:

Är permanent uppehållstillstånd samma sak som medborgarskap?

Innehållsförteckning:

 1. Är permanent uppehållstillstånd samma sak som medborgarskap?
 2. Kan EU-medborgare bli svensk medborgare?
 3. Vad är skillnaden mellan permanent uppehållstillstånd och permanent uppehållsrätt?
 4. Hur länge får en EU-medborgare stanna i Sverige?
 5. Vad gäller för EU medborgare i Sverige?
 6. Vad händer efter man fått permanent uppehållstillstånd?
 7. Vad gäller för EU-medborgare i Sverige?
 8. Vilka rättigheter har du som EU-medborgare?
 9. Kan man bli av med permanent uppehållstillstånd?
 10. Vad har man rätt till som EU-medborgare?
 11. Kan man bli utvisad som EU-medborgare?
 12. Kan en person med permanent uppehållstillstånd utvisas?
 13. Kan en EU-medborgare utvisas?
 14. Vilka rättigheter har EU-medborgare i Sverige?
 15. Vilka fördelar har medborgare i EU?

Är permanent uppehållstillstånd samma sak som medborgarskap?

Som EU-medborgare har du automatiskt permanent uppehållsrätt i ett annat EU-land om du har bott där fem år i sträck. Då kan du ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt som visar att du har rätt att bo i ditt nuvarande hemland permanent, utan några villkor.

Intyget om permanent uppehållsrätt är inte obligatoriskt. Det är inte samma sak som det registreringsbevis som är obligatoriskt i många länder.

Intyget kan dock vara praktiskt att ha vid kontakter med myndigheter eller vissa administrativa formaliteter. Du behöver alltså inte visa att du har ett jobb, tillräckligt med pengar, sjukförsäkring osv.

Kan EU-medborgare bli svensk medborgare?

×

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Vad är skillnaden mellan permanent uppehållstillstånd och permanent uppehållsrätt?

Migrationsverket har tagit fram en checklista för intyg gällande ett första tillstånd för doktorandstudier.

Här hittar du frågor och svar som ställdes till Migrationsverket under webbinariet i februari 2022. Frågorna och svaren är på engelska och ligger längst ned på sidan.

Hur länge får en EU-medborgare stanna i Sverige?

Om du är medborgare i ett EU/EES-land, eller i Schweiz, behöver du inte ansöka om tillstånd för att arbeta i Sverige, och kan sätta igång med att söka jobb direkt. Du har även rätt att starta och driva eget företag. Om du är medborgare i Schweiz och vill arbeta längre än tre månader behöver du ansöka om uppehållstillstånd.

Vad gäller för EU medborgare i Sverige?

 • Österrike
 • Belgien
 • Kroatien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Grekland
 • Ungern
 • Italien
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Polen
 • Portugal
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige

Utländska medborgares rätt att resa in i och vistas i Sverige styrs av utlänningslagen (2005:716), Schengens viseringskodex (EU) 810/2009 och Schengens gränskodex (EU 2016/399).

Vad händer efter man fått permanent uppehållstillstånd?

Om du är medborgare i ett land utanför EU och har bott i Sverige i fem år utan avbrott, kan du få status som varaktigt bosatt i Sverige. Detta är inte samma sak som permanent uppehållstillstånd, men om du blir beviljad status som varaktigt bosatt ska du enligt lag även få permanent uppehållstillstånd. Någon ytterligare prövning av villkoren för permanent uppehållstillstånd ska alltså inte göras efter beslutet om status som varaktigt bosatt. Status som varaktigt bosatt bygger på ett EU-direktiv och innebär också att du har större möjligheter att arbeta, studera eller starta eget företag i ett de flesta andra EU-länder. Har du status som varaktigt bosatt kan du vistas utanför Sverige om du vistas inom EU och i de länder som omfattas, i upp till 6 år. Dessa länder är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Du kan även, vid en mer permanent flytt till något av dessa länder, överföra din status som varaktigt bosatt dit.

För att få status som varaktigt bosatt i Sverige ska du:

Vad gäller för EU-medborgare i Sverige?

 • Du kan uppfylla villkoren på olika sätt
 • Permanent uppehållsrätt (PUR) eller permanent uppehållstillstånd (PUT)
 • Uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning
 • Arbete i minst 2 år eller familje­anknytning
 • Särskilda skäl – om du har familjeanknytning eller är under 20 år
 • Arbete under studietiden (EU-rätten)
 • Anhörig till person som arbetar i Sverige (EU-rätten)
 • Status som varaktigt bosatt

Du som är medborgare i EU/EES eller Schweiz kan uppfylla villkoren för att få rätt till svenskt studiestöd på olika sätt. Ett sätt är om du bor och arbetar i Sverige eller är anhörig till en person som gör det. Du kan också uppfylla villkoren till exempel om du har permanent uppehållsrätt (PUR).

Du som är medborgare i Storbritannien räknas efter den 31 december 2020 inte längre som medborgare i ett EU/EES-land. Du kan läsa vad som gäller för dig på sidan För dig som kommer från ett land utanför EU/EES eller Schweiz.

Bestämmelserna på den här sidan gäller dig som vill studera i Sverige.

Vilka rättigheter har du som EU-medborgare?

Som medborgare i ett EU-land, eller i EES-länderna Norge, Liechtenstein och Island har du rätt att vistas i ett annat EU-land längre än tre månader om du arbetar eller studerar, söker arbete eller har tillräckligt mycket pengar för att försörja dig. Du behöver också ha en heltäckande sjukförsäkring. Om du bott lagligt i ett annat EU-land i fem år har du permanent uppehållsrätt där.

Om du som EU-medborgare har familjemedlemmar från länder utanför EU eller EES kan familjemedlemmarna också omfattas av reglerna om uppehållsrätt. Familjemedlemmarna måste ansöka om ett uppehållskort.Information om uppehållsrätt på webbplatsen Ditt Europa

Som EU-medborgare har du rätt att ta anställning i ett annat EU-land enligt samma förutsättningar som landets medborgare, till exempel när det gäller lön eller övriga anställnings- och arbetsvillkor och sociala och skattemässiga förmåner. Men det finns undantag. Särskilda språkkrav får ställas för vissa tjänster, och vissa tjänster inom den offentliga sektorn får reserveras till landets egna medborgare. Information om att jobba utomlands på webbplatsen Ditt Europa

Om du vill arbeta i ett annat EU-land kan du leta efter jobb på webbplatsen Eures som visar lediga jobb i alla EU-länder. Eures – det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar

Kan man bli av med permanent uppehållstillstånd?

Som EU-medborgare har du automatiskt permanent uppehållsrätt i ett annat EU-land om du har bott där fem år i sträck. Då kan du ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt som visar att du har rätt att bo i ditt nuvarande hemland permanent, utan några villkor.

Intyget om permanent uppehållsrätt är inte obligatoriskt. Det är inte samma sak som det registreringsbevis som är obligatoriskt i många länder.

Intyget kan dock vara praktiskt att ha vid kontakter med myndigheter eller vissa administrativa formaliteter. Du behöver alltså inte visa att du har ett jobb, tillräckligt med pengar, sjukförsäkring osv.

Vad har man rätt till som EU-medborgare?

Du som är svensk eller algerisk medborgare, bor i Sverige och är på tillfälligt besök i Algeriet har rätt till akut sjukvård inom det allmänna sjukvårdssystemet. Du måste kunna visa upp ett svenskt pass och ett intyg om rätt till vårdförmåner i Algeriet. Beställ intyget innan du reser genom att ringa oss på 0771‑524 524.

Om du redan har betalat för vården och vill ha ersättning i efterhand ska du kontakta:

Kan man bli utvisad som EU-medborgare?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelsen som du beskriver återfinns i utlänningslag 8 kap. 12 §. Bestämmelsen är undantagslös. Det föreligger alltså ett totalt utvisningsförbud och en person som uppfyller kriterierna får inte utvisas som en följd av brottslig verksamhet.

Kan en person med permanent uppehållstillstånd utvisas?

Enligt gymnasielagen kan du få permanent uppehållstillstånd efter studier på gymnasial nivå om du kan försörja dig själv som anställd eller egen företagare. Reglerna för att få permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen är de samma som reglerna i den tillfälliga lagen som gällde fram till 19 juli 2021.

Gymnasielagen är en tillfällig lag och möjligheten att ansöka om permanent uppehållstillstånd enligt dessa regler upphör att gälla 20 januari 2025.

Reglerna om permanent uppehållstillstånd i gymnasielagen gäller dig om du har eller har haft något av följande uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen:

Kan en EU-medborgare utvisas?

Du som är EU/EES-medborgare men inte har uppehållsrätt kan ansöka om uppehållstillstånd om din familjemedlem är bosatt i Sverige och ni vill bo tillsammans här. Du kan ansöka från Sverige.

För att du ska kunna ansöka om uppehållstillstånd ska din familjemedlem i Sverige vara

 • sambo, make eller maka eller registrerad partner
 • blivande sambo, make eller maka
 • barn under 18 år.

Den person som du ska bo med i Sverige måste kunna försörja er båda. Hen ska också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som ni kan bo tillsammans i när du flyttar till Sverige.

Läs mer om kravet på försörjning och bostad

I undantagsfall kan du få uppehållstillstånd på grund av anknytning till en annan nära anhörig som du har bott tillsammans med i hemlandet. Det kan till exempel vara om du är över 18 år och dina föräldrar är bosatta här.

Ni ska kunna visa att ni bodde tillsammans omedelbart innan din anhörige flyttade till Sverige och att ni redan i hemlandet var socialt och känslomässigt beroende av varandra, och att det därför är svårt för er att leva åtskilda.

Ansökan ska lämnas in så fort som möjligt efter att din anhörige flyttade till Sverige. I regel är det inte möjligt att få uppehållstillstånd om ansökan görs efter lång tid eller om beroendet mellan er har uppstått efter att din anhörige flyttade till Sverige.

Vilka rättigheter har EU-medborgare i Sverige?

Som EU-medborgare har du en rad rättigheter. Bland annat kan du resa, arbeta eller studera i alla länder inom EU. Det brukar kallas fri rörlighet för personer och är en av EU:s grundprinciper. Du kan också få hjälp av ett annat EU-lands ambassad om det inte finns någon svensk ambassad där du är.

Vilka fördelar har medborgare i EU?

Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan staten och dig som medborgare. Medborgarskapet stärker din samhörighet med Sverige och förenar svenska folket. Det är det formella medlemskapet i samhället och är en grund för demokratin i Sverige.

Medborgarskap brukar i juridisk mening definieras som det formella förhållandet mellan en individ och en stat när det gäller rättigheter och skyldigheter.