:

Hur mycket får man tjäna på sin hobby utan att betala skatt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket får man tjäna på sin hobby utan att betala skatt?
 2. Måste man ha företag för att sälja konst?
 3. Hur mycket pengar får man tjäna på sin hobby?
 4. Måste man skatta på saker man säljer?
 5. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 6. Hur mycke kan man tjäna utan att skatta?
 7. Hur mycket konst får jag sälja utan att betala skatt?
 8. Får jag sälja utan företag?
 9. Hur mycket får jag sälja skattefritt?
 10. Är det skatt på konst?
 11. När kollar Skatteverket Swish?
 12. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 13. Hur mycket ska man tjäna för att skatta 30%?
 14. Hur mycket skatt på hobby?
 15. Hur kan jag sälja min konst?

Hur mycket får man tjäna på sin hobby utan att betala skatt?

 • Om du får överskott från din hobbyverksamhet, det vill säga att du tjänar pengar på den, ska du betala skatt. Du ska då också betala egenavgifter på överskottet.
 • Du behöver inte deklarera en hobbyverksamhet som gått med underskott (förlust) men du måste spara alla underlag för verksamheten.
 • Om du inte får någon vinst och det blir underskott ett år får du spara det och dra av det från eventuellt kommande överskott av samma hobbyverksamhet de fem följande åren.
 • Du får bara göra avdrag för de utgifter som hör till hobbyverksamheten och som du har betalat under inkomståret.

Skattereglerna om hobbyverksamhet kan bara användas om verksamheten inte ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet eller i inkomstslaget kapital.

Måste man ha företag för att sälja konst?

Att skapa är inte allt som du måste tänka på om du planerar att sälja ditt arbete. Det finns en företagssida, vilket innebär att du måste veta hur man hanterar försäljning och hanterar transaktioner inklusive kontanter, kvitton och order.

Du måste också tänka på några andra saker som kan eller inte kan påverka dig som konstnär. Behöver du debitera moms? Och i så fall hur mycket ska du räkna? Försäljningen av konstverk för en konstnär med en begränsad årsomsättning är normalt momsfri. Behöver du tillstånd för att sälja din konst där du vill? Dessa aspekter av konstmarknaden är viktiga och måste planeras i detalj för att du ska lyckas.

Hur mycket pengar får man tjäna på sin hobby?

En hobbyverksamhet är en hobby som genererar vissa inkomster. För att räknas som hobbyverksamhet måste verksamheten utövas utan vinstsyfte av den så kallade hobbyidkaren på fritiden vid sidan av en annan sysselsättning.

Det kan vara svårt att veta var gränsen går mellan hobby- och näringsverksamhet. Därför måste man i många fall titta på helheten och göra en bedömning utifrån alla förutsättningar som verksamheten har.

Det här är några av de saker som skiljer hobbyverksamhet från företag:

Måste man skatta på saker man säljer?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

När du tar emot pengar via Swish finns det ingen automatisk skatteavdrag. Det är ditt ansvar som mottagare att redovisa inkomsten till Skatteverket och betala skatt på den om det behövs. Detta gäller oavsett om pengarna är en gåva eller betalning för en tjänst eller vara.

För att redovisa din inkomst från Swish-betalningar kan du använda dig av Skatteverkets tjänst ”Inkomstdeklaration 1”. Där kan du ange beloppet du har tjänat och betala den skatt du är skyldig.

Hur mycke kan man tjäna utan att skatta?

Om du har en hobby som kan ge dig pengar finns det inget som hindrar att du tjänar en hacka på det du kan. Det kan till exempel handla om hemslöjd, biodling – eller något helt annat.

För att det du gör ska räknas som en hobby ska det vara:

Hur mycket konst får jag sälja utan att betala skatt?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du ska betala moms på tavlor du säljer som du själv tillverkat. Jag kommer nedan att gå igenom vad som gäller.

Får jag sälja utan företag?

Om du har en hobby som kan ge dig pengar finns det inget som hindrar att du tjänar en hacka på det du kan. Det kan till exempel handla om hemslöjd, biodling – eller något helt annat.

För att det du gör ska räknas som en hobby ska det vara:

Hur mycket får jag sälja skattefritt?

Om du säljer varor vid något enstaka tillfälle så ska den eventuella vinsten som överstiger 50 000 kronor beskattas med 30 procent.

Vinsten är skillnaden mellan ditt inköpspris för varan och det pris du sedan säljer varan för. Om du har fått eller ärvt det du säljer så är det den förre ägarens inköpspris du ska räkna på. Vet du inte inköpspriset kan du använda dig av ett schablonvärde som är 25 procent av ditt försäljningspris.

Om du säljer varor regelbundet så ska du redovisa inkomsten i din deklaration oavsett hur mycket du tjänat på försäljningen. Du redovisar då inkomsten antingen som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet beroende på verksamhetens syfte och hur stor omfattning den har.

Är det skatt på konst?

Om ett företag ska sälja en tjänst eller en vara lägger man på det som kallas för utgående moms. Om ett företag ska köpa en tjänst eller vara är det istället ingående moms, som blir en kostnad för företaget. Utgående och ingående moms används även när man köper och säljer konst, men man ska inte alltid addera moms på försäljningen. Det betyder också att man inte alltid har rätt att dra av moms på utgifter man har haft när man köpt konst. 

I Sverige har vi ett antal olika momsnivåer. Dessa är:

 • 25 % moms appliceras på majoriteten av alla tjänster och varor som säljs. Inom kulturområdet används 25 % moms på entréavgifter till danstillställningar, biobesök och restaurangunderhållning. 
 • 12 % moms används inom hotell, restaurang, livsmedel och camping. För kulturområdet används 12 % moms på försäljning av konstverk som sker av konstnären själv eller av konstnärens dödsbo. Vid import av konstverk gäller 12 % moms oberoende av vem de är som är säljare.
 • 6 % moms gäller för e-böcker, tidningar, talböcker, noter och inträde till konserter och andra föreställningar. 6 % moms gäller även ifall ett företag eller konstnären själv upplåter upphovsrätten till konstnärliga verk. 

När kollar Skatteverket Swish?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är svårt att säga om du ska skatta dessa 9000kr du fått av en kompis utan att veta bakgrunden till varför du fick dem. Är dessa 9000kr bara en gåva så behöver du inte skatta på dem (8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229). Om det är så att du utfört ett arbete åt din vän eller sålt något åt honom eller henne så hänför sig dessa pengar antingen till inkomstslaget tjänst, näringsverksamhet eller kapital 10, 13 respektive 41 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Det innebär att dessa ska beskattas genom att summan tas upp i din deklaration. Så för att ge svar på din fråga det beror på om pengarna är en gåva, hänför sig till ett arbete eller försäljning. Om de hänför sig till en försäljning så ska de endast skattas om du gjort en vinst genom försäljningen.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

I svensk beskattningsrätt finns ingen presumtion som innebär att enbart bevisning i form av att det skett insättningar på någons privata bankkonto medföra att insättningarna utgör skattepliktiga inkomster. Kammarrätten anser att Skatteverket inte har gjort sannolikt att insättningarna rör sig om ersättning för någon form av prestation. Skatteverket instämmer i den bedömningen varför domen inte har överklagats.

Hur mycket ska man tjäna för att skatta 30%?

. Det innebär att du som arbetsgivare ska betala in arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag på den anställdas lön.

Du behöver ta reda på den anställdas preliminärskatteuppgifter för att veta vilken skattetabell du ska använda för att beräkna skatteavdraget. Du kan ta reda på detta på två sätt:

Be den anställda att lämna in sin skattsedel till dig. Hen kan själv skriva ut, eller beställa, sin skattsedel via skatteverket.se.

Hur mycket skatt på hobby?

En hobbyverksamhet är en hobby som genererar vissa inkomster. För att räknas som hobbyverksamhet måste verksamheten utövas utan vinstsyfte av den så kallade hobbyidkaren på fritiden vid sidan av en annan sysselsättning.

Det kan vara svårt att veta var gränsen går mellan hobby- och näringsverksamhet. Därför måste man i många fall titta på helheten och göra en bedömning utifrån alla förutsättningar som verksamheten har.

Det här är några av de saker som skiljer hobbyverksamhet från företag:

Hur kan jag sälja min konst?

Att sälja konst på nätet kan vara en alternativ inkomstkälla för bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare. Att online-handeln haft en stadig tillväxt i många år, och bara fortsätter växa är ingen nyhet och de senaste åren har den i allt högre grad börjat leta sig in i konstvärlden. Genom att samla många konstnärer på en och samma plats och erbjuda möjligheten att köpa konstverk online med hemleverans, möter de ett förändrat köpbeteendet hos konsumenterna. 

Digitala marknadsplatser öppnar för nya förutsättningar att sälja och köpa konst på. En möjlig strategi för att börja sälja konst på nätet är att ingå avtal med en etablerad plattform, för att därigenom dra nytta av befintliga köpkretsar såväl som befintliga försäljningsverktyg.