:

Vilka fordon som ska betala trängselskatt?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka fordon som ska betala trängselskatt?
 2. När behöver man inte betala trängselskatt?
 3. Hur kan man undvika trängselskatt?
 4. Är det trängselskatt på moped?
 5. Måste en lastbil betala trängselskatt?
 6. Måste elbilar betala trängselskatt?
 7. Är elbilar befriade från trängselskatt?
 8. Är det trängselskatt på motorcykel?
 9. Får utländska bilar betala trängselskatt?
 10. Måste man betala fordonsskatt för A traktor?
 11. Hur gammal ska en bil vara för att räknas som veteranbil?
 12. Hur vet jag om jag ska betala trängselskatt?
 13. Hur många gånger betalar man trängselskatt?
 14. Vem betalar trängselskatt förmånsbil?
 15. Vem är skyldig att betala trängselskatt?

Vilka fordon som ska betala trängselskatt?

Trängselskatt är en avgift som tas ut när en bil kör förbi en betalstation vid en viss tidpunkt. Principen är att det är dyrare att passera under rusningstrafik, till exempel morgnar och eftermiddagar, och billigare under resten av dagen. Systemet finns för närvarande på två platser i Sverige: Stockholm och Göteborg.

När behöver man inte betala trängselskatt?

Infrastrukturavgift är en avgift som tas ut för att finansiera bygget av en ny bro eller tunnel. Det innebär att den som använder bron eller tunneln är med och betalar för den. När infrastrukturen är färdigbetald tas avgiften bort. Broavgift kallas här den infrastrukturavgift som tas ut för färd över en bro.

Systemet med trängselskatt används i Stockholm och Göteborg. Syftet med trängselskatt är att minska trängseln, förbättra miljön och bidra till att finansiera infrastruktursatsningar.

Trängselskatt tas ut enligt lagen om trängselskatt. Lagen anger betalstationers placering, storlek på trängselskatt och när trängselskatt ska tas ut. Riksdagen beslutar om trängselskatt.

När du kör ditt fordon genom en betalstation tas en bild av fordonets registreringsskylt av ett automatiserat system. Bilden skickas till Transportstyrelsen där fordonet identifieras.

Hur kan man undvika trängselskatt?

Om du har ett svenskt parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan du ansöka hos Skatteverket om att undanta ett fordon från trängselskatteplikt. Ansökan kan avse egen eller någon annans bil. Innehav av parkeringstillstånd ska styrkas, detta kan göras t.ex. med kopia på fram- och baksida av parkeringstillståndet eller med kopia på kommunens beslut.

Om det finns synnerliga skäl kan Skatteverket undanta två bilar från skatteplikt för trängselskatt. Synnerliga skäl kan exempelvis vara när det gäller bilar ägda av föräldrar till ett rörelsehindrat barn som bor på skilda håll.

Om ansökan avser underårig och båda föräldrarna är vårdnadshavare måste båda föräldrarna skriva under ansökan

Är det trängselskatt på moped?

Vad är det som avgör vilka fordon som ska betala trängselskatt? Och vad har trängselskatten för syfte? Ja vi vet, det kan kännas krångligt, men misströsta icke! Vi går igenom allt du behöver veta.

Trängselskatten togs fram för att bland annat förbättra miljön i stadskärnan. Dess egentliga syfte är:

Måste en lastbil betala trängselskatt?

Om du har ett svenskt parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan du ansöka hos Skatteverket om att undanta ett fordon från trängselskatteplikt. Ansökan kan avse egen eller någon annans bil. Innehav av parkeringstillstånd ska styrkas, detta kan göras t.ex. med kopia på fram- och baksida av parkeringstillståndet eller med kopia på kommunens beslut.

Om det finns synnerliga skäl kan Skatteverket undanta två bilar från skatteplikt för trängselskatt. Synnerliga skäl kan exempelvis vara när det gäller bilar ägda av föräldrar till ett rörelsehindrat barn som bor på skilda håll.

Om ansökan avser underårig och båda föräldrarna är vårdnadshavare måste båda föräldrarna skriva under ansökan

Måste elbilar betala trängselskatt?

Stockholm kan komma att följa Oslos exempel med lägre trängselskatter och p-avgifter för elbilar. Det är en grönblå majoritet överens om i Stockholms stad.

Målet är att Stockholm innerstad ska vara helt utsläppsfritt till 2030. Får att nå dit måste fler välja bort bensin- och dieselbilen, förklarar styret.

Är elbilar befriade från trängselskatt?

Om du har ett svenskt parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan du ansöka hos Skatteverket om att undanta ett fordon från trängselskatteplikt. Ansökan kan avse egen eller någon annans bil. Innehav av parkeringstillstånd ska styrkas, detta kan göras t.ex. med kopia på fram- och baksida av parkeringstillståndet eller med kopia på kommunens beslut.

Om det finns synnerliga skäl kan Skatteverket undanta två bilar från skatteplikt för trängselskatt. Synnerliga skäl kan exempelvis vara när det gäller bilar ägda av föräldrar till ett rörelsehindrat barn som bor på skilda håll.

Om ansökan avser underårig och båda föräldrarna är vårdnadshavare måste båda föräldrarna skriva under ansökan

Är det trängselskatt på motorcykel?

När en skattepliktig bil passerar en betalstation för trängselskatt inträder skattskyldighet.

Det är den som äger bilen vid tillfället då bilen passerar betalstationen som ska betala skatt. Som ägare anses den som är, eller bör vara, upptagen i vägtrafikregistret som ägare för bilen. För en bil som används med stöd av saluvagnslicens, den som har licensen. Som ägare anses även den som är upptagen i ett utländskt register motsvarande vägtrafikregistret eller, om innehavare finns registrerad i det utländska registret, innehavaren.

 • Läs om saluvagnslicens på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Samtliga passager som görs med en viss bil under en kalendermånad sammanställs av Transportstyrelsen till ett beslut som skickas till den skattskyldige månaden därefter. Först när skattebeslutet är fattat kan du betala in skatten.

Betalningen ska finnas på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast den sista dagen i månaden efter den månad som skattebeslutet fattades.

Den som är skattskyldig ansvarar för att skatten blir betald i rätt tid även om han eller hon inte får något inbetalningskort från Transportstyrelsen. Om skatten inte betalas i tid tas det ut en tilläggsavgift på 500 kronor.

Får utländska bilar betala trängselskatt?

Trängselskatt: Sedan den 1 januari 2015 gäller trängselskatten i Stockholm och Göteborg även utländska fordon. Numera ska också utländska personbilar, lastbilar och bussar betala trängselskatt när de passerar någon av betalstationerna i Stockholm eller Göteborg. Mer information om trängselskatten finns på Transportstyrelsens webbplats.

På Transportstyrelsens webbplats finns också information om till exempel körkort, regler om vinterdäck, export av fordon samt allmänna trafik- och fordonsregler.

Måste man betala fordonsskatt för A traktor?

Vilken skatteklass en traktor tillhör beror på följande omständigheter:

 • tjänstevikten
 • användningssättet
 • om traktorn är en ombyggd bil eller en s.k. terminaltraktor.

Hur gammal ska en bil vara för att räknas som veteranbil?

Denna försäkring kallas även för entusiastförsäkring och är anpassad för just veteranbilar. I vissa fall behöver du vara medlem i en klubb för samlarbilar, men de kan också behöva också ha ett samarbete med MHRF (Motorhistoriska Riksförbundet).

Fordonet ska också vara äldre än 20 till 30 år, samt att den endast får användas för nöjeskörning. Utöver detta ska den förvaras i ett lås utrymme där du bor, samtidigt som bilen inte kan användas till och från arbetsplatsen. 

Då villkoren ser olika ut beroende på vilket försäkringsbolag du väljer är det svårt att precisera exakt vad som behöver uppfyllas. Moderna försäkringsgivare brukar däremot alltid erbjuda separata skydd för veteranbilar.

De olika försäkringsbolagen som If, Folksam, Länsförsäkringar och Trygg Hansa erbjuder rabatterade priser för veteranbilar. Premien sätts individuellt beroende på åldern, modellen och historik – men den högsta ersättningen brukar ligga på 100 000 kr. 

För att bilen ska få klassas som veteranbil kan det vara bra att kontrollera att följande kriterier är uppfyllda:

 • Att bilen är 20 till 30 år gammal (beroende på försäkringsbolag).
 • Att du inte använder fordonet för yrkesmässig trafik.
 • Bilen körs högst 500 mil per år.

Om du är osäker tipsar vi att kontakta försäkringsbolaget i första hand. De kan också hjälpa dig att se vilken försäkringstyp som är lämpligast för just din bil.

Hur vet jag om jag ska betala trängselskatt?

Vad är det som avgör vilka fordon som ska betala trängselskatt? Och vad har trängselskatten för syfte? Ja vi vet, det kan kännas krångligt, men misströsta icke! Vi går igenom allt du behöver veta.

Trängselskatten togs fram för att bland annat förbättra miljön i stadskärnan. Dess egentliga syfte är:

Hur många gånger betalar man trängselskatt?

 • Från och med 1 januari 2020 har Transportstyrelsen gjort följande ändringar av trängselskatt i Stockholm innerstad och Essingeleden.
 • Nya tider: Ny tidsperiod 06.00-06.29 har blivit tillagd. Tidigare började trängselskatt först vid kl. 06.30 men nu börjar trängselskatt kl. 06.00. Inga tidsförändringar på övriga tider.
 • Nya belopp: Trängselskatten har blivit dyrare, upp till 33 % dyrare. Trängselskatten är som dyrast vid kl. 07.00-08.29 och 16.00-17.29. I Stockholm innerstad kostar det 45 kr och Essingeleden 40 kr per passering.
 • Trängselskatten anpassas efter säsong: Tidigare var det samma trängselskatt oavsett tid på året. Nu inför man lågsäsong och högsäsong. Högsäsong är 1 mars–dagen före midsommarafton och 15 augusti–30 november. Lågsäsong är övrig tid.
 • Trängselskatt även de fem första vardagarna i juli: Innan var juli månad fri från trängselskatt.
 • Trängselskatt gäller också vissa dagar före helgdag: dagen före långfredagen, dagen före Kristi himmelsfärdsdag, dagen före alla helgons dag, dagen före den 1 maj och dagen före nationaldagen (om de infaller på en vardag utom lördag).

Vem betalar trängselskatt förmånsbil?

Förmånsvärdet beräknas till marknadsvärdet och kan som regel beräknas med ledning av

 • de beslut om trängselskatt respektive infrastrukturavgifter som Transportstyrelsen meddelar efter varje kalendermånad (se nedan under Transportstyrelsens beslut) och
 • den anställdas körjournal. Körjournalen bör även innehålla noteringar om antal passager vid betalstationer (se nedan under Körjournal).

För de dagar då den anställda har haft både privata resor och tjänsteresor kan man använda en förenklad beräkningsmodell för att proportionera trängselskatten vid beräkningen av förmånsvärdet (se nedan under Förenklad beräkningsmodell – proportioneringsregeln).

Vem är skyldig att betala trängselskatt?

När en skattepliktig bil passerar en betalstation för trängselskatt inträder skattskyldighet.

Det är den som äger bilen vid tillfället då bilen passerar betalstationen som ska betala skatt. Som ägare anses den som är, eller bör vara, upptagen i vägtrafikregistret som ägare för bilen. För en bil som används med stöd av saluvagnslicens, den som har licensen. Som ägare anses även den som är upptagen i ett utländskt register motsvarande vägtrafikregistret eller, om innehavare finns registrerad i det utländska registret, innehavaren.

 • Läs om saluvagnslicens på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Samtliga passager som görs med en viss bil under en kalendermånad sammanställs av Transportstyrelsen till ett beslut som skickas till den skattskyldige månaden därefter. Först när skattebeslutet är fattat kan du betala in skatten.

Betalningen ska finnas på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast den sista dagen i månaden efter den månad som skattebeslutet fattades.

Den som är skattskyldig ansvarar för att skatten blir betald i rätt tid även om han eller hon inte får något inbetalningskort från Transportstyrelsen. Om skatten inte betalas i tid tas det ut en tilläggsavgift på 500 kronor.