:

Hur mycket får man ha på kontot för att få bostadstillägg?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket får man ha på kontot för att få bostadstillägg?
 2. Hur mycket kan man få i bostadstillägg som pensionär?
 3. Vilka pensionärer har rätt till bostadstillägg?
 4. Vad krävs för att få bostadstillägg?
 5. Hur mycket sparade pengar får man ha för att få bostadstillägg?
 6. När kan man inte få bostadstillägg?
 7. Hur mycket ska en pensionär ha kvar efter hyra?
 8. Hur mycket får en pensionär i månaden?
 9. Har man rätt till bostadsbidrag om man har pengar på banken?
 10. Vad är det för skillnad på bostadsbidrag och bostadstillägg?
 11. Vad räknas som en förmögenhet?
 12. Hur mycket sänks skatten för pensionärer 2023?
 13. Hur mycket höjs pensionen med 2023?
 14. Kan Försäkringskassan se mitt konto?
 15. Vilka ersättningar höjs 2023?

Hur mycket får man ha på kontot för att få bostadstillägg?

Bostadstillägg är en skattefri ersättning som finns till för att hjälpa dig som har höga bostadskostnader. Du kan ansöka om bostadstillägg ifall du är pensionerad eller får aktivitetsersättning eller sjukersättning från Försäkringskassan.

Bostadstillägg och bostadsbidrag är två förmåner som är mycket lika varandra. Båda förmånerna är stöd som betalas ut av Försäkringskassan till de som har höga bostadskostnader. Det är dock inte samma sak – de har nämligen olika kriterier för vem som kan få de båda förmånerna.

 • Bostadsbidrag delas ut till låginkomsttagare under 29 år (bostadsbidrag för unga) och till barnfamiljer som behöver ekonomiskt stöd till deras bostadskostnader (bostadsbidrag för barnfamiljer). 
 • Bostadstillägg delas ut till pensionärer och till de som får aktivitets- eller sjukersättning från Försäkringskassan. 

Det innebär att man kan få både bostadstillägg och bostadsbidrag. Till exempel om du får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan, men också har barn. 

Hur mycket kan man få i bostadstillägg som pensionär?

Du kan få bostadstillägg om du bor i Sverige, har aktivitetsersättning eller sjukersättning och betalar tillräckligt mycket för ditt boende i förhållande till din inkomst. Du kan också få bostadstillägg om du bor i Sverige och får någon invaliditetsförmån från ett annat EES‑land eller Schweiz.

Från och med den månad som du fyller 66 år ansöker du om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.

Vilka pensionärer har rätt till bostadstillägg?

 • Anger nettobelopp istället för bruttobelopp, exempelvis tjänstepension.
 • Anger månadsbelopp istället för årsbelopp, exempelvis tjänstepension eller utländsk pension.
 • Anger förra årets belopp istället för aktuella, exempelvis om manfortfarande arbetar lite och har lön.
 • Anger inte alla tjänstepensionsbolag som man har utbetalning från.

Vad krävs för att få bostadstillägg?

För att kunna få bostadsbidrag som pensionär måste du bo i Sverige och ta ut hela din allmänna pension samt din premiepension. Du behöver hyra eller äga din bostad och vara över en viss ålder. Här kan du läsa mer om pensionsålder och riktålder.

Du kan även ansöka om bostadstillägg för pensionär om du har utländsk pension som motsvarar svensk pension.  

Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på flera olika faktorer. Din bostadskostnad, hur mycket du har i inkomst och om du är ensamstående eller har en partner är alla saker som påverkar.

Är du ensamstående kan du som mest få 7 290 kronor per månad för 2023. Är du gift eller sambo kan du som mest få 3 645 kronor eftersom du delar på dina boendekostnader med någon. Bostadstillägget för pensionärer är skattefritt.  

Hur mycket sparade pengar får man ha för att få bostadstillägg?

Laila bor i en hyresrätt. Hennes hyra är 7 500 kronor per månad inklusive värme och varmvatten.

50 044 kronor per år i sjukersättning180 000 kronor per år i lön

När kan man inte få bostadstillägg?

Du kan få bostadstillägg om du bor i Sverige, har aktivitetsersättning eller sjukersättning och betalar tillräckligt mycket för ditt boende i förhållande till din inkomst. Du kan också få bostadstillägg om du bor i Sverige och får någon invaliditetsförmån från ett annat EES‑land eller Schweiz.

Från och med den månad som du fyller 66 år ansöker du om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.

Hur mycket ska en pensionär ha kvar efter hyra?

Du betalar en avgift för den vård och omsorg du får i boendet. Avgiften är den samma oavsett om boendet drivs i kommunal eller privat regi. Däremot kan avgiften variera mellan olika kommuner. Din avgift beräknas individuellt grundat på din inkomst samt eventuella bidrag. Det är frivilligt att lämna uppgifter om sin inkomst. Om du inte vill lämna uppgifter så görs ingen beräkning och du betalar maxtaxa (se nedan). För exakt avgiftsprislista, kontakta din kommun. 

Hur mycket får en pensionär i månaden?

Spara

Hur mycket pengar har egentligen en pensionär kvar att leva på efter sina utgifter? Här kan du se olika exempel. Dessutom: pensionsexperten tipsar om hur du tar reda på hur mycket pengar du behöver spara privat till pensionen.

Har man rätt till bostadsbidrag om man har pengar på banken?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bostadsbidrag kan du antingen få ifall du är under 29 år gammal eller om du har barn. Du kan läsa mer om detta här. När du ansöker om bostadsbidrag kommer du att behöva uppge information om din inkomst och förmögenhet som kommer påverka bedömningen. Bland annat ska du uppge: "din förmögenhet, till exempel privat bostadsfastighet, värdepapper som aktier eller pengar på kontot som tillsammans är mer än 25 000 kronor.". Det finns alltså ingen absolut gräns för när du inte kan få bostadsbidrag längre utan bedömningen görs utifrån ett antal olika faktorer, där pengarna du har på banken är en faktor.

Vad är det för skillnad på bostadsbidrag och bostadstillägg?

Hur din bostadskostnad beräknas och vilka schabloner som gäller regleras i våra föreskrifter 2022:6 och 2019:1.

För att vi ska kunna beräkna vad du ska få i bostadstillägg utgår vi från din bostadskostnad och din årsinkomst.

Vad räknas som en förmögenhet?

Ja, det behöver du göra. VP-konto, depåer och aktie-och-fondkonton faller under de vanliga beskattningsreglerna för inkomst av kapital, det vill säga 30% på realiserade vinster. Dessa affärer behöver tas upp manuellt i en bilaga i deklarationen. 

När du har realiserat en värdepappersaffär, vilket innebär att du har sålt ett värdepapper, under året behöver du ange det i nästa års deklaration. Detta gäller oavsett om du gjorde vinst eller förlust. Du behöver alltså inte deklarera när du har köpt ett värdepapper, bara när du har sålt.

Hur mycket sänks skatten för pensionärer 2023?

Det blir en del skattelättnader under det kommande året. Till det bidrar en ny gräns för när den statliga skatten ska tas ut, något som följer av indexeringen.  Det betyder att Pensionärer över 66 år kan tjäna mer inkomst, drygt 56 900 kronor i månaden, innan statlig skatt tas ut, jämfört med år 2022 då motsvarande nivå låg på knappt 51 600 kronor. En annan förändring som kan fylla på pensionärernas plånböcker är att jobbskatteavdraget förstärks för personer som har fyllt 65 år. Skatten sänks för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och som fortsätter att arbeta. Ungefär 400 000 personer får sänkt skatt på sina arbetsinkomster. Den maximala skattereduktionen, som höjs från 30 000 till 36 000 kronor, får man vid arbetsinkomster mellan 300 000 och 600 000 kronor.

I genomsnitt uppgår skattesänkningen till drygt 1 900 kronor per år, men den kan som mest uppgå till 6 000 kronor per år, meddelar Pensionsmyndigheten.

Hur mycket höjs pensionen med 2023?

8 av 10 av landets samtliga pensionärer får en höjning av den totala pensionen, mellan 500 kronor och 1 090 kronor per månad efter skatt.

Hur stor höjningen blir skiljer sig mellan olika grupper inom pensionärskollektivet. Men förbättringen biter inte på inflationen. Nästan alla får sänkt köpkraft.

– Ja, för de som har inkomst- och tilläggspension minskar köpkraften och även premiepensionen minskar alltså för de flesta pensionärer, summerade Linda Wiese, analytiker på Pensionsmyndigheten på en pressträff på onsdagen (21/12).

Kan Försäkringskassan se mitt konto?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den här typen av frågor regleras av Socialförsäkringsbalken (SFB).

Vilka ersättningar höjs 2023?

Den inkomstrelaterade sjuk- och aktivitetsersättningen ändras med samma procent som prisbasbeloppet.

När prisbasbeloppet för det kommande året är fastställt av regeringen kan man räkna ut hur mycket beloppet kommer bli.

Den inkomstrelaterade sjuk- och aktivitetsersättningen ändras med samma procent som prisbasbeloppet.

När prisbasbeloppet för det kommande året är fastställt av regeringen kan man räkna ut hur mycket beloppet kommer bli.

Ett exempel: Om årsbeloppet för ersättningen var 152 206 kronor år 2022, prisbasbeloppet var x kronor år 2022 och prisbasbeloppet fastställts till 52 500 kronor år 2023 blir uträkningen så här: 152 206 x 52 500/48 300 = 165 441 kronor per år 2023.165 441/12 = 13 786 kronor per månad före skatt.