:

Kan man få pension från både Norge och Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man få pension från både Norge och Sverige?
 2. Vad krävs för att få pension från Norge?
 3. Hur mycket skatt betalar man på norsk pension i Sverige?
 4. Får jag pension från Norge?
 5. Kan man få två pensioner från olika länder?
 6. Är norsk pension bättre än svensk?
 7. Hur många är måste man jobba för att få full pension i Norge?
 8. Kan man få pension från två länder?
 9. Får alla svenska medborgare pension?
 10. Vilket nordiskt land har bäst pension?
 11. Hur mycket får en invandrad pensionär i pension?
 12. Var bor pensionärer bäst i Sverige?
 13. Hur mycket får en fattigpensionär 2023?
 14. Vilket land har bäst pension i Europa?
 15. Hur mycket pengar får en invandrare i pension?

Kan man få pension från både Norge och Sverige?

Den som är bosatt i Sverige, den som vistas stadigvarande här eller den som har väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig här.

Om du har fått pension utbetald från Norge och är obegränsat skattskyldig här i Sverige ska du som regel betala skatt för den norska pensionen i Sverige. Det nordiska skatteavtalets artikel 18 och övergångsbestämmelserna ska tillämpas.

Oavsett vad som gäller enligt skatteavtal ska du lämna uppgift om samtliga inkomster till Skatteverket i inkomstdeklarationen.

Vad krävs för att få pension från Norge?

Du kan ha rätt till ålderspension från arbete i Norge även om du bor i Sverige. För att ta ut pension från Norge tar du kontakt med Pensionsmyndigheten i Sverige. Pensionsmyndigheten samordnar din svenska pension med pensioner upparbetade i andra EU/EES-länder. Pensionsåldern i Norge är 67 år. Har du omfattats av tjänstepension betalas denna ut av den som förvaltat tjänstepensionen, det kan exempelvis vara ett försäkringsbolag eller liknande.

Hur mycket skatt betalar man på norsk pension i Sverige?

Här kan du läsa om reglerna för att få norsk ålderspension, hur du ansöker om ålderspension, skatt och pension och hur du tar med dig norsk ålderspension utomlands.

I Norge finns det olika pensionssystem. På den här sidan hittar du information om den norska ålderspensionen. Det är arbets- och välfärdsmyndigheten NAV som ansvarar för ålderspensioner i Norge.

Får jag pension från Norge?

Här kan du läsa om reglerna för att få norsk ålderspension, hur du ansöker om ålderspension, skatt och pension och hur du tar med dig norsk ålderspension utomlands.

I Norge finns det olika pensionssystem. På den här sidan hittar du information om den norska ålderspensionen. Det är arbets- och välfärdsmyndigheten NAV som ansvarar för ålderspensioner i Norge.

Kan man få två pensioner från olika länder?

 • Hur inkomstskatt fungerar i Sverige.
 • Vad du behöver göra när du får utländsk pension i Sverige eller får både utländsk och svensk pension.
 • Hur du deklarerar dina utländska pensionsinkomster.
 • Hur du folkbokför dig i Sverige.
 • Hur du betalar in och får tillbaka skatt.

Du som bor eller vistas stadigvarande i Sverige i ska i de flesta fall betala inkomstskatt i Sverige. Du betalar inkomstskatt på pensionsinkomster och andra inkomster oavsett vilket land inkomsterna kommer från.

Här hittar du information om vad det innebär att vistas stadigvarande och vara obegränsat skattskyldig i Sverige.

Är norsk pension bättre än svensk?

Här kan du läsa om hur det norska pensionssystemet är uppbyggt.

I Norge är pensionssystemet tredelat: ålderspension från den norska socialförsäkringen (folketrygden), tjänstepension eller avtalspension (AFP) från arbetsgivaren och privat pensionssparande. Det är viktigt att du sätter dig in i pensionssystemets alla nivåer så att du kan bilda dig en uppfattning om hur mycket du kommer att få i pension. 

Hur många är måste man jobba för att få full pension i Norge?

När du planerar att flytta från Sverige ska du anmäla det till oss. Du kan anmäla ändringar genom att kontakta vår kundservice.Kontakta oss

Flyttar du utomlands i ett år eller mer anmäler du det första gången till Skatteverket.Skatteverket (Länk till annan webbplats)

Kom ihåg att anmäla dina förändringar som påverkar din pension även när du bor utanför Sverige.Anmäl förändringar - du som bor utanför Sverige

Kan man få pension från två länder?

Om du arbetat i flera olika EU-länder kan du ha tjänat in pensionsrättigheter i varje land.

Du ska ansöka hos pensionsmyndigheten i det land där du bor eller i det land där du arbetade senast. Om du aldrig har arbetat i det land som du bor i nu, vidarebefordrar pensionsmyndigheten din ansökan till det land där du arbetade senast.

Får alla svenska medborgare pension?

Du kan ha rätt till garantipension om du varit bosatt i Sverige i minst tre år. För att du ska få full garantipension krävs att du har bott 40 år i Sverige från och med det att du fyllde 16 år fram till och med året innan det år då du har rätt till garantipension. Har du bott i Sverige kortare tid minskar garantipensionen med 1/40-del för varje år. Har du till exempel bott 27 år i Sverige får du alltså garantipension med 27/40-delar.

Som mest kan garantipensionen bli 10 631 kronor för ensamstående och 9 625 kronor i månaden för gifta. Beroende på hur länge du har bott i Sverige, hur mycket inkomstgrundad pension du har tjänat in och från vilken ålder du först tar ut din allmänna pension så kan garantipensionen bli lägre.

Har du garantipension kan du logga in med din e-legitimation för att se dina pågående och tidigare utbetalningar.

Den ansökan du lämnar in för att få din allmänna pension gäller också för garantipensionen, oberoende av din ålder när du lämnar in din ansökan. Garantipensionen kan du få först från 66 år och den beviljas automatiskt när du lämnar in din ansökan om allmän pension eller vid 66 år om du tagit ut din inkomstgrundade pension tidigare. Om du är född 1957 gäller 65 år.

Utbetalningen av garantipension påverkas inte av om du arbetar eller väljer att sluta arbeta. Men garantipensionen kommer att minskas vid kommande årsskifte om du har arbetat och tjänat in nya pensionsrätter så att din inkomstpension ökar.

Garantipensionen påverkas inte av om du har kapital eller om du har tjänstepension eller privata pensionsförsäkringar.

Vilket nordiskt land har bäst pension?

Pensioner Könsgapet i de svenska pensionerna är störst i hela Norden, visar ny rapport. Sveriges Kvinnoorganisationer kräver att pensionssystemet görs om i grunden.

Könsgapet i de svenska pensionerna är störst i hela Norden. I genomsnitt har kvinnorna 28 procent lägre pension än männnen i Sverige. Samtidigt är pensionsgapet bara fem procent på Island, och åtta procent i Danmark. Det visar en ny rapport från Sveriges Kvinnoorganisationer. 

Hur mycket får en invandrad pensionär i pension?

Är du född utomlands är det extra viktigt att du planerar din pension. På www.minpension.se kan du logga in med Bankid och se en prognos på hur stor din pension kommer att bli. Tänk på att det är viktigt vilken ålder du väljer att gå i pension. 

På www.pensionsmyndigheten.se kan du räkna på om du kan ha rätt till bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd som pensionär. 

Om det går – kolla om du kommer få pension från det land där du tidigare bott. 

För att få bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd får du inte ha för mycket sparpengar. Men du får ha upp till 100 000 kronor utan att det påverkar din rätt till dessa stöd.

Kom också ihåg att du har en större frihet av att ha ett eget sparkapital än att förlita dig på ett bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd som påverkas av både din bostadskostnad och familjesituation. 

Var bor pensionärer bäst i Sverige?

PremiumStorstäderna må ha täta turer med kollektivtrafik och en uppsjö av butiker och restauranger alldeles runt knuten.

Men när Sveriges bästa kommun för äldre rankas premieras i stället billiga bostäder, trygg hemtjänst och tillgången till en framtida äldreboendeplats. 

Hur mycket får en fattigpensionär 2023?

Ja, det finns gott om pensionärer som räknas som fattiga i Sverige idag. Antal pensionärer som ligger på en inkomstnivå som räknas som under på gränsen till fattigdom har långsamt stigit de senaste decennierna och räknades år 2020 till över 300 000 stycken. 

Det finns dock en del missförstånd kring begreppet fattigpensionär och situationen är inte alltid så hopplös som den verkar. Här går vi igenom vem som egentligen räknas som fattigpensionär och ger några råd för att få lite mer pengar kvar i plånboken. 

Vilket land har bäst pension i Europa?

Från politiskt håll är argumentet att vi behöver jobba längre för att vi lever längre, och för att de äldre blir fler i förhållande till de yngre. Facken pekar i stället på att många i LO-yrken är utslitna långt innan de når pensionsåldern.

Internationellt är 65 år en vanlig pensionsålder. Den gäller till exempel i Belgien, Kanada, Chile, Finland, Japan, Nya Zeeland, Schweiz och Österrike. 

Men det finns länder som ligger både under och över. Här listar Arbetet de högsta och lägsta pensionsåldrarna.  

Hur mycket pengar får en invandrare i pension?

- Per Gustafsson, andre vice ordförande för Sverigedemokraterna i Tomelilla, med flera.

- Per Gustafsson, andre vice ordförande för Sverigedemokraterna i Tomelilla, med flera.

Inlägg om att invandrade äldre får dubbelt så mycket pengar varje månad som svenska pensionärer med den lägsta pensionen, garantipension, har fått stor spridning på sociala medier i flera års tid.  

Ursprunget till påståendet är troligen en insändare i tidningen Senioren från 2011.

En siffra i insändaren har feltolkats och använts i inlägg som delats tusentals gånger på Facebook.

Den som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet och inte sparat själv får bara garantipension, det lägsta garanterade beloppet i den allmänna pensionen.

Full garantipension till ensamstående som är födda 1938 och senare är 8 076 kronor i månaden före skatt. Efter skatt blir det minst 6 910 kronor, beroende på kommunens skattesats. Den genomsnittliga skatten ger en garantipension på 7070 kronor i månaden, enligt Pensionsmyndigheten.