:

Hur tar man reda på fordonsskatt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur tar man reda på fordonsskatt?
 2. Hur kollar man om det finns skulder på ett fordon?
 3. Kan man se vilka fordon en person äger?
 4. Vilka bilar blir skattebefriade 2023?
 5. Kan man se om fordonsskatten är betald?
 6. Kan man se om skatten är betald på en bil?
 7. Hur ser man skatteskuld på bil?
 8. Varför kan jag inte se vem som äger bilen?
 9. Vem äger bilen registreringsnummer gratis?
 10. Vilka årsmodeller får höjd skatt?
 11. När sänks fordonsskatten?
 12. Vad händer med fordonsskatten efter 3 år?
 13. Vad händer om man inte betalar fordonsskatten i tid?
 14. Var kan jag se mina fordon?
 15. Kan man se om någon har skatteskuld?
 16. Vad är fordonsskatten?
 17. Hur ofta betalar du skatt på fordon?
 18. Hur kan du söka information om dina fordon?
 19. Vad är utsläppsvärdet för en fordonsskatt?
 20. Vad är fordonsskatten?
 21. Hur ofta betalar du skatt på fordon?
 22. Hur kan du söka information om dina fordon?
 23. Vad är utsläppsvärdet för en fordonsskatt?

Hur tar man reda på fordonsskatt?

Att beräkna fordonsskatten själv är inte det lättaste. Det är numera ett ganska komplicerat system som för personbilar avgörs antingen av bilens vikt eller hur mycket koldioxid (CO2) den släpper ut.

Som regel beskattas gamla bilen baserat på deras vikt. Nyare bilar beskattas efter CO2 utsläpp.

För att enklast ta reda på din skattestorlek kan du logga in med ditt e-leg på Transportstyrelsens webbtjänster.

Hur kollar man om det finns skulder på ett fordon?

Många av skulderna som uppstår kopplat till en bil, till exempel parkeringsböter, följer med bilen även när den byter ägare. Se till att du inte köper en begagnad bil utan att först undersöka om bilden är skuldsatt. ‍

Kan man se vilka fordon en person äger?

Om det ägs av ett företag kan du direkt vid uppslag hos Transportstyrelsen se vilket företag det är. Är det däremot en privatperson så syns inte uppgifterna vid ett första uppslag på grund av GDPR-bestämmelser. 

Det finns två sätt att ändå slå upp vilken privatperson som äger fordonet; 

Vilka bilar blir skattebefriade 2023?

Bilförmån värderas enligt en särskild schablon. Denna schablon ska motsvara samtliga kostnader för bilen utom drivmedel och trängselskatter m.m. och den bygger på en uppskattad privat körsträcka om 1 600 mil per år (prop. 1996/97:19 s. 50 ff.).

Observera att det efter den 1 juli 2021 finns tre olika beräkningsmodeller för värderingen beroende på när bilen togs i trafik:

 • före den 1 juli 2018,
 • från den 1 juli 2018 till den 30 juni 2021, samt
 • från den 1 juli 2021.

Värdet av bilförmån beräknas med utgångspunkt från följande fyra delar (61 kap. 5 § IL):

 • prisbasbeloppet för beskattningsåret
 • ränterelaterat belopp – statslåneräntan
 • prisrelaterat belopp – bilens nybilspris
 • bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen

Kan man se om fordonsskatten är betald?

Som rubriken säger.. Hur kollar man om skatten är betald på en bil?

Its not the fart that kills, its the smell...

Kan man se om skatten är betald på en bil?

Från och med september 2021 skickar vi inbetalningskort för ordinarie fordonsskatt digitalt, till dig som har en digital brevlåda dit du får din myndighetspost.

Det är den sista siffran i fordonets registreringsnummer som avgör vilken månad du ska betala. Du får inbetalningskortet i början av samma månad. Om fordonskatten inte är betald i tid får fordonet inte användas.

Här kan du se vilken månad fordonsskatten ska betalas: Betalning av skatt

Hur ser man skatteskuld på bil?

I samband med ett fordonsköp är det viktigt att kontrollera att det inte finns obetalda fordonsrelaterade skulder för det fordon som du tänker köpa.

Den som bäst kan lämna information om eventuella obetalda fordonsrelaterade skulder är fordonets säljare. Vi rekommenderar därför köparen att diskutera frågan med säljaren i samband med affären.

Varken Transportstyrelsen eller Kronofogden kan lämna en fullständigt uppdaterad bild över alla fordonsrelaterade skulder som finns för ett visst fordon. Det beror på att det tar tid innan vissa skulder uppdateras eller registreras i vägtrafikregistret. Till exempel fattas inte skattebeslut om trängselskatter förrän månaden efter att passagerna är gjorda. I vissa fall tar det cirka en vecka innan en parkeringsanmärkning registreras i vägtrafikregistret efter att den har utfärdats.

Varför kan jag inte se vem som äger bilen?

Privata Biluppgifter.se var tidigt ute med att lägga ut ägaruppgifter på internet – och tjänsten är väldigt enkel att använda. Skriv bara in ett registreringsnummer i appen eller på sajten så får du se teknisk information om bilen på direkten.

Vill du veta vem som äger bilen väljer du sedan Visa kompletta ägaruppgifter så hamnar du på systertjänsten Merinfo.se. Här hittar du ägaren kontaktuppgifter och du kan du även se vilka övriga fordon hen äger.

Vem äger bilen registreringsnummer gratis?

Det kan ibland vara viktigt att reda på vem som äger en bil. Hos Transportstyrelsen kan du få uppgifter om det, och annat som rör ett specifikt fordon.

Du kan få information om bland annat ett fordons status och datum för den senaste besiktningen på bara några sekunder. Det enda som krävs är att du fyller i bilens registreringsnummer direkt på Transportstyrelsens hemsida. Se video nedan!

Vilka årsmodeller får höjd skatt?

Beräkningen för fordon som beskattas efter hur mycket koldioxid de släpper ut består av två delar: ett grundbelopp (360 kronor per år) och en koldioxidkomponent. För dieselfordon tillkommer även bränslefaktor och miljötillägg. För dieselfordon med fordonsår 2018 eller senare och som tagits i trafik första gången 1 juli 2018 eller senare är bränslefaktorn utbytt mot ett bränsletillägg.

De flesta fordon som beskattas utifrån koldioxidutsläpp har ett värde för utsläppet registrerat i vägtrafikregistret. Värdet är uppmätt av fordonstillverkaren enligt gällande EU-regler. Om värdet för koldioxidutsläpp saknas i vägtrafikregistret, beräknas fordonsskatten efter skälig grund.

När sänks fordonsskatten?

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om skärpt miljöstyrning i Bonus Malus-systemet. Detta innebär att skatten på malusbilar, alltså fordon med höga utsläppsvärden av koldioxid, höjs. De nya reglerna gäller bilar som registreras från 1 juni i år och innebär bland annat att den nedre gränsen för hur mycket koldioxid en bil får släppa ut sänks från 90 till 75 gram per kilometer. Något som kan innebära många hundra procent högre skatt för vissa bilar. Samtidigt halveras bonusen för laddhybrider och ett pristak för att få bonus införs.

Observera att regeringen sedan denna artikel skrevs beslutat att bonusen ska avskaffas. Informationen nedan om bonusen gäller därför enbart för bilar köpta eller beställda senast 8 november 2022. Läs mer här

Den grundläggande principen i Bonus Malus-systemet är att intäkterna ska täcka kostnaderna. Staten behöver alltså få in lika mycket skattepengar från malusbeskattningen som den summa som betalas ut i bonus. Det är därför man kan höra att ”bonusen tagit slut”.

Vad händer med fordonsskatten efter 3 år?

Bonus Malus är ett system som infördes den 1 juli 2018 med syftet att öka antalet miljöanpassade fordon i Sverige. Systemet innebar att man fick en bonus om man köpte bilar med låg klimatpåverkan såsom elbilar, laddhybrider eller vätgasbilar. Köpte man en bil med hög klimatpåverkan fick man istället en ökad skatt som kallades för malusskatt under de tre första åren.

Vad händer om man inte betalar fordonsskatten i tid?

Sista siffran i fordonets registreringsnummer bestämmer i vilken månad fordonsskatten ska betalas. Skatten ska vara bokförd som betald på Transportstyrelsens konto för fordonsskatt den sista dagen i den månaden. Om den sista infaller på en helgdag, ska betalningen vara bokförd som betald senast den nästföljande vardagen.

Om det sista tecknet på skylten är en bokstav är det näst sista tecknet som avgör, och det är alltid en siffra.

Var kan jag se mina fordon?

myOpel Web OpelConnect

Med appen myOpel tar du ytterligare ett steg i ditt bilägande. Du kan hitta din bil lättare med myOpel, få personliga erbjudanden, få tillgång till OpelConnects tjänster och mycket mer.

Kan man se om någon har skatteskuld?

Om ditt företag har en obetalad skuld kan den som företaget är skyldig pengar ansöka om ett betalningsföreläggande

hos Kronofogden. Då skickar Kronofogden ut kravet, ett betalningsföreläggande, till dig. Du som företagare kan få en betalningsanmärkning redan när någon skickar in en ansökan om ett betalningsföreläggande.

Är kravet i betalningsföreläggandet felaktigt måste du vanligtvis inom tio dagar efter det att du har tagit emot det motsätta dig kravet genom att bestrida det. Om du inte gör det kan Kronofogden besluta att kravet är korrekt genom att meddela ett utslag.

När skulden är fastställd och finns hos Kronofogden för indrivning

görs det en utredning för att se om du/företaget har tillgångar som kan betala din skuld.

i tid kan detta leda till att en betalningsanmärkning sätts av ett kreditupplysningsföretag, ofta med hjälp av information från Kronofogdemyndigheten. Informationen om betalningsanmärkning kan ses av alla som tar en kreditupplysning på en tilltänkt kund och medför oftast att kreditmöjligheterna försvinner eller begränsas.

Vad är fordonsskatten?

För att räkna ut fordonsskatten tar man utsläppsvärdet som överstiger 111 gram multiplicerat med en faktor som är 11 kronor per gram om bilen kan drivas med alternativt drivmedel ... Bilskatt.nu är en fristående hemsida som inte har något med Transportstyrelsen att göra.

Hur ofta betalar du skatt på fordon?

Skatten betalas i normalfallet i förskott för ett år. Om skatten är högre än 3 600 kronor (utan vägtrafikregisteravgift), delas den upp på tre perioder. (Du kan inte välja att dela upp din betalning på annat sätt.) För fordon som har en skatt på minst 4 800 kronor per år tas skatt ut per dag ...

Hur kan du söka information om dina fordon?

Du kan söka information om dina fordon via vår e-tjänst fordonsuppgifter - dina fordon. I tjänsten hittar du exempelvis biluppgifter, tekniska uppgifter, ägaruppgifter och uppgifter om skatt och avgifter. Sök information om ditt eller dina fordon via vår app Mina fordon.

Vad är utsläppsvärdet för en fordonsskatt?

För att räkna ut fordonsskatten tar man utsläppsvärdet som överstiger 111 gram multiplicerat med en faktor som är 11 kronor per gram om bilen kan drivas med alternativt drivmedel (gas, etanol, LNG, CNG) eller 22 kronor per gram om den inte kan drivas på något av de drivmedlena.

Vad är fordonsskatten?

 • För att räkna ut fordonsskatten tar man utsläppsvärdet som överstiger 111 gram multiplicerat med en faktor som är 11 kronor per gram om bilen kan drivas med alternativt drivmedel ... Bilskatt.nu är en fristående hemsida som inte har något med Transportstyrelsen att göra.

Hur ofta betalar du skatt på fordon?

 • Skatten betalas i normalfallet i förskott för ett år. Om skatten är högre än 3 600 kronor (utan vägtrafikregisteravgift), delas den upp på tre perioder. (Du kan inte välja att dela upp din betalning på annat sätt.) För fordon som har en skatt på minst 4 800 kronor per år tas skatt ut per dag ...

Hur kan du söka information om dina fordon?

 • Du kan söka information om dina fordon via vår e-tjänst fordonsuppgifter - dina fordon. I tjänsten hittar du exempelvis biluppgifter, tekniska uppgifter, ägaruppgifter och uppgifter om skatt och avgifter. Sök information om ditt eller dina fordon via vår app Mina fordon.

Vad är utsläppsvärdet för en fordonsskatt?

 • För att räkna ut fordonsskatten tar man utsläppsvärdet som överstiger 111 gram multiplicerat med en faktor som är 11 kronor per gram om bilen kan drivas med alternativt drivmedel (gas, etanol, LNG, CNG) eller 22 kronor per gram om den inte kan drivas på något av de drivmedlena.