:

Vad bör du tänka på vid möte med Militärkolonn?

Innehållsförteckning:

 1. Vad bör du tänka på vid möte med Militärkolonn?
 2. Får man bryta en militär konvoj?
 3. Hur mycket får en militär i lön?
 4. Vem har högst militär grad i Sverige?
 5. Får man bryta en kortege?
 6. Hur länge håller Aurora 23 på?
 7. Vem får påkalla fri väg?
 8. Är det olagligt att gå på motorväg?
 9. Hur mycket får man för att mönstra?
 10. Vad tjänar en soldat i krig?
 11. Har Finland starkare militär än Sverige?
 12. Vilken är den tuffaste Militärutbildningen i Sverige?
 13. Får ambulans köra för fort utan blåljus?
 14. Hur många soldater har vi i Sverige?
 15. Har militären övning?

Vad bör du tänka på vid möte med Militärkolonn?

We use cookies from other companies in order to show you ads off our Products, and provide features such as maps, payment services and video.

We use cookies from other companies in order to show you ads off our Products, and provide features such as maps, payment services and video.

Får man bryta en militär konvoj?

Publicerad: 14 september 2017 15:40

Försvarsmaktsövningen Aurora 17 pågår för fullt. Här får du veta hur du beter dig i trafiken i samband med militärtransporter på vägarna.

Hur mycket får en militär i lön?

Lönen för en reservofficer anpassas av Försvarsmakten som tillämpar individuell lönesättning. Det betyder att lönen kommer anpassas efter grad, befattning och den lokala lönestrukturen i förbandet.

En reservofficers grundlön var 2021, exklusive förmåner och tillägg, 27 000 kronor i månaden.

Den lägsta lönen för en nyutexaminerad officer eller specialistofficer ligger också på 27 000 kronor.

Vem har högst militär grad i Sverige?

Här går vi igenom systemet för militär rang i Sverige. Du får läsa om olika befattningar, veta varför kungen har fler titlar än ÖB och så tipsar vi om vidare läsning för dig som själv vill ha fyra stjärnor på axeln.

Gradbeteckningarna för svensk militär rang visar vilken plats i den militära hierarkin en person inom Försvarsmakten har. 2019 gjordes vissa förändringar i graderna för svensk militär rang. Denna artikel skrivs i enlighet med dessa, och är alltså fullt uppdaterad för svensk militär rang 2021.

Får man bryta en kortege?

Nej, om du stannar för en militärkolonn i en korsning får du inte bryta den. Du måste vänta tills hela kolonnen har passerat innan du kör vidare. Det här regleras i Trafikförordningen som gör gällande att man inte får hindra en militärkolonns framfart.

En militärkolonn består av en grupp fordon som framförs inom ramarna för armén. En militärkolonn utgörs vanligen av olika truppförband som rör sig med ett jämnt avstånd mellan varandra. Eftersom det ofta finns ett avstånd mellan de olika grupperna tror många att man får bryta kolonnen. Det är alltså något som är förbjudet enligt lagen och något alla trafikanter måste känna till. 

Hur länge håller Aurora 23 på?

Övningsverksamheten i Stockholm omfattar så kallade luftvärn, som ställs upp på ett antal platser utanför innerstaden under övningsperioden med start den 27 april.

Den 29 april kommer Försvarsmakten patrullera vid Centralstationen. Då finns också möjligheten att träffa myndigheten och ställa frågor vid informationstält i anslutning till Centralstationen.

I Stockholm pågår övningen över valborgshelgen. Övningsverksamheten kan märkas i stadsdelsområdena Bromma, Farsta, Skarpnäck, Skärholmen och Södermalm. Trafikstörningarna till följd av övningen väntas i Stockholm bli små.

Vem får påkalla fri väg?

Ett antal utvalda yrkesgrupper har fått unika möjligheter att göra undantag från delar av den trafiklagstiftning som annars gäller oss alla. De här undantagen får enbart tillämpas vid speciella situationer och ställer höga krav på både fordon och förare. Undantagen styrs i Trafikförordningens 11:e kapitel och körningen där undantagen tillämpas kallas i vardagligt tal för blåljuskörning eller utryckningskörning.

I den här artikelserien kommer vi bland mycket annat att berätta mer om vad utryckningskörning innebär, vem som får köra med blåljus och svara på vad en utryckningsförare får och inte får göra. Vi kommer också att få ta del av upplevelsen hos en nybliven utryckningsförare på väg mot en brand.

Är det olagligt att gå på motorväg?

Motorvägar och motortrafikleder är alltid fria från korsningar i samma plan. Motorvägens körbanor är alltid skilda åt av en mittremsa eller på annat sätt. Motortrafikleden har inte alltid skilda körbanor. (10 kap 7 § Trafikförordningen) Du kan bara köra in på eller ut från en motorväg eller motortrafikled där den börjar respektive slutar eller vid på- och avfartsvägar. På motorväg och motortrafikled och på dess på- och avfartsvägar får endast motorfordon eller motorfordon med tillkopplat fordon som är konstruerade för och får framföras med en hastighet av minst 40 km/tim förekomma. Moped klass I får inte heller köras på dessa vägar. (9 kap 1 § Trafikförordningen) Detta betyder att traktorer, motorredskap, terrängfordon, hästfordon, mopeder och mopedbilar eller cyklar inte får förekomma på sådana vägar.

Hur mycket får man för att mönstra?

Brott mot totalförsvarsplikten (uteblivande från mönstring) ledde tidigare till 500 kr i penningböter. Sedan regeringen 2017, med hänsyn till det säkerhetspolitiska läget och Sveriges försvarsberedskap, har beslutat att värnplikten ska återinföras och mönstring åter ska ske, har bötesstraffets storlek ifrågasatts. Bötesstraffet har i målet höjts till 2 000 kr.

Riksåklagaren har med hänvisning till återinförandet av värnplikten och mönstringen gjort gällande att brott mot totalförsvarsplikten har ett betydligt högre straffvärde än tidigare. Domstolarnas praxis har varierat. Riksåklagaren har därför överklagat till Högsta domstolen och begärt att straffet ska bestämmas till minst 2 000 kr.

Vad tjänar en soldat i krig?

Gott omdöme

Det krävs personlig mognad och en genomtänkt inställning till vad det betyder att ha rätt att bära vapen.

Har Finland starkare militär än Sverige?

Det här var första gången Natos militära kommitté sammanträde efter Natos toppmöte i Madrid i slutet av juni, då medlemsländernas politiska ledare möttes.

Då godkändes Natos nya strategiska koncept, ett dokument som anger målsättningen och ramarna för alliansens verksamhet under de närmaste 20 åren.

Den kanske viktigaste förändringen i konceptet var beslutet att öka Natos militära närvaro längs med hela Natos östra flank.

Vilken är den tuffaste Militärutbildningen i Sverige?

PMC Wagner eller Private Military Company Wagner – ofta kallad rätt och slätt Wagnergruppen – dök upp som grönklädda män utan kännetecken på uniformerna, när Ryssland annekterade Krim 2014.

Legostyrkan styrs av Moskva, men president Vladimir Putin förnekar kategoriskt all kännedom om organisationen, trots att de brutala soldaterna ständigt dyker upp i ryska intresseområden som Syrien, Centralafrikanska republiken och senast Ukraina.

Samtidigt anses gruppens grundare, affärsmannen Jevgenij Prigozjin, befinna sig i president Putins innersta krets.

Den romerske kejsaren Augustus upprättade år 27 f.Kr. det så kallade Praetoriangardet som kejsarens personliga livvakter. Den kom snabbt att bli en av Romarrikets främsta elitstyrkor och den tillskansade sig stora befogenheter.

Gardet hade ett finger med i spelet när kejsar Caligula mördades år 41, och det var de som såg till att Claudius blev hans efterträdare.

Efter mordet på kejsar Pertinax år 193 erbjöd gardet kejsartiteln till högstbjudande vilket blev Julianus. Han betalade varje soldat i gardet den enorma summan av 25 000 sestertier, men fick inte valuta för pengarna: Han avsattes och avrättades 9 veckor senare.

Janitsjarerna bildades på 1200-talet och var under lång tid den osmanske sultanens elitsoldater. Förbandet bestod av kristna slavar som hade bortförts som pojkar och tränade till ett liv i krig.

Slavsoldaterna var särskilt fruktade för sina förmågor med pilbåge, skjutvapen och artilleri, och särskilt under 1500-talet dominerade de Europas och Mellanösterns slagfält.

Med tiden erhöll janitsjarerna stor makt. De kunde avsätta sultanen och levde gott. 1826 var de 130 000 och även om de fick skyhöga löner dög de inte riktigt längre som soldater.

Får ambulans köra för fort utan blåljus?

”I avsikt att underlätta ambulansens framkomlighet, har jag rätt att överstiga gällande hastig-het på en 2+1-väg?” Vi Bilägare svarar.

På vardagar svarar Vi Bilägare på läsarfrågor om bilar och trafik. Vill du att vi ska svara på din fråga? Fyll i formuläret eller mejla till [email protected].

Hur många soldater har vi i Sverige?

Norden, EU och världen har förändrats på kort tid, inte minst till följd av Rysslands ökade aggression och dess invasionskrig mot Ukraina. Under några års tid har svensk försvarspolitik lagts om och Sverige och Försvarsmakten bygger nu försvarsförmåga i hög takt.[1]

Det svenska försvaret är en produkt av den samlade svenska politiken, omvärldshändelser och samarbeten under mycket lång tid tillbaka. Detta medför att svenskt försvar kommer att förändras kommande decennium och Försvarsmakten samt de andra försvarsmyndigheterna står inför tämligen stora förändringar såväl i närtid som på längre sikt.

Har militären övning?

Nu under helgen kan det börja synas militärfordon längs med vägarna från Vasa och söderut.

Det handlar om internationella övningen Reccex 23 som leds av Björneborgs brigad.