:

Hur blir skatten för sjukersättning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur blir skatten för sjukersättning?
 2. Hur mycket skatt betalar man med sjukersättning?
 3. Hur mycket skatt på sjukersättning 2023?
 4. Är sjukersättning skattefri?
 5. Hur mycket höjs sjukersättningen med 2023?
 6. Vad får man inte göra när man har sjukersättning?
 7. Vad blir sjukersättningen 2024?
 8. När övergår sjukersättning till pension?
 9. Vad händer med sjukersättningen 2023?
 10. Hur länge kan man ha sjukersättning?
 11. Hur mycket höjs sjukersättning 2023?
 12. När höjs sjukersättningen 2024?
 13. Vad blir sjukersättningen 2023?
 14. Hur mycket kommer sjukersättningen att höjas 2023?
 15. Vad händer med sjukersättning 2023?

Hur blir skatten för sjukersättning?

För att du ska få sjukersättning krävs det att du inte kan arbeta nu eller i framtiden på något arbete överhuvudtaget. Har du möjlighet att få en anställning, även om det rör sig om ett anpassat arbete, har du inte möjlighet att få sjukersättning. 

För att få sjukersättning krävs det också att du har varit yrkesverksam i Sverige. Du kan vara försäkrad i Sverige trots att du har jobbat i ett annat land. För att ta reda på om du har möjlighet att få sjukersättning bör du kontakta Försäkringskassan.

Tänk på! Bara den som inte kan jobba nu eller i framtiden har rätt till sjukersättning. 

Hur mycket skatt betalar man med sjukersättning?

För att du ska få sjukersättning krävs det att du inte kan arbeta nu eller i framtiden på något arbete överhuvudtaget. Har du möjlighet att få en anställning, även om det rör sig om ett anpassat arbete, har du inte möjlighet att få sjukersättning. 

För att få sjukersättning krävs det också att du har varit yrkesverksam i Sverige. Du kan vara försäkrad i Sverige trots att du har jobbat i ett annat land. För att ta reda på om du har möjlighet att få sjukersättning bör du kontakta Försäkringskassan.

Tänk på! Bara den som inte kan jobba nu eller i framtiden har rätt till sjukersättning. 

Hur mycket skatt på sjukersättning 2023?

Den inkomstrelaterade sjuk- och aktivitetsersättningen ändras med samma procent som prisbasbeloppet.

När prisbasbeloppet för det kommande året är fastställt av regeringen kan man räkna ut hur mycket beloppet kommer bli.

Den inkomstrelaterade sjuk- och aktivitetsersättningen ändras med samma procent som prisbasbeloppet.

När prisbasbeloppet för det kommande året är fastställt av regeringen kan man räkna ut hur mycket beloppet kommer bli.

Ett exempel: Om årsbeloppet för ersättningen var 152 206 kronor år 2022, prisbasbeloppet var x kronor år 2022 och prisbasbeloppet fastställts till 52 500 kronor år 2023 blir uträkningen så här: 152 206 x 52 500/48 300 = 165 441 kronor per år 2023.165 441/12 = 13 786 kronor per månad före skatt.

Är sjukersättning skattefri?

 • 2024Sjuk- och aktivitetsersättningen höjs med 9,14 procent den 1 januari 2024.
 • 2023Regeringen lägger ned utredningen som skulle föreslå indexering av sjuk- och aktivitetsersättning.Januari: Ersättningarna höjs till följd av höjt prisbasbelopp.
 • 2022December: Riksdagen röstade igenom funkisskatt för 2023Juni: Tvärstopp för generösare sjuk- och aktivitetsersättningApril: FUB släpper Fångad i fattigdom 2022 och uppmanar regering och riksdag att ta ett helhetsgrepp.Mars: Höjningen nästan utraderad för många med sjuk- och aktivitetsersättning (Swedbank)Februari: Sjuk- och aktivitetsersättningen har urholkats i 30 år (rapport från ISF)Januari: Ersättningarna höjs, bostadstillägget förbättras och funkisskatten sänks.
 • 2021December: Så mycket höjs sjuk- och aktivitetsersättningen 2022November: Riksdagen klubbade jättesatsning, men samtidigt skapade man en ny funkisskattGuide: Så funkar aktivitetsersättning och sjukersättningSeptember: Regeringen presenterar jättesatsning på personer med sjuk- och aktivitetsersättning
 • 2020December: Avslagen tredubblades – ISF vill ha mer stabil aktivitetsersättning

Personer med sjuk- och aktivitetsersättning har under decennier halkat efter i välståndsutvecklingen i Sverige.

Under 2021 enades politikerna om att göra en stor satsning på de hundratusentals personer som ingår i gruppen. Beslut fattades om att från januari 2022 kraftigt höja ersättningarna, samtidigt som bostadstillägget förbättras och funkisskatten sänks.

Det visade sig dock snabbt att en stor del av förbättringarna utraderas av höjda kommunala avgifter och en växande inflation (som slår hårdast mot de grupper som har lägst inkomster). Löften om att rätta till dessa oväntade negativa effekter har ännu inte (april 2022) förverkligats.

Hur tänkte regeringen när man i december 2022 stoppade utredningen som skulle öka den ekonomiska tryggheten för personer med funktionsnedsättning?Ansvarig minister Anna Tenje (M) har nu kommenterat beslutet.

Riksförbundet FUB går till hårt angrepp mot regeringen för att i tysthet ha lagt ned utredningen som skulle förbättra den ekonomiska tryggheten vid funktionsnedsättning.Utredningen skulle bland annat titta på en indexering av sjuk- och aktivitetsersättningen.

Hur mycket höjs sjukersättningen med 2023?

Många ersättningar och bidrag har höjts ordentligt, vilket innebär mer pengar på kontot för många svenskar. Bland har vi fått ökningar i sjukersättning, omvårdnadsbidrag, aktivitetsersättning, sjukpenning och många fler.

Vad får man inte göra när man har sjukersättning?

Sjukersättning och aktivitetsersättning är två viktiga ersättningar för personer med funktionsnedsättning. Men möjligheten att få ersättning har varierat kraftigt. Avslag och bifall på ansökningar har åkt berg- och dalbana i Försäkringskassans statistik.

Även värdet av ersättningarna har förändrats kraftigt, trots att syftet är att ge ekonomisk trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga. Även om det gjordes en extra höjning 2022 har sjuk- och aktivitetsersättningen urholkats på lång sikt.

Den här guiden beskriver de regler som gäller nu, men också bakgrunden och debatten kring ersättningarna.

Försäkringskassans webbsajt uppger i början av augusti 2023 att handläggningstiden för sjukersättning är sju månader. Tidningen Syre rapporterar dock att handläggningstiden just nu kan vara betydligt längre. ”Sjukersättningen har tyvärr fått väldigt långa handläggningstider, mycket beror på att vi fått prioritera internt där bland annat omvårdnadsbidraget krävt extra resurser”, säger Andreas Pettersson, områdeschef, till tidningen Syre.

Sjuk- och aktivitetsersättning kan beviljas om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel under en längre tid på grund av sjukdom eller annan funktionsnedsättning.

Tidigare fanns förtidspension och sjukbidrag. Dessa avskaffades år 2003, och ersattes då av aktivitetsersättning (upp till 30 års ålder) och sjukersättning (från 30 års ålder).

Syftet med aktivitetsersättningen var inte bara att ge ekonomisk trygghet utan även möjliggöra ett aktivt samhällsliv och ökad chans till arbete. Det betonades att ”ingen ska behöva bli pensionerad i mycket unga år, innan omfattande insatser har gjorts för att så långt det är möjligt ta tillvara kapacitet och utvecklingsmöjligheter bland unga som är svårt sjuka eller funktionshindrade”.

I juni 2022 var antalet personer med sjukersättning 216 757, en halvering jämfört med år 2005 då antalet var mer än 540 000 personer. Ungefär 60 procent är kvinnor. (Länk till Försäkringskassans statistikdatabas.)

Antalet nybeviljade sjukersättningar ligger på en historiskt låg nivå. Mellan år 2004 och 2010 föll antalet nybeviljanden från 70 000 till 6 000 per år, varefter det gått lite upp och ned, men ligger kvar på en låg nivå. Tabellen nedan visar utvecklingen av nybeviljanden.

Vad blir sjukersättningen 2024?

Efter budgetbeskedet att Kriminalvården kan få rejäla tillskott räknar STs avdelningsordförande Joachim Danielsson med att myndigheten genomför lönesatsningar utöver den ordinarie revisionen redan i höst. ”Det ser jag som en självklarhet” säger han.

Försäkringskassan nekade livränta till en chef med utmattningssyndrom och menade att sjukdomen berodde på att hon var i konflikt med vd och inte var en arbetsskada. Nu återförvisar kammarrätten ärendet till Försäkringskassan, skriver Allt om arbetsmiljö.

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar häktet i Sollentuna för att en intagen under två veckors tid var placerad i en cell som saknade säng och bord. Häktet får också kritik för bristande dokumentation av isoleringsbrytande åtgärder.

Arbetsmiljöverket genomför de kommande veckan inspektioner av mer än 2 000 arbetsplatser för att kartlägga risker med digitala arbetssätt. Kampanjen är en del av en EU-gemensam satsning.

Regeringen kommer i budgeten för 2024 att anslå ytterligare 100 miljoner kronor till Statens fastighetsverk, SFV. Pengarna ska användas till underhåll av myndighetens så kallade bidragsfastigheter.

Under 2022 drabbades Polismyndigheten av en större efterfrågan på pass än man förmådde möta. Nu visar en rapport från myndighetens internrevision att passverksamheten riskerar att möta olika nya utmaningar de närmaste åren.

När övergår sjukersättning till pension?

I dag får du sjukersättning till och med månaden innan du fyller 65 år. Höjningen av åldersgränsen innebär att om du har sjukersättning och fyller 65 år under 2023 eller senare kommer sjukersättningen att betalas ut till och med månaden innan du fyller 66 år. Du behöver inte göra något för att din sjukersättning ska förlängas.

Om du fyller 65 år under 2022 påverkas du inte av lagändringen utan din sjukersättning upphör när du fyller 65 år.

Vad händer med sjukersättningen 2023?

Ändrade åldersgränser för dig som är långvarigt sjuk, har en arbetsskada, är arbetslös eller har delpension.

Från och med den 1 januari 2023 höjs den övre åldersgränsen för sjukersättning från Försäkringskassan samt livränta vid arbetsskada från 65 år till 66 år. Det innebär att du som inte har fyller 65 år i år och har sjukersättning eller en livränta för arbetsskada får den utbetald till månaden innan du fyller 66 år. Även åldersgränsen för rätt till ersättning från A-kassan höjs från 65 år till 66 år. Samtidigt höjs den lägsta ålder för att ta ut garantipension från 65 år till 66 år, dvs garantipension kan tidigast tas ut från den månaden du fyller 66 år.

Hur länge kan man ha sjukersättning?

SVAR: Det är sjukersättning för de som fyllt 61 år och är för sjuka för att jobba kvar fram till pensionsåldern.

SVAR: Prövningen av din arbetsförmåga är inte lika hård. Arbetsförmågan prövas inte mot alla arbeten, utan mot de arbeten du haft de senaste 15 åren. Har du jobbat på ett äldreboende under den tiden så är det jobbet där som Försäkringskassan ska pröva om du klarar av. 

De ska också pröva om du kan ta ”andra lämpliga arbeten som är tillgängliga”. Men det är om det finns ett konkret erbjudande om annat lämpligt arbete hos din arbetsgivare eller andra arbetsgivare. I första hand prövas arbetsförmågan mot din gamla tjänst.

SVAR: Ersättningen är densamma som för vanlig sjukersättning, det vill säga 64,7 procent av din genomsnittliga inkomst under de senaste åren. Det är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån den lön du har haft. Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal kan du också få extra ersättning från avtalsförsäkringen via Afa Försäkring.

Den som har sjukersättning kan ansöka om bostadstillägg från Pensionsmyndigheten.

Hur mycket höjs sjukersättning 2023?

Den inkomstrelaterade sjuk- och aktivitetsersättningen ändras med samma procent som prisbasbeloppet.

När prisbasbeloppet för det kommande året är fastställt av regeringen kan man räkna ut hur mycket beloppet kommer bli.

Den inkomstrelaterade sjuk- och aktivitetsersättningen ändras med samma procent som prisbasbeloppet.

När prisbasbeloppet för det kommande året är fastställt av regeringen kan man räkna ut hur mycket beloppet kommer bli.

Ett exempel: Om årsbeloppet för ersättningen var 152 206 kronor år 2022, prisbasbeloppet var x kronor år 2022 och prisbasbeloppet fastställts till 52 500 kronor år 2023 blir uträkningen så här: 152 206 x 52 500/48 300 = 165 441 kronor per år 2023.165 441/12 = 13 786 kronor per månad före skatt.

När höjs sjukersättningen 2024?

Den inkomstrelaterade sjuk- och aktivitetsersättningen ändras med samma procent som prisbasbeloppet.

När prisbasbeloppet för det kommande året är fastställt av regeringen kan man räkna ut hur mycket beloppet kommer bli.

Den inkomstrelaterade sjuk- och aktivitetsersättningen ändras med samma procent som prisbasbeloppet.

När prisbasbeloppet för det kommande året är fastställt av regeringen kan man räkna ut hur mycket beloppet kommer bli.

Ett exempel: Om årsbeloppet för ersättningen var 152 206 kronor år 2022, prisbasbeloppet var x kronor år 2022 och prisbasbeloppet fastställts till 52 500 kronor år 2023 blir uträkningen så här: 152 206 x 52 500/48 300 = 165 441 kronor per år 2023.165 441/12 = 13 786 kronor per månad före skatt.

Vad blir sjukersättningen 2023?

Försäkringskassans uppgifter framgår av ett flertal författningar, bl.a. socialförsäkringsbalken och förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan.

Sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och ett effektivt stöd för återgång i arbete. För att motverka långvarig sjukfrånvaro ska Försäkringskassan tidigt i sjukfallen klarlägga behov av rehabilitering och verka för att åtgärder vidtas för en effektiv rehabilitering.

Redovisningen av respektive uppdrag nedan ska hänvisa till regleringsbrevet för 2023 avseende Försäkringskassan.

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Försäkringskassan rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock senast två veckor efter den angivna tidpunkten.

Redovisningen av respektive uppdrag nedan ska hänvisa till regleringsbrevet för 2023 avseende Försäkringskassan.

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Försäkringskassan rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock senast två veckor efter den angivna tidpunkten.

Hur mycket kommer sjukersättningen att höjas 2023?

Prisbasbeloppet används för att beräkna många av ersättningarna du kan ha rätt till från Försäkringskassan. Prisbasbeloppet bestäms i januari varje år utifrån prisutvecklingen i samhället och gäller sedan för hela året.

Vad händer med sjukersättning 2023?

Antalet äldre som fått sjukersättning har nästan fördubblats, från 741 till 1 540, när Försäkringskassan jämför antalet sex månader före med sex månader efter lagändringen den 1 september 2022.

– Med stor säkerhet handlar det om en effekt av lagändringen, säger Per Jansson, analytiker på Försäkringskassans analysavdelning.

Men han tillägger att det ännu är för tidigt att säga hur de nya reglerna påverkar utvecklingen på längre sikt.