:

Vad innebär det att en bil är Momssmittad?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär det att en bil är Momssmittad?
 2. Kan företag sälja bil utan moms?
 3. När försvinner momsen på en bil?
 4. Kan en privatperson sälja med moms?
 5. Kan företag sälja bil till privatperson?
 6. Hur bokför man försäljning av en bil?
 7. Kan man köpa bil utan moms?
 8. Kan man dra av moms på begagnad bil?
 9. Hur drar jag bort momsen?
 10. Hur mycket får man sälja momsfritt?
 11. Hur mycket får man sälja utan att betala moms?
 12. Vad innebär att en bil är Momsad?
 13. Vad gäller vid försäljning av bil?
 14. Vilka bilar kan man dra hela momsen på?
 15. Vad gäller vid försäljning av begagnad bil?

Vad innebär det att en bil är Momssmittad?

Har en fundering kring moms vid köp och försäljning av företagsbil.

Tänkte köpa en momssmittat bil för 100 000 av en bilhandlare. Eftersom den är momsmittat så får jag betala 100 000 kr och kan inte dra av momsen.

Kan företag sälja bil utan moms?

När ett momsregistrerat företag säljer ett fordon som det använt i sin rörelseverksamhet är försäljningen i regel momspliktig. Användningsändamålet med bilen före försäljningen avgör om försäljningen av fordonet är momspliktig eller skattefri. Det påverkar inte, huruvida inköpspriset på fordonet inkluderat moms eller inte.

Läs mer: Anskaffning av fordon och driftskostnader: rätten till momsavdrag

När försvinner momsen på en bil?

Ett motordrivet fordon som köpts från ett annat EU-land kategoriseras som nytt och moms ska betalas på det om någotdera av följande villkor uppfylls:

 • fordonet har sålts högst sex månader efter att det för första gången tagits i bruk.
 • det har körts högst 6 000 kilometer med fordonet vid tidpunkten för köpet.

Exempel: En privatperson har köpt en bil från Tyskland. Köpet har genomförts ett år efter att bilen tagits i bruk för första gången. Vid tidpunkten för köpet har det körts 5 600 kilometer med bilen. Bilen betraktas som ny efter som antalet körkilometer inte överstiger gränsen på 6 000 kilometer. Privatpersonen ska utöver bilskatten också deklarera och betala moms.

Kan en privatperson sälja med moms?

Prenumerera

Hej! Kanske detta är en enkel fråga men hoppas att ni kan svara på. Om en person säljer begagnad utrustning till ett företag. Hur funkar det med moms. Måste moms står i fakturan? Bästa hälsnignar

Kan företag sälja bil till privatperson?

Vad som är viktigt att ha koll på när du vill sälja din leasing eller företagsbil är ditt leasingavtal. Vad gäller angående överlåtande, lösensumma eller efter leasingperioden löpt ut. Är det en företagsbil måste du även hålla reda på momsen.

Om man vill sälja leasingbil eller företagsbil finns det flera saker man bör tänka på innan man skrider till verket. Speciellt om du har tänkt sälja din leasingbil eller företagsbil till en privatperson.

Hur bokför man försäljning av en bil?

Bilar och moms är ett av de områden vi får flest frågor om. Dels finns speciella undantagsbestämmelser för personbilar i momslagen, och dels kan det vara svårt att avgöra hur olika transaktioner som har med köp, avbetalning, leasing, försäljning och utlösen mm ska bedömas och redovisas. I den här artikeln försöker vi ge svar på bland annat följande frågor:

Ända sedan momslagen infördes 1969 har det funnits ett förbud mot att lyfta moms vid köp av personbilar. Det finns dock ett antal undantag då det är tillåtet att lyfta momsen. Undantaget gäller för följande branscher:

Kan man köpa bil utan moms?

Hej, Det stämmer att dina 50 000 som du betalat som privatperson kommer att stanna hos Skatteverket. Det är tanken med den skatten. Just för bilar är det också bara speciella branscher som får göra avdrag för köp av personbil (bla taxi och återförsäljare). När du sedan säljer den som privatperson så blir det aldrig inklusive moms. För du kan inte lägga på moms som privatperson. Följaktligen kan inte bilhandlaren som köper din begagnade bil dra av den momsen. Begreppet momssmitta handlar om att en privatperson ägt bilen och spelar roll i de fall något företag vill leasa den därefter. Ett företag kan då inte leasa bilen exklusive moms utan insättningsvärdet på leasingavtalet blir inklusive moms. Då moms alltid läggs på leasinghyrorna innebär det att företaget tvingas betala moms två gånger. Eftersom endast halva momsen är avdragsgill på leasinghyrorna blir följden att bilen momsas 1,5 gång istället för 0,5 gång. Därav begreppet momssmittad.

www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling

Kan man dra av moms på begagnad bil?

Ett företag som är infört i momsregistret får dra av momsen på en vara eller tjänst, om det anskaffat varan eller tjänsten av en annan momsskyldig för rörelseverksamhet som berättigar till avdrag.

Det hänför sig dock begränsningar till avdraget för moms på anskaffningspriset på och driftskostnader för fordon. Till exempel det ändamål ett företag använder fordonet till och om fordonet är en person- eller paketbil, påverkar avdragsrätten för företaget.

Utgångspunkten är att den moms som ingår i anskaffningspriset på följande fordon och fartyg inte får dras av:

 • personbilar
 • motorcyklar
 • husvagnar
 • sådana vattenfartyg vars konstruktion i huvudsak är avsedd för nöjes- eller sportbruk
 • luftfartyg vars största tillåtna startvikt är högst 1 550 kg.

Momsen får inte heller dras av för varor eller tjänster som hänför sig till dessa fordon eller fartyg, såsom bränsle, laddningsel, servicearbeten, reservdelar eller utrustning.

Hur drar jag bort momsen?

Behöver du räkna ut vad ett belopp blir med eller utan moms i Excel? I det här Exceltipset visar vi hur du ska skriva dina formler för att lägga till moms eller dra bort moms från ett belopp/räkna moms baklänges. Du kan också ladda ned en Excelfil med färdiga formler.

Om du har ett belopp exklusive moms så lägger du till moms genom att använda formeln: =Belopp*(1+Moms%)

Hur mycket får man sälja momsfritt?

är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

Hur mycket får man sälja utan att betala moms?

Om du har en hobby som kan ge dig pengar finns det inget som hindrar att du tjänar en hacka på det du kan. Det kan till exempel handla om hemslöjd, biodling – eller något helt annat.

För att det du gör ska räknas som en hobby ska det vara:

Vad innebär att en bil är Momsad?

Om bilen ägts av privatperson eller ej momspliktigt företag är momsen inte längre avdragsgill vid exempelvis leasing. Den 1 november 1995 infördes nya, EU-anpassade momsregler för handel med begagnade varor. En effekt av förändringen var att bilhandeln inte längre kan göra momsavdrag för inköpta bilar, så kallad fiktiv moms. För bilhandeln innebar detta att kostnaden på lagervärdet ökade med motsvarande 20 procent. Slopandet av den fiktiva momsen gäller endast när bilhandeln eller andra företag köper in begagnade bilar från privatpersoner. För dessa är alla framtida möjlighet att kunna lyfta momsen försvunnen. Detta kallar bilbranschen att bilarna är smittade. Motsatsen, osmittade bilar, är de som ägs av leasingbolag. Momsen är även avdragsgill för bilhandeln vid inköp av en begagnad leasingbil. Bilens moms kan lyftas av ägare efter ägare, så länge ägarna är företag, tills den smittas av en privat ägare. Bilen kan bli smittad även om ett företag äger den, om bilen finns i företagets balansräkning endast en kortare tid. Så länge företagskunder och leasingbranschen endast i begränsad omfattning köper begagnade bilar, påverkas inte andrahandspriset på bilen av huruvida den är smittad. Det förekommer dock en begränsad handel med osmittade bilar på andrahandsmarknaden. Finansbolagen har ett intresse av att återfinansiera dessa bilar, för att hålla volymen, innan de försvinner ut på den privata andrahandsmarknaden för alltid.

Tillbaka

Vad gäller vid försäljning av bil?

Innan du får ett svar på frågan “Jag vill sälja min bil, men vilka papper krävs?" Gäller det att veta vilka dokument som hör till en bil. Inget av dem får glömmas bort när du ska sälja bilen.

Men har du koll på vad dokumenten heter och vad de är till för? Här följer en enkel guide som förklarar två av de viktigaste dokumenten:

Vilka bilar kan man dra hela momsen på?

Ett företag som är infört i momsregistret får dra av momsen på en vara eller tjänst, om det anskaffat varan eller tjänsten av en annan momsskyldig för rörelseverksamhet som berättigar till avdrag.

Det hänför sig dock begränsningar till avdraget för moms på anskaffningspriset på och driftskostnader för fordon. Till exempel det ändamål ett företag använder fordonet till och om fordonet är en person- eller paketbil, påverkar avdragsrätten för företaget.

Utgångspunkten är att den moms som ingår i anskaffningspriset på följande fordon och fartyg inte får dras av:

 • personbilar
 • motorcyklar
 • husvagnar
 • sådana vattenfartyg vars konstruktion i huvudsak är avsedd för nöjes- eller sportbruk
 • luftfartyg vars största tillåtna startvikt är högst 1 550 kg.

Momsen får inte heller dras av för varor eller tjänster som hänför sig till dessa fordon eller fartyg, såsom bränsle, laddningsel, servicearbeten, reservdelar eller utrustning.

Vad gäller vid försäljning av begagnad bil?

Som köpare har du rätt att kräva att säljaren reparerar felet kostnadsfritt om felet går att avhjälpa. Även om du inte vill att felet avhjälps har säljaren rätt att göra detta. Det är därför viktigt att du alltid reklamera skriftligt till säljaren innan du själv vänder dig till en verkstad.

När du köper bil privat är det oftast svårt att avhjälpa eventuella fel som finns på bilen. Det finns därför möjlighet till prisavdrag. Det innebär att du kan få ersättning för vad det kostar att reparera felet på en verkstad.

Om felet är av väsentlig betydelse för dig kan köpet istället hävas. Det krävs då att säljaren insåg eller borde ha insett att felet var av väsentlig betydelse för dig. För att säljaren ska veta vad som kan anses väsentligt kan det vara bra att skriva in detta i avtalet före köpet.