:

Är det moms på underhållning?

Innehållsförteckning:

 1. Är det moms på underhållning?
 2. När är det 6% moms?
 3. Vilken moms på musikunderhållning?
 4. Vilka verksamheter är momsfria?
 5. Hur bokföra underhållning?
 6. När ska man ha moms?
 7. Vilka tre olika momssatser finns det?
 8. Vad har 25% moms?
 9. Vad är momsen på musikinstrument?
 10. Hur räknar man 6% moms baklänges?
 11. När ska man inte lägga på moms?
 12. Kan man skicka faktura utan moms?
 13. Får jag bjuda mina anställda på alkohol?
 14. Hur mycket får man bjuda sina anställda på?
 15. Vad är det för moms på arbete?

Är det moms på underhållning?

Musiker har liksom författare och konstnärer en av de mer komplicerade delarna av moms- och skatteområdet då det finns olika regler för olika situationer, vilket kan göra det lite extra rörigt när det kommer till bokföring. Vi vill med denna artikel ge dig insikt i vilka regler som gäller för bokföring inom musikbranschen och hoppas på att klara ut en del frågetecken som kan finnas på området. Kommentera gärna här nedan om det är något som du tycker att vi missat att ta upp!

Gå direkt till avsnitten via länkarna nedan:

När är det 6% moms?

är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

Vilken moms på musikunderhållning?

Det är 25% moms på de flesta varor och tjänster företag säljer. Men en del varor och har 12% moms eller 6% moms och vissa tjänster är helt momsbefriade (0% moms). Nedan listas olika varor och tjänster efter vilken procent moms de har.

* med reservation för uppdateringar och fel.

Vilka verksamheter är momsfria?

Kammarrätten i Göteborg har i två nya domar tagit ställning till vilket underlag momsen ska beräknas på när ett moderbolag tillhandahållit momspliktiga tjänster till helt eller delvis momsbefriade dotterbolag.

Förutsättningarna i båda målen var lite förenklat att moderbolagen fakturerade momspliktiga företagsledningstjänster till dotterbolagen till ett pris som enligt Skatteverket utgjorde underpris. Detta berodde på att moderbolagen inte hade fakturerat ett pris som motsvarade samtliga kostnader, som direkt och indirekt kunde kopplas till de tillhandahållna tjänsterna, till dotterbolagen. Bland annat hade kostnader för en planerad avbruten börsintroduktion inte ingått i utfakturerad ersättning.

Kammarrätten konstaterade att moderbolagens verksamhet bestod av att tillhandahålla momspliktiga tjänster till sina dotterbolag. Kammarrätten hänvisade till en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen från 2014 som bland annat slår fast att Skatteverket får anses ha visat att fakturering av tjänster skett till underpris, om faktureringen understiger vad det kostar att tillhandahålla tjänsterna. Moderbolagen hade gjort avdrag för ingående moms på samtliga kostnader, och dessa översteg klart de belopp som hade fakturerats till dotterbolagen. Eftersom moderbolagen hade gjort avdrag för den ingående momsen bör, enligt Kammarrätten, moderbolagen ansett att dessa kostnader ingick som allmänna omkostnader i de momspliktiga tjänster som tillhandahölls dotterbolagen. Kammarrätten ansåg därför att dessa kostnader ska beaktas vid bestämmande av momsunderlaget för moderbolagens tjänster till dotterbolagen. Detta gällde även för så kallade aktieägarkostnader gällande den planerade börsintroduktionen.

Hur bokföra underhållning?

En personalfest är att betrakta som intern representation och är en skattefri förmån för anställda, uppdragstagare och delägare under förutsättning att sammankomsten är kortvarig och tillfällig.

Personalfester är skattefria för anställda, uppdragstagare och delägare om sammankomsten är kortvarig och tillfällig. En kortvarig sammankomst får pågå i maximalt 1 vecka och med tillfällig menas att personalfester inte anordnas regelbundet med korta mellanrum (varje vecka eller varannan vecka).

När ska man ha moms?

Momsen (mervärdesskatten) är en konsumtionsskatt som tillämpas på nästan alla varor och tjänster som köps och säljs för användning eller konsumtion i EU (I det här fallet de 27 EU-länderna).

EU har en rad grundregler för moms men hur de tillämpas kan variera från land till land. I de flesta fall måste du betala moms på alla varor och tjänster i alla steg av försörjningskedjan ända till försäljningen till slutkunden. Det kan också omfatta alla led i produktionskedjan – från början till slutet, t.ex. inköp av komponenter, transport, montering, underhåll, förpackning, försäkring och försändelse till slutkunden.

Vilka tre olika momssatser finns det?

Behöver du snabbt och enkelt räkna ut moms baklänges på ett kvitto som skall redovisas vill vi rekommendera vår momskalkylator.

När du skall göra en snabb & enkel momsberäkning, använd vår momskalkylator, välj momssats som du vill räkna ut och fyll i priset inklusive eller exklusive moms. Klart!

Vad har 25% moms?

Till exempel så har livsmedel och mat på restaurang 12% moms. Böcker, tidningar och buss- och tågresor har 6% moms. Försäkringar och banktjänster är momsbefriade.

Det är 25% moms på de flesta alla varor och tjänster företag säljer, men en del varor och tjänster har 12% moms eller 6% moms. Det finns också vissa helt momsbefriade tjänster (0% moms).

Se en mer detaljerad lista på momssatser för olika varor och tjänster här >>.

Vad är momsen på musikinstrument?

Till exempel så har livsmedel och mat på restaurang 12% moms. Böcker, tidningar och buss- och tågresor har 6% moms. Försäkringar och banktjänster är momsbefriade.

Det är 25% moms på de flesta alla varor och tjänster företag säljer, men en del varor och tjänster har 12% moms eller 6% moms. Det finns också vissa helt momsbefriade tjänster (0% moms).

Se en mer detaljerad lista på momssatser för olika varor och tjänster här >>.

Hur räknar man 6% moms baklänges?

Moms är en skatt som betalas på nästan all konsumtion av varor och tjänster. Som företagare betalar du in moms till staten, men momsen är ingen kostnad. Du betalar visserligen moms på dina inköp (exempelvis om du köper en ny kontorsstol) men i de flesta fall har du rätt att göra avdrag för samma moms.

Enkelt förklarat ska du betala in skillnaden mellan den moms du lägger till på utgående försäljning (utgående moms) och den moms du betalar när du köper in någonting (ingående moms).

När ska man inte lägga på moms?

 • Journalistiska artiklar eller reportagetexter, oavsett om de publiceras i print eller på webb.
 • Texter som du äger upphovsrätten till, exempelvis texter till skrifter, broschyrer och utställningar, som inte är reklam
 • Radioinslag
 • Programledare (om du skriver och framför eget material)
 • Tv-inslag
 • Bokmanus
 • Översättningar (skönlitterär, viss facköversättning 25 % moms, exempelvis manualer)
 • Bearbetningar av andras material  om de ger upphov till ett nytt upphovsskyddat verk, dock inte rutinmässig språkgranskning, se nedan.

Som frilansjournalist är det du som äger upphovsrätten till ditt material, vare sig det är artiklar, fotografier, tv- eller radioinslag, bokmanus eller översättningar. Upphovsrätten styrs inte heller av momssatsen, fotografier har 25 procent moms, men skyddas givetvis av upphovsrätt. Du kan även ha upphovsrätt till en informationsfilm eller reklamtext, som också har 25 procent moms.

Det du säljer är rätten för uppdragsgivaren att publicera, sända eller använda ditt material. Det är upplåtelsen eller överlåtelsen av upphovsrätten som är momspliktig, inte själva texten, inslaget eller fotografiet. När du säljer upphovsrättsligt material kallas det att du upplåter upphovsrättigheten till ett litterärt eller konstnärligt verk. Enligt lagen om upphovsrätt räknas journalistiskt material, exempelvis artiklar och fotografier, som litterära och konstnärliga verk.

Observera: Att överlåta rättigheten är något helt annat, då avsäger du dig upphovsrätten och uppdragsgivaren kan använda ditt material hur många gånger som helst i olika sammanhang, utan att du får mer betalt. Hur många gånger och i vilket sammanhang uppdragsgivaren får använda det bör du ange i en orderbekräftelse eller på din faktura, för att slippa diskussioner.

Momsen lägger du sist på din faktura som en egen post. Den beräknas på arvodet plus eventuella kostnader förknippade med uppdraget som du tar betalt för, exempelvis tågbiljetter eller milersättning. Har du alltså avtalat med uppdragsgivaren att hen ska stå för tågbiljetter drar du av tågbiljettens moms och lägger sedan på din egen moms som alltså oftast är 6 procent eller 25 procent. Det ska du göra även om din momssats inte stämmer överens med biljettens. Sedan bokför du tågbiljetten som ett inköp till ditt företag.

 • De fakturerade kostnaderna ska alltid anges exklusive moms på fakturan, eftersom du lägger på din egen moms.
 • Du måste ange momsen i kronor på fakturan. Det går bra att avrunda summan. Men du får inte bara skriva ”arvode inklusive moms”.
 • Ditt momsregistreringsnummer måste enligt lag vara angivet på din faktura.

Kan man skicka faktura utan moms?

För att fastställa momsbehandlingen av faktureringsföretag och arbetsutförare gäller det först att utreda vad faktureringsföretaget och arbetsutföraren har avtalat om den ersättning som betalas: behandlar faktureringsföretaget ersättningen som lön eller arbetsersättning. Moms betalas nämligen endast på rörelsemässig försäljning av varor och tjänster. Däremot betalas moms inte, om vederlaget är lön enligt 13 § i lagen om förskottsuppbörd.

Även uppdragsavtal och andra handlingar som uppgjorts påverkar momsbehandlingen av faktureringsföretagets och arbetsutförarens debiteringar. Om uppdragets karaktär inte framgår av handlingarna eller det är fråga om ett muntligt avtal, baserar sig tolkningen på yttre kännetecken. De kan bland annat utgöras av följande: I vems namn och för vems räkning sker försäljningen? Vem är enligt fakturan säljaren till slutkunden? På vilket sätt har verksamheten i övrigt organiserats?

Får jag bjuda mina anställda på alkohol?

Innan vi tittar på frågorna ska vi kort redogöra för de övergripande skattereglerna kring personalfester.

Efter coronapandemin är det många som fortfarande arbetar hemifrån. Frågan uppkommer därför fortfarande om man kan ha digitala personalfester eller konferenser utan beskattning av måltider. Tanken är då att de anställda ska äta "tillsammans" framför sina datorer.

Hur mycket får man bjuda sina anställda på?

1. Fria arbetskläderOm arbetsgivaren tillhandahåller arbets- och skyddskläder är detta ingen skattepliktig förmån för den anställde. Samma sak gäller förmån av fri uniform. Kostnaden för skattefria arbetskläder är också avdragsgill för arbetsgivaren.

Läs dock vidare i Skatteverkets rättsliga vägledning för att veta exakt vad som gäller i din situation.

2. Kläder kan ges skattefrittDet är tveksamt om dyrbarare kläder, som enbart försetts med en diskret logotype, kan accepteras som en skattefri förmån. Kraven är inte lika stora om det gäller enklare klädesplagg, typ T-shirts, skjortor, mössor, scarves, handskar, slipsar. Dessa kan räknas som skattefria förmåner om de försetts med tryckt emblem.

Vad är det för moms på arbete?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms