:

Hur får jag reda på mitt lägenhetsnummer?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får jag reda på mitt lägenhetsnummer?
 2. Vad betyder lägenhetsnummer 1101?
 3. Hur skriver man lägenhetsnummer?
 4. Har alla lägenheter ett lägenhetsnummer?
 5. Vad betyder lägenhetsnummer 1102?
 6. Kan två lägenheter ha samma lägenhetsnummer?
 7. Vad betyder lägenhetsnummer 1301?
 8. Vad betyder lägenhetsnummer 1202?
 9. Vad betyder lägenhetsnummer 1001?
 10. Varför har jag två lägenhetsnummer?
 11. Vem ansvarar för lägenhetsnummer?
 12. Hur räknar du ditt lägenhetsnummer?
 13. Vad är lägenhetsnummer i Lantmäteriet?
 14. Hur ska lägenheten numreras?
 15. Hur räknar du ditt lägenhetsnummer?
 16. Vad är lägenhetsnummer i Lantmäteriet?
 17. Hur ska lägenheten numreras?

Hur får jag reda på mitt lägenhetsnummer?

Det kan hända att en lägenhet har flera nummer. Exempelvis kan bostadsrättsföreningen använda en typ av nummer för att hantera sina interna ärenden. Det lägenhetsnummer som är en officiell del av lägenhetens adress är dock alltid fyra siffror. Det gör att lägenhetsnumret är lätt att särskilja från andra nummer som finns kopplade till lägenheten. Utöver det finns lägenhetsnumret alltid tydligt angivet i närheten av lägenheten, exempelvis på ytterdörren.

Vad betyder lägenhetsnummer 1101?

Lägenhetsbeteckningarna innehåller våningsplan och lägenhetsnummer. T ex: Lgh 4-1202 betyder att lägenheten finns i trapphus 4 och 12 står för två trappor upp och 02 är löpnummer.

Storgatan 40

Hur skriver man lägenhetsnummer?

Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Artiklar/Adresser

Har alla lägenheter ett lägenhetsnummer?

Enligt en ny lag ska uppgifter om Sveriges bostäder samlas i ett lägenhetsregister. Lantmäteriet är den myndighet som samlar in uppgifterna. (OBS! Det finns alltså två olika typer av lägenhetsnummer. Det ena är det nya som skatteverket använder sig av, 4 siffror. Det andra är det som föreningen använder sig av, 3 siffror. Ex. 009 eller 135. Varje gång ni kontakter föreningen för att få hjälp med ev. problem eller frågor är det alltså det 3-siffriga lägenhetsnummret som ska anges.)

Styrelsen har under 2010 gett alla lägenheter ett nytt nummer enligt lantmäteriets specifikationer. Då de nya nummerna endast är unika för respektive trappuppgång tvingas vi att behålla den gamla nummreringen. Detta för att ex. tvättstugebokningen är uppbyggd på att varje lägenhet har ett unikt nummer.

Vad betyder lägenhetsnummer 1102?

Alla lägenheter har två helt olika lägenhetsnummer:

Det ena, 1), är HSB:s tresiffriga lägenhetsnummer. Numret finns på hyresavierna, i kontraktet och (på vissa dörrar) högst uppe på lägenhetsdörrens utsida.

Kan två lägenheter ha samma lägenhetsnummer?

Det kan hända att en lägenhet har flera nummer. Exempelvis kan bostadsrättsföreningen använda en typ av nummer för att hantera sina interna ärenden. Det lägenhetsnummer som är en officiell del av lägenhetens adress är dock alltid fyra siffror. Det gör att lägenhetsnumret är lätt att särskilja från andra nummer som finns kopplade till lägenheten. Utöver det finns lägenhetsnumret alltid tydligt angivet i närheten av lägenheten, exempelvis på ytterdörren.

Vad betyder lägenhetsnummer 1301?

Lägenhetsbeteckningarna innehåller våningsplan och lägenhetsnummer. T ex: Lgh 4-1202 betyder att lägenheten finns i trapphus 4 och 12 står för två trappor upp och 02 är löpnummer.

Storgatan 40

Vad betyder lägenhetsnummer 1202?

Lantmäteriets lägenhetsnummer I enlighet med en ny bestämmelse samlar nu Lantmäteriet in uppgifter från alla ägare till flerbostadshus. Uppgifterna skall innehålla bla, lägenhetsstorlek, antal rum mm. Lägenheterna får också ett fyrsiffrigt nummer enligt en fastställd register-standard.

Registret infördes 2009 och omfattar alla bostäder i Sverige. Lägenhetsnumret är 4-siffrigt. Numret 1301 t.ex., betyder att lägenheten ligger på plan 3 och är nummer 1 räknat från vänster till höger när man kommer in genom dörren från trapphuset.

Vad betyder lägenhetsnummer 1001?

De två siffriga nr ( t.ex 01 ) är för bostadrättsföreningens och HSBs lägenhetsregister.Detta nr finner du på lägenhetens ytterdörrs karm.

Det är detta nummer du uppger vid alla kontakter med HSB, både internt i Båtyxan och mot HSB Malmö.

Varför har jag två lägenhetsnummer?

För bostadsrätter finns det två olika lägenhetsnummer, dels Lantmäteriets nummer som uppges till myndigheter, till exempel vid flyttanmälan, dels bostadsrättsföreningens lägenhetsnummer enligt den ekonomiska planen. Det kallas ibland också objektsnummer.

Bostadsrättsföreningens lägenhetsnummer eller objektsnummer som det också kallas, är unikt och det finns bara en lägenhet med det numret i bostadsrättsföreningen. Det är detta nummer som ska uppges på överlåtelseavtalet när en bostadsrätt säljs eller köps, eller till banken vid pantsättning. Det är också detta nummer som mäklaren behöver ha för att få ut ett så kallat registerutdrag/mäklarbild av förvaltaren inför en försäljning.  Numret kommer från den ekonomiska planen som föreningen upprättade vid bildandet. Du kan hitta numret på din avi.

Vem ansvarar för lägenhetsnummer?

På denna sida kommer vi förklara skillnaden mellan lägenhetsnummer samt objektsnummer. Kortfattat kan man säga att lägenhetsnumret är bostadens identitet hos skatteverket, medan objektsnumret är bostadens beteckning hos föreningen.

Lägenhetsnumret är den identifiering av lägenheten som tillhör adressen i folkbokföringsregistret, och alltså ska anges i flyttanmälan. Det är den lägenhet man bor i.

Hur räknar du ditt lägenhetsnummer?

Så här räknar du fram ditt lägenhetsnummer: Lägenhetsnumret består av 4 siffror, där de 2 första anger våningsplan och de två sista bostadens läge på våningsplanet. Våningsplan numreras med utgångspunkt från det våningsplan som är entréplan. Entréplanet sätts till 10.

Vad är lägenhetsnummer i Lantmäteriet?

Lantmäteriet har ett eget lägenhetsnummer. Dessa lägenhetsnummer består av 4 st siffror. Ett exempel på ett lägenhetsnummer kan se ut såhär: 1102. Detta lägenhetsnummer använder man när man skall adressändra och det står vanligtvis i trappuppgången.

Hur ska lägenheten numreras?

Lägenhetsnumren ska anges med fyra siffror, varav de två första anger våningsplan och de två sista lägenhetens läge inom våningsplanet. Numreringen av våningsplan börjar med 10 på entréplanet. Våningsplanen ovanför entréplanet numreras med 11, 12 och så vidare, och

Hur räknar du ditt lägenhetsnummer?

 • Så här räknar du fram ditt lägenhetsnummer: Lägenhetsnumret består av 4 siffror, där de 2 första anger våningsplan och de två sista bostadens läge på våningsplanet. Våningsplan numreras med utgångspunkt från det våningsplan som är entréplan. Entréplanet sätts till 10.

Vad är lägenhetsnummer i Lantmäteriet?

 • Lantmäteriet har ett eget lägenhetsnummer. Dessa lägenhetsnummer består av 4 st siffror. Ett exempel på ett lägenhetsnummer kan se ut såhär: 1102. Detta lägenhetsnummer använder man när man skall adressändra och det står vanligtvis i trappuppgången.

Hur ska lägenheten numreras?

 • Lägenhetsnumren ska anges med fyra siffror, varav de två första anger våningsplan och de två sista lägenhetens läge inom våningsplanet. Numreringen av våningsplan börjar med 10 på entréplanet. Våningsplanen ovanför entréplanet numreras med 11, 12 och så vidare, och