:

Hur mycket solel får en privatperson producera?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket solel får en privatperson producera?
 2. Vad händer om man producerar för mycket solel?
 3. Måste man betala skatt på solceller?
 4. Hur fungerar skattereduktion på solel?
 5. Måste man betala skatt på egenproducerad el?
 6. Får man sälja egenproducerad el?
 7. Vad gäller för solceller 2023?
 8. Hur mycket el får en Mikroproducent producera?
 9. Hur betalas egenproducerad el?
 10. Hur mycket ökar Husvärdet med solceller?
 11. Får man el från solceller på vintern?
 12. Vilket elbolag ger bäst betalt för solel?
 13. När är det lönt med solceller?
 14. Vad är rimligt att betala för solceller?
 15. Hur får man bort snö från solceller?

Hur mycket solel får en privatperson producera?

Ja, om du har en solcellsanläggning som producerar mer el än vad du själv kan använda går det att sälja överskottet till ett elhandelsbolag. Det elbolag du väljer att sälja din el till ersätter dig per inmatad kWh och säljer sedan vidare elen till andra användare på elnätet.

Vad händer om man producerar för mycket solel?

När solcellerna producerar mer el än vad som för tillfället används i byggnaden så matas elen in på elnätet och kan säljas. Tänk på att när du säljer solel så är företaget på sätt och vis din kund eftersom du som privatperson är säljare.

El som matas in på elnätet kan säljas till något av de elhandelsföretag som köper el från mikroproducenter. 

Måste man betala skatt på solceller?

Intäkter från din solcellsanläggning beskattas som kapitalinkomst av produkt från en privatbostad. I många fall blir det ingen inkomstskatt eftersom du får ett schablonavdrag på 40 000 kronor per år som dras av från de totala inkomsterna för varje fastighet Till exempel inkomster av uthyrning och försäljning av produkter från privatbostaden, den el som dina solceller producerar och du säljer vidare. Avdraget får göras av var och en som äger privatbostaden och som haft inkomster av uthyrning eller försäljning. Det totala avdraget per fastighet är 40 000 kronor och får fördelas mellan ägarna. Läs mer hos Skatteverket.

Om din försäljning av el och andra varor och tjänster uppgår till högst 80 000 per år under två år behöver du inte deklarera och betala moms. Du ska inte heller registrera dig för moms.  

Om försäljningen överstiger 80 000 kronor per år är du dock skyldig att registrera dig för att betala mervärdesskatt på 25 % på den sålda elen. Den här skyldigheten bedöms separat även om verksamheten inte utgör en näringsverksamhet. Läs mer hos Skatteverket.

Hur fungerar skattereduktion på solel?

Mikroproducent är du om du har en solcellsanläggning och säljer en del av elen du producerar. Din anläggning måste ha samma anslutningspunkt och huvudsäkring som din bostad och säkringen får vara på högst 100 ampere.

Du måste också ha anmält till ditt elnätsföretag att du kommer sälja el till elnätet. Slutligen måste du ha betalat tillräckligt mycket skatt under året som gått. Eftersom skattereduktionen är just ett avdrag på din skatt. 

Måste man betala skatt på egenproducerad el?

Från huvudregeln om att all el är energiskattepliktig finns undantag. Generell energiskattefrihet gäller för icke yrkesmässigt levererad vindkraftsel. Energiskattefrihet gäller även för icke yrkesmässigt levererad el från andra kraftverk om producentens samtliga anläggningar tillsammans har en installerad generatoreffekt som är mindre än 100 kW. Detta undantag är även tillämpligt på anläggningar som inte har någon generator, t.ex. solcellsanläggningar oavsett storlek. Innehar producenten även ett vindkraftverk med högre effekt blir dock även den solcellsproducerade elen skattepliktig.

Energiskattebefrielse förutsätter som sagt att producenten inte yrkesmässigt levererar el. Det innebär att producenten inte får överlåta el mot någon form av ersättning. Skatteverket har dock uttalat att bara den omständigheten att el matas in på ett elnät där elen sammanblandas med el av annat ursprung inte ska anses innebära att elen har levererats yrkesmässigt. Vidare har Skatteverket uttalat att en fastighetsförvaltare som fördelar egenproducerad eller inkommande el från en elleverantör inte ska anses ha yrkesmässigt levererat elen om den ingår ospecificerad i hyran. Om fastighetsförvaltaren däremot fakturerar elen i form av uppmätt eller uppskattad elförbrukning utgör det yrkesmässig leverans av el.

Får man sälja egenproducerad el?

En solcellsanläggning kommer alltid att producera ett visst överskott av elektricitet som fastigheten inte förbrukar, det är detta som kallas för överskottsel. Denna överskottsel kan du antingen sälja vidare till ditt elbolag, eller lagra i ett solcellsbatteri.

Om man vill sälja solelen behöver man teckna ett elhandelsavtal med ett elbolag som kan ta emot den elektricitet som fastigheten inte använder.

Eftersom en solcellsanläggning inte producerar elektricitet under dygnets alla timmar kommer man även vara beroende av att själv köpa elektricitet, precis som vanligt. Detta gör att man behöver jämföra både priset man betalar för den el man köper, men också priset som man erhåller för den överskottsel som man säljer.

När man installerat en solcellsanläggning så kommer ens elnätsbolag att komma ut till fastigheten och installera en elmätare.

Elmätaren gör det möjligt att sälja överskottsel till sitt elbolag men ger också möjlighet att själv övervaka den mängd elektricitet som man själv producerar, köper och säljer.

När dina solceller sedan är igång och producerar solenergi kommer processen att sälja solel ske helt automatiskt. Strömmen som solcellerna genererar används utav din fastighet och överskottselen matas direkt ut på elnätet, vilket du får betalt för.

Vad gäller för solceller 2023?

Att solcellsbidraget inte längre går att ansöka om behöver inte vara dåliga nyheter! Som vi nämnde ovan så ersattes investeringsstödet med grönt avdrag och därför har du fortfarande möjligheten att installera solceller på ditt tak för en lägre kostnad.

Förutom skattereduktion för solceller så berättar vi om vilka avdrag som gäller om du blir en mikroproducent av elektricitet. Du kommer se att med rätt skatteavdrag kan du både spara och tjäna tusentals kronor!

För själva installationen av solceller ges ett avdrag på högst *15 procent - vilket dras av, av installatören, för arbete och material. Maxbeloppet som du totalt kan nyttja ligger på 50 000 kr per år. Är ni två som äger huset tillsammans kan ni båda få avdrag, alltså ett skatteavdrag på MAX 100 000 kr per år!

*OBS! Det egentliga värdet blir exakt 19,40% då resekostnader och projektering inte är avdragsgilla kostnader.

Så här erhålls avdragssatsen på 19,40%:Skatteverket räknar med att 3% av totalkostnaden utgörs av resekostnader och projektering. Alltså dras 0,03 x 20 = 0,60% från det totala stödet på 20%, det vill säga: 20%-0,60% vilket resulterar i att det gröna avdraget totalt hamnar på 19,40%.

Hur mycket el får en Mikroproducent producera?

Att skaffa solpaneler handlar inte bara om att producera förnybar el till dig själv. Det handlar också om att producera grön el till andra. Som en bonus får du betalt för den el du säljer tillbaka. Här går vi igenom hur du går från konsument till producent av el och alla delar som ingår.

Hur betalas egenproducerad el?

 • Du får producera egen el både som privatperson och företag.
 • Du kan både använda och sälja egenproducerad el.
 • Du kan producera egen el med solceller, vindkraft, vattenkraft eller vedpanna.
 • Om du säljer egenproducerad el får du ersättning från ditt elbolag.
 • Om du säljer egenproducerad el har du rätt att få skattereduktion för såld el.

Hur mycket ökar Husvärdet med solceller?

Det är inte bara plånboken som blir glad av lägre löpande utgifter om man har solceller på sitt hustak. Även planeten mår bättre av lägre koldioxidutsläpp vilket är bra för kommande generationer. Att installera solceller höjer dessutom värdet på huset med 135 000 kronor. Det visar en ny analys som SBAB och Booli har gjort.

Under våren 2022 har SBAB och Booli analyserat hur en installation av solceller påverkar värdet på ett hus. Statistik över bostadsförsäljningar, där en stor mängd av husens egenskaper har beaktats, visar att marknadsvärdet skiljer sig åt mellan hus med solceller och hus utan solceller.

Får man el från solceller på vintern?

Under vinterhalvåret står solen lägre, vilket gör att infallsvinkeln blir något sämre och oundvikligen påverkar det mängden solenergi dina solceller kan producera. Men kanske inte så mycket som du tror!

Solceller producerar sin energi tack vare solljuset, men som tur är behövs det inte särskilt starkt solljus för att solcellerna ska klara av att producera solenergi. På vintern kan solceller fortfarande absorbera solljus, även fast det är molnigt eller mulet. En klar dag kan de ge ett rejält tillskott.

Vilket elbolag ger bäst betalt för solel?

Först och främst räkna med att du kommer att använda hälften av din produkten till egen använding om du bor i en villa och har en solpanelsanläggning på 7-10 kWp. Du vet ju vad du betalade förra året för ditt hushåll och ta fram ett kWh pris per månad så får du en bra indikation på värdet av din produktion.

För många hushåll handlar det om att man kan räkna med mellan 1-2 kr per kWh.

När är det lönt med solceller?

Måste man vara en teknikexpert för att installera solceller?

Klimatcoachen svarar: Själva installationen sköts av experter och du behöver inte göra någonting. Solceller har inga rörliga komponenter som kräver underhåll så när de är på plats så sköter de sig själva. Du behöver inte fundera, det är otroligt enkelt. Det är som att lägga en stenplatta på din uppfart, den ligger bara där sen.

Är mitt tak för litet för solceller, har fel lutning eller ligger i fel väderstreck? Tänk om solceller på taket göra mitt hus fult i mina eller grannarnas ögon?

Klimatcoachen svarar: Det är sant att man helst inte ska installera solceller på tak som skuggas av andra hus eller träd. Jag rekommenderar inte heller att man installerar solceller på tak som vetter mot norr. Du kan då istället välja att installera solcellerna på ett annat, närliggande tak, till exempel på garaget, vilket familjen Parrat valde att göra. Vi föreslår den bästa lösningen för just ditt tak. Du kan själv räkna på ditt tak här. 

- Solcellerna är svarta och självklart kommer de att synas om du har ett rött tegeltak - men gör det någonting? Solcellerna ligger platt mot taket och de ser ut som takfönster egentligen. Att vissa anser att solceller är fula tror jag hänger ihop med ovana. Vartefter hållbarhet växer som statussymbol så kommer synen på solceller att förändras. 

Vad är rimligt att betala för solceller?

Det är ett flertal aspekter som avgör hur lång tid det tar att betala av en solcellsanläggning: kostnaden för solcellsanläggningen, besparingar från lägre elkostnader, intäkter för såld överskottsel, och underhållskostnader. Det är huvudanledningen till att vi utformat en kalkyl där du på ett enkelt sätt kan räkna fram ekonomin för en solcellsanläggning med dina förutsättningar.

En mycket grov kalkyl kan dock se ut enligt följande: en 10 kW:s solcellsanläggning kostar ungefär 160 000 kr före avdrag. Med det gröna avdraget på 19,4% innebär det en slutkostnad på 129 000 kr. I sydläge producerar en sådan anläggning ungefär 9500 kWh per år, vilket leder till besparingar i storleksordningen 11 000 kr per år, fördelat på lägre elkostnader och intäkter genom försäljning av överskottsel. I detta fall innebär solcellerna en ren besparing efter 11-12 år. Större system har i regel kortare återbetalningstid.

Hur får man bort snö från solceller?

Ja, en av nackdelarna med solenergi i Sverige är den mörka vintern. Och det kan vara frustrerande att se att solcellssystemet inte producerar en enda kWh (kilowattimme). Dock kan det vara bra att tänka på att det inte är några större förluster det handlar om.

Detta på grund av att en typisk anläggning i söderläge producerar kanske 1 kWh per kWp under soliga dagar i februari. Det ger dig ett effektvärde på 25-25 SEK från ett genomsnittligt solcellssystem med 28 paneler x 360 W (här har vi räknat ut ett snittpris för el på ca 3-3,5 SEK / kWh och ett system på 10 kWp). I december och januari är kanske hälften kvar.

Beroende på antalet soliga dagar och hur många solpaneler som är täckta av snö kan du anta att du förlorar cirka ett par hundralappar. Därför kan du bara strunta i att solpanelerna är täckta av snö under en period.