:

Var går gränsen för pensionsgrundande inkomst?

Innehållsförteckning:

 1. Var går gränsen för pensionsgrundande inkomst?
 2. Hur stor del av lönen går till allmän pension?
 3. Vilka förmåner är pensionsgrundande?
 4. Vad är det minsta man kan få i pension?
 5. Hur mycket får man tjäna utan att det påverkar pensionen?
 6. Hur mycket får man tjäna som pensionär innan statlig skatt 2023?
 7. Hur många tjänar över 40000 i månaden?
 8. Hur många tjänar över 65000 i månaden?
 9. Är semester pensionsgrundande?
 10. Hur länge ska man jobba för att få full pension?
 11. Vad är normalt att ha i tjänstepension?
 12. Varför jobba till 62 år och en månad?
 13. Hur påverkas pensionen av att jobba 80%?
 14. Är det smart att ta ut tjänstepensionen på 5 år?
 15. Vad händer med pensionerna 2023?

Var går gränsen för pensionsgrundande inkomst?

Ja, du får jobba som pensionär. Det går utmärkt att ta ut pension samtidigt som du jobbar extra, jobbar deltid eller jobbar heltid. Då är du en jobbonär.

Du har rätt att behålla ditt jobb ända till månaden du fyller 69 år enligt paragraf 32a i lagen om anställningsskydd (LAS). Men inget hindrar dig från att jobba efter du har fyllt 69 år. Du behöver bara komma överens med en arbetsgivare. Hos oss på Veteranpoolen får du jobba så länge du har lust och ork.

Det finns inga begränsningar i hur många timmar du får jobba och samtidigt ta ut pension.

Ja, du kan jobba heltid och samtidigt ta ut pension. Det finns inga begränsningar i hur många timmar du kan jobba och samtidigt ta ut pension.

Det kan vara riktigt lönsamt att jobba som pensionär.

Som pensionärer betalar du lägre skatt på lönen tack vare jobbskatteavdraget. Från och med året du fyller 66 år får du dessutom förstärkt jobbskatteavdrag.

Och från året du fyller 67 år får du ett förhöjt grundavdrag som gör att du kan ha förvärvsinkomst upp till 683 200 kronor per år (motsvarar 56 933 kronor i månaden) utan att betala statlig inkomstskatt.

Hur stor del av lönen går till allmän pension?

Om du arbetar och betalar skatt sätts pengar av till den allmänna pensionen. Den betalas av arbetsgivaren via arbetsgivaravgiften och av dig själv via skatten. Du tjänar in allmän pension upp till ett inkomsttak på 46 438 kronor i månadslön (motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp).

Vilka förmåner är pensionsgrundande?

Det kan vara så att du har någon form av rörlig lön utöver grundlönen. Provision, och är exempel på olika typer av rörlig lön. Det finns ingen lagstiftning kring . De är något som du och din arbetsgivare kommer överens om.

 • Olika typer av rörlig lön och viktiga förutsättningar för dig som har rörlig lön.

Ersättning för övertidsarbete ges för arbetad tid före och efter ordinarie arbetstid. För att ska betalas ut måste arbetet vara beordrat i förväg eller godkännas i efterhand.

Övertidsarbete kompenseras antingen i pengar (övertidsersättning) eller i ledig tid (kompensationsledighet).

Arbetsgivaren kan föreslå att ni ska komma överens om att du avtalar bort din övertidsersättning. Ett sådant avtal innebär att din ersättning för övertid ingår i din grundlön. Då får du inte något extra om du blir beordrad att jobba utöver din vanliga arbetstid.

Vad är det minsta man kan få i pension?

NL: Pensionsåldern höjs med 3 månader om året under åren 2021-2023 tills den är 67 år. Från och med år 2025 höjs pensionsåldern enligt den förväntade livslängden.

BE: Pensionsåldern höjs till 66 år i februari 2025 och till 67 år i februari 2030. Man får pension vid 60 års ålder efter att ha arbetat 44 år och vid 63 års ålder efter att ha arbetat 43 år. Om man uppfyller vissa kriterier kan man gå i pension redan vid 63 års ålder.

Hur mycket får man tjäna utan att det påverkar pensionen?

Ja, du får jobba som pensionär. Det går utmärkt att ta ut pension samtidigt som du jobbar extra, jobbar deltid eller jobbar heltid. Då är du en jobbonär.

Du har rätt att behålla ditt jobb ända till månaden du fyller 69 år enligt paragraf 32a i lagen om anställningsskydd (LAS). Men inget hindrar dig från att jobba efter du har fyllt 69 år. Du behöver bara komma överens med en arbetsgivare. Hos oss på Veteranpoolen får du jobba så länge du har lust och ork.

Det finns inga begränsningar i hur många timmar du får jobba och samtidigt ta ut pension.

Ja, du kan jobba heltid och samtidigt ta ut pension. Det finns inga begränsningar i hur många timmar du kan jobba och samtidigt ta ut pension.

Det kan vara riktigt lönsamt att jobba som pensionär.

Som pensionärer betalar du lägre skatt på lönen tack vare jobbskatteavdraget. Från och med året du fyller 66 år får du dessutom förstärkt jobbskatteavdrag.

Och från året du fyller 67 år får du ett förhöjt grundavdrag som gör att du kan ha förvärvsinkomst upp till 683 200 kronor per år (motsvarar 56 933 kronor i månaden) utan att betala statlig inkomstskatt.

Hur mycket får man tjäna som pensionär innan statlig skatt 2023?

 • Vad är inkomstskatt?
 • Vad är statlig skatt?
 • Vad är skiktgräns och brytpunkt (statlig skatt)?

Inkomstskatt, på engelska income tax, är en skatt som anställda betalar till kommun och landsting (kommunalskatt) på sitt arbete. För kommunalskatten är skattesatsen lika för alla oavsett inkomst, men olika kommuner har olika skattesatser. 2022 låg kommunalskatten i Sverige mellan 29 och 35 procent. 

När en anställd tjänar över en viss gräns, över den så kallade brytpunkten för statlig skatt, så får man också betala inkomstskatt till staten. Detta kallas statlig skatt eller statlig inkomstskatt.

Hur många tjänar över 40000 i månaden?

Med Lönekollen kan du – helt anonymt – se lönen för alla i Sverige från 16 år direkt på skärmen. Utöver detta kan du även se inkomst av kapital, eventuella betalningsanmärkningar med mera. Ingen kopia skickas till den omfrågade.

Med Lönekollen beställer du den sida som en person finns med på i Ratsitkatalogen. Du erhåller ett tryckoriginal av sidan i PDF direkt efter beställningen, som du kan läsa med en gång.

Ratsitkatalogen är en periodisk skrift som kommer ut fyra gånger om året och innehåller allt du förväntas hitta i en vanlig taxeringskalender och mer därtill. Men till skillnad från den vanliga Taxeringskalendern är alla från 16 år med i katalogen, oavsett årsinkomst. Detta innebär att det inte blir något bortfall på grund av exempelvis låg inkomst, sjukskrivning, studier eller arbetslöshet.

Hur många tjänar över 65000 i månaden?

När vi jämför inkomster tittar vi här på medianinkomsten. Det betyder den mittersta inkomsten när alla inkomster sorterats i stigande ordning. År 2021 var medianbeloppet för den sammanräknade förvärvsinkomsten i åldersgruppen 20–64 år 325 500 kronor för kvinnor och 390 400 kronor för män.

För alla personer i åldrarna 20–64 år var medianinkomsten 356 900 kronor. Kvinnors inkomster ligger därmed på 83 procent av mäns inkomster. Sedan år 2000 har inkomsten för kvinnor ökat med 47 procent fram till 2021, medan männens inkomster har ökat med 35 procent samma period. Då har vi räknat bort effekterna av inflationen, vilket innebär att vi tänker oss att den allmänna prisnivån har varit konstant under perioden.

Tittar man på hur skillnaderna ser ut mellan könen i olika åldrar så är skillnaderna minst för 20-åringar, där kvinnor har 6 procent högre inkomst än män. Mellan 20–29 år ökar medianinkomsten snabbt, men mer för män än för kvinnor, vilket leder till ökade inkomstskillnader. I åldrarna kring 30 år ligger kvinnors inkomst på cirka 78 procent av mäns inkomst. Skillnaderna minskar därefter successivt fram till 60 års ålder, då andelen ligger på 86 procent. Därefter ökar skillnaden igen.

Är semester pensionsgrundande?

Du kan arbeta medan du får invalidpension eller arbetslivspension, men kom ihåg att beakta din personliga inkomstgräns. När du arbetar tjänar du in ny pension som du måste ansöka om med en ålderspensionsansökan. Fyll i en ålderspensionsansökan på vår onlinetjänst när ditt arbetsförhållande upphör och du har uppnått din pensionsålder.

Din inkomstgräns beror på om du får invalidpension eller delinvalidpension. Du kan kontrollera inkomstgränsen på ditt pensionsbeslut eller via vår onlinetjänst.

Hur länge ska man jobba för att få full pension?

Är du anställd finns det en lagstiftning som gör att arbetsgivaren har rätt att säga upp dig vid en viss ålder. I dag säger "Lagen om anställningsskydd" att du har rätt att vara kvar i anställningen tills du fyller 68 år. År 2023 kommer LAS-åldern att höjas till 69 år. Det är inget som hindrar att du kommer överens med din arbetsgivare om att du kan jobba längre upp i åren.

Är du egenföretagare bestämmer du själv när du vill sluta jobba. Här finns ingen övre åldersgräns.

Vad är normalt att ha i tjänstepension?

Tjänstepension är en pension från en arbetsgivare. Det är inte alla arbetsgivare som erbjuder tjänstepension till sina anställda, men det är vanligt att man får tjänstepension i Sverige.

Eftersom den allmänna pensionen har ett inkomsttak är det fördelaktigt att kunna komplettera den allmänna pensionen med en tjänstepension för att få ett heltäckande pensionssparande. Tjänstepensionen är nämligen en utmärkt förmån som kan ge hundratusentals kronor under arbetsåren och utgöra en stor del av den framtida pensionen.

För mer information om hur tjänstepension fungerar och vad som gäller för dig, läs mer om det pensionsavtal du är medlem i längre fram i denna artikel.

Om du är medlem i ett tjänstepensionssystem betalar din arbetsgivare månatliga avgifter till din pension. Ta reda på hur mycket som betalas in till din tjänstepension. Alternativt har du också något att förlora om du inte är medlem i en tjänstepensionsförsäkring. Det brukar röra sig om flera tusen kronor per år, beroende på hur avtalet ser ut.

Tjänstepensionen kan därför ha en betydande inverkan på din framtida inkomst och utgör för många cirka 25-50% av den totala pensionen. Vill du ha en överblick över hela din pension? logga in på minPension.

Du kan påverka din tjänstepension genom att välja hur dina pengar ska placeras och vilket bolag som ska förvalta dem. Ditt val kan göra stor skillnad.

Nedan går vi igenom några utav de viktigaste detaljerna gällande tjänstepension med eller utan kollektivavtal.

Det finns en avgiftsbestämd ITP1-tjänstepension och en förmånsbestämd ITP2-tjänstepension: Om du är medlem i en ITP är du garanterad samma förmåner som om du vore anställd på en kollektivavtalad arbetsplats.

Som bekräftelse på att din arbetsgivare har fullgjort sina skyldigheter och betalat in din tjänstepension ska du få ett värdebesked i ett rött kuvert från Collectum. Om du inte har fått detta kan du kontakta Unionens försäkringsinformatör för att reda ut eventuella missförstånd; om du har lämnat ITP och valt en annan pensionslösning måste du själv se till att din arbetsgivare betalar in din pension.

Om din arbetsgivare tillhör ett kollektivavtalsområde med en annan försäkringslösning än ITP, måste du skaffa ett försäkringsbesked från det försäkringsbolag som administrerar denna försäkringslösning.

Om det inte finns något kollektivavtal finns det heller inget ramverk att följa. Det kan innebära att du inte är medlem i en tjänstepensionsplan. Även om du är medlem är det inte känt hur mycket som betalas in till tjänstepensionen och vilka villkor och avgifter som gäller.

Ofta blir resultatet att du som anställd ansluts till en pensions- eller försäkringsplan som är betydligt mindre förmånlig än om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Som enskild anställd är det nästan omöjligt att få samma villkor som om det fanns ett kollektivavtal på arbetsplatsen.

Därtill kommer att arbetsgivarens kostnad för en privat lösning som matchar kollektivavtalets försäkringsskydd blir väsentligt högre.

Varför jobba till 62 år och en månad?

Om du vill gå i pension tidigare än 65 år är det oftast bra att vänta till månaden efter 62-årsdagen om du har tjänstepensionen ITP 2. Pensionen kan då bli lika stor vid 65 år som om du arbetat kvar med samma lön.

Hur påverkas pensionen av att jobba 80%?

Den förälder som tjänar minst får extrapengar till sin allmänna pension under barnets första fyra år. Dessa extrapengar kallas för pensionsrätt för barnår och är ett sätt att kompensera föräldrar ekonomiskt för det inkomstbortfall som föräldraledighet eller deltidsarbete kan innebära.

Du får den här kompensationen automatiskt och pensionsrätten syns i ditt orange kuvert för aktuellt år.

Är det smart att ta ut tjänstepensionen på 5 år?

I den allmänna pensionen, som du ansöker om hos Pensionsmyndigheten, finns inget som hindrar att du arbetar hur mycket du vill samtidigt som du är pensionär. Du kan också ångra dig. I båda fallen fyller du i formuläret där du ansöker om pension, men om du vill att pensionen ska upphöra kryssar du i "inget uttag”. Logga in på Pensionsmyndighetens hemsida för att ansöka om din allmänna pension. 

Kolla på jobbet vad som gäller för din tjänstepension. I en del avtal kan det finnas bestämmelser som gör att du bara får jobba en begränsad del om du tar ut tjänstepensionen. Ibland kan du inte heller välja att bara ta ut en del av tjänstepensionen. Det är hela eller inget som gäller. Tänk också på att om du börjar ta ut tjänstepensionen så kan du inte ändra dig och ta ut mindre pension senare.

När du jobbar vidare är det inte heller säkert att du får nya inbetalningar till din tjänstepension. Det finns åldersgränser som varierar mellan kollektivavtalen. I bland är det 65 år, ibland får du fortsatta inbetalningar även om du är äldre. Det går förstås också att avtala med arbetsgivaren om fortsatt inbetalning till tjänstepensionen. 

Vad händer med pensionerna 2023?

År 2020 höjdes den lägsta åldern för att ta ut inkomstgrundad pension från 61 till 62 år. Åldern för rätt att kvarstå i anställning höjdes från 67 till 68 år.

År 2023 höjdes den lägsta åldern för att kunna ta ut inkomstgrundad pension från 62 till 63 år. Åldersgränsen för när garantipension tidigast kan tas ut höjdes från 65 till 66 år. Samtidigt anpassades åldersgränserna i kringliggande trygghetssystem. Åldersgränsen för rätten att stanna kvar i anställning höjdes från 68 till 69 år.

Riktåldern har tidigare fastställts för år 2026. 2027 och 2028. För alla år har den beräknats och fastställts till 67 år.