:

När ska momsen betalas för 2021?

Innehållsförteckning:

  1. När ska momsen betalas för 2021?
  2. Vilka månader skall momsen betalas?
  3. Vilka datum ska momsen betalas 2023?
  4. Hur och när ska momsen betalas?
  5. Hur redovisas momsen och när?
  6. När ska företag betala moms?
  7. När betalas moms företag?
  8. När tas momsen upp vid fakturering?
  9. Vad händer om man betalar in momsen för sent?

När ska momsen betalas för 2021?

För aktiebolag finns det två olika datumguider, en för mindre företag med upp till 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms och en för större företag med mer än 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms.

Mindre företag »

Vilka månader skall momsen betalas?

Fyll i uppgifter för ditt företag och se de viktigaste rapporterna som du enligt lag ska lämna till myndigheter*

Vilka datum ska momsen betalas 2023?

Så håller du koll på momsbetalningen

Svårt att hålla koll på viktiga datum för momsinbetalning? Här har vi samlat sommarens och höstens viktigaste datum.

Hur och när ska momsen betalas?

Är du redan momsregistrerad är det snabbaste sättet att ta reda på när du ska deklarera att logga in i tjänsten Lämna momsdeklaration.

Du kan också se datumen i Viktiga datum.

Hur redovisas momsen och när?

7 kap., 13-15 kap., 17 kap. och 22 kap. m.fl. mervärdesskattelagen (2023:200) ikraft fr.o.m. 1 juli 2023

1 kap. 3-5 §§, 8 kap, 11 kap. och 13 kap. mervärdesskattelagen (1994:200) ikraft t.o.m. 30 juni 2023

När ska företag betala moms?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

När betalas moms företag?

Använder du e-tjänsten Skattekonto kan du klicka på ”Betalningsuträkning” för att göra en sammanställning för hur mycket du ska betala. Deklarerar du på blankett ska du själv räkna ihop hur mycket du ska betala.

Momsen ska vara betald och finnas på Skatteverkets konto senast den sista inlämningsdagen för din momsdeklaration. 

När tas momsen upp vid fakturering?

Begreppet leverantörsskuld handlar om när du behöver registrera en kostnad på en period, men du kommer betala ut pengarna i en annan period.  För att du då skall få kostnaden i rätt period behöver du “flytta” på fakturan. Har du som företag köp någonting på faktura, innebär det att det uppstår en leverantörsskuld, dvs skulden är lika stor som fakturans belopp. Leverantörsskulden finns kvar tills dess att fakturan är betald.

Det innebär att du bokför kostnaden mot ett skuldkonto för att det ska hamna i rätt period. Om du bokför med faktureringsmetoden sker detta löpande, men bokför du med kontantmetoden behöver du ha lite extra koll på det i samband med årsskiftet. 

Så länge fakturan är obetald har företaget en skuld till leverantören. Denna skuld ska alltså bokföras och kallas för en leverantörsskuld.

En leverantörsskuld måste betalas enligt den tidsfrist som anges på fakturan. En leverantörsskuld räknas som en kortfristig skuld, vilket innebär att det är en skuld med löptid kortare än ett år. 

Det finns två olika sätt sätt att bokföra sina leverantörsskulder på, och det beror på vilken bokföringsmetod du har i din verksamhet. Bokför du enligt faktureringsmetoden, så bokför du dem direkt när leverantörsfakturan kommer, och bokför du enligt kontantmetoden så bokför du endast upp obetalda fakturor vid företagets bokslut.

Vad händer om man betalar in momsen för sent?

För både privatpersoner och företag finns datum då deklarationen måste vara inlämnad. Vad händer om man glömmer att lämna in deklarationen för enskild firma?

Det är mycket att hålla reda på för dig som driver enskild firma, bland annat att lämna in deklarationen i tid. Här presenteras vad som händer och hur du bör agera om du inser att deklarationen är försenad.