1311 IT-chefer, nivå 1 77 200 1241 Informations-, kommunikations- och PR-chefer, nivå 1 76 700 3154 Flygledare 76 700 1351 Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 1 76 400 3153 Piloter m.fl. 74 400 2311 Professorer 72 000 1332 Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 2 71 900 2414 Traders och fondförvaltare 71 500 1511 Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård nivå 1 71 100 1351 Förvaltnings- och planeringschefer 70 200 1591 Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 1 69 600

Hur mycket har en rysk soldat i lön?

Under söndagen kommer den ukrainske premiärministern Denys Sjmyhal att besöka Berlin, enligt den tyska dagstidningen Die Zeit.

Under besöket i den tyska huvudstaden kommer Sjmyhal att träffa såväl landets president Frank-Walter Steinmeier som förbundskansler Olaf Scholz för att bland annat diskutera det pågående kriget i Ukraina och återuppbyggnaden av landet.

Får man betalt för att göra lumpen?

Om något som kan påverka din rätt till ersättning ändras ska du alltid anmäla det till Försäkringskassan. Det kan vara om du får ändrade bostadskostnader, inkomster eller flyttar.

Vem har högst lön i Sverige?

Vi har gått igenom lönestatistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) och sammanställt en lista över de tio bäst betalda jobben i Sverige. Eftersträvar du en så hög lön som möjligt finner du det framförallt bland yrken inom bank och finans och på chefsnivå.

Medellönen i Sverige var under 2021, vilket är de senaste siffrorna, 37 100 kronor per månad. Bland män låg medellönen på 39 000 kronor och för kvinnor 35 100 kronor. En löneskillnad på i snitt 10 procent.

Generellt gäller att ju mer man utbildar sig desto högre lön får man. Enligt SCB tjänar en person som har gått en grundskoleutbildning kortare än nio år mindre än hälften så mycket som den som har den högsta utbildningsnivån, forskarutbildning.  

Vad tjänar man i SOG?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 25000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 25000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

Hur mycket får en soldat, armen kvar i lön efter skatt? En soldat, armen får ut 16 629 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

Hur många svenska soldater har dött i utlandstjänst?

Publicerad 8 feb 2010 kl 09.11, uppdaterad 18 jun 2018 kl 04.59

Lars, Gerard, Bengt, Nils Bruno, Sven Ivan, Lars Erik, Per-Olof, Raul, Bo Roland, Jens, Karl-Oskar, Kenneth, Jesper och Tomas.