:

Får man ha 10 dagars faktura?

Innehållsförteckning:

 1. Får man ha 10 dagars faktura?
 2. Hur skriver man datum på faktura?
 3. Hur sent kan man få en faktura?
 4. Hur många dagar har man på en faktura?
 5. Hur skriver man ut datum?
 6. Vad ska stå på en faktura?
 7. Vad händer om man är en dag sen med en faktura?
 8. När anses en faktura vara betald?
 9. Vad händer om man är sen med en faktura?
 10. Är det tillåtet att Bakdatera fakturor?
 11. Hur skriver man datum med dag?
 12. Vilka tre sätt kan man skriva datum på?
 13. Vad betyder betalningsvillkor 10 dagar netto?
 14. Hur fungerar en faktura?
 15. Kan man betala en faktura sista dagen?

Får man ha 10 dagars faktura?

Det här måste varje faktura innehålla, enligt mervärdesskattelagen, för att du och dina kunder ska kunna redovisa och dra av moms:

 • Fakturadatum: Det datum som du skapade fakturan.

 • Fakturanummer: Ett unikt nummer för varje faktura, i en löpande nummerordning. Om du har ett faktureringsprogram skapas det automatiskt. Nummerserien måste vara löpande och i rätt ordning, du får inte hoppa över något nummer.

 • Ditt momsregistreringsnummer.

 • Köparens momsregistreringsnummer, om köparen finns i ett annat land inom EU:s momsområde och använder sitt momsregistreringsnummer för att få leveransen utan moms.

 • Ditt namn/företagsnamn och adress.

 • Köparens namn och adress.

 • Kortfattad beskrivning av uppdragets art och omfattning, vad du har gjort, och när.

 • Priset på det du sålt, exklusive moms. Specificera om du har sålt olika tjänster, dock inte om det är en klumpsumma som uppdragsgivaren betalar för ett tillhandahållande. Eventuella kostnader i samband med uppdraget som du fakturerar kunden, exempelvis för resor, ska också anges exklusive moms.

 • Momsnivå (vanligen 6 % eller 25 % för journalister) för uppdraget. Om du fakturerar kunden för kostnader i samband med uppdraget, exempelvis resor, gäller samma momsnivå för kostnaderna som för det du säljer, även om du själv betalat en annan momsnivå.

 • Momsbelopp som kunden ska betala. Du får inte bara ange totalpriset inklusive moms.

Hur skriver man datum på faktura?

Har varan eller tjänsten levererats på ett annat datum än fakturadatumet ska även leveransdatum vara med. Om det inte går att fastställa exakt leveransdatum kan du skriva leveransmånad. I en samlingsfaktura ska varje enskilt leveransdatum anges.

Hur sent kan man få en faktura?

Hej. Jag vänter på svar på ansökan om att bilda en enskild firma.

Jag har redan upddrag som ska faktureras… Finns det någon gränns för hur sent jag kan skicka fakturan?

Hur många dagar har man på en faktura?

Spelreglerna i den här linjedragningen är allmänna och berör ursprungligen all betalningstrafik, där konsumenten betalar ett företag eller ett företag debiterar konsumenten. Vi rekommenderar att principen också tillämpas på fakturor eller betalningar av kommuner eller övriga offentliga samfund. Linjedragningen grundar sig på lagstiftning, konsumentombudsmannens ställningstaganden och konsumenttvistenämndens beslut.

Det finns bland annat separata förordningar om betalningar och fakturor som gäller tele-, el- och försäkringsbolag. Betalning av kredit kännetecknas också av egna särdrag. God indrivningssed, följderna av försenade betalningar och dröjsmål beskrivs i konsumentombudsmannens linjedragning  ”God sed vid indrivning av konsumentfördringar”. Dröjsmålsräntan behandlas i stället i den här anvisningen.

Hur skriver man ut datum?

Enligt den internationella standarden ISO 8601 skrivs datum som år-månad-dag med årtalet i fyra siffror (exempelvis 2023-09-14).[1] Den formen är även svensk standard. Formen fastställdes ursprungligen den 30 juni 1972.[2] Internetstandarden RFC 3339 är baserad på ISO 8601.

Vad ska stå på en faktura?

Varje faktura ska ha ett unikt löpnummer. Löpnumret ska skrivas i en obruten nummerserie under hela företagets räkenskapsår. Till exempel 2014-1, 2014-2, 2014-3 och så vidare.

Det är inte giltigt att bara ha datum som fakturanummer. Om datum används som fakturanummer måste ett löpnummer läggas till eftersom det är vanligt att flera fakturor skrivs ut under samma dag.

Tänk på att en kreditfaktura eller en påminnelsefaktura också ska ha ett unikt fakturanummer.  

Normalt skapar du en faktura och daterar den i anslutning till att du har levererat en vara eller slutfört en tjänst.

Fakturera gärna så fort som möjligt efter att varorna är levererade eller tjänsten utförd, på så sätt får du betalningen snabbast möjligt.  

Kundadress är kundens adress som du skickar fakturan till. Ange kundens namn och adress, tänk på att förkortningar inte godkänns utan hela namnet på kunden ska skrivas ut.

Vad händer om man är en dag sen med en faktura?

Redan på ett tidigt stadium bör dröjsmålsränta

, förfallodag och eventuell påminnelseavgift specificeras i offert eller avtal. Det går att avtala bort rätten till dröjsmålsränta när du säljer till konsument men det går inte att avtala bort rätten till dröjsmålsränta mellan näringsidkare.

Dröjsmålsräntan ska beräknas på faktureringsbeloppet inklusive moms

När anses en faktura vara betald?

En faktura ska innehålla viss information, klicka på bilden nedan för att se ett exempel på hur det kan se ut. När du klickar på ett nummer i fakturan får du lära dig mer om just den uppgiften.

Vad händer om man är sen med en faktura?

Redan på ett tidigt stadium bör dröjsmålsränta

, förfallodag och eventuell påminnelseavgift specificeras i offert eller avtal. Det går att avtala bort rätten till dröjsmålsränta när du säljer till konsument men det går inte att avtala bort rätten till dröjsmålsränta mellan näringsidkare.

Dröjsmålsräntan ska beräknas på faktureringsbeloppet inklusive moms

Är det tillåtet att Bakdatera fakturor?

Att skriva fel uppgifter på fakturan kan bli kostsamt i slutändan. Här är fem vanliga fel – och svaret på hur du ska göra rätt.

I mitt arbete som redovisningskonsult stöter jag ofta på fakturor som är felaktigt utställda. Om du har gjort fel en längre tid på dina fakturor utan att upptäcka detta kan det både blir dyrt och komplicerat att korrigera. Om det är du som har erhållit en felaktig faktura bör du kontakta leverantören och be om en kreditering av fakturan för att sedan erhålla en ny som är korrekt utställd. Här är fem vanliga fel, och svaret på hur du gör rätt:

Hur skriver man datum med dag?

Enligt den internationella standarden ISO 8601 skrivs datum som år-månad-dag med årtalet i fyra siffror (exempelvis 2023-09-14).[1] Den formen är även svensk standard. Formen fastställdes ursprungligen den 30 juni 1972.[2] Internetstandarden RFC 3339 är baserad på ISO 8601.

Vilka tre sätt kan man skriva datum på?

Enligt den internationella standarden ISO 8601 skrivs datum som år-månad-dag med årtalet i fyra siffror (exempelvis 2023-09-14).[1] Den formen är även svensk standard. Formen fastställdes ursprungligen den 30 juni 1972.[2] Internetstandarden RFC 3339 är baserad på ISO 8601.

Vad betyder betalningsvillkor 10 dagar netto?

Hej Eva,

När du väljer att köpa en vara eller en tjänst av ett företag godkänner du samtidigt deras betalningsvillkor. Om det står i villkoren att du har 30 dagars betalningstid kan du också argumentera för att du ska ha det på den korrekta fakturan som skickats till dig.

Hur fungerar en faktura?

En faktura är ett dokument i pappersform eller i elektronisk form som innehåller ett betalningskrav och som ställs ut från ett företag till ett annat företag eller till en privatperson. Den som vill ha betalt kallas borgenär och den som är skyldig pengar och som ska betala fakturan kallas gäldenär. Fakturorna ska numreras i kronologisk ordning eftersom de är verifikationer i bokföringen som ligger till grund för redovisningen. Även i de fall då du enligt mervärdesskattelagen (1994:200) inte är skyldig att upprätta en faktura måste det finnas en verifikation för varje affärshändelse som underlag för din bokföring.

Som huvudregel ska du som näringsidkare enligt mervärdesskattelagen fakturera vid momspliktig försäljning inom Sverige till juridiska personer och näringsidkare. Det finns också fall när du ska fakturera vid momsfria försäljningar och även fall då du ska fakturera om kunden är en privatperson. Det är en god idé att skicka dina fakturor så snart som möjligt, så att du kan få betalt och kunna betala dina egna fakturor i tid.

Kan man betala en faktura sista dagen?

När jag får en faktura så betalar jag oftast den direkt, eller så fort jag har pengarna, dels för att få det ur världen och dessutom för att jag inte vill "sitta på" pengar som redan har en destination fastställd. Vill liksom inte lura mig själv att jag har mer pengar än jag faktiskt har.

Dock förstår jag tanken med att skriva in sista betalningsdatum i internetbanken vid betalning då man får ränta på de pengarna de 20 eller 30 dagarna man har dem kvar (om det fortfarande finns bankkonton med ränta). Många bäckar små...