:

Vad är ETF er?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ETF er?
 2. Vad är skillnad mellan ETF och fond?
 3. Är ETF en fond?
 4. Hur handlas ETF er?
 5. Är ETF säkert?
 6. Vilka ETF är bäst?
 7. Vilka ETF ska man köpa?
 8. Varför köpa ETF?
 9. Finns det svenska ETF?
 10. Vad är ETF Bitcoin?

Vad är ETF er?

Vill du ha enkelheten i hur man handlar med aktier, men diversifieringsfördelarna fonder ger? Här berättar vi mer om börshandlade fonder (ETF:er), som kombinerar fördelarna hos både aktier och fonder.

ETF kommer från engelskans ”Exchange Traded Fund”, det vill säga börshandlad fond. En börshandlad fond är en korg med värdepapper som kan bestå av aktier, obligationer, råvaror - eller en kombination av dessa - och är utformade för att följa ett underliggande index.

Vad är skillnad mellan ETF och fond?

Du kan även lyssna på denna artikel på Nordnet Suomi Spotify

Både onoterade indexfonder och ETF:er är kostnadseffektiva sätt att diversifiera investeringar och minska portföljens totala risk. Med dessa är det även lätt att spekulera geografiskt eller till exempel branschvis. De flesta av ETF-fonderna är aktiefonder, men även ränte-ETF:er finns på marknaden.

Det är enkelt att indexinvestera med ETF:er eller fonder och som investerare behöver man inte läsa på om företaget eller investeringen i fråga, utan det räcker att man besitter baskunskaperna. Indexplaceringar är också säkrare, eftersom ett ogynnsamt bolags framgång i fonden inte inverkar lika starkt på portföljens helhetsutveckling som i en situation där motsvarande summa skulle ha placerats i en enskild aktie. Men det är viktigt att komma ihåg att även ETF:er och indexfonder har en marknadsrisk.

Är ETF en fond?

Ta en titt på det omfattande utbudet med ETF-sökmotorn. Du kan söka och filtrera ETF:er med flera sökkriterier. När du hittat en lämplig ETF ska du läsa fondens faktablad och prospekt. Där ser du hurdan produkt det är frågan om och hur fondens index är uppbyggt.

Hur handlas ETF er?

ETF är en förkortning för Exchange Traded Fund, alltså en börshandlad fond. Det är precis som det låter, en fond som handlas på en börs.

När du köper en vanlig fond lägger du en köp- eller säljorder till en kurs som bestäms (oftast) en gång om dagen. Kursen bestäms utifrån värdet på innehaven, till exempel aktier, vid en given tidpunkt. Hur det fungerar kan du läsa här.

Är ETF säkert?

Vill du ha enkelheten i hur man handlar med aktier, men diversifieringsfördelarna fonder ger? Här berättar vi mer om börshandlade fonder (ETF:er), som kombinerar fördelarna hos både aktier och fonder.

ETF kommer från engelskans ”Exchange Traded Fund”, det vill säga börshandlad fond. En börshandlad fond är en korg med värdepapper som kan bestå av aktier, obligationer, råvaror - eller en kombination av dessa - och är utformade för att följa ett underliggande index.

Vilka ETF är bäst?

1.  XTB - Bästa mäklare baserad i Paris med 0% provision

2Degiro - Bästa mäklare för aktier och ETF:er

Konceptet för indexfonden – Emittenten av indexfonden är det företag som placerar ETF:erna på marknaden. I processen att välja den bästa ETF:n bör du fokusera på ett eller ett stort antal branschledande företag som har:

 • Ett stort antal utestående;
 • Från många erfarenheter på marknaden.

Konceptet för indexfonden – Emittenten av indexfonden är det företag som placerar ETF:erna på marknaden. I processen att välja den bästa ETF:n bör du fokusera på ett eller ett stort antal branschledande företag som har:

 • Ett stort antal utestående;
 • Från många erfarenheter på marknaden.

Fysisk dubbelarbete – Till att börja med finns det som kallas fysisk reproduktion. I denna kategori av replikering görs investering av medel på flera sätt, nämligen:

 • investeraren kan investera direkt i aktierna i indexet som spåraren spårar;
 • Han kan också gå tillväga på annat sätt genom att göra en investering av medel med samma belopp på alla fondens tillgångar;
 • Ett annat sätt är att ta ett aktivt urval och gå vidare med placeringen av medel enligt vikten av varje index.

Syntetisk eller indirekt – I den här typen av duplicering av indexprestanda placerar investeraren sina medel i ett annat värdepapper. Sedan sätter han en annan finansiell spelare i spelet. Det är med det senare som det handlar om ett prestationsbyte. Observera att denna kategori av dubbelarbete kommer att konfrontera dig med motpartsrisk.

För en investering på aktiemarknaden är kostnaderna mycket viktiga. Du måste vara välinformerad om kostnaderna innan du ger dig ut på äventyret. Dessa kostnader kan ha flera former, nämligen:

Ju lägre utestående belopp desto högre är risken att fonden stängs. Du måste också ta hänsyn till andra aspekter som: datum för skapandet och riktmärket.

Observera att när referensindexet för en indexfond inte är ett av de mest utbredda och kända för alla och att det senare har dykt upp nyligen. Dess utestående belopp kommer att vara lågt men kommer inte att stängas.

Observera att skattekuvert spelar en avgörande roll för att avgöra vilken klass av indexfond du ska välja. Du måste kunna veta på vilket kuvert varje ETF är berättigad. Dessutom är valutan som indexfonden är noterad i på marknaden mycket viktig. Du kommer faktiskt att möta växelkursen. Så du måste ta hänsyn till det.

Vad är speciellt med denna ETF? – Detta finansiella instrument ger dig möjlighet att investera i flera länder runt om i världen. De allra flesta företag som utgör denna kategori av ETF:er är amerikanska. Dessa företag har en totalvikt på 65,4 % i MSCI World Net Total Return USD Index. MSCI World Net Total Return USD är referensindexet för Lyxor MSCI World.

Denna typ av ETF är tillgänglig via 57 livförsäkringsavtal. Han är dock inte berättigad till PEA. Likaså är denna ETF inte lämplig för investerare som gör kortsiktiga investeringar. Dess risknivå är faktiskt 4/5 och det tar minst 5 år för att generera rationella vinster.

Vad är speciellt med denna ETF? – Detta finansiella instrument ger dig möjlighet att investera i flera länder runt om i världen. De allra flesta företag som utgör denna kategori av ETF:er är amerikanska. Dessa företag har en totalvikt på 65,4 % i MSCI World Net Total Return USD Index. MSCI World Net Total Return USD är referensindexet för Lyxor MSCI World.

Denna typ av ETF är tillgänglig via 57 livförsäkringsavtal. Han är dock inte berättigad till PEA. Likaså är denna ETF inte lämplig för investerare som gör kortsiktiga investeringar. Dess risknivå är faktiskt 4/5 och det tar minst 5 år för att generera rationella vinster.

Vilka ETF ska man köpa?

Det finns otroligt många ETF:er på marknaden och vi ska ta och titta på några av marknadens bästa alternativ. Innan du börjar handla en börshandlad fond bör du alltid läsa på ordentligt om fonden så att du vet vad du får genom att handla den.

Om index intresserar dig så kan du titta på ETF:erna för just detta. Här följe fem populära alternativ på börsen som kan vara värda att titta vidare på.

Varför köpa ETF?

En ETF kombinerar aktiens handelsmöjligheter och fondens riskspridning. Tillgängligheten, enkelheten och handeln i realtid gör att en ETF på många sätt har samma egenskaper som en aktie. Samtidigt har en ETF fler egenskaper som generellt kopplas samman med vanliga fonder.

En ETF handlas på samma sätt som aktier via bankens kontor, Kundcenter eller via internet. För att kunna handla behöver du ha en värdepapperstjänst hos banken. Swedbank erbjuder också ett urval av ETF:er på utländska marknadsplatser som är noterade i annan valuta än svenska kronor. När du handlar med dessa kommer banken att genomföra en automatisk valutaväxling till rådande marknadspris.

Att placera i börshandlade fonder kan innebära både marknadsrisk och valutarisk, precis som för övriga fonder. Marknadsrisk innebär att fondens värde både kan öka och minska över tid medan valutarisk uppstår då förvaltare investerar i utländska tillgångar eller om fonden är angiven i en annan valuta. Vissa ETF:er innehåller motpartsrisk som uppstår vid vissa typer av derivatavtal eller vid aktielån.

Finns det svenska ETF?

En hävstångsprodukt är en investering som ger en förstärkt utveckling av en underliggande tillgång under en viss specificerad period. Denna förstärkning kallas för hävstångsfaktor och kan exempelvis vara 1,5 gånger, 2 gånger och så vidare. Hävstångsfaktorn kan vara antingen positiv eller negativ.

Våra ETF:er med hävstång heter XACT Bull och XACT Bear. Hävstångs-ETF:er kan passa dig som har en fast tro på marknadens riktning. Oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Med Bull finns möjlighet till god avkastning när marknaden stiger och med Bear när marknaden faller.

Vad är ETF Bitcoin?

Wall Street Journal rapporterad fredagen den 30 juni att US Securities and Exchange Commission har förklarat att det ökande antalet spotansökningar för bitcoinbörshandlade fonder (ETF) som lämnats in denna månad är otillräckliga. SEC hävdar påstås att ansökningarna saknar tydlighet.

Med hänvisning till en anonym källa hävdar rapporten att SEC anser att Bitcoin ETF-sökande har misslyckats med att klargöra hur de kommer att hantera ett "övervakningsdelningsavtal". Detta avtal tillhandahåller säkerhetsåtgärder och säkerställer att fondemittenten övervakar kundidentitet, clearingaktiviteter och marknadshandelsaktivitet för att förhindra bedrägeri och manipulation. SEC noterade att alla Bitcoin ETF-ansökningar som har lämnats in hittills har misslyckats på detta område.