:

Vad innebär ordet fastighet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär ordet fastighet?
 2. Är en lägenhet en fastighet?
 3. Är ett hus en fastighet?
 4. Är en bostadsrätt en fastighet?
 5. Vad är skillnaden på tomt och fastighet?
 6. Vad heter min fastighet?
 7. Vem äger fastigheten i en bostadsrätt?
 8. Kan man se vilka som ägt en fastighet?
 9. Är sommarstuga en fastighet?
 10. Hur kan man se vilka fastigheter en person äger?
 11. Är en tomt en fastighet?
 12. Vilka typer av fastigheter finns det?
 13. Vad är skillnad mellan fastighet och bostadsrätt?
 14. Hur vet man om man äger en fastighet?
 15. Vem som äger en fastighet?

Vad innebär ordet fastighet?

Vad är en fastighet och vad definierar begreppet? Läs mer om vad det innebär och vad för avgifter som tillkommer.

Många tolkar begreppet ”fastighet” som en byggnad eller bostad, vilket inte stämmer. Ordet fastighet innebär ett avgränsat markområde med ingående fastighetstillbehör, så som byggnad eller ledningar, oavsett ovan eller under mark, samt byggnadstillbehör, som vitvaror och VVS. Både fastighetstillbehör och byggnadstillbehör ingår i köpet av en fastighet om inte annat står med i avtal.

Är en lägenhet en fastighet?

 • Boende med frågor om lägenhetsnummer? Kontakta fastighetsägaren.
 • Fastighetsägare med frågor om lägenhetsnumrering? Kontakta den kommun som fastigheterna ligger i.
 • Fastighetsägare som behöver en ny förteckning över beslutade lägenhetsnummer? Kontakta den kommun som fastigheterna ligger i.

Är ett hus en fastighet?

Om du vill hitta information om din egna fastighet kan du logga in på ”Min sida” på Lantmäteriet.se och ta del av informationen gratis.

Om du vill se information om någon annans fastighet kan du beställa information ur fastighetsregistret. Det är kostnadsfritt och informationen innehåller information om vem som äger fastigheten, eventuella inteckningar, taxeringsuppgifter samt uppgifter om eventuella gemensamhetsanläggningar och samfälligheter som är kopplade till fastigheten. Du kan även få uppgifter om eventuella avregistrerade fastigheter.

 • Byggnader (exempelvis ett hus) och ledningar är exempel på fastighetstillbehör.
 • Spis, vitvaror och fast inredning (exempelvis hatthylla) är exempel på byggnadstillbehör.

Fastighetstillbehör och bostadstillbehör ingår i köpet när man köper en fastighet (om inget annat har avtalats).

Läs vår artikel om: Vad som ingår när man köper en fastighet. Där listar vi vad som räknas och vad som inte räknas som tillbehör till fastigheten.

Är en bostadsrätt en fastighet?

En bostadsrättsförening måste alltså inte innehålla lägenheter utan kan även bestå av villor, garage eller radhus som ägs i bostadsrättsform.

I klippet förklarar HSB hur det fungerar att bo i bostadsrätt.

💡 Planerar du att köpa bostad?Helst skall du ha ett lånelöfte klart redan innan du går på visning. En hemsida som vi upplever är väldigt duktiga på lånelöften och erbjuder väldigt fördelaktiga räntor är Lånekoll.se. De kan även hjälpa dig med att förhandla ner räntan på befintliga lån.

Lånekoll jämför bolån och privatlån hos ett stort antal banker åt dig med en enda ansökan. Du får en lista med bankernas olika erbjudanden och du väljer själv om du vill acceptera något erbjudande eller inte. Det är helt gratis att använda tjänsten och du förbinder dig inte till något när du gör en ansökan.

Vad är skillnaden på tomt och fastighet?

Ett taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet. Det kan vara både ett tomtvärde och ett byggnadsvärde beroende på hur ägarförhållandena ser ut. Taxeringsvärdet ligger till grund för hur mycket fastighetsskatt eller fastighetsavgift du ska betala. Ju högre taxeringsvärde desto högre avgift. Men äger du ett hus som har ett taxeringsvärde över 1 060 000 kronor betalar du ändå inte mer än takbeloppet för fastighetsavgiften, vilket för inkomståret 2020 är 8 349 kronor för småhus.

Taxeringsvärdet på din fastighet kan också ha betydelse om du behöver ta ett banklån och vill ha din fastighet som säkerhet. Ditt försäkringsbolag kan också titta på taxeringsvärdet om du råkar ut för en skada på huset och de behöver räkna på ersättning. Dessutom använder kommunen taxeringsvärdet när de ska beräkna tomträttsavgälder. Och det används i vissa fall som underlag vid friköp av tomträtter, samt vid en fastighetsvärdering.

Vad heter min fastighet?

Hur och var hittar man en fastighetsbeteckning? Det finns flera olika sätt. Du kan till exempel kontakta Lantmäteriet för att få reda på din fastighetsbeteckning. Via Lantmäteriet kan du även köpa kartor som visar fastighetsbeteckningar i olika områden. Ett annat sätt att få fram en fastighetsbeteckning är att söka på aktuell adress i en karttjänst, till exempel på Lantmäteriets webbsida, hitta.se eller eniro.se. Fastighetsbeteckningen ska även finnas med i köpekontraktet och i lånehandlingarna och för en hyresrätt brukar den stå med i hyreskontraktet.

Vem äger fastigheten i en bostadsrätt?

Begreppet bostadsrätt används ofta i dagligt tal för att beteckna den lägenhet du har. Men det är viktigt att komma ihåg att när du köper en bostadsrätt köper du ingen fysisk lägenhet eller någon andel i en fastighet, utan endast en rätt att nyttja en viss lägenhet.

Det innebär att du tillsammans dina grannar är medlem i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed också lägenheterna. Du är själv med och äger huset du bor i. Allt från lägenheterna, de gemensamma utrymmena och eventuell utemiljö.

Styrelsen har uppdraget att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt, men alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra.

Kan man se vilka som ägt en fastighet?

De personer som driver enskild näringsverksamhet och de personer som utåt har framträtt som ansvariga för en enskild näringsverksamhet får meddelas näringsförbud (2 § lagen [2014:836] om näringsförbud).

Näringsförbud kan även meddelas de personer som utövar den faktiska ledningen av en näringsverksamhet, oavsett i vilken juridisk form näringsverksamheten har bedrivits (3 § lagen [2014:836] om näringsförbud). Det är den som ansöker om näringsförbud som ska visa att personen verkligen har utövat faktisk ledning av verksamheten för att frågan ska kunna prövas (prop. 2013/14:215 s. 89).

Personer med vissa befattningar hos olika slag av juridiska personer kan meddelas näringsförbud, oavsett om de faktiskt har utövat ledningen för den juridiska personen (se uppräkning i 3 § andra stycket 1–8 lagen [2014:836] om näringsförbud).

Är sommarstuga en fastighet?

När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information i din webbläsare, främst i form av cookies. Den här informationen kan vara om dig, dina preferenser, eller din enhet och används mestadels för att webbplatsen ska fungerar som du förväntar dig. Informationen identifierar dig vanligtvis inte direkt, men den kan ge dig en mer personlig webbupplevelse. Eftersom vi respekterar din rätt till integritet, kan du välja att inte tillåta vissa typer av cookies. Klicka på de olika kategorierna för att läsa mer och ändra våra standardinställningar. Att blockera vissa typer av cookies kan dock påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster som vi kan erbjuda. Vår cookiepolicy

Alltid aktiv

Hur kan man se vilka fastigheter en person äger?

Hej!

Min dotter är intresserad av en fastighet som står öde. Hon har pratat med kommunen och det visade sig att det är ett dödsbo efter en man. Hur/var tar vi reda på vem som ärver dödsboet eller är ägare av dödsboet, så att vi kan fråga om vi kan köpa fastigheten?

Är en tomt en fastighet?

En fastighet är, till skillnad från vad många tror, inte en byggnad utan en avgränsad del mark. Byggnader och andra saker som hör till fastigheten, är i själva verket så kallade fastighetstillbehör.

Vilka typer av fastigheter finns det?

I e-tjänsten kan du som har e-legitimation gratis se detaljerad information om din egen fastighet, till exempel tomtkarta (om sådan finns inskannad), areal, gränser, inteckningar och taxeringsvärde.

Du ser också om det finns planer eller bestämmelser som reglerar hur du får använda marken, eller om det finns servitut eller andra rättigheter som berör fastigheten. Läs mer om servitut och vilka olika typer av servitut som finns.

Mer hjälp och tips till Min fastighet finns för dig som vill veta mer om till exempel vilken information du kan se i tjänsten.

Vad är skillnad mellan fastighet och bostadsrätt?

För de flesta människorna kan det te sig väldigt logiskt att fastigheter och bostadsrätter regleras och fungerar på olika sätt, medan andra inte ens har tänkt på skillnaden. Att fastigheter och bostadsrätter regleras på olika sätt är ett faktum vi inte bestrider. Däremot finns det även många likheter som folk kanske inte alltid tänker på. Denna artikel är menad att grundläggande förklara likheter och skillnader mellan fastigheter och bostadsrätter.

Med fastighet avses jord (1 kap. 1§ jordabalken). Med detta menas att med fastighet avses endast ägande av mark. Den vanligast förekommande fastigheten är villan med tomt och egen gräsmatta.

Hur vet man om man äger en fastighet?

En drömtomt kan komma helt plötsligt, den kan stå där helt obebyggd med perfekt läge och du känner att det är den ultimata tomten som du skulle vilja bygga ett hus på. Hur gör man då för att ta reda på vem som äger fastigheten och se om du kan förvärva den?

Lösningen finns hos Lantmäteriet!

Vem som äger en fastighet?

En drömtomt kan komma helt plötsligt, den kan stå där helt obebyggd med perfekt läge och du känner att det är den ultimata tomten som du skulle vilja bygga ett hus på. Hur gör man då för att ta reda på vem som äger fastigheten och se om du kan förvärva den?

Lösningen finns hos Lantmäteriet!