:

Vad behövs för att skriva in sig i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Vad behövs för att skriva in sig i Sverige?
 2. Vad krävs för att få flytta till Sverige?
 3. Hur mycket måste en invandrare tjäna för att få stanna i Sverige?
 4. Vad krävs för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige?
 5. Hur gör man om man vill flytta till Sverige?
 6. Hur länge ska man bo i Sverige för att få medborgarskap?
 7. Hur länge får man bo i Sverige utan uppehållstillstånd?
 8. Hur mycket betalar Sverige i bidrag till invandrare?
 9. Hur mycket får en invandrare i månaden?
 10. Kan man bli svensk medborgare utan permanent uppehållstillstånd?
 11. Vilka regler gäller för människor som vill flytta till Sverige?
 12. Hur många år för att bli svensk medborgare?
 13. Hur mycket kostar det att bli svensk medborgare?
 14. På vilka grunder kan man få uppehållstillstånd?
 15. Vilka länder ger Sverige mest bistånd till?

Vad behövs för att skriva in sig i Sverige?

Min dotter är svensk medborgare och har Samordning nr. Hon är född i storbritannien och bott utomlands. Men besökte Sverige varje sommarlov. Hon blev 18 år i år och bestämt sig att flytta till sverige för att bo och så småningom fortsätta med sina studier. Vad krävs det för att folk bokföra sig? Tack

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad krävs för att få flytta till Sverige?

Det enklaste sättet att ansöka om uppehållstillstånd är att göra en webbansökan. Webbansökningar går direkt till Migrationsverket i Sverige. Migrationsverkets webbplats

Om du själv inte har möjlighet att söka via internet kan du be anhöriga i Sverige fylla i det elektroniska ansökningsformuläret, bifoga kopior av dokument och betala eventuell ansökningsavgift för din räkning. Migrationsverkets webbplats

Om du ändå inte kan använda webbansökan kan du lämna in en ansökan på svenska ambassaden. För att kunna göra detta måste du först boka en tid på ambassaden.

Hur mycket måste en invandrare tjäna för att få stanna i Sverige?

Anhöriginvandring, eller anknytningsinvandring, är när en person vill flytta till eller stanna i Sverige på grund av att den har en anhörig som är svensk medborgare eller har uppehållstillstånd i Sverige. Det gäller make, maka, sambo eller barn under 18 år och adoptivbarn. Anhöriginvandrare är den som kommer till Sverige och anknytningspersonen är den som redan bor i Sverige. Anhöriginvandring följer i viss mån asylinvandringen, eftersom flyktingar efter en tid i Sverige ofta vill förenas med någon anhörig.1

Familj är det vanligaste skälet till att få uppehållstillstånd i Sverige. 2020 fick 48 752 personer uppehållstillstånd för att de var anhörig till en person i Sverige, av totalt 88 814 beviljade uppehållstillstånd.2 Det är en minskning sedan 2018 och 2019, då 68 015 respektive 57 233 personer fick uppehållstillstånd som anhöriga i Sverige.3

Vad krävs för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige?

1976 - Permanent uppehållstillstånd ersatte tidigare bosättningstillstånd, och innebar att den som uppehålls sig i Sverige under ett år i följd kunde beviljas PUT, och därmed ges rätt att vistas i Sverige utan tidsbegränsning.[2]

1984 - Permanent uppehållstillstånd angavs som standard vid beviljande av uppehållstillstånd, istället för tidsbegränsade uppehållstillstånd. Den som beviljades uppehållstillstånd på grund av arbete, familjeanknytning eller asylskäl skulle härmed ges permanent uppehållstillstånd direkt vid beviljande.[3]

Hur gör man om man vill flytta till Sverige?

Under andra halvan av 1800-talet var många familjer i Sverige fattiga. Många var jordbrukare och vintern var ibland lång och kall. Det var svårt att få tillräckligt med mat. Vid den här tiden flyttade 1,5 miljoner svenskar från Sverige. Många drömde om ett bättre liv i Amerika och åkte båt över Atlanten. Då var Sverige ett utvandringsland.

Idag är det istället många som åker båt över Medelhavet och drömmer om att komma till Europa och Sverige. Det är fler personer som flyttar till Sverige än som flyttar härifrån. Nu är Sverige ett invandringsland.

Invandringen till Sverige har varierat genom åren. Ibland har många människor kommit under en ganska kort tid. Många har kommit för att de måste fly från sina hemländer. Andra har kommit för att arbeta.

Hur länge ska man bo i Sverige för att få medborgarskap?

Här kan du läsa om arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige. Du kan läsa om vilka regler som gäller om du vill stanna och jobba i Sverige som nordisk medborgare, som EU-/EES-medborgare eller som medborgare i ett land utanför EU/EES.

Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden är en hörnsten i det nordiska samarbetet. De nordiska länderna ingick 1954 ett avtal om en gemensam nordisk arbetsmarknad som ger nordiska medborgare rätt att fritt kunna arbeta och bosätta sig i ett annat nordiskt land.

Hur länge får man bo i Sverige utan uppehållstillstånd?

För EU-medborgare som flyttade till Storbritannien senast den 31 december 2020 finns ett särskilt uppehållstillstånd – så kallat EU Settled Status. Deadline för att ansöka om Settled (eller Pre-Settled Status) var den 30 juni 2021. Det går, under vissa omständigheter, att göra en sen ansökan. Läs mer på ambassadens samlade information om EU Settlement Scheme här. 

Hur mycket betalar Sverige i bidrag till invandrare?

Du som har fått tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Sverige som flykting, alternativt skyddsbehövande, av synnerligen ömmande omständigheter, eller som kvotflykting kan ansöka om bidrag. Du kan inte få bidrag om du har blivit svensk medborgare eller om du har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Du kan inte heller få bidrag om du har inkomst eller andra ekonomiska tillgångar som gör att du kan betala resan själv.

Hur mycket får en invandrare i månaden?

Folk mot hetsgrupp

Det går många myter om hur mycket pengar invandrare får i månaden, den mest otroliga siffran jag hört är att invandrare får ut 50.000 kr i månaden i bidrag. Siffrorna i bilden är från migrationsverket och visar hur mycket pengar en invandrar familj får per dag.

Kan man bli svensk medborgare utan permanent uppehållstillstånd?

Som fackförbund ger SULF medlemmar stöd och råd i frågor som rör medlemmars lön- och anställningsförhållanden.

När det gäller migrationsrättsliga frågor hänvisar SULF dig till Migrationsverket. Det är de som fattar alla beslut om uppehållstillstånd och medborgarskap och har bäst kunskap och information när det gällande rättsläget. Som statlig myndighet har Migrationsverket en skyldighet att svara på dina frågor och ge dig vägledning i ditt ärende.

Vilka regler gäller för människor som vill flytta till Sverige?

Andra regler gäller om du eller den anhörige i Sverige är medborgare i ett EU/EES-land (annat än Sverige). Som nära anhörig kan räknas t.ex. make/maka, sambo eller minderårigt barn.

En tillfällig lag begränsar från den 20 juli 2016 möjligheterna för anhöriga till skyddsbehövande som fått tillfälliga uppehållstillstånd att invandra till Sverige. Närmare information om dessa regler finns på Migrationsverkets webbplats.

Hur många år för att bli svensk medborgare?

Det finns olika sätt att bli svensk medborgare: genom ansökan, anmälan eller automatiskt genom födsel eller adoption. Ett barn blir svensk medborgare vid födseln om någon av föräldrarna är svenska medborgare, men det kan också handla om ett barn som adopteras av en svensk förälder.

Vi kommer i den här artikeln att fokusera på de personer som blir svenska medborgare genom en ansökan eller anmälan – eftersom det är de vanligaste tillvägagångssätten som står för flest antal medborgarskapsärenden varje år.

Kraven för att bli svensk medborgare genom ansökan finns i lagen om svenskt medborgarskap, som säger att man ska:

Hur mycket kostar det att bli svensk medborgare?

 • statslös och har fått flyktingförklaring/flyktingstatusförklaring 
 • statslös och har fått resedokument av Migrationsverket på grund av att du är flykting.

På vilka grunder kan man få uppehållstillstånd?

Du kan beviljas tillfälligt uppehållstillstånd på följande grunder:

 • Du kan inte av tillfälliga hälsoskäl återvända till ditt hemland eller ditt permanenta bosättningsland.
 • Du kan i verkligheten inte återvända till ditt hemland eller ditt permanenta bosättningsland. Uppehållstillstånd beviljas dock inte om vi inte kan återsända dig på grund av att du vägrar att återvända till ditt hemland eller försvårar de praktiska arrangemangen för din återresa.

Ett tillfälligt tillstånd beviljas för högst ett år.

Vilka länder ger Sverige mest bistånd till?

Toppar listan på svenska biståndsländer. Landet präglas av årtionden av krig, fattigdomen är utbredd och kvinnors rättigheter är starkt beskuren. 39 procent av afghanerna lever under den nationella fattigdomslinjen och cirka 60 procent av de statliga utgifterna finansieras av bistånd.

Svenskt bistånd fokuserar på utveckling av demokrati, jämställdhet och att ekonomisk tillväxt kommer fler till del.