:

Vilket lägenhetsnummer använder bostadsrättsföreningen?

Innehållsförteckning:

 1. Vilket lägenhetsnummer använder bostadsrättsföreningen?
 2. Hur får jag reda på lägenhetsnummer?
 3. Vart hittar man Lantmäteriets lägenhetsnummer?
 4. Vem ansvarar för lägenhetsnummer?
 5. Kan två lägenheter ha samma lägenhetsnummer?
 6. Kan inte fylla i lägenhetsnummer?
 7. Har alla lägenheter ett lägenhetsnummer?
 8. Vad betyder lägenhetsnummer 1202?
 9. Vad menas med lägenhetsnummer?
 10. Vad betyder lägenhetsnummer 1101?
 11. Vad betyder lägenhetsnummer 1301?
 12. Måste man skriva lägenhetsnummer i adress?
 13. Vad betyder lägenhetsnummer 1001?
 14. När behövs lägenhetsnummer?

Vilket lägenhetsnummer använder bostadsrättsföreningen?

Det finns två  typer av lägenhetsnummer, bostadsrättsföreningens egna  lägenhetsnummer (objektsnummer) som är kopplat till respektive bostad och ett nationellt lägenhetsnummer som alla bostäder i flerfamiljshus har sedan några år tillbaka.

Objektsnummer (bostadsrättsföreningens egna lägenhetsnummer) Objektsnumret är föreningens egna unika beteckning för respektive lägenhet och är en del av lägenhetsförteckningen som varje bostadsrättsförening enligt lag är skyldig att föra. I bostadsrättsföreningar används objektsnumret för aviseringar, pantsättning, upplåtelser och liknande. Som boende i en förening som förvaltas av SBC kan du se ditt objektsnummer här på Vår Brf eller på din avgiftsavi.

Hur får jag reda på lägenhetsnummer?

I Sverige finns ett nationellt lägenhetsregister som Lantmäteriet ansvarar för och som används som ett underlag för forskning och bostadsplanering. Det är kommunernas ansvar att uppdatera registret och det är fastighetsägarnas ansvar att meddela korrekta uppgifter om lägenheterna till kommunen.

Alla lägenheter som delar entré ska ha ett lägenhetsnummer. Ett lägenhetsnummer består av fyra siffror som beskriver var i fastigheten lägenheten finns. De två första siffrorna anger våningsplanet. Entréplanet har siffran 10 och sedan numreras våningsplanen stigande med 11, 12, 13 och så vidare. Våningsplan under entréplanet numreras fallande med 09, 08, 07 och så vidare. De två sista siffrorna anger var på våningsplanet lägenheten är placerad. Numreringen utgår från trappan. Den första lägenheten till vänster om trappan får nummer 01 och sedan fortsätter numreringen medsols. En lägenhet som ligger på andra våningsplanet och som är den tredje lägenheten från trapphuset har alltså lägenhetsnummer 1203.

Vart hittar man Lantmäteriets lägenhetsnummer?

Alla lägenheter har ett fyrsiffrigt lägenhetsnummer i Lantmäteriets lägenhetsregister. Numret ihop med adressen innebär en unik identitet för varje bostad. Objektsnummer är knutna till olika objekt du hyr av oss.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt.

Vem ansvarar för lägenhetsnummer?

På denna sida kommer vi förklara skillnaden mellan lägenhetsnummer samt objektsnummer. Kortfattat kan man säga att lägenhetsnumret är bostadens identitet hos skatteverket, medan objektsnumret är bostadens beteckning hos föreningen.

Lägenhetsnumret är den identifiering av lägenheten som tillhör adressen i folkbokföringsregistret, och alltså ska anges i flyttanmälan. Det är den lägenhet man bor i.

Kan två lägenheter ha samma lägenhetsnummer?

HejVi har köpt lägenheten under vår och håller på att sammanföra den med vår nuvarande bostad med en trappa. Allt har godkänts av styrelsen. Det vi nu funderar på är om dessa två lägenheter formellt ska slås samman till en eller om de ska bibehållas som två separata lägenheter? Vi försöker hitta information om vad som är bäst men är osäkra. Styrelsen i föreningen har informerat om att vi behöver få godkänt på en årsstämma om vi önskar slå ihop lägenheterna. Men vad är egentligen bäst, sammanslagning eller ej? Har ni någon rekommendation?

Kan inte fylla i lägenhetsnummer?

Det kan hända att en lägenhet har flera nummer. Exempelvis kan bostadsrättsföreningen använda en typ av nummer för att hantera sina interna ärenden. Det lägenhetsnummer som är en officiell del av lägenhetens adress är dock alltid fyra siffror. Det gör att lägenhetsnumret är lätt att särskilja från andra nummer som finns kopplade till lägenheten. Utöver det finns lägenhetsnumret alltid tydligt angivet i närheten av lägenheten, exempelvis på ytterdörren.

Har alla lägenheter ett lägenhetsnummer?

Ditt lägenhetsnummer berättar vilken våning du bor på, samt var på våningen lägenheten finns. Lantmäteriet har information om alla nummer till alla lägenheter i Sverige, och de samarbetar med SCB för att de ska kunna få fram statistik om de som bor i området. Lägenhetsnumret har alltid 4 siffror.

Din lägenhet kan ha flera lägenhetsnummer, men det officiella numret som är registrerat av Lantmäteriet innehåller alltid 4 siffror. Din hyresvärd eller din bostadsrättsförening kan ha tagit fram egna nummer, men Lantmäteriets nummer är det officiella numret på din lägenhet.

Vad betyder lägenhetsnummer 1202?

Ditt lägenhetsnummer berättar vilken våning du bor på, samt var på våningen lägenheten finns. Lantmäteriet har information om alla nummer till alla lägenheter i Sverige, och de samarbetar med SCB för att de ska kunna få fram statistik om de som bor i området. Lägenhetsnumret har alltid 4 siffror.

Din lägenhet kan ha flera lägenhetsnummer, men det officiella numret som är registrerat av Lantmäteriet innehåller alltid 4 siffror. Din hyresvärd eller din bostadsrättsförening kan ha tagit fram egna nummer, men Lantmäteriets nummer är det officiella numret på din lägenhet.

Vad menas med lägenhetsnummer?

I de fall där det finns fler än en bostad med samma adress, exempelvis i flerbostadshus, har varje bostad fått ett eget nummer enligt en standard som anges i förordningen om lägenhetsregister och i Lantmäteriets föreskrifter om lägenhetsregister. Numret anger var i byggnaden lägenheten finns.

Vad betyder lägenhetsnummer 1101?

I de fall där det finns fler än en bostad med samma adress, exempelvis i flerbostadshus, har varje bostad fått ett eget nummer enligt en standard som anges i förordningen om lägenhetsregister och i Lantmäteriets föreskrifter om lägenhetsregister. Numret anger var i byggnaden lägenheten finns.

Vad betyder lägenhetsnummer 1301?

Lantmäteriets lägenhetsnummer I enlighet med en ny bestämmelse samlar nu Lantmäteriet in uppgifter från alla ägare till flerbostadshus. Uppgifterna skall innehålla bla, lägenhetsstorlek, antal rum mm. Lägenheterna får också ett fyrsiffrigt nummer enligt en fastställd register-standard.

Registret infördes 2009 och omfattar alla bostäder i Sverige. Lägenhetsnumret är 4-siffrigt. Numret 1301 t.ex., betyder att lägenheten ligger på plan 3 och är nummer 1 räknat från vänster till höger när man kommer in genom dörren från trapphuset.

Måste man skriva lägenhetsnummer i adress?

När man skickar brev inom Sverige finns det främst tre punkter som måste vara med i adresseringen:

 • Först hela mottagarens namn
 • Därefter gatuadressen
 • Och till sist, femsiffrigt postnummer och postorten

Det är viktigt att hela namnet skrivs ut, inga smeknamn eller förkortningar. Gatuadressen måste skrivas ut den med, inklusive nummer. Om brevet skickas till en lägenhet får gärna även lägenhetsnummer finnas med. Då skriver man exempelvis ”lgh 1503” efter gatuadressen. Vad är då en postort? Det är ett område med en egen postadress, ofta sammanfaller det med exempelvis kommunen som adressen tillhör, eller staden om det ligger i en större stad.

Vad betyder lägenhetsnummer 1001?

De två siffriga nr ( t.ex 01 ) är för bostadrättsföreningens och HSBs lägenhetsregister.Detta nr finner du på lägenhetens ytterdörrs karm.

Det är detta nummer du uppger vid alla kontakter med HSB, både internt i Båtyxan och mot HSB Malmö.

När behövs lägenhetsnummer?

Det behövs lägen­hets­nummer när det finns fler än en bostad på samma adress. Du som äger en eller flera fastig­heter ska tala om för oss när du har gjort något som ändrar lägen­hets­upp­gifterna. Det kan vara vid

 • nybyggnad – när nya lägenheter kommit till
 • ombyggnad eller ändrad användning – när lägen­hets­upp­gifterna ändras
 • rivning – när lägenheter inte längre finns kvar.

När du anmäler ändring av antalet lägen­heter ska du också ge för­slag på nya lägen­hets­nummer. Det är sedan vi som tar beslut om de nya lägen­hets­numren.