:

Hur mycket är en teckningsrätt värd?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är en teckningsrätt värd?
 2. Vad menas med teckningsrätter?
 3. Hur teckna teckningsrätter?
 4. Är det bra att köpa teckningsrätter?
 5. Kan man förlora pengar med teckningsrätter?
 6. Vad händer om man inte säljer teckningsrätter?
 7. Vad händer om man inte svarar på teckningsrätter?
 8. Vad händer om jag säljer mina teckningsrätter?
 9. Hur lång tid har teckningsrätter?
 10. Hur löser man in teckningsrätter?
 11. Hur länge gäller teckningsrätter?

Hur mycket är en teckningsrätt värd?

När ett företag gör en nyemission har du som aktieägare oftast förtur till att vara med och teckna aktier i den. Därför får du teckningsrätter med vilka du kan köpa nya aktier. Vill du inte det kan du sälja teckningsrätterna.

Men det finns olika typer av nyemissioner. Det kan vara en ren nyemission, där vem som helst kan teckna aktier, men det finns också företrädesemission (i vilken du som aktieägare får företräde till de nya aktierna genom teckningsrätterna) och riktad emission.

Vad menas med teckningsrätter?

En teckningsrätt (förkortas TR) ger dig som aktieägare rätt att teckna aktier i en nyemission till ett bestämt pris. Om du fått teckningsrätter tilldelad så har du två val:

Hur många teckningsrätter som krävs för att köpa nya aktier i emissionen beror på villkoren, nedan följer ett exempel.  

Hur teckna teckningsrätter?

För att beräkna det teoretiska värdet pt av en teckningsrätt måste man först beräkna värdet pe av en aktie efter nyemissionen.

där Ve är det totala (teoretiska) värdet efter emissionen och Ne är det totala antalet aktier efter emissionen (dvs antalet gamla aktier plus antalet nyemitterade aktier).

Det totala (teoretiska) värdet efter emissionen beräknas enligt följande formel, där Ni är antalet aktier före emissionen, pi är värdet per aktie före emissionen (dvs marknadsvärdet per aktie, inte kvotvärdet), Nn är antalet nyemitterade aktier och pn är teckningspriset (dvs priset på de nyemitterade aktierna):

Är det bra att köpa teckningsrätter?

När ett aktiebolag ger ut nya aktier kallas det för en nyemission. Företaget erbjuder allmänheten och sina befintliga aktieägare att teckna nya aktier i bolaget.

En nyemission görs oftast för att få in mer pengar till bolaget. Till exempel för att:

 • Genomföra en expansion
 • Finansiera köp av andra bolag
 • Undvika en konkurs

Kan man förlora pengar med teckningsrätter?

Teckningsrätter är en speciell typ av värdepapper som ger dig rätt att teckna nya aktier vid en nyemission i ett bolag. De nya aktierna tecknas och köps sedan av dig till ett förutbestämt pris.

Erbjuds du teckningsrätter meddelas detta dig via din nätmäklare eller bank, exempelvis Avanza eller Nordnet. Till erbjudandet följer också information om antal teckningsrätter du erbjudits samt hur du ska gå vidare med ditt erbjudande. Viktigt är att du agerar på erbjudandet inom den angivna teckningsperioden – annars kommer de teckningsrätter du tilldelats att förlora sitt värde.

Vid ett erbjudande om teckningsrätter ges du vanligen följande två alternativ:

 • Anmäl ditt intresse om att delta i nyemissionen: Önskar du använda dina teckningsrätter till att delta i nyemissionen tackar du ja till det erbjudande du fått enligt instruktion. Tänk på att acceptera erbjudandet innan teckningsperioden förfaller. Inlösen av teckningsrätter mot nya aktier genomförs direkt efter den sista svarsdagen, det vill säga teckningsperiodens förfallodatum, varför du måste se till att du har täckning då på det konto som aktieköpet ska göras från.
 • Avstå erbjudandet och sälj dina teckningsrätter: Ett erbjudande om teckningsrätter är inte på något sätt bindande – du måste inte delta i nyemissionen och köpa nya aktier om du inte vill. Önskar du istället avstå är det dock viktigt att du säljer dina teckningsrätter inom utsatt tid. Teckningsrätter är alltid märkta med “TR” så att du enkelt ska kunna skilja dem från de befintliga aktier du redan har i bolaget, och inte råka sälja dem istället.

Vare sig du önskar delta i nyemissionen och köpa fler aktier eller inte är det alltså viktigt att du agerar inom den teckningsperiod om anges. Även om du väljer att inte delta kan du tjäna pengar på att sälja dina teckningsrätter.

Vad händer om man inte säljer teckningsrätter?

För att beräkna det teoretiska värdet pt av en teckningsrätt måste man först beräkna värdet pe av en aktie efter nyemissionen.

där Ve är det totala (teoretiska) värdet efter emissionen och Ne är det totala antalet aktier efter emissionen (dvs antalet gamla aktier plus antalet nyemitterade aktier).

Det totala (teoretiska) värdet efter emissionen beräknas enligt följande formel, där Ni är antalet aktier före emissionen, pi är värdet per aktie före emissionen (dvs marknadsvärdet per aktie, inte kvotvärdet), Nn är antalet nyemitterade aktier och pn är teckningspriset (dvs priset på de nyemitterade aktierna):

Vad händer om man inte svarar på teckningsrätter?

När ett företag gör en nyemission har du som aktieägare oftast förtur till att vara med och teckna aktier i den. Därför får du teckningsrätter med vilka du kan köpa nya aktier. Vill du inte det kan du sälja teckningsrätterna.

Men det finns olika typer av nyemissioner. Det kan vara en ren nyemission, där vem som helst kan teckna aktier, men det finns också företrädesemission (i vilken du som aktieägare får företräde till de nya aktierna genom teckningsrätterna) och riktad emission.

Vad händer om jag säljer mina teckningsrätter?

För att kunna delta i en företrädesemission och köpa aktier måste du först kvalificera dig genom att inneha en aktieposition i företaget vid slutet av handelsdagen före ex-dagen.

Om du är en kvalificerad aktieägare skapar vi en ny position på ditt konto med namnet ”[bolagsnamn] – företrädesemission” och vårt team för företagshändelser kommer att skicka dig en bekräftelse via e-post med villkoren för emissionen, viktiga datum och de alternativ som finns tillgängliga för dig.

Hur lång tid har teckningsrätter?

Tyvärr missar en del kunder att agera eftersom de tror att tilldelningen av teckningsrätter ger dem nya aktier per automatik, men så är inte fallet.

För att köpa de nya aktierna i bolaget krävs att du gör ett aktivt val enligt nedan;

A) Om du vill delta i nyemission och köpa aktier måste du tacka ja till erbjudandet och säkerställa att pengar för köpet finns på aktuellt konto. B) Om du inte vill köpa aktier i nyemissionen kan du istället sälja dina teckningsrätter

Hur löser man in teckningsrätter?

Efter sista svarsdagen till Nordnet, förutsatt att vi ej har fått ett svar på emissionserbjudandet, så byts teckningsrätterna TR ut mot TRF (TRF står för teckningsrätter till försäljning) och rätterna läggs till försäljning för din räkning. Om Nordnet lyckas sälja rätterna bokas det in pengar på depån. Notera att det debiteras ett courtage när Nordnet säljer teckningsrätter åt din räkning. Om vi inte lyckas sälja rätterna bokas dessa tillbaka på depån några dagar innan likviddagen och det ges möjlighet att svara på erbjudandet igen, under menyfliken Mina sidor följt av Företagshändelser.

Erbjudandet syns endast under Företagshändelser när det finns teckningsrätter på depån. 

Hur länge gäller teckningsrätter?

Bruttolön, nettolön, preliminärskatt.. många begrepp finns det. Men vad får man egentligen i plånboken när lönen kommer? Ta reda på det här!

Arbetsgivaren betalar totalt kr