:

Hur många kvadratmeter får man bygga på en tomt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur många kvadratmeter får man bygga på en tomt?
 2. Får man driva företag hemma?
 3. Vad får man göra på sin tomt?
 4. Kan man sälja sitt hus till sitt företag?
 5. Vad får man göra på en tomt utan bygglov?
 6. Vad händer om man har byggt utan bygglov?
 7. Får man ha kontor hemma?
 8. Hur gör jag avdrag för kontor hemma?
 9. Får man skjuta på sin egen tomt?
 10. Kan mitt företag äga mitt hus?
 11. Får man sälja sin villa för hur billigt som helst?
 12. När är ett svartbygge preskriberat?
 13. Får man bygga 25 kvm utan bygglov?
 14. När blir ett svartbygge lagligt?
 15. Vilka regler gäller för hemmakontor?

Hur många kvadratmeter får man bygga på en tomt?

none id="readability-page-1" class="page">

Lagen om bygglovsbefrielse för komplementbyggnader på högst 30 kvadratmeter, så kallade attefallshus, kom till 2014 som ett försök av den dåvarande regeringen att minska bostadskrisen. Man ville helt enkelt göra det lättare att bygga små enkla bostäder att användas för eget bruk eller uthyrning. Ett attefallshus kräver inget bygglov och kan utrustas med el, vatten och avlopp för att fungera som permanentbostad året runt. En komplementbyggnad som används för boende kallas komplementbostadshus.

Får man driva företag hemma?

är att den utövas på fritiden av hobbyidkaren själv och att vinstsyfte saknas.

Hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt, fiske, hästsport och kulturell verksamhet är exempel på möjliga hobbyverksamheter. Det handlar om något som

Vad får man göra på sin tomt?

 • Avstånd till tomtgräns
 • När du varken behöver bygglov eller anmälan
 • När du inte behöver bygglov men måste göra anmälan
 • Tillbyggnader och komplementbyggnader utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse
 • Avgifter
 • Vem gör vad när en åtgärd kräver anmälan
 • Relaterad information

De bygglovbefriade åtgärderna, både de som kräver anmälan och de som inte gör det, får inte byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det. Godkännandet bör vara skriftligt.

Om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område kan du även få göra mindre tillbyggnader av både huvudbyggnaden och komplementbyggnader. Du kan även få bygga nya komplementbyggnader, som till exempel garage, gäststugor och växthus, samt murar och plank utan bygglov eller anmälan.

Kan man sälja sitt hus till sitt företag?

Det förekommer att man låter firman äga huset, och sedna hyr man av firman till en hyra som måste vara tillräckligt hög för att inte lösa ut förmånsbeskattning.

Det innebär att bolaget kan göra renoveringar etc, och dra av kostnaderna i rörelsen, med ingen eller liten påverkan på den hyra som tas ut.

Vad får man göra på en tomt utan bygglov?

Om du har ett en- eller tvåbostadshus på din tomt, får du uppföra ett attefallshus utan bygglov. Det är dock viktigt att du först och främst har fått ett startbesked från byggnadsnämnden, annars blir bygget olovligt. Attefallshuset får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet och den högsta höjden från mark till taknock får vara 4 meter.

Du kan använda attefallshuset som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som till exempel gäststuga, garage eller förråd (komplementbyggnad). Du kan även välja att bygga flera attefallshus på din tomt, men de får inte överstiga 30 kvadratmeter tillsammans.

Vad händer om man har byggt utan bygglov?

 • Avstånd till tomtgräns
 • När du varken behöver bygglov eller anmälan
 • När du inte behöver bygglov men måste göra anmälan
 • Tillbyggnader och komplementbyggnader utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse
 • Avgifter
 • Vem gör vad när en åtgärd kräver anmälan
 • Relaterad information

De bygglovbefriade åtgärderna, både de som kräver anmälan och de som inte gör det, får inte byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det. Godkännandet bör vara skriftligt.

Om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område kan du även få göra mindre tillbyggnader av både huvudbyggnaden och komplementbyggnader. Du kan även få bygga nya komplementbyggnader, som till exempel garage, gäststugor och växthus, samt murar och plank utan bygglov eller anmälan.

Får man ha kontor hemma?

För att få avdrag under inkomst av tjänst bör samtliga dessa förutsättningar vara uppfyllda:

 • Har du ett behov av ett arbetsrum?

  Du har ett klart behov av hemmakontor för att kunna utföra ditt arbete.

 • Hur gör jag avdrag för kontor hemma?

  Det är inte omöjligt att du har rätt till att göra avdrag för ditt hemmakontor. Men Skatteverket är inte överdrivet generösa när det gäller sitt regelverket för just arbetsplatser i bostaden.

  Det krävs att din arbetsgivare inte tillhandahåller en arbetsplats för dig och att det finns ett klart behov av ett arbetsrum i bostaden. Så långt är det kanske okej – men kraven blir sedan tuffare.

  Möbler är något som oftast kommer på tal när man pratar om större utgifter för sitt nya hemmakontor.

  Kanske har du behövt köpa en ny stol, ett skrivbord eller en ny lampa till ditt kontor hemma? Tyvärr är detta inte något som du kan göra avdrag för – om du inte uppfyller alla de tuffa krav från Skatteverket vi tidigare nämnde för att få göra avdrag på arbetsrummet.

  Anledningen till detta är att det är svårt att dra gränsen för om lampan eller stolen bara går att använda i jobbet. Här spelar det tyvärr ingen roll för bedömningen om du faktiskt bara har använt möbeln endast i jobbet – du lär oftast få nej.

  Får man skjuta på sin egen tomt?

  Jag fick lära mig som pojkspoling att man aldrig fick skjuta mer än vad marken bär och då spelade det ingen roll om man hade en plätt mitt i en växel för om alla sköt mer än vad sin egen mark bar, ja då skulle det rätt snabbt ta slut med djur. Inte hela verkligheten - men en bra tumregel för en pojkspoling som sen växte upp och blev jägare han också.

  I dag har jag rå, dov och kron inne på min gård med jämna mellanrum, och i våras till mitt stora förtret så hittade till slut även vildsvinen hit... Måste nu plöja och så om mina gräsytor för där går det inte att gå längre. Har haft eltråd runt gården men kronhjortarna rev ner den var och varannan natt så det var bara att ge upp för de skulle prompt in till mitt trädgårdsland av någon besynnerlig anledning...?

  Kan mitt företag äga mitt hus?

  Sedan några år är det möjligt att låta ditt bolag köpa din bostad. Det kan vara ett bra alternativ till att äga bostaden privat. Men det finns en hel del fallgropar att se upp med.

  Som företagare med upparbetade vinster i bolaget kan du välja att låta bolaget köpa den privata bostaden i stället för att välja beskattad utdelning eller lön. Men det finns en hel del saker att tänka på inför ett sådant beslut, enligt Thomas Erikson, skatteexpert på SEB Private Banking.

  Får man sälja sin villa för hur billigt som helst?

  Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

  Sammanfattat svar: Det korta svaret är: Ja, myndigheterna har rätt till huset på sätt och vis under en period efter din underprisförsäljning om du går i konkurs. Det finns tre olika saker att ta hänsyn till här, dels skattekonsekvenser, samt att antingen du eller hustrun går i konkurs.

  När är ett svartbygge preskriberat?

  Preskriptionstid innebär att rättsliga följder upphör en viss tid efter att de inträffat.

  Byggåtgärder har en preskriptionstid på 10 år. Det innebär att det efter 10 år inte är möjligt att ingripa och begära rättelse av åtgärden.

  Det innebär inte ett godkännande eller legaliserande av det olovligt utförda.

  Får man bygga 25 kvm utan bygglov?

  • 4 juni voterar riksdagen om förslaget eftersom det innebär lagändringar
  • 2 juli träder lagändringarna i kraft

  Regeringen föreslår en ny bostadsform – komplementhuset (Attefallshus). Arean får vara max 25 kvm. Huset kan vara både permanentbostad, fritidshus, garage, förråd eller gäststuga. I normalfallet ska det vara möjligt att bygga komplementhuset även om det strider mot detaljplanen*.  Högsta nockhöjd blir 4 meter, en meter högre än friggeboden.

  Komplementhusets 25 kvm ska gå att dela upp på t ex 20 kvadratmeter bostad och  5 kvadratmeter förråd någon annanstans på tomten.

  Komplementhuset kan byggas med källare om byggnadnämnden anser att det är lämpligt geotekniskt.

  När blir ett svartbygge lagligt?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Bygglov och rättelseföreläggande

  Vilka regler gäller för hemmakontor?

  Sedan pandemirestriktionerna lättade är det fortfarande många som arbetar delvis hemifrån.

  I samband med att pandemirestriktionerna försvann, har mycket av den utrustning som tillfälligt flyttats till hemmakontoren, släpats tillbaka till arbetsplatserna. Samtidigt har en ny fas inletts, där distansarbete på deltid upplevs som mer självklart än tidigare. Det här väcker en hel del frågor när det kommer till arbetsmiljö, tillgång till utrustning på hemmakontoret och försäkringar. Vad gäller egentligen i det nya hybridtillståndet?