:

Vilka bidrag har man rätt till som pensionär?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka bidrag har man rätt till som pensionär?
 2. Hur får man flyttbidrag?
 3. Hur mycket är existensminimum för en pensionär?
 4. Kan man flytta pensionspengar?
 5. Hur mycket får en pensionär i bostadstillägg?
 6. Hur hög hyra får man ha för att få bostadstillägg?
 7. Får man betalt om man flyttar?
 8. Hur får man stå när man flyttar?
 9. Hur mycket får en fattigpensionär 2023?
 10. Hur mycket pension får en fattigpensionär?
 11. Vilka pensioner kan flyttas?
 12. Kan man ta ut sina privata pensionspengar?
 13. Hur mycket kan man ha på banken för att få bostadstillägg?
 14. Hur mycket får jag ut i pension för att räknas som Fattigpensionär?
 15. Hur mycket får en pensionär ha på banken för att få bostadsbidrag?

Vilka bidrag har man rätt till som pensionär?

Som pensionär kan du få stöd från FPA i olika situationer. Om du är pensionär eller över 65 år har du också rätt till pensionärsrabatt när du köper vissa tjänster. 

Du kan få stöd från FPA till exempel om din funktionsförmåga har försämrats, dina inkomster inte räcker till boendekostnaderna eller nödvändiga utgifter eller om du sörjer för ett barns utkomst. Du kan också få stöd för privat sjukvård och ersättning för kostnader för receptbelagda läkemedel.

Hur får man flyttbidrag?

2022-11-24 Privatekonomi

Det finns tyvärr inget generellt flyttbidrag som går att söka via Försäkringskassan. Har du haft försörjningsstöd under lång tid och nu fått jobb på ny ort kan det ändå vara värt att ta upp frågan med ditt socialkontor.

Hur mycket är existensminimum för en pensionär?

Vi bestämmer hur stora normalbeloppen ska vara en gång per år. Normalbeloppen gäller under ett kalenderår. När vi räknar fram normalbeloppen använder vi oss av konsumentprisindex, som Statistiska centralbyrån (SCB) fastställer på regeringens uppdrag. Konsumentprisindex mäter den generella prisnivån i Sverige. Förutom den årliga ändringen kan vi inte besluta om nya normalbelopp utan ett beslut från riksdagen.

Kan man flytta pensionspengar?

Du kan flytta tidigare intjänade pensionspengar från ett försäkringsbolag till ett annat valbart bolag. Om du flyttar en aktiv försäkring, det vill säga som din arbetsgivare betalar in premier till idag, kommer även framtida inbetalningar att styras om till det nya bolaget.

En flytt av en fondförsäkring tar normalt en månad. Flytt av en traditionell försäkring tar normalt två till tre månader.

Hur mycket får en pensionär i bostadstillägg?

Fyll i dina uppgifter om din ekonomi och din bostad och få svar direkt om du kan ha rätt till bostadstillägg. Du behöver inte logga in och dina uppgifter sparas inte.

Hur hög hyra får man ha för att få bostadstillägg?

Idag är det bara de med de lägsta inkomsterna som kan få bostadsbidrag. Det är på grund av att bidragets gränser inte anpassats till vare sig löneökningar eller hyreshöjningar. Om gränserna hade anpassats hade fler som behöver bostadsbidrag kunnat få det.

Antalet hushåll som får bostadsbidrag minskar Samma hyresnivå i nästan 30 år Bostadsbidraget räcker inte till dagens hyra Taket för bidragsgrundad inkomst släpar efter 37 procent behöver betala tillbaka

Får man betalt om man flyttar?

Cookies vi använder på webbplatsen är uppdelade i kategorier och nedan kan du läsa vad de innebär och tacka ja eller nej till alla cookies eller vissa av dem. När du avaktiverar kategorier som tidigare har aktiverats kommer alla cookies i den kategorin tas bort från webbläsaren. Du kan även se en lista över alla cookies i varje kategori tillsammans med detaljerad information i cookie-deklarationen.

Läs mer om hur vi använder cookies (kakor)

Hur får man stå när man flyttar?

När det har blivit dags att packa bilen är det viktigt att tänka på var man ställer sig. En felaktigt uppställd bil eller släpvagn kan medföra kontrollavgift.

Vid lastning av ett fordon får man stå vid porten så länge som lastningen pågår. Om aktiviteten vid bilen upphört mer än cirka 5 minuter har lastningen övergått till parkering och då finns det risk att det utfärdas en kontrollavgift.

Hur mycket får en fattigpensionär 2023?

Garantipension och förmånsbestämda pensioner räknas upp med 8,7 procent. I och med riksdagens beslut i somras att höja garantipensionen kommer ytterligare 127 000 personer att omfattas av den, totalt 912 000 personer.

Samtidigt minskar antalet personer som enbart har inkomstpension från 1 011 000 till 889 000.

Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren kritiserar i en tidigare TN-artikel grundskyddets träffsäkerhet och kallar det för ett lapptäcke av förmåner som inte träffar målet. Han varnar för att kopplingen mellan arbete och pension är på väg att försvinna.

Hur mycket pension får en fattigpensionär?

När undersköterskan Prisca Pedersen, 49, kollade vad hon skulle få i pension insåg hon att hon måste börja spara pengar varje månad. Hon är en av alla kommunalare som får lägre pension för att hon är invandrare.

När undersköterskan Prisca Pedersen, 49, kollade vad hon skulle få i pension insåg hon att hon måste börja spara pengar varje månad. Hon är en av alla kommunalare som får lägre pension för att hon är invandrare.

Att invandrare får lägre pension beror på att de inte hunnit tjäna in lika mycket till pensionen, men också att de får mindre del av den statliga garantipensionen. Den finns för att personer som haft låga inkomster ska få en pension som det går att leva på. 

För att få full garantipension måste du ha bott i Sverige i 40 år. Hur tiden i Sverige påverkar pensionen kan du se i exemplen här nedanför.

Prisca Pedersen vill gå i pension vid 65. Men för hennes generation kommer pensionsåldern att ha höjts till 68. Först då får hon ta del av garantipensionen. Om hon går vid 68 kommer hon att ha fått ihop 35 år i Sverige. Då blir pensionen 13 800 före skatt.

–  Men jag kommer inte orka jobba så länge, inte som man sliter nu det blir svårt. Jag har redan fått ont i kroppen, säger hon. 

Den som får låg pension kan söka bostadstillägg för att få hjälp med hyran (se faktarutan här nedanför). Det gör stor skillnad. Den som får det beviljat kommer upp i nästan samma inkomst som en genomsnittlig kommunalare som bott i Sverige hela livet och arbetat heltid.

 • Den som har låg pension kan få statligt stöd för att klara sig, framför allt för att betala hyran. Det heter bostadstillägg och för att få det måste du först ha uppnått pensionsåldern. I dag är den 66, men den kommer att bli högre. (På www.ka.se kan du knappa in ditt födelseår och kolla vad du har för pensionsålder)Du måste också ta ut hela din allmänna pension för att kunna söka bostadstillägg. 
 • Du kan redan nu gå in på www.pensionsmyndigheten.se och räkna på om du kommer att ha rätt till bostadstillägg. 
 • Du får inte ha för stora inkomster, och då räknas både din pension och dina sparade pengar, aktier eller fonder. Hela hushållets inkomster räknas. Om din make har stora inkomster kan du därför bli nekad.
 • Den som har riktigt låg pension eller ingen pension alls kan också få äldreförsörjningsstöd. Pensionsmyndigheten prövar det samtidigt som du ansöker om bostadstillägg. 
 • Äldreförsörjningsstödet är till för att du som pensionär ska ha ”en skälig levnadsnivå”, det vill säga tillräckligt kvar att leva på när boendet är betalt. 2023 ansågs en skälig levnadsnivå vara 6 719 kronor per månad för ensamstående och 5 404 kronor per månad om du har make, sambo eller partner. 
 • Äldreförsörjningsstödet är generösare än försörjningsstöd, till exempel får man ha 100 000 kronor på banken och äga en bil. Däremot så räknas hela familjens inkomster. Det gör att även en person som har väldigt låg pension kan bli nekad stödet.

Förut fanns det ett undantag för flyktingar som fått uppehållstillstånd av asylskäl. De kunde få full garantipension även om de inte bott i Sverige så länge. Men det tog regeringen bort från och med i år.

Det här gör att andelen pensionärer med låg ekonomisk standard kommer att öka, enligt Pensionsmyndigheten.  

– Det kommer leda till att fler får äldreförsörjningsstöd än idag. Det bör också leda till fler med låg ekonomisk standard, säger Erik Ferm.

 • Med fattiga pensionärer brukar menas personer som lever i hushåll med relativ låg ekonomisk standard. 2023 ligger det på 15 000 kronor per månad för en ensamstående.
 • Pensionsmyndighetens analys visar att högst andel fattiga pensionärer finns bland personer födda i Afghanistan, Irak, Syrien, Bosnien-Hercegovina, Palestina och Somalia. Det är länder som ofta inte betalar ut någon pension till de som utvandrat. 
 • Den här gruppen pensionärer har så låg pension att de ofta får äldreförsörjningsstöd, ett slags socialbidrag för pensionärer. En del har för låga boendekostnader för att få bostadstillägg, eller så har de inte ansökt om det. 

En ny dom stärker din rätt att larma till media om fel på jobbet. – Det här är en avskräckande dom för arbetsgivarna, säger Jessica Berlin, LO-TCO Rättsskydd.

Hovrätten fastställer domen mot två personer som jobbat som chefer inom Attendo. Bild: Jonas Ekströmer/TT

En ny dom stärker din rätt att larma till media om fel på jobbet. – Det här är en avskräckande dom för arbetsgivarna, säger Jessica Berlin, LO-TCO Rättsskydd.

Hovrätten fastställer domen mot två personer som jobbat som chefer inom Attendo. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Under pandemin slog vårdbiträdet Stine Christophersen larm om att omsorgen inte fungerade på Attendos äldreboende Sabbatsbergsbyn där hon arbetade. Hon gick ut i flera medier och berättade. Det ledde till att hon fick en skarp varning av tre chefer som arbetade för Attendo.

– Om man tittar på omständigheterna, så fick Stine Christophersen en skriftlig varning med en skarp formulering av typen att hon kunde förlora anställningen. Den hade lämnats på grund av att hon lämnat uppgifter till media, inte för att hon misskött sitt arbete. Den här domen gör det känt att arbetsgivare inte får göra på det här sättet. Och gör de det så kan de dömas för det.

Hur stärker det här rätten att prata med media?

Vilka pensioner kan flyttas?

Den 1 april 2021 infördes ett avgiftstak på max 600 kronor för flytt av pension. Beloppet gäller för 2021 och räknas upp med en årlig indexuppräkning kopplat till prisbasbeloppet. De nya reglerna gäller vid flytt av fond- och depåförsäkringar. För traditionella försäkringar gäller andra regler.

Även för IPS kan det tillkomma avgifter vid flytt.

Kan man ta ut sina privata pensionspengar?

Du kan logga in på Mina sidor för att få en snabb och enkel överblick över alla delar i din framtida pension. Då blir det lättare att ta ställning till om du vill eller behöver spara extra till pensionen. Där får du flera tips på hur du kan påverka din framtida pension. 

 • Investeringssparkonto (ISK) innebär att du sparar i aktier eller fonder och det du har på kontot ägs direkt av dig. 
 • Kapitalförsäkringen innehåller nästan alltid någon typ av försäkring. De aktier eller fonder du har där ägs inte av dig, utan av ett försäkringsbolag.
 • Amortera på bolån kan vara ett alternativ i kombination med eget sparande.

Hur mycket kan man ha på banken för att få bostadstillägg?

Har du fått ett beslut om ändrat bostadstillägg i februari kan det bero på att du har tjänstepension från SPV, KPA, AMF, Alecta eller Skandikon. I slutet av januari varje år hämtar Pensionsmyndigheten information om hur mycket du kommer få i tjänstepension i år från dessa bolag. 

Om din tjänstepension har ändrats påverkar det ditt bostadstillägg. Observera att tjänstepensionsbeloppen som står i beslutet är före skatteavdrag.

Hur mycket får jag ut i pension för att räknas som Fattigpensionär?

Många pensionärer får en bra pension och kan leva gott på den. Men det finns också många som hamnar under den relativa fattigdomsgränsen när de går i pension. Denna grupp kallas ibland fattigpensionärer. Här reder vi ut definitionen av en fattigpensionär och tipsar om vad du kan göra för att få det bättre ställt som pensionär. 

Gränsen för att räknas som fattigpensionär är att hushållet har en årlig total inkomst som ligger under den relativa fattigdomsgränsen. Hushåll med en inkomst på mindre än 60 procent av den disponibla medianhushållsinkomsten i Sverige räknas som relativt fattiga enligt EU:s definition. 2022 gick gränsen för att vara fattigpensionär vid en disponibel inkomst under 13 300 kr per månad. Det är alltså inkomsten efter skatt.

Hur mycket får en pensionär ha på banken för att få bostadsbidrag?

Laila bor i en hyresrätt. Hennes hyra är 7 500 kronor per månad inklusive värme och varmvatten.

50 044 kronor per år i sjukersättning180 000 kronor per år i lön