:

Hur ska man bokföra försäljning av varor utanför EU?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ska man bokföra försäljning av varor utanför EU?
 2. Hur bokföra försäljning av tjänst utanför EU?
 3. Hur bokför man försäljning till utlandet?
 4. Är det moms på försäljning utanför EU?
 5. Hur redovisas momsen vid inköp utanför EU?
 6. Hur bokför man faktura från Fora?
 7. Vad ska en faktura innehålla utanför EU?
 8. Hur hanteras moms på fakturor från utlandet?
 9. Hur bokför man utländska fakturor?
 10. Vad är fora bokföring?
 11. Hur bokför man moms utanför EU?
 12. Hur bokföra moms från utlandet?
 13. Vad händer om man inte rapporterar Fora?
 14. Vilka ska redovisas till Fora?
 15. Kan man dra av moms från utlandet?

Hur ska man bokföra försäljning av varor utanför EU?

Här kan du få fram viktiga datum för ditt företag. Då kan du lätt se när du behöver betala in skatter, deklarera eller när du får utbetalningar.

Hur bokföra försäljning av tjänst utanför EU?

Säljer du en vara eller tjänst till ett land utanför EU kallas det export. När man exporterar varor till andra länder utanför EU är det viktigt att ta reda på vilka regler som gäller för just de varorna. Vissa varor har speciella bestämmelser och då kan en del villkor behöva uppfyllas innan varan får föras ut ur landet.

Vid export måste du även lämna en exporttulldeklaration till Tullverket och tänka på vilka regler som gäller i landet som du säljer varan eller tjänsten till. För att ta reda på mer om olika länders regler så brukar det gå bra att kontakta det aktuella landets ambassad här i Sverige för att få den information du behöver.

Hur bokför man försäljning till utlandet?

Vid försäljning av varor och tjänster till privatperson inom EU så gäller inte de generella reglerna kring omvänd skatteskyldighet. Momsen ska redovisas på samma sätt som om försäljningen skett inom Sverige. Tjänsten eller varan som säljs ska alltså beskattas i Sverige oavsett i vilket land köparen befinner sig i.

Skapar du dina kundfakturor i Bokio och väljer att kunden är en privatkund samt från utlandet så kommer bokningen ske automatiskt enligt följande.

Försäljning av varor till privatperson inom EU:Konto 3106 (Försäljning varor till annat EU-land, momspliktig) Kredit Summa exkl momsKonto 26XX* Kredit MomsKonto 19XX* Debet Summa inkl moms

Samma regler gäller vid försäljning av varor och tjänster till privatpersoner utanför EU. Försäljningen ska redovisas med svensk moms för tjänster, men inte för varor.

Försäljning av varor till privatperson utanför EU:Konto 3105 (Försäljning varor till land utanför EU) Kredit SummaKonto 19XX* Debet Summa

Observera - Ej moms på försäljning av varor till privatperson utanför EU.

Är det moms på försäljning utanför EU?

Om du säljer och skickar varor till en näringsidkare i ett annat EU-land, ska du inte ta ut någon moms – förutsatt att kunden har ett giltigt momsregistreringsnummer i EU.

Vid distansförsäljning till kunder i EU är tröskelvärdet för moms 10 000 euro. Försäljning av telekommunikationstjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster samt distansförsäljning av varor i EU som säljs under detta belopp omfattas eventuellt av moms i det EU-land där den beskattningsbara personen är etablerad.

Om du säljer varor eller tjänster på nätet, vilket även omfattar digitala plattformar och marknadsplatser, behöver du bara registrera dig i ett EU-land för att deklarera och betala moms för all distansförsäljning av varor och tjänster till kunder i andra EU-länder.

Hur redovisas momsen vid inköp utanför EU?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Hur bokför man faktura från Fora?

Under året bokförs de löpande betalningarna av preliminära ­premier till Fora på konto 7571. Dessa betalda premier är avdragsgilla i deklarationen. Den del av premierna som avser pensionsförsäkringspremier ska ingå i underlaget för särskild löneskatt.

Företaget mottar under året en faktura från Fora avseende försäkrings­premier [7571] på 3 920 kr som redovisas som en leverantörsskuld [2440].

Vad ska en faktura innehålla utanför EU?

Den moms som du tar ut när du säljer momspliktiga varor och tjänster kallas utgående moms.

Om du bedriver näringsverksamhet och levererar varor eller tjänster måste du normalt

 • registrera dig hos skattemyndigheten i det land där du bedriver din verksamhet
 • debitera dina kunder moms och redovisa momsen för skattemyndigheten.

Hur hanteras moms på fakturor från utlandet?

På kvitton från Sverige har du som regel rätt att dra av ingående moms som står på kvittot. Utländska kvitton hanteras enligt andra regler. Skovik är en lösning som hjälper till att redovisa momsen korrekt på dina kvitton: Gå till Skovik & hantera moms korrekt »

På kvitton från Sverige har du som regel rätt att dra av ingående moms. När du köper något från ett annat EU-land är det vanligt att momsen inte listas på fakturan. Du har då gjort köpet enligt omvänd skattskyldighet (eller omvänd momsskyldighet). Vid omvänd skattskyldighet är det du som köpare som är skyldig att betala moms till staten (inte säljaren som är det vanliga vid köp inom Sverige).

Hur bokför man utländska fakturor?

En redovisningsenhet som köper in varor och tjänster från utländska och svenska leverantörer kan få en leverantörsfaktura som är utställd i en valuta som skiljer sig från redovisningsenhetens redovisningsvaluta.

När en redovisningsenhet får en leverantörsfaktura i utländsk valuta kan det medföra att växlingsavgifter och valutakursdifferenser uppstår i bokföringen. En redovisningsenhet och en leverantör kommer i ett köpeavtal överens om vem som skall stå för de växlingsavgifter och bankavgifter som uppstår när en leverantörsfaktura skall betalas. Det är vanligt att köparen betalar sin banks avgifter och att säljaren betalar sin banks avgifter.

Vad är fora bokföring?

En återbetalning från Fora kan bokföras under konto 7571 Arbetsmarknadsförsäkringar.

Fora är ett serviceföretag som säkerställer att löner från kollektivanslutna företag är korrekt utbetalda. De beräknar också företagens förmåner såsom försäkringar och tjänstepension. Uppgifterna som ett anslutet företag rapporterar till Fora används för att beräkna försäkrings- och pensionspremier. När en sammanställning för året har gjorts med den slutgiltiga rapporterade lönesumman kan ett företag ha betalat in antingen för mycket eller för lite.

Hur bokför man moms utanför EU?

Här kan du läsa om vad du ska tänka på när du köper varor och tjänster från länder utanför EU.

När du som företagare köper en vara eller en tjänst från ett företag i ett land utanför EU ska du i regel själv redovisa svensk moms på dina inköp i din momsdeklaration. Här hittar du mer information om vad som gäller, vilka undantag som finns och hur du ska gå till väga.

Hur bokföra moms från utlandet?

På företagets inköp och försäljningar ingår det normalt moms som du ska bokföra. Här följer exempel på hur momsen ska konteras på olika inköp och försäljningar samt i samband med momsdeklarationen. Du kan läsa mer om hur du bokför moms och andra transaktioner i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

En vara köps med betalkort kopplat till företagskontot för 1 000 kr [1930]. ­Ingående moms [2640] ingår med 200 kr. Nettoutgiften för varuinköp [4000] är alltså 800 kr.

Vad händer om man inte rapporterar Fora?

Här rapporterar du uppgifter om farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister. Det finns åtta olika ingångar till e-tjänsten, vilken du ska använda beror på vem som rapporterar. Här finns även stöd om hur e-tjänsten fungerar och hur du loggar in.

Vilka ska redovisas till Fora?

Browse the world's largest eBookstore and start reading today on the web, tablet, phone, or ereader.

Go to Google Play Now »

Kan man dra av moms från utlandet?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Till varor räknas även fastigheter, gas, kyla och el. Tjänster är allt annat som kan säljas. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.