:

Vad innebär arvsrätten?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär arvsrätten?
 2. Har min fru rätt till mitt arv?
 3. Hur mycket har man rätt till i arv?
 4. Hur långt sträcker sig arvsrätten?
 5. Kan man överlåta sin arvsrätt?
 6. Hur fördelas arv utan testamente?
 7. Kan man neka ett arv?
 8. Kan ett barn kräva ut sin arvslott?
 9. Kan min pappa göra mig arvlös genom testamente?
 10. Kan man avsäga sig Dödsbodelägare?
 11. Hur avsäger man sig ett arv?
 12. Vem bestämmer arv?
 13. Har barn alltid rätt att ärva?
 14. Kan man ta bort sina barn från arv?
 15. Kan man ge bort sitt hus till ett av sina barn?

Vad innebär arvsrätten?

Arvingar har en efter i lag fastslagen arvsordning, arvsrätt. Denna arvsordning kan förklaras utifrån parentel (släktskap). I första parentelet finns arvlåtarens barn och deras eventuella barn. I andra parentelet finns arvlåtarens föräldrar och deras barn (arvlåtarens syskon).[1]

Arvsrätten kan vara oinskränkt, vilket innebär att närmaste släkting ärver, hur avlägset släkt de än må vara. Arvsrätten kan också vara inskränkt till ett visst parentel, så avskaffades till exempel kusinrätten i Sverige 1928.[2] Före detta gick alltså kvarlåtenskapen till någon släkting, så länge inte arvlåtaren helt saknade avkomma, föräldrar, far- och morföräldrar, fastrar, farbröder, mostrar och morbröder samt kusiner, vilket är ovanligt. "Oäkta" barn, det vill säga barn födda utanför äktenskapet, ärver sedan 1917 lika. Sedan arv för makar infördes 1988 är dessas arvsrätt faktiskt starkare, då barns - inom äktenskapet - arvsrätt är sekundär till make/maka, genom så kallat efterarv.

Har min fru rätt till mitt arv?

Vi använder cookies för att spåra användningen och förbättra webbplatsen.Jag accepterar

Här har vi samlat några av de kanske vanligaste frågorna och svaren i samband med testamente. Kolla listan här nedan och se om du får svar på just dina funderingar. Klicka på plus-tecknet vid varje fråga för att få fram svaret.

Hur mycket har man rätt till i arv?

Ett barn har alltid rätt till arv efter en förälder. Barnen har alltid rätt till hälften av förälderns kvarlåtenskap och föräldern kan inte testamentera bort den delen. Denna del av arvet kallas för laglott. Om den avlidne har flera barn så delar de lika på laglotten. Om barnet har avlidit före föräldern så har barnbarnen rätt till laglotten.

Om den avlidne var gift och inte hade barn med någon annan än den efterlevande maken så får barnen vänta på sitt arv tills bägge föräldrarna gått bort.

Hur långt sträcker sig arvsrätten?

Salmi Partners är specialister på arvsrätt och arbetar med allt som rör arv, arvskiften, laglotter och testamenten. 

Kontakta oss idag på 08-673 51 80, [email protected] eller via formuläret på kontaktsidan. 

Kan man överlåta sin arvsrätt?

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Ja du kan avstå från ditt arv, antingen genom att överlåta din rätt till annan eller genom att avsäga dig arvet. Bestämmelser om arv och arvsavsägelse finner du i Ärvdabalken (ÄB) Dessvärre innehåller Ärvdabalken inga bestämmelser kring överlåtelse av arv men sådana sker regelmässigt och accepteras i rättspraxis, skatteverkets arkiv för rättslig vägledning. Viktigt är att vi nu gör skillnad mellan avsägelse av arv och överlåtelse av arv. Jag ska nedan gå igenom båda.

Hur fördelas arv utan testamente?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att göra det så lätt som möjligt att förstå svaret kommer jag att bryta ned det i flera delar och behandla område för område.

Kan man neka ett arv?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns två sätt att avstå från sitt arv om man inte vill erhålla det. Dessa kallas arvsavsägelse alternativt arvsavstående.

Kan ett barn kräva ut sin arvslott?

Juridik vid dödsfall

Hej! Undrar om/när jag kan få ut hela min laglott som bör vara 50% av arvet efter min mors bortgång för 9 år sedan? Vi är 3 st särkullsbarn som ärvde henne vid hennes död fick vi barn ut 25% av arvet det fanns testamente mellan min styvfar och min mor. Min bror har efter detta avlidit undrar drf vad som händer med hand del av återstoden av arvet? Han hade inga barn föräldrar lr fru. Måste jag vänta på efterarv lr kan jag kräva dom återstående 25% av min mors efterlämnande arv? 

Kan min pappa göra mig arvlös genom testamente?

Vi använder cookies för att spåra användningen och förbättra webbplatsen.Jag accepterar

Här har vi samlat några av de kanske vanligaste frågorna och svaren i samband med testamente. Kolla listan här nedan och se om du får svar på just dina funderingar. Klicka på plus-tecknet vid varje fråga för att få fram svaret.

Kan man avsäga sig Dödsbodelägare?

Juridik vid dödsfall

Hej! Hur går jag till väga att avsäga mig arvet efter min mammas bortgång? Vad gör jag/hur gör jag? Hur blir min arvsavsägelse giltig?

Hur avsäger man sig ett arv?

Arvsavstående innebär att en person som egentligen har rätt till arv frivilligt avstår från att ta emot arvet. För den som önskar avstå arv är det oftast inget problem, vilket kan ske till förmån för exempelvis en efterlevande partner eller en organisation som den avlidne tyckte mycket om. För hjälp och rådgivning – kontakta Lavendla på 0770 – 33 90 70 eller via kontaktformuläret.

Det går att neka ett arv på olika sätt, vilka leder till olika konsekvenser. Det är speciellt vilka som blir dödsbodelägare som påverkas. Från vem arvet kommer ifrån benämns arvlåtare och den med rätt till arvet kallas för arvtagare.

Vem bestämmer arv?

Om den avlidne inte var gift ska bröstarvingar ärva först, det vill säga barn, barnbarn och så vidare. Bröstarvingar är de personer som är avkomlingar till den avliden. Om ett barn har dött eller avstår från sin rätt att ärva då ärver dennes barn istället.

Skulle det inte finnas några bröstarvingar då ärver den avlidens föräldrar istället. Är föräldrarna döda då ärver den avlidnes syskon istället. Skulle någon av syskonen vara döda då ärver deras barn.

Har barn alltid rätt att ärva?

Inledningsvis kan sägas att det endast är bröstarvingar som har en lagstadgad rätt att ärva. Bröstarvingar är huvudsakligen barn, men om ens barn har avlidit och lämnat efter sig egna barn så träder dessa i sin förälders ställe. Det är således barn och barnbarn som kan vara bröstarvingar.

Utan ett testamente får bröstarvingarna sin arvslott, men det finns olika scenarion på hur det kan se ut.  Arvslotten innebär att bröstarvingarna ärver allt efter den avlidne. Arvslotten går att begränsa, men endast till hälften. Den lagstadgade rätten för bröstarvingar att ärva sina föräldrar, eller mor- eller farföräldrar, kallas i lag för laglott. Laglotten utgör 50 % av den avlidnes tillgångar och denna del påverkas inte av hur många bröstarvingar den avlidne har, utan förblir 50 %. Det innebär att om den avlidne har en bröstarvinge får denne 50 %, om den avlidne har två bröstarvingar får de 25 % var, osv. Laglotten kan inte begränsas, vilket innebär att om den avlidne, under sin livstid, har upprättat ett testamente som begränsar bröstavingarnas laglott så har de rätt att begära sina delar ändå. Det är dock inte i alla scenarion som bröstarvingarna har rätt att få ut av sin del av arvet direkt. 

Kan man ta bort sina barn från arv?

För att ett testamente ska vara formellt giltigt så måste, bland annat, den som har skrivit det vara 18 år fyllda och inte lida av någon psykisk störning. När handlingen signeras ska det bevittnas av två personer, som är samtidigt närvarande, som inte får vara jäviga.

– Det är inte helt ovanligt att man undertecknar sitt testamente och sedan går man över till sin ena granne och får det bevittnat innan man går över till den andra grannen och gör samma sak där. Då blir det inte giltigt, vittnena behöver vara samtidigt närvarande, i samma rum, och se när man undertecknar testamentet, säger Kristin Håkansson.

Kan man ge bort sitt hus till ett av sina barn?

Det finns några saker att tänka på om du vill ge egendom som gåva till ett eller flera av dina barn. Om barnet som fått en gåva gifter sig ingår gåvan vid en bodelning, om barnet senare skulle skilja sig.

För att skydda gåvan måste det finnas ett skriftligt gåvobrev där det också står att gåvan är enskild egendom. Dessutom bör det stå i gåvobrevet om gåvan ska räknas som förskott på arv, så att det blir rättvist mellan syskonen. Det bör också framgå i ditt testamente vilka gåvor som är enskild egendom. Annars finns en risk att gåvorna tas med vid en eventuell framtida bodelning.