:

Var betalar man trängselavgift Stockholm?

Innehållsförteckning:

 1. Var betalar man trängselavgift Stockholm?
 2. Hur betalas trängselavgift?
 3. Hur kan jag betala trängselskatt?
 4. Hur vet jag hur mycket jag ska betala i trängselskatt?
 5. Hur betalar man vägskatt?
 6. Hur fungerar Epass24?
 7. Hur betalar jag Transportstyrelsen?
 8. Kan man slippa trängselskatt?
 9. Kan man se om man har trängselskatt?
 10. Vad händer om man inte betalar vägskatt?
 11. Vad händer om man inte betalar in skatten i tid?
 12. Måste man ha AutoPASS?
 13. Hur skaffar man AutoPASS?
 14. Hur gör man autogiro för trängselskatt?
 15. Hur lång tid tar en betalning till Transportstyrelsen?

Var betalar man trängselavgift Stockholm?

Den 15 augusti 2023 började högsäsongen för trängselskatten i Stockholm. Lågsäsong börjar igen den 1 december 2023.

Under de tider som trängselskatt tas ut registreras fordonen automatiskt vid betalstationer. Beloppet varierar beroende på vilken tidpunkt en betalstation passeras samt om det är hög- eller lågsäsong.

Hur betalas trängselavgift?

Om betalningen inte bokförts på Transportstyrelsens konto för trängselskatt det datum som står på avin, läggs en tilläggsavgift på. Tilläggsavgiften är 500 kronor.

Skatten, tillsammans med tilläggsavgiften, måste vara bokförd på vårt konto för trängselskatt senast 30 dagar efter beslutet om tilläggsavgift. Obetalda skattebeslut överlämnas därefter till Kronofogden, som debiterar 600 kronor i grundavgift.

Hur kan jag betala trängselskatt?

 • Intäkterna bör tillfalla regionen
 • Ska användas för att förbättra trafiksystemet
 • Bygg ut cykelbanor och kollektivtrafik

En trängselskatt är ett verktyg för att påverka trafiken på ett sådant sätt att både framkomlighet och miljö kan förbättras. Vi anser att intäkterna bör tillfalla regionen, så att regionen själv kan använda dessa medel för att investera i infrastrukturåtgärder som gynnar regionen. På detta sätt kan man undvika att behöva gå via staten för att få tillgång till medel. Avgifterna bör användas för att förbättra olika delar av trafiksystemet, kollektivtrafik och cykelbanor.

Genom att använda intäkterna för att investera i infrastrukturåtgärder som gynnar regionen, kan man förbättra trafiken och minska trängseln i området. Samtidigt kan man också förbättra miljön genom att satsa på kollektivtrafik och cykelbanor. Detta är viktigt eftersom det kan hjälpa till att minska utsläppen från fordon och göra regionen mer hållbar på lång sikt. Genom att använda intäkterna på ett smart sätt kan man förbättra infrastrukturen och skapa en mer hållbar framtid.

Hur vet jag hur mycket jag ska betala i trängselskatt?

Trängselskatt är en avgift som tas ut när en bil kör förbi en betalstation vid en viss tidpunkt. Principen är att det är dyrare att passera under rusningstrafik, till exempel morgnar och eftermiddagar, och billigare under resten av dagen. Systemet finns för närvarande på två platser i Sverige: Stockholm och Göteborg.

Hur betalar man vägskatt?

Från och med september 2021 skickar vi inbetalningskort för ordinarie fordonsskatt digitalt, till dig som har en digital brevlåda dit du får din myndighetspost.

Det är den sista siffran i fordonets registreringsnummer som avgör vilken månad du ska betala. Du får inbetalningskortet i början av samma månad. Om fordonskatten inte är betald i tid får fordonet inte användas.

Här kan du se vilken månad fordonsskatten ska betalas: Betalning av skatt

Hur fungerar Epass24?

Vi åker relativt ofta till Norge, då jag (Linda) har min släkt där, men då vi inte brukar åka färja och vägtullarna inte brukar komma upp i några större belopp på dessa släktbesök, så har vi inte skaffat någon transponder för automatisk betalning av vägtullar och färjor. Vi bara åker och sen kommer det en faktura med posten några månader senare. Om allt går som planerat och världsläget vill, så hoppas vi dock på en längre resa i Norge till sommaren. Inför den resan har vi läst på och äntligen beställt en transponder, både för att det kommer finnas pengar att spara och för att automatisera betalningen av vägtullar och färjor.

I detta inlägg kommer vi berätta om vägtullar och färjekort i Norge. Vi kommer ha fokus på våra förutsättningar och hur vi har löst det, men vi hoppas våra tankar kring detta och de länkar vi delar kommer ge er den information ni behöver för att hitta en lösning som passar er också. Dubbelkolla alltid våra uppgifter. Bolagen kan ha ändrat sina villkor från detta skrevs tills ni eventuellt beställer något. Det kan även finnas villkor som vi inte nämner som kan vara viktiga för er. Vi ska försöka hålla detta inlägg aktuellt, men vi gör inte anspråk på att detta är den perfekta lösningen som fungerar för alla alltid.

Hur betalar jag Transportstyrelsen?

I vår e-tjänst ser du dina betalda och obetalda avgifter samt passagetillfällen som registrerats på ett visst fordon men ännu inte blivit ett avgiftsbeslut.

Kan man slippa trängselskatt?

När en skattepliktig bil passerar en betalstation för trängselskatt inträder skattskyldighet.

Det är den som äger bilen vid tillfället då bilen passerar betalstationen som ska betala skatt. Som ägare anses den som är, eller bör vara, upptagen i vägtrafikregistret som ägare för bilen. För en bil som används med stöd av saluvagnslicens, den som har licensen. Som ägare anses även den som är upptagen i ett utländskt register motsvarande vägtrafikregistret eller, om innehavare finns registrerad i det utländska registret, innehavaren.

 • Läs om saluvagnslicens på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Samtliga passager som görs med en viss bil under en kalendermånad sammanställs av Transportstyrelsen till ett beslut som skickas till den skattskyldige månaden därefter. Först när skattebeslutet är fattat kan du betala in skatten.

Betalningen ska finnas på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast den sista dagen i månaden efter den månad som skattebeslutet fattades.

Den som är skattskyldig ansvarar för att skatten blir betald i rätt tid även om han eller hon inte får något inbetalningskort från Transportstyrelsen. Om skatten inte betalas i tid tas det ut en tilläggsavgift på 500 kronor.

Kan man se om man har trängselskatt?

Trängselskatt: Sedan den 1 januari 2015 gäller trängselskatten i Stockholm och Göteborg även utländska fordon. Numera ska också utländska personbilar, lastbilar och bussar betala trängselskatt när de passerar någon av betalstationerna i Stockholm eller Göteborg. Mer information om trängselskatten finns på Transportstyrelsens webbplats.

På Transportstyrelsens webbplats finns också information om till exempel körkort, regler om vinterdäck, export av fordon samt allmänna trafik- och fordonsregler.

Vad händer om man inte betalar vägskatt?

Påställning av bil innebär att bilen är registrerad för trafik och kräver betalning av fordonsskatt och trafikförsäkring. Du kan ställa på bilen via e-tjänsten "Ställ av/ställ på fordon", appen "Mina fordon" eller skriftligen på ditt registreringsbevis. En påställd bil får köras i trafik, till skillnad från en avställd bil.  

En avställd bil innebär att den inte är registrerad för trafik, och du slipper betala fordonsskatt och trafikförsäkring. Avställning kan göras via e-tjänsten "Ställ av/ställ på fordon", appen "Mina fordon" eller skriftligen på registreringsbeviset. Körning eller bogsering av en avställd bil är förbjudet, förutom vid besiktning under vissa villkor. 

Du kan ställa av eller på din bil på tre olika sätt:  

 • via e-tjänsten “Ställ av/ställ på fordon”  

 • i appen“Mina fordon”  

 • skriftligen på ditt registreringsbevis.  

Vad händer om man inte betalar in skatten i tid?

Du får en betalningsuppmaning om underskottet på ditt skattekonto är 100 kronor eller mer när Skatteverket gör en avstämning. Du får ett betalningskrav om underskottet är 2 000 kronor eller mer. Om du fått ett betalningskrav och fortfarande har ett underskott på 2 000 kronor eller mer vid nästa avstämning överlämnas skulden till Kronofogden för indrivning. Det är underskottet på skattekontot som lämnas för indrivning – inte en viss obetald skatt, ränta eller avgift.

Måste man ha AutoPASS?

Det finns runt 200 tullstationer i Norge. Alla är automatiska* och utmärkta med "AutoPASS" samt symbolen till höger.

Fordon som kör genom Norge och registreras vid de automatiska vägtullarna blir fakturerade i efterhand. Fakturan skickas via post (eller email om ägaren har förhandsregistrerat fordonet på EPC:s webbplats). Fordon med transponder** får rabatt på passeringarna och mottar istället faktura från avtalsutfärdaren.

Hur skaffar man AutoPASS?

Promillegränsen är 0,2.

Även små överträdelser av hastighetsgränsen (5-10 km/h) kan leda till höga böter. Polisen inkasserar böter på plats av personer bosatta utanför Norge. Bilen kan tas i beslag tills böterna betalats.

Hur gör man autogiro för trängselskatt?

Ditt autogiro för trängselskatt gäller inte för tilläggsavgifter eller andra avgifter. Då ska du i stället använda det inbetalningskort som vi skickar till dig som är fordonsägare.

Hur lång tid tar en betalning till Transportstyrelsen?

Ett körkort gäller under en begränsad tid och måste förnyas innan giltighetstiden har gått ut. När ditt körkort ska förnyas skickar vi automatiskt ut en ansökningsblankett för nytt körkort (grundhandling) till din folkbokföringsadress.

Du kan följa förnyelsen av ditt körkort på Mina sidor. Där kan du bland annat se betalningsuppgifter för tillverkningsavgiften och om vi har tagit emot din ansökan.