:

Hur skattar man på utländska aktier?

Innehållsförteckning:

 1. Hur skattar man på utländska aktier?
 2. Måste man deklarera utländska aktier?
 3. Hur får man tillbaka utländsk källskatt?
 4. Vad ska man tänka på när man köper utländska aktier?
 5. Hur undviker man skatt på aktier?
 6. Varför ska man inte ha utländska aktier på ISK?
 7. Vad händer om man inte deklarerar utländsk inkomst?
 8. Får man ge bort aktier gratis?
 9. Hur mycket skatt på ISK 2023?
 10. Hur mycket skatt på 100 000 ISK?
 11. Får man tillbaka utländsk källskatt på ISK?
 12. Kan Skatteverket se mitt bankkonto utomlands?
 13. Måste man betalar skatt om man får pengar från utlandet?
 14. Kan man skänka ett ISK konto?
 15. Kan man förlora allt på aktier?

Hur skattar man på utländska aktier?

För att förtydliga så kan vi ta ett exempel; Vill du köpa Apple-aktier så växlas dina SEK till USD, för att sedan köpa Apple Inc.När du i framtiden skall sälja dina Apple-aktier så kommer du då också växla USD tillbaka till SEK. Har aktierna stigit i pris så har du gjort en vinst, men om valutakursen mellan USD/SEK har fallit så kommer det påverka vad din avkastning blir i slutändan.

Så här kan det se ut rent praktiskt. Säg att du köpte Apple-aktier för 3år sedan, då har aktien stigit ca 148% i USD. Men, dollarn har stärkts mot kronan, så översatt i svenska kronor har du faktiskt fått ca 182% avkastning. Du har med andra ord fått en “extra” avkastning då den svenska kronan har försvagats under denna tiden. Om svenska kronan istället stiger i värde mot den valutan som du investerar i så kommer det bli motsatt effekt.

När du får en utdelning från utländska aktier så kommer du betala en källskatt till det land som du köper aktierna ifrån. Källskatten är en procent (%) av utdelningen och betalas när utdelningen trillar in på kontot.

Exempel:Det kommer en utdelning från dina Appleaktier. På amerikanska aktier är källskatten 15%, vilket innebär att du kommer få ut 85% av utdelningsbeloppet och 15% kommer gå till källskatt.

Har du aktier på en Aktie- och fonddepå så är det alltid 30% utdelningsskatt, där är källskatten inbakad i denna skattesats. (Skulle källskatten vara högre än 30% så blir det en skillnad för dig)

Måste man deklarera utländska aktier?

Så här på våren brukar den stora utdelningssäsongen vara i gång. Kommer utdelningen från en svensk aktie har det för skatten betydelse på vilken sorts konto aktien sparas. Är det en vanlig depå så betalas 70 % av utdelning in på kontot och 30 procent i skatteavdrag. Den slutliga skatten fastställs sedan efter att inkomstdeklarationen granskats året efter, då Skatteverket ger besked om att det finns över- eller underskott på deklarantens skattekonto. Sparas aktien däremot på ett ISK betalas utdelningens bruttobelopp till investeringssparkontot vilket sedan beskattas enligt schablon.

Så här långt brukar de flesta tycka att beräkningen av skatt är relativt enkelt och hanterbart. Men det räcker med att lägga till en utländsk aktie för att även den som är mer erfaren inom skatter behöver stanna upp och tänka efter vad nettobehållningen av utdelningen blir för aktieägaren.

Men innan vi fördjupar oss i utländsk källskatt, skatteavtal, avräkning, restitution, CRS och TRACE, med mera, ska sägas att för svensk kapitalförsäkring och pensionsförsäkring är detta frågor som inte hanteras i innehavarens deklaration – i stället är det försäkringsbolaget som tillhandahåller försäkringen som får hantera detta.

Hur får man tillbaka utländsk källskatt?

När det gäller utdelning på utländska värdepapper innehålls ofta viss skatt i utlandet (utländsk källskatt). Uttag av preliminärskatt i Sverige ska då göras med så mycket att den sammanlagda skatten blir 30%. Det schablonmässiga uttaget av preliminärskatt kan ibland leda till ett för lågt skatteuttag, eftersom den utländska källskatten kan få avräknas fullt ut.

Om du äger utländska aktier eller svenska depåbevis (SDB, utländska aktier som är börsnoterade i Sverige), måste du oftast betala utländsk källskatt på den utdelning du fått. Den utländska källskatten uppgår ofta till 15% av utdelat belopp, men både större och mindre skatteuttag förekommer. Beloppets storlek bestäms av det skatteavtal som Sverige har med det land varifrån utdelningen kommer.

Vad ska man tänka på när man köper utländska aktier?

Många kanske tror att det enda sättet att investera i utländska bolag är genom fonder. Det stämmer inte. Det är lika lätt att köpa aktier många andra länder som det är att köpa svenska. 

Du kan investera i bolag från olika europeiska länder, USA och Kanada direkt via Avanzas hemsida. Det fungerar precis som när du köper aktier på svenska börsen. Aktier i de flesta andra länder går att köpa genom att kontakta Avanzas aktiemäklare på telefon.  

Det går att handla aktier från elva olika länder direkt via Avanzas hemsida. Det finns olika listor och olika börser i de flesta länder. Alla är inte tillgängliga via Avanzas hemsida. Men det finns ändå ett mycket stort utbud av bolag som kan vara intressanta att investera i. 

Hur undviker man skatt på aktier?

När du ska deklarera aktieaffärer gjorda i en depå ska du först räkna fram om du gjort en vinst eller förlust. Det beräknar du genom att ta försäljningspriset - omkostnadsbeloppet = vinst eller förlust.

För att räkna fram omkostnadsbeloppet finns två metoder: genomsnittsmetoden och schablonmetoden. Kortfattat kan man säga att genomsnittsmetoden innebär att du skattar för den faktiska vinsten medan schablon­metoden är en beräkning av skatten på ett fiktivt värde. Även om du känner till det verkliga omkostnads­beloppet får du använda schablon­metoden om du vill. Det är förmånligare att använda schablon­metoden om dina aktier har ökat mer än 400 procent i värde.

Vinsten eller förlusten ska du sedan deklarera i något som kallas en K4-blankett. Om du sålt aktier från en depå under året kommer det stå på din deklaration att du ska fylla i en kompletterande K4-blankett. Om du gjort en förlust kan du kvitta den mot de aktier du sålt med vinst under året. När du deklarerar dina aktier brukar detta räknas ut automatiskt av Skatteverket. De har mer information om hur du kvittar förluster mot vinster (Skatteverket).

Varför ska man inte ha utländska aktier på ISK?

 • Välj kontotyp För utländska aktier kan det med fördel användas kontotypen Kapitalförsäkring. Det är dock möjligt att handla utländska aktier på alla våra handelskonton.Varför kapitalförsäkring för utländska aktier? 
  • Kapitalförsäkring beskattas och deklareras på ett liknande sätt som Investeringssparkonto (ISK) med schabloner på kontovärdet och insättningar. Enkelt och smidigt! Detaljer om beskattningen kan du läsa här.
  • En av de stora fördelarna med Kapitalförsäkring är att Avanza Pension, som står som ägare för alla kapitalförsäkringar, hanterar och begär återbetalningen (avräkningen) av utländsk källskatt som dras vid utdelningar på utländska aktier. Supersmidigt för du behöver då inte själv hantera eller begära tillbaka källskatten. Vad som gäller för återbetalning av källskatt på ISK kan du läsa om här.
  • Nyhet! Den största fördelen (en härlig nyhet från januari 2023) med kapitalförsäkring är att återbetalningen av utländsk källskatt sker årsvis – helt automatiskt! Tidigare har man tålmodigt behövt vänta de tre åren som Skatteverket tar på sig att återbetala skatten till Avanza Pension – men nu gör vi det bättre för våra kunder som får tillbaka skatten varje år och ligger själva ute med pengarna under tiden. Då kan du som kund återinvestera skatten direkt och möjliggöra avkastning under tiden. Hur bra?! Här kan du läsa alla detaljer.
 • Hur mycket källskatt har du betalt? Om du är nyfiken på hur mycket källskatt du betalt hos oss genom åren kan du själv gå in och kika på det. I både app och på sajt loggar du in och går till Min Ekonomi -> Transaktioner -> Filter -> Välj konton och tidsperiod -> Transaktiontyp -> Utländsk källskatt. Där kan du dels se skatt för respektive aktie och en summering. Smidigt!
 • W-8BEN W8-vad? Innan du kan handla med amerikanska aktier behöver du ha ett godkänt W8-BEN-avtal. I det avtalet intygar du att du betalar skatt (skattehemvist) i ett land som har ett särskilt skatteavtal med USA. Då blir bland annat skatten på utdelningar endast 30% istället för 45%, bra va? För kanadensiska aktier behöver du signera ett avtal från kanadensiska börsen, s.k. CEG. För resterande länder krävs inga särskilda avtal.

Vad händer om man inte deklarerar utländsk inkomst?

Om du inte sköter bokföringen i din näringsverksamhet, kan det få till följd att det uppstår en fara för att till exempel Skatteverkets skattekontroll försvåras.

Får man ge bort aktier gratis?

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga, det finns inget givet svar på vilket sätt som är "bäst" så jag kommer ge er några alternativ som ni kan välja mellan beroende på vad ni prioriterar.

Eftersom ni vill ge personen delägarskap gratis är den enda möjligheten att ge bort några av era egna aktier. Ett närliggande alternativ är nyemission, vilket ger er större frihet att reglera personens rättigheter i bolaget. Dock kan man inte göra en gratis nyemission utan personen måste betala minst kvotvärdet för varje aktie denne får, där kvotvärdet är aktiekapitalet delat på antalet aktier innan nyemission (ABL 1:6 & 13:4 3st). Jag beskriver nyemission kort nedan ifall ni skulle vara intresserade av det.

Hur mycket skatt på ISK 2023?

Nästa år kommer skatten på ISK mer än fördubblas. Det är därmed hög tid att rulla tillbaka tidigare års försämringar som infördes i en tid med låg inflation, låga räntor och stigande börs. Skatten 2023 landar på 0,882% jämfört med 0,375% som vi haft senaste två kalenderåren.

Statslåneräntan (SLR) som ligger till grund för schablonbeskattningen på investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring (KF) fastställts och nivån landade på 1,94%. Det är en bra bit över golvnivån om 1,25% som infördes för ett antal år sedan. Som lök på laxen dras vi fortfarande med 1%-enhet pålaga från en svunnen tid då politikerna ville säkerställa skatteintäkterna, fullt rimligt.

Hur mycket skatt på 100 000 ISK?

I exemplet så uppgår kapitalunderlaget på ett investeringssparkonto (ISK) till 100 000 kronor år 2023.

Eftersom statslåneräntan den 30 november 2022 var 1,94 procent beräknas schablonintäkten till 2,94 procent* av kapitalunderlaget = 2 940 kronor. Med 30 procent skatt på kapitalinkomst blir skatten för innehavet på investeringssparkontot 882 kronor för 2023.

Får man tillbaka utländsk källskatt på ISK?

Vad är utländsk källskatt?

När du får aktieutdelning från bolag som har sitt legala säte i ett annat land än Sverige så drar ursprungslandet en skatt (utländsk källskatt). Den skatten ligger oftast på 15% av utdelningsbeloppet men kan variera från land till land. Här nedan kan du läsa hur det funkar om du har aktierna i en Kapitalförsäkring. (Gäller också dig som har aktierna i en Tjänstepension, Privat pensionsförsäkring eller Kapitalpension)

Kan Skatteverket se mitt bankkonto utomlands?

I tjänsten för att räkna om utländska tjänsteinkomster kan du som fått pension från Finland, Norge eller Danmark, få hjälp med att räkna om dina utländska inkomster till svenska kronor och se om du kan få avräkning. Tjänsten hjälper dig även med om du ska deklarera pensionen och hur du ska fylla i den i inkomstdeklarationen

Tjänsten för att räkna om utländska kapitalinkomster kan just nu bara hjälpa dig som har ränteinkomster eller utdelningar.

Fyll i den utländska inkomsten i rätt ruta på deklarationen. Tänk på att alla belopp ska vara omräknade till svenska kronor. Om det redan finns ett belopp tryckt i rutan ska du fylla i det nya totalbeloppet.

Måste man betalar skatt om man får pengar från utlandet?

Juridik vid dödsfall

Hej! Behöver man skatta på ett arv från föräldrar som bott och sedan avlidigt utomlands? Min mamma flyttade till Sverige från Indien i början av 80-talet. Hennes pappa (min morfar) hade redan gått bort vid den tiden och några år därefter avled hennes mamma (min mormor). Som jag förstår det lämnade de mina morföräldrar efter sig en fastighet, som min mamma och hennes bröder samt systrar fått ärva. Hennes syskon har bott i huset fram till idag och nu ska de sälja huset och efteråt skulle vi vilja föra över pengarna till Sverige. Det vi undrar är, kommer man att behöva skatta på dessa arvspengar från försäljningen? Min moster skulle även vilja ge min mamma pengar från sin andel av försäljningen som gåva. Behöver man skatta på denna gåva? Vilka dokument behöver man eventuellt få med sig från Indien som underlag till överföringen av pengarna från arvet efter försäljningen för att kunna redovisa allt?

Kan man skänka ett ISK konto?

Ett investeringssparkonto (ISK) är ett slags skal där du kan göra placeringar i olika sparprodukter. Själva investeringssparkontot är avgiftsfritt men bolagen tar ut olika avgifter beroende på vilka sparprodukter du väljer att ha på ditt ISK. I jämförelsen kan du bland annat se vilka sparprodukter bolagen erbjuder och vilka avgifter de tar ut. Läs mer om ISK.

Ett investeringssparkonto (ISK) är ett slags skal där du kan göra placeringar i olika sparprodukter. Själva investeringssparkontot är avgiftsfritt men bolagen tar ut olika avgifter beroende på vilka sparprodukter du väljer att ha på ditt ISK. I jämförelsen kan du bland annat se vilka sparprodukter bolagen erbjuder och vilka avgifter de tar ut. Läs mer om ISK.

Kan man förlora allt på aktier?

Victor Sehlin och Lucas tillhör de många unga som gav sig in på börsen under 2020.

De fick mersmak när de såg de rejäla avkastningarna – men när 2022 stod för dörren var raset ett faktum och de förlorade stora summor.

Två av alla de unga som begav sig till börsen under den här perioden var Victor Sehlin och Lucas.

– Jag började för två år sedan när jag skulle fylla 19. Min pappa rekommenderade mig att lägga mina sparpengar på två stabila aktier, säger Lucas.